Iryna Kaminska

КАМІНСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 04 червня 1983 року в місті Рожище Волинської області.

У 2000 році закінчила одинадцять класів гімназії №21 м. Луцьк. 

У 2005 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2005 році працювала у Ковельській філії Університету сучасних знань (м. Ковель, Волинська область).

З 01.09.2006 року і по даний час працюю в Луцькому національному технічному університеті.

З 20.11.2020 року і по даний час Visiting Professor Технічного університету «Люблінська політехніка» (Politechnika Lubelska, Lublin, Poland).

У 2022 році була Visiting Professor Університету Вітовта Великого (Vytauto Didžiojo Universitetas, м. Каунас, Литва).

Кандидат економічних наук, доцент. Автор більше 230 наукових праць, з яких: 2 навчальних посібники, 1 з яких з грифом МОН; 1 електронний навчальний посібник; 1 підручник; 10 монографій у співавторстві; 99 статей, опублікованих у фахових виданнях (з них 8 статей – в журналах, що входять до науково-метричної бази даних SCOPUS, 1 стаття – в журналі, що входить до науково-метричної бази даних Web of Science , 29 – в журналах, що входять до науково-метричної бази даних Index Сореrnicus і 61 стаття – у журналах, що входять до переліку фахових видань України); 14 статей у закордонних журналах і збірниках матеріалів; 108 тез доповідей.

У 20072008 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України (академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів).

У 2013 році пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (20.11.201320.12.2013, м. Луцьк; Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №31/13 від 20.12.2013 р.).

У 2014 році прийняла участь у Міжнародній літній школі з логістики (12.05.2014-16.05.2014, Hochschule Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences, м. Кьольн, Німеччина; Zertifikat «Summerschool 2014»).

У 2016 році прийняла участь у проекті «Language Volunteering», організованому Фундацією розвитку громад і Українською софтверною компанією (23.03.201622.04.2016 р., м. Луцьк; Сертифікат).

У 2018 році прийняла участь у літній школі-симпозіумі Double Diploma – 2018 (01.07.201807.07.2018, Instituto Politécnico de Bragança, м. Браганса, Португалія; Certificate «Double Diploma Summer School & Symposium2018».

У 2016–2018 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України (стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених).

З 18 жовтня 2021 року по 22 жовтня 2021 р. у складі делегації ЛНТУ з робочим візитом відвідала Політехнічний університет міста Браганса (Polytechnic Institute of Bragança) в рамках протоколу про співпрацю між Політехнічним університетом міста Браганса і Луцьким національним технічним університетом, розширення кооперації за напрямом 07 Управління та адміністрування (м. Браганса, Португалія).

З 26 січня 2022 р. по 03 червня 2022 р. пройшла Курси підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за освітньо-професійною програмою «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0577-22 від 03.06.2022 р.).

У викладацькій роботі також здійснюю активну наукову діяльність, зокрема, під моїм керівництвом опубліковано статті та тези конференцій студентами Луцького національного технічного університету, захищено дипломні роботи бакалавра та спеціаліста, магістерські роботи на актуальну тематику. Під моїм керівництвом підготовлено 3-є студентів-переможців на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, 1-у студентку-переможницю на Міжнародному конкурсі наукових робіт і 2-є студентів-переможців дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів. У 2011 році я здобувала перемогу у конкурсі «Кращий викладач факультету бізнесу Луцького національного технічного університету», а у 2013 році – у конкурсі «Кращий куратор факультету бізнесу Луцького національного технічного університету».

Виступила офіційним опонентом 8 кандидатських дисертацій.

Нагороджена Подякою голови Луцької міської ради (2013 р.), Подякою міського голови (2019 р.), Почесною грамотою Волинської обласної ради (2019), Подякою Міністерства освіти і науки України (2021 р.), Почесною грамотою Волинської обласної облдержадміністрації (2023).

У 2005 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства (диплом ВС №28066823).

У 20052008 рр. навчалась у аспірантурі Луцького національного технічного університету. У 20072008 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України (академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів).

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 32.074.03  Луцького національного технічного університету (м. Луцьк) та було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради Луцького національного технічного університету від 23 лютого 2009 року. Диплом кандидата наук ДК №054094 від 8 липня 2009 року. Тема кандидатської дисертації «Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону».

Рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти та науки України від 01 липня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва (атестат доцента 12ДЦ №025447).

У 2009 році навчалася в школі педагогічної майстерності молодих викладачів «Педагогічна майстерність викладача: теорія та практика» (24.04.200901.11.2009, Луцький національний технічний університет,  м. Луцьк) і виконала випускну роботу на тему «Розробка електронно-дидактичного комплексу на тему: «Інноваційна діяльність підприємства» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації №3 від 3.12.2009 р.).

Практичний досвід викладацької діяльності 18 років.

З 11.05.2004 р. по 30.07.2004 р. працювала техніком-економістом ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

01.09.2004 р. – 30.11.2005 р. – стажер митного брокера ТзОВ «Тріада» Лтд.

У вересні 2005 року була прийнята на посаду викладача кафедри економіки та менеджменту Ковельської філії Університету сучасних знань (м. Ковель, Волинська область).

З вересні 2006 року за конкурсом була прийнята на посаду асистента кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету, з 08 квітня 2009 року була переведена на посаду старшого викладача, з 25 грудня 2009 року – на посаду доцента кафедри економіки та підприємництва, з 08 січня 2021 року – на посаду в.о. декана факультету бізнесу та права, з 18 травня 2021 року – на посаду декана факультету бізнесу та права, а з 18 червня 2022 року – на посаду доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, яку займаю і на даний час.

З 02 листопада 2020 р. до 28 лютого 2024 р. була запрошеним професором (Visiting Professor) факультету менеджменту Технічного університету «Люблінська політехніка» (Politechnika Lubelska, Lublin, Poland). Впродовж вказаного періоду щорічно викладала англійською мовою по дві дисципліни «Enterprise Diagnosis» (45 год.) і «Managerial Economics» (45 год.) для магістрів факультету менеджменту І-го року навчання. Заняття проводились онлайн у формі відео-конференцій на платформі MS Teams.

Із 02 травня по 13 травня 2022 р. була запрошеним професором (Visiting Professor)  Університету Вітовта Великого (Vytauto Didžiojo Universitetas, м. Каунас, Литва).

Гарант освітньої програми «Економіка підприємства» підготовки здобувачів вищої освіти за першому (бакалаврському) рівні, що успішно пройшла акредитацію у 2021 р. та отримали сертифікати терміном дії до 1 липня 2026 р.

Науковий керівник госпдоговірної теми на замовлення Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» (Договір № 09-05/21 від 15.05.2021 р.).

Член Волинської обласної спілки економістів громадської організації «Спілка економістів України» (протокол № 1 від 26.01.2021 р.).

У 2011 р. була учасником колективу з розробки конкурсних завдань та членом журі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства».

У 2012–2019 роках була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

У 2018 році працювала у складі журі фінального етапу XIV Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів.

У 2017–2018 н.р. викладала англійською мовою дисципліни «Economics of Enterprise» і «Financialmanagement» іноземним студентам у рамках семестрового навчання.

У 20222024 навчальному роках проводила лекції та практичні заняття з дисципліни «ManagerialEconomics» англійською мовою.

Відповідальний виконавець трьох науково-дослідних держбюджетних розробок ЛНТУ: «Механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіону» (№ д/р: 0110U002220), «Механізми фінансового забезпечення сталого розвитку України та її регіонів» (№ д/р: 0115U002200);  «Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України» (№ д/р: 0116U001532).

Керівник науково-дослідної роботи (в межах робочого часу) на тему «Підприємництво як драйвер капіталізації економіки регіону» (2020–2022 р.) №ДР 0120U100819.

Участь у VIII Конгресі Ініціатив Східної Європи / 8th edition of the Eastern Europe Initiatives Congress (м. Люблін, Польща; 2019 р.), присвяченому винятковим подіям та їх ролі в нашій сучасній реальності.

Участь у Спільному проекті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Фонду Жана Моне та Виконавчої Асоціації з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури «Вплив Європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС (КНЕУ за підтримки Програми Erasmus+; 01 лютого 2021 р. – 10 лютого 2021 р.; 86 год.).

Участь у проєкті «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині», що фінансувався за підтримки House of Europe (3 кредити ЄКТС / 90 год.; 2021 р.).

Участь у VIII Конгресі Транскордої Співпраці / VIII Kongres Współpracz Transgranicznej (м. Люблін, Польща; 2021 р.).

З 02 травня по 13 травня 2022 р. участь у Erasmus+ Staff Teaching Week в Університеті Вітовта Великого (VytautoDidžiojo Universitetas, м. Каунас, Литва) за програмою міжнародної академічної мобільності Erasmus+, а також участь за особистим грантом у програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ й здійснення викладацької діяльності за програмою «Visiting Professor» (проведення занять англійською мовою для студентів бакалаврату та магістратури спеціальності 041 – Бізнес і адміністрування Університету Вітовта Великого).

Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Фінансова спроможність регіону. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку. Міжрегіональні асиметрії. Фінансова конвергенція. Механізми посилення регіональної конвергенції. Економічний розвиток підприємства. Капіталізація економік мікро-, мезо- і макрорівнів. Діагностика регіональних асиметрій в Україні. Стимулювання розвитку підприємництва.

Монографія

2020

 1. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / під заг. ред. к.е.н., проф. І.В. Кривов’язюка. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 172 с. (Особистий внесок – підроздили 5.1; 5.3; 1, 25 д.а.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/Підприємництво%20як%20чинни…

2018

 1. Каминская И.Н. Капитализация предприятий как основа финансовой стабилизации региональной экономики / І.М. Вахович, И.Н. Каминская, О.А. Мишко // The economy of Bulgaria and the European Union in the global word: Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU : Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia, 2018. 358 с. С. 89-103. (0,96 д.а.) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Kolektivna.monografia.3_15…
 2. Камінська І. М. Методологічні основи дослідження стану соціо-еколого-економічної безпеки: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда, Н. М. Матвійчук та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2018. 336 с. [Особистий внесок – Розділ 1. Методологічні аспекти дослідження стану СЕЕБ мікрорівня. 1.1. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства. – С. 7-18.] / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/монограф_3_СЕЕБ.pdf
Навчальний посібник

2018

 1. Підприємництво і торгівля : навчальний посібник / Волинчук Ю.В., Завадська О.М., Камінська І.М. [та ін.] ; під. заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської та І.В. Кривовязюка. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 620 с. – [Камінська І.М.: Розділ 7. Фінансове забезпечення підприємництва. – С. 184-237. ; Розділ 10. Підприємництво в сфері виробництва матеріальних благ. – С. 309-393. (6,84 друк. арк.)]. / URL: https://www.researchgate.net/profile/I-Kryvovyazyuk/publication/340739130_pidpr…
Навчальний підручник

2020

 1. Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 700 с. – [Камінська І.М.: Розділ 7. – С. 236-285; Розділ 9. – С. 323-356; Розділ 12. – С. 418-456; Розділ 14. – С. 496-544. (7,95 друк. арк.)]. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%21%20підручник%20ЕП%20ПТБ…
Статті Scopus

2022

 1. Tetiana Bludova, Svitlana Usherenko, Alla Moskovchuk, Iryna Kaminska, Olga Kyslytsyna. Enterprise risk arising from legacy production systems: a probabilistic perspective. EUREKA: Physics and Engineering. 2022. Number 5(42). / URL: https://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/2529/2001

2021

 1. Iryna Vakhovych, Igor Kryvovyazyuk, Nadiya Kovalchuk, Iryna Kaminska, Yuliya Volynchuk, Yuliya Kulyk. Application of Information Technologies for Risk Management of Logistics Systems. 2021. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9615297

2020

 1. Kryvovyazyuk Igor, Vakhovych Iryna, Kaminska Iryna, Dorosh Viktoriia. Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality – Access to Success. 2020. Vol. 21, № 178. Pp. 50-55 / URL: https://www.srac.ro/calitatea/en/authors_guide.html

2019

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Savosh Larysa, Pavliuk Liudmyla, Kaminska Iryna, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Zavadska Olena. Strategic decision and transnational corporation efficiency. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 6. / URL: https://www.abacademies.org/articles/strategic-decision-and-transnational-corpo…

2015

 1. Вахович І.М., Камінська І.М., Ропотан І.В. Концептуальні засади та об’єктивна необхідність фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни. Науковий вісник Національного гірничого університету: науковий журнал. 2015. №1(145). С. 138-144. / URL: http://nv.nmu.org.ua/index.php/ru/component/jdownloads/finish/52-01/1597-2015-1…
 2. Кryvovyazyuk Іhor V., Volynchuk Yulija V., Pushkarchuk (Kaminska) Іryna М. Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. 2015. №12(174). С. 408-414. / URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJR…
Статті Web of Science

2021

 1. Vakhovych I., Kaminska I., Nedopad H. Methodological approaches to assessment of budget capacity of a region in the context of decentralization. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Vol. 1. No. 36. Pp. 210–218. / URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/227753
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Камінська І.М., Ковальчук Н.В., Демидович А.С., Горчинська І.П. Теоретико-методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємства. Економічний форум: науковий журнал. 2021. №2. С. 79-87. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/207/194
 2. Мишко О.А., Камінська І.М. Формування цінової політики торговельних підприємств в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 23. / URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/168/161
 3. Вахович І.М., Камінська І.М., Недопад Г.В. До питання формування критеріїв бюджетної ефективності територіїї. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2021. №2. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.4 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/6.pdf
 4. Мишко О.А., Камінська І.М. Особливості управління інвестиційною діяльністю виробничих підприємств в умовах економічної глобалізації. Економічний форум: науковий журнал. 2021. № 1. С. 142–147. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/9/9

2020

 1. Вахович І.М., Камінська І.М., Волинчук Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку автомобілебудування в Україні. Економічний форум: науковий журнал. 2020. № 1. С. 20-29. / URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/ekonomi…
 2. Вахович І.М., Камінська І.М., Недопад Г.В. Волинська область у площині соціально-економічного розвитку України. Економічний форум: науковий журнал. 2020. № 2. С. 44-56. / URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/ekonomi…
 3. Камінська І.М., Мишко О.А., Шишка Д.С. Методичні підходи до аналізу фінансового потенціалу підприємства. Економічний форум: науковий журнал. 2020. № 4. С. 107–113. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/163/154
 4. Дорош В.Ю., Камінська І.М., Пархомова А.В. Особливості фінансування соціальної сфери об’єднаних територіальних громад Волинської області. Економічний форум: науковий журнал. 2020. № 4. С. 45–56. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/155/146
 5. Камінська І.М., Ковальчук Н.В., Демидович А.С., Дубровський В.П. Науково-методичні підходи до аналізу ефективності використання виробничого потенціалу підприємства. Галицький економічний вісник. 2020. Том 67. № 6. С. 193–201. / URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34214

2019

 1. Волинчук Ю.В., Камінська І.М. Сталий розвиток Волині: цільові орієнтири. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Серія «Регіональна економіка». Випуск 16 (63). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 173 с. С. 5–18. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/32/32
 2. Вахович І.М., Камінська І.М., Гарасюк А.В. Методичні підходи до аналізу фінансових потоків у логістичній діяльності підприємства. Економічний форум: науковий журнал. 2019. № 2. С. 129-134. / URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no32019_2…
 3. Камінська І.М., Дорош В.Ю., Ковальчук А.Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності формування та використання активів підприємства. Економічний форум: науковий журнал. 2019. № 4. С. 188-199. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/33
 4. Камінська І.М., Дорош В.Ю., Ковальчук А.Ю. Активи підприємства: морфологічний аналіз категорії, склад та класифікація. Економічний форум: науковий журнал. 2019. № 3. С. 136-143. / URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no32019_2…

2018

 1. Вахович І.М., Камінська І.М., Дорош В.Ю., Камінська Д.В. Стратегічні орієнтири капіталізації економік регіонів України. Регіональна економіка: науковий журнал. 2018. № 4 (90). С. 49-55. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2018_4_7
 2. Вахович І.М., Камінська І.М., Дорош В.Ю., Камінська Д.В. Аналіз та оцінка рівня капіталізації економік регіонів України. Економічний форум: науковий журнал. 2018. № 4. С. 95-107. / URL: https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_4_zi_zminami-sz…
 3. Вахович І.М., Камінська І.М., Мишко О.А., Камінська Д.В. Капіталізація на мікро- і мезорівнях: взаємообумовленість, проблеми, методи підвищення. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 15 (59). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 292 с. С. 29–39. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/4/5
 4. Камінська І.М., Дорош В.Ю., Мишко О.А. Ідентифікація і роль підприємництва різних сфер виробництва у контексті капіталізації економіки регіону. Економічний форум: науковий журнал. 2018. № 2. C. 104-110. / URL: http://eforum-lntu.com/assets/files/ekonomichnij-forum-2.pdf
Зарубіжні наукові видання

2020

 1. KRYVOVYAZYUK, Igor V. KOVALSKA, Liubov L., GUDZ, Petro V. GUDZ, Maryna V. KAMINSKA, Iryna M. Manage business effectively: analysis and forecasting MNC market opportunities. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41 (29). pp. 94-106. / URL: https://www.revistaespacios.com/a20v41n29/20412907.html