a.tkachuk

Ткачук Анатолій Анатолійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент

a.tkachuk@lntu.edu.ua

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 24 грудня 1987 року у с. Дубечне, Старовижівського р-ну, Волинської області. Одружений, маю 2 дітей. З 2013 року по даний час працюю в Луцькому НТУ. У 2014 році отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2021 році отримав вчене звання доцента кафедри електроніки та телекомунікацій. В даний час працюю на посаді доцента кафедри електроніки та телекомунікацій.

Експертна діяльність:
- Експерт конкурсного відбору наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених, секція №10 «Інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка» наказ МОН України №1014 від 22 вересня 2021 року.
- Експерт конкурсного відбору проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок: напрям 5 «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації» наказ МОН України №1111 від 12 грудня 2022 року.


Член наукових та програмних комітетів Міжнародних науково-технічних конференцій:
- EAI International Conference on Smart Cities, Mobility IoT (Slovakia);
- International Conference «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE (Ukraine);
- Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes, InterPartner (Ukraine).

Член редакційних колегій і наукових комітетів вітчизняних та іноземних наукових видань, зокрема які індексуються Scopus і Web of Science:
- Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, (Poland)
https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos 
- Lecture Notes in Mechanical Engineering, (Ukraine)
https://www.springer.com/series/11236
- Perspective Technologies and Devices, (Ukraine)
https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal
- Scientific Notes (Ukraine)
https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky
- Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production, (Ukraine)
http://cit-journal.com.ua/index.php/cit

Членство у професійних наукових товариствах та асоціаціях:
- European Alliance for Innovation (EAI), (Belgium)
https://account.eai.eu/profiles/99933f51-3456-42e7-b7e9-027441ac1570
- International Association for Technological Development and Innovations (iATDi), (Ukraine)
http://iatdi.org/#at-about
- ГО «Полюс росту», (Ukraine)
https://sites.google.com/view/growth-pole/


Професійні нагороди та відзнаки:
Подяка Міністерства освіти і науки України - у 2022 р.

2005 - 2009 Луцький державний технічний університет, бакалавр - Диплом бакалавра зі спеціальності «Прилади точної механіки»
2009 - 2010 Луцький національний технічний університет, магістр - Кваліфікація інженера-електромеханіка та диплом магістра зі спеціальності «Прилади точної механіки»
2010 - 2014 Луцький національний технічний університет, аспірант - Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування»
2014 - 2021 Луцький національний технічний університет - Вчене звання доцента кафедри електроніки та телекомунікацій

Підвищення кваліфікації:
- Науково-педагогічне стажування «Проектування сучасних електронних пристроїв» 24.03.2019-24.06.2019, 7 кредитів ECTS, сертифікат №11-2019-LNTU від 24.06.2019, Люблінська політехніка, м. Люблін (Poland);
- Участь у тренінгах у рамках проекту HEIn4.0, співфінансованого Програмою Erasmus+ Європейського Союзу від FESTO «Ключові вимоги до сучасних виробництв в контексті Індустрії 4.0. Механізми розумної фабрики та виробництва майбутнього», сертифікат №20-AUT151C-0009 від 15.10.2020 та «Інструменти для створення цифрових двійників, програмування контролерів для Індустрії 4.0», сертифікат №ПК05477296/000428-22 від 07.10.2022 (Ukraine);
- Участь у тренінгу «Seminar on Planning and Construction of Smart City for Developing Countries», організованому Міністерством освіти і науки України та Міністерством комерції Китайської Народної Республіки. Сертифікат №21А0854061 від 24 серпня 2021 року, Wuhan City, Hubei Province (China);
- Підвищення кваліфікації (стажування) «Ознайомлення з перспективними напрямками розвитку промислових мереж Інтернету Речей (IIoT) на базі ТзОВ «МІНТ-ІННОВЕЙШН» та способами зменшення їх вразливості» 05.03.2024-05.06.2024, 6 кредитів ECTS, ТзОВ «МІНТ-ІННОВЕЙШН», м. Луцьк.

01.09.2013 - 31.08.2017 Луцький національний технічний університет, асистент. Викладацька та наукова робота.
01.09.2017 - 31.08.2019 Луцький національний технічний університет, старший викладач. Викладацька та наукова робота.
01.09.2019 - по сьогодні Луцький національний технічний університет, доцент. Викладацька та наукова робота.
01.10.2022 - по сьогодні СКТБ "Інноваційний парк" ЛНТУ, керівник напрямку "Інноваційні IT-розробки та програмне забезпечення".

Організаційна робота:
01.09.2018 - 31.12.2019 заступник декана технологічного факультету з наукової роботи;
01.01.2020 - 01.09.2023 заступник декана факультету комп'ютерних та інформаційних технологій з R&D.

Наукове консультування:
ТОВ «Мінт Інновейшн» договір №24/3 від 12 березня 2019 року.

- Участь у підготовці проєкту "EV Respond: Ukraine Approach and Innovation Appendix" Innovate UK, part of UK Research and Innovation (UA-UK);
- Участь у підготовці проєкту "A new approach to the modernization of engineering courses and development of the labor market in Central Asia and Ukraine - ERASMUS-EDU-2024-CBHE-STRAND-2" (UA-KZ-UZ).

1. Пат. 58255 Україна, МПК B24B 39/00 (2011.01). Пристрій для вигладжування поверхонь обертання / С.А. Мороз, В.І. Марчук, А.А. Ткачук; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 27.08.2010; опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. - 3 с.
2. Пат. 61641 Україна, МПК В24В 39/00 (2011.01). Вигладжувальна головка / С.А. Мороз, В.І. Марчук, А.А. Ткачук, Г.В. Клепацький, В.Ю. Заблоцький; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 29.12.2010; опубл. 25.07.2011; Бюл. №14. - 6 с.
3. Пат. 66238 Україна, МПК В24В 39/04 (2006.01). Установка для вигладжування поверхонь обертання / С.А. Мороз, А.А. Ткачук, В.В. Мережа; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 20.06.2011; опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 2 с.
4. Пат. 75319 Україна, МПК В03С 1/04 (2006.01). Установка для сортування / В.Ю. Заблоцький, А.А. Ткачук, С.О. Приступа, А.Ю. Решетило, Ю.С. Лапченко; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 24.05.2012; опубл. 26.11.2012; Бюл. №22. – 4 с.
5. Пат. 76846 Україна, МПК В24В 39/00 (2013.01). Спосіб зміцнюючої обробки деталей машин за допомогою тіла обертання / А.А. Ткачук, С.А. Мороз, С.О. Приступа; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 09.12.2011; опубл. 25.01.2013; Бюл. №2. – 4 с.
6. Пат. 58255 Україна, МПК B24B 39/00 (2011.01). Пристрій для вигладжування поверхонь обертання / С.А. Мороз, В.І. Марчук, А.А. Ткачук; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 27.08.2010; опубл. 11.04.2011; Бюл. №7. - 3 с.
7. Пат. 61641 Україна, МПК В24В 39/00 (2011.01). Вигладжувальна головка / С.А. Мороз, В.І. Марчук, А.А. Ткачук, Г.В. Клепацький, В.Ю. Заблоцький; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 29.12.2010; опубл. 25.07.2011; Бюл. №14. - 6 с.
8. Пат. 66238 Україна, МПК В24В 39/04 (2006.01). Установка для вигладжування поверхонь обертання / С.А. Мороз, А.А. Ткачук, В.В. Мережа; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 20.06.2011; опубл. 26.12.2011; Бюл. №24. – 2 с.
9. Пат. 75319 Україна, МПК В03С 1/04 (2006.01). Установка для сортування / В.Ю. Заблоцький, А.А. Ткачук, С.О. Приступа, А.Ю. Решетило, Ю.С. Лапченко; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 24.05.2012; опубл. 26.11.2012; Бюл. №22. – 4 с.
10. Пат. 76846 Україна, МПК В24В 39/00 (2013.01). Спосіб зміцнюючої обробки деталей машин за допомогою тіла обертання / А.А. Ткачук, С.А. Мороз, С.О. Приступа; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 09.12.2011; опубл. 25.01.2013; Бюл. №2. – 4 с.
11. Пат. 87877 Україна, МПК В24В 39/00 (2014.01). Пристрій для вигладжування поверхонь обертання / А.А. Ткачук, Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 09.08.2013; опубл. 25.02.2014; Бюл. №4. – 4 с.
12. Пат. 87877 Україна, МПК В24В 39/00 (2014.01). Пристрій для вигладжування поверхонь обертання / А.А. Ткачук, Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Луцьк; заявл. 09.08.2013; опубл. 25.02.2014; Бюл. №4. – 4 с.
13. Пат. 94828 Україна, МПК В23Q 17/00 (2014.01). Багатокомпонентний динамометр для вимірювання складових сили різання / C.О. Приступа, А.А. Ткачук, В.Ю. Заблоцький, Т.В. Терлецький, О.П. Дахнюк; Заявник і патентовласник: Приступа C.О., Ткачук А.А., Заблоцький В.Ю., Терлецький Т.В., Дахнюк О.П., Луцьк; заявл. 20.03.2014; опубл. 10.12.2014; Бюл. №23. – 4 с.
14. Пат. 99442 Україна, МПК В24В 39/00 (2015.01). Головка для зміцнення та вигладжування зовнішніх поверхонь обертання / В.І. Марчук, А.А. Ткачук, С.В. Марчук, Л.М. Равенець; Заявник і патентовласник: В.І. Марчук, А.А. Ткачук, С.В. Марчук, Л.М. Равенець, Луцьк; заявл. 20.10.2014; опубл. 10.06.2015; Бюл. №11. – 4 с.
15. Пат. 109037 Україна, МПК A01K 61/02 (2006.01). Спосіб годування риб / Т.В. Терлецький, О.Л. Кайдик, В.Ю. Заблоцький, С.А. Мороз, С.О. Приступа, А.А. Ткачук; Заявник і патентовласник: Т.В. Терлецький, О.Л. Кайдик, В.Ю. Заблоцький, С.А. Мороз, С.О. Приступа, А.А. Ткачук, Луцьк; заявл. 11.02.2016; опубл. 10.08.2016; Бюл. №15. – 3 с.
16. Пат. 111654 Україна, МПК A01K 61/02 (2006.01). Автоматизована установка для годування риби / Т.В. Терлецький, О.Л. Кайдик, В.Ю. Заблоцький, С.А. Мороз, С.О. Приступа, А.А. Ткачук, В.В. Красовський, Е.В. Кужель; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет, Волинський державний науковий та інформаційний центр, Луцьк; заявл. 17.03.2016; опубл. 25.11.2016; Бюл. №22. – 4 с.
17. Пат. 119857 Україна, МПК A01K 61/02 (2006). Автоматизована установка для годування риби / Т.В. Терлецький, О.Л. Кайдик, В.Ю. Заблоцький, С.А. Мороз, С.О. Приступа, А.А. Ткачук, В.В. Красовський; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет,  Луцьк; заявл. 26.04.2017; опубл. 10.10.2017; Бюл. №19. – 4 с.
18. Пат. 119890 Україна, МПК A61Н 7/00 А61Н 15/00 (2006). Складаний масажний пристрій / В.І. Марчук, М.В. Олексин, А.І. Ільїних, І.В. Марчук, Ештеіві Абдулсалам Мусбах Хаддуд, А.А. Ткачук; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет,  Луцьк; заявл. 10.05.2017; опубл. 10.10.2017; Бюл. №19. – 4 с.
19. Пат. 119894 Україна, МПК В24В 5/00 (2006). Збірний шліфувальний круг / В.І. Марчук, І.В. Марчук, А.А. Ткачук, Ештеіві Абдулсалам Мусбах Хаддуд, М.В. Олексин; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет,  Луцьк; заявл. 10.05.2017; опубл. 10.10.2017; Бюл. №19. – 4 с.
20. Пат. UA 129562 U Україна, МПК В24В 31/00. Спосіб магнітно-абразивної обробки деталей з використанням імпульсного cтруму / В.Ю. Денисюк, В.П. Симонюк, О.Л. Кайдик, Ю.С. Лапченко, А.А. Ткачук, Е.В. Кужель; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет,  Луцьк; заявл. 26.12.2017; опубл. 12.11.2018; Бюл. №21. – 2 с.

Електроніка, Електронні комунікації, Інтернет Речей, Виробництва майбутнього

Методичне забезпечення

2024

 1. Інтернет Речей в електроніці: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спеціальності 171 Електроніка денної та заочної форм навчання / уклад. А.А. Ткачук. Луцьк: ЛНТУ, 2024. 140 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LdnR8d-AsFa23FMaAnfwFZndSZ_6GBEN/view?usp=shar…

2023

 1. Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання. уклад. А.А. Ткачук. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 132 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ASjDHN0iFzJU6USDX-_Tugrc3nRPcsR7/view?usp=shar…
Навчальний посібник

2021

 1. Основи технічної документації. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Ткачук А.А., Речун О.Ю.; під заг. ред. Терлецького Т.В. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 126 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1vea9fOoNtMUZXA9Mo7wQ7aaobqGsfol7/view?usp=shar…
Статті Scopus

2024

 1. Lyshuk, V., Tchaban, V., Tkachuk, A., Zablotskyi, V., & Selepyna, Y. (2024). ЕLECTROMAGNETIC FIELD EQUATIONS IN NONLINEAR ENVIRONMENT. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 14(1), 11–16. https://doi.org/10.35784/iapgos.5533 / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.5533
 2. P. Bakhovskyy, A. Tkachuk, M. Yevsiuk, O. Zabolotnyi, O. Moroz and O. Satsyk, "Development and Interaction of the VTF Concept with IoT Platforms on the Example of the 5G Standard," 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416439. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10416439
 3. S. Moroz, A. Tkachuk, V. Zablotskyi, S. Prystupa, V. Lyshuk and V. Talakh, "Analysis of Technical Characteristics of Temperature Sensors for the Design of Medical Thermometers," 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416501. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10416501

2023

 1. Stelmakh, A., Kostunik, R., Shymchuk, S., Zaichuk, N., Tkachuk, A.: Improvement of Operational Parameters for High-Precision Tribosystems. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 370–379 (2023) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_35
 2. Svirzhevskyi, K.; Zabolotnyi, O.; Machado, J.; Tkachuk, A.; Boiarska, I.: Application of Carbide Cutting Inserts as Indenters for Surface Plastic Deformation. Appl. Sci. 2023, 13, 3741. / URL: https://doi.org/10.3390/app13063741
 3. Kozlovskiy, V., Yakymchuk, N., Selepyna, Y., Moroz, S., & Tkachuk, A. (2023). Development of a Modified Method of Network Traffic Forming. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(1), 50-53. / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.3452
 4. Pasternak, V., Zabolotnyi, O., Holii, O., Tkachuk, A., Cagáňová, D. (2023). Numerical Investigation of Materials Porosity Based on the 3D Computer Simulation Particle Packaging Model. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_24
 5. Chalyj, V., Moroz, S., Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Trokhymchuk, I., & Stelmakh, O. (2023). Formation of bearings parts waviness in centerless mortise grinding on rigid supports. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), 10(1), A15-A21. / URL: https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).a3
 6. Liutak, O., Baula, O., Tkachuk, A. (2023). Simulation of the Influence of Investment and Innovation Activities on Ensuring the International Competitiveness of Countries. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(2), 86-92. / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.3470
 7. Satsyk, V., Cagáňová, D., Reshetylo, O., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A. (2023). Increasing the Speed and Performance of the Drupal CMS Server for Industrial IoT Technologies. In: Balog, M., Iakovets, A., Hrehova, S. (eds) EAI International Conference on Automation and Control in Theory and Practice . EAI ARTEP 2023. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31967-9_6
 8. Polishchuk, M., Grinyuk, S., Kostiuchko, S., Tkachuk, A., & Savaryn, P. (2023). Tesla Switch of 4 Batteries Based on The Arduino Uno Board. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(3), 111-116. / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.4051

2022

 1. Zaichuk N., Shymchuk S., Tkachuk A., Shymchuk Y., Badir K.K.: Improvement of Operating Properties of Heat-Resistant Alloys by the Structure Optimization. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 383-392 (2022) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_38
 2. Zablotskyi V., Tkachuk A., Senyshyn A., Trokhymchuk I., Svirzhevskyi K.: Impact of Turning Operations on the Formation of Rolling Bearing’s Functional Surfaces. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 229-238 (2022) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_23
 3. Terletskyi, T., Kaidyk, O., Tkachuk, A., Zabolotnyi, O., Cagáňová D.: Ensuring the Reliability of Functioning of Non-Addressed Fire Alarm. EAI Endorsed Transactions on Energy Web: Online First. (2022) / URL: http://dx.doi.org/10.4108/eai.18-8-2021.170674
 4. Moroz, S.A., Khvyshchun, M.V., Tkachuk, A.A., Lyshuk V.V., Prystupa, S.O.: Investigation of Features of Functioning of the Pyroelectric Sensors in Electronic Security Devices. IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), pp. 27-32, (2021) / URL: https://doi.org/10.1109/ELIT53502.2021.9501138
 5. Moroz, S., Tkachuk, A., Khvyshchun, M., Prystupa, S., Yevsiuk, M.: Methods for Ensuring Data Security in Mobile Standards. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(1), 4-9 (2022). / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.2877
 6. Zablotskyi, V., Tkachuk, A., Prozorovskyi, S., Tkachuk, V., Waszkowiak, M.: Influence of Turning Operations on Waviness Characteristics of Working Surfaces of Rolling Bearings. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 345–354 (2022). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_34
 7. Trokhymchuk, I., Svirzhevskyi, K., Tkachuk, A., Zabolotnyi, O., Zablotskyi, V.: The Structure of Automated Control Systems for Precision Machining of Parts Bearing. In: , et al. Innovations in Mechatronics Engineering II. icieng 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 182–192 (2022). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_17
 8. Zablotskyi, V., Selepyna, Y., Lyshuk, V., Yakymchuk, N., Tkachuk, A.: Method for Evaluation Quality Parameters of Telecommunications Services. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(2), 30-33 (2022). / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.2918

2021

 1. Kostiuchko, S., Polishchuk, M., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A., Twarog, B.: The Auxiliary Parametric Sensitivity Method as a Means of Improving Project Management Analysis and Synthesis of Executive Elements. In: Miraz M.H., Southall G., Ali M., Ware A., Soomro S. (eds) Emerging Technologies in Computing. iCETiC 2021. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 395 pp 174-184 Springer, Cham (2021). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-90016-8_12
 2. Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Zabolotnyi, O., Cagáňová, D., Yakymchuk, N.: Basic Stations Work Optimization in Cellular Communication Network. In: D. Cagáˇnová et al. (eds.), Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management, EAI / Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 1-19 (2021) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69705-1_1
 3. Bakhovskyy, P., Yevsiuk, M., Zabolotnyi, O., Cagáňová, D., Tkachuk, A.: Stages of the Virtual Technical Functions Concept Networks Development. In: D. Cagáˇnová et al. (eds.), Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management, EAI / Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 119-135 (2021) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69705-1_7
 4. Svirzhevskyi, K., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A., Machado, J., Kononenko A.: An Increase in Wear Resistance Frictional Contact of Functional Surfaces for Plunger Pairs. In: Ivanov V., Pavlenko I., Liaposhchenko O., Machado J., Edl M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. pp. 84-94 Springer, Cham. (2021) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_9
 5. Svirzhevskyi, K., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Cagáňová, D.: Methods of Evaluating the Wear Resistance of the Contact Surfaces of Rolling Bearings. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham pp. 453-463 (2021). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_45
 6. Zablotskyi, V., Tkachuk, A., Moroz, S., Prystupa, S., Svirzhevskyi, K.: Influence of Technological Methods of Processing on Wear Resistance of Conjugated Cylindrical Surfaces. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham pp. 477-487 (2021). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_47
 7. Zaichuk, N., Shymchuk, S., Tkachuk, A., Feshchuk, Y., Szczot, J.: Structure and Properties of Surface Bandage Shelves for the Gas Turbine Engine’s Blades. In: Ivanov V., Trojanowska J., Pavlenko I., Zajac J., Peraković D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. pp. 602-612 Springer, Cham. (2021) / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_60

2020

 1. Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Kononenko, A., Moroz, S., Prystupa, S.: Directed Formation of Quality, as a Way of Improving the Durability of Conjugated Parts of Friction Pairs. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 370-377. Springer, Cham (2020). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_37
 2. Zablotskyi, V., Moroz, S., Tkachuk, A., Prystupa, S., Zabolotnyi, O.: Influence of diamond smoothering treatment power parameters on microgeometry of working surfaces of conjugated parts. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes InterPartner-2019, Lecture Notes in Mechanical Engineering pp. 372-381 Springer, Cham (2020). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_38

2019

 1. Chetverzhuk, T., Zabolotnyi, O., Sychuk, V., Polinkevych, R., Tkachuk, A.: A method of body parts force displacements calculation of metal-cutting machine tools using CAD and CAE technologies. Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC),pp. 37-47, Vol. 3, No. 4, (2019) / URL: https://doi.org/10.33166/AETiC.2019.04.004
Статті Web of Science

2023

 1. Svirzhevskyi, K.; Zabolotnyi, O.; Machado, J.; Tkachuk, A.; Boiarska, I. Application of Carbide Cutting Inserts as Indenters for Surface Plastic Deformation. Appl. Sci. 2023, 13, 3741. / URL: https://doi.org/10.3390/app13063741

2022

 1. Zaichuk N., Shymchuk S., Tkachuk A., Shymchuk Y., Badir K.K.: Improvement of Operating Properties of Heat-Resistant Alloys by the Structure Optimization. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 383-392 (2022). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_38
 2. Zablotskyi V., Tkachuk A., Senyshyn A., Trokhymchuk I., Svirzhevskyi K.: Impact of Turning Operations on the Formation of Rolling Bearing’s Functional Surfaces. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 229-238 (2022). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_23

2021

 1. Zablotskyi, V., Tkachuk, A., Moroz, S., Prystupa, S., Svirzhevskyi, K.: Influence of Technological Methods of Processing on Wear Resistance of Conjugated Cylindrical Surfaces. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes InterPartner-2020, Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 477-487 (2021). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_47
 2. Svirzhevskyi, K., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Cagáňová, D.: Methods of Evaluating the Wear Resistance of the Contact Surfaces of Rolling Bearings. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes InterPartner-2020, Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 453-463 (2021). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_45

2020

 1. Zablotskyi, V., Moroz, S., Tkachuk, