v.tkachuk@lntu.edu.ua

Ткачук Валентина Віталіївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Декан

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 8 вересня 1983 р. Громадянка України. Закінчила луцьку гімназію № 4 із золотою медаллю. У 2005 р. завершила навчання у магістратурі Луцького державного технічного університету (нині – Луцький національний технічний університет) з відзнакою за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі». Продовжила навчання в аспірантурі ЛНТУ. 

З 01 вересня 2009 р. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету.

Володію українською та англійською мовами.

Нагороджена Подякою МОН України, Волинської обласної ради, грамотами ЛНТУ.

Заміжня, виховую двох доньок.

 

Кандидат технічних наук з березня 2010 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.04 в Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю 05.08.15 – Товарознавство (ДК № 059906) на тему: "Товарознавча оцінка біодизельного палива на основі ріпакої олії та ізопропілового спирту".

Вчене звання доцента кафедри товарознавство та експертизи в митній справі присвоєно у грудні  2014р.  (рішення Атестаційної колегії від 14.12.2014 р., протокол 8-02D).

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – Товарознавство непродовольчих товарів з червня 2021 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету. Тема докторської дисертації: «Формування якості моторних палив з використанням біокомпонентів».

Вчене звання професора кафедри товарознавство та експертизи в митній справі присвоєно у лютому 2022 р. (АП № 003619).

З 01 вересня 2009 р. асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету;

2020 р. - 2021 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Луцького національного технічного університету;

2021 р. і дотепер – декан факультету митної справи, матеріалів та технологій Луцького національного технічного університету;

2022 р. - запрошений професор Politecnico di Bari, Italy.

2017 р. - очне міжнародне наукове стажування у Політехнічному інституті Браганси (Португалія);

2018 р. - очне міжнародне наукове стажування у Державному аграрному університеті Молдови (м. Кишинів);

2022 р. міжнародна програма Запрошеного професора у Політехнічному університеті м. Барі (Італія), очно;

2022-2023 р. - дослідницьке міжнародне наукове стажування у Політехнічному університеті м. Барі (Італія), очно.

2023 р. - очне міжнародне наукове стажування у Королівському технологічному інституті (м. Стокгольм, Швеція).

2023 р. - учасник проекту - «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» за програмою Еразмус +CBHE.

Дослідження якості моторних палив, безпечність товарів.

Монографія

2024

 1. Dell’Anna, M.M., Tkachuk, V., Rechun, O., Golodyuk, G. (2024). The Use of Biocomponents and Additives to Improve the Quality and Safety of Diesel Fuels. In: Boichenko, S., Zaporozhets, A., Yakovlieva, A., Shkilniuk, I. (eds) Modern Technologies in Energy and Transport. Studies in Systems, Decision and Control, vol 510. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-44351-0_10

2022

 1. Ткачук В.В., Повстяной О.Ю. Механізми підвищення екологічності моторних палив : монографія. Луцьк: ЛНТУ. 2022. 220 с.
Навчальний посібник

2023

 1. Ідентифікація та митні формальності при переміщенні товарів [текст]: навчальний посібник / За заг.ред О.В. Пахолюк та О.І. Передрій. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 306 с.
Навчальний підручник

2023

 1. Ткачук В.В., Топільницький П.І. Товарознавство паливно-мастильних матеріалів : підручник. Луцьк : ЛНТУ. 2023. 350 с.
Статті Scopus

2024

 1. Dell’Anna, M.M., Tkachuk, V., Rechun, O., Golodyuk, G. (2024). The Use of Biocomponents and Additives to Improve the Quality and Safety of Diesel Fuels. In: Boichenko, S., Zaporozhets, A., Yakovlieva, A., Shkilniuk, I. (eds) Modern Technologies in Energy and Transport. Studies in Systems, Decision and Control, vol 510. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44351-0_10 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_35

2023

 1. Merezhko, N., Komakha, V., Komakha, O., Tkachuk, V., Rechun, O. (2022). Protection of Paper Surface from Water Wetting by Two-Layer Siloxane (TEOS/PEHS) Coating. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_45

2022

 1. Merezhko N., Tkachuk V., Komakha V., Povstyanoy O., Karavaiev T. (2022) Optimization of the Composition of High-Octane Gasoline with Bio-Components. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_59
 2. Samoilichenko, O., Priadko, O., Mokiichuk, V., Pashchenko, N., Bal-Prylypko, L., Slyva, Y., Tkachuk, V., Silonova, N., Nikolaienko, M., & Rozbytska, T. (2022). The impartiality of conformity assessment bodies is an integral component of the food safety management system. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, 765–776 / URL: https://doi.org/10.5219/1784

2021

 1. Merezhko N., Tkachuk V., Komakha V., Rechun O., Kovalska L. OPTIMIZATION OF DIESEL FUEL COMPOSITION WITH BIO-COMPONENT AND FUNCTIONAL ADDITIVES. In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_35

2020

 1. Merezhko N., Tkachuk V., Rechun О., Zolotariova O., Romanchuk V. Influence of high-octane bioadditives on physical and chemical properties of low-octane gasoline. In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 367-376. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_35

2019

 1. Merezhko, N., Tkachuk, V., Rechun, O., Zagoruiko, V., Priadko, O. (2020). Infrared Spectroscopy of Gasolines with Addition of Ethanol. In: Tonkonogyi, V., et al. Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-40724-7_45
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Речун О.Ю., Ткачук В.В. (2022). Використання біорозкладних полімерів та антимікробних полімерів та антимікробних пакувальних матеріалів у пакуванні харчових продуктів. Товарознавчий вісник, 1(15), 274-285. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-24

2021

 1. Галько С., Ткачук В., Речун О. Експортно-імпортний потенціал ринку моторних палив в Україні. Товарознавчий вісник, 1(14), 2021. 142-154. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14-15

2020

 1. Мережко Н., Ткачук В., Комаха В. Оптимізація складу високооктанових бензинів із біодобавками. Товари і ринки. № 2(34). Київ: КНТЕУ. 2020. С. 84-97. / URL: http://tr.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1865&catid=…
 2. Ткачук В.В. Дослідження експлуатаційних властивостей дизельних палив з біодобавками. Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 13. 2020. С. 244-255. / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/146
 3. Мережко Н., Ткачук В., Комаха В. Оптимізація складу високооктанових бензинів із біодобавками. Товари і ринки. № 2(34). Київ: КНТЕУ. 2020. С. 84-97. / URL: http://tr.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1865&catid=…
 4. Мережко Н., Ткачук В., Романчук В. Покращення експлуатаційних властивостей дизельних палив добавками різних виробників. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. Львів: Львівський торговельно-економічний університет. № 23 . 2020. С. 11-18. / URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-tech/issue/view/20/20
Тези доповідей

2023

 1. Ткачук В. Оптимізація складу бензинів з використанням біокомпонентів. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи» 20-21 березня 2023 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. С. 15-18.
 2. Tkachuk Valentyna, Topilnytskyy Petro Analysis of the Prospects for Biodiesel Fuel ProductionМaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Collection of Scientific Reports of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023 / Compilers: Oleksandr Povstyanoy, Olha Zaleta, Bohdan Valetskyi. – Lutsk : Vezha-Druk , 2023. – 53-56 p.
 3. Dell’Anna, М., Tkachuk, V., Rechun O., Golodyuk G. The use biocomponents and additives to improve the quality and safety of diesel fuels. IX International Scientific-Technical Conference „Theory and Practice of rational Use of traditional and alternative Fuels & Lubricants“ July 03-07, 2023, Kyiv-Warsaw, Ukraine-Poland.

2022

 1. Dell’Anna, М., Tkachuk, V., Povstyanoy, O., Murovanyy, I., Rechun, O. BIODIESEL FUELS BASED ON VEGETABLE OILS: ENVIRONMENTAL SOLUTION IN THE OPERATION OF VEHICLES. Book of abstracts of the International Conference BALTRIB’2022. September 22-24 2022, Kaunas, Lithuania.

2021

 1. Anna Yakovlieva, Sergii Boichenko, Tkachuk Valentyna Advance in pathways to Sustainable Aviation Fuels VІІІ International Scientific-Technical Conference «PROBLEMS OF CHEMMOTOLOGY THEORY AND PRACTICE OF RATIONAL USE OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE FUELS & LUBRICANTS» 21–25 June, 2021 Kyiv–Kamianets-Podіlskyi, Ukraine. Р. 14-15.
 2. TKACHUK V.V., MELNYK YU.V., RECHUN О.YU. OPERATIONAL PROPERTIES OF DIESEL FUEL WITH THE ADDITION OF RAPESEED OIL ESTERS. IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “AGRICULTURAL MACHINERY 2021”. 23 - 23 JUNE 2021, Bulgaria. P. 69-72.
 3. Ткачук В.В., Речун О.Ю. Споживні властивості паперу різного функціонального призначення. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку системи технічного регулювання в Україні та світі». Херсон, ХНТУ (15-17.09.2021). С.33-37.

2020

 1. Ткачук В.В. Високооктанові паливні композиції на основі нафтових та біокомпонентів / В.В. Ткачук, П.І. Топільницький, В.В. Романчук, Р.С. Дойков // Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» (18-23 травня 2020, Львів, Львівська політехніка). - С. 49-52.
 2. Ткачук В.В., Топільницький П.І., Романчук В.В. Одержання дизельного палива з покращеними екологічними властивостями // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології переробки пальних копалин» (16-17 квітня 2020 р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). - С. 68-72.
 3. Ткачук В.В., Речун О.Ю. Сучасні зміни в законодавстві України із захисту прав споживачів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Старобільськ, 27-27 листопада 2020 р.). – С. 191-193.
 4. Ткачук В., Романчук В. Високооктанові паливні композиції на основі нафтових та Біокомпонентів / VІІІ International Scientific-Technical Conference «PROBLEMS OF CHEMMOTOLOGY THEORY AND PRACTICE OF RATIONAL USE OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE FUELS & LUBRICANTS» 21–25 June, 2021 Kyiv–Kamianets-Podіlskyi, Ukraine. Р. 41-42.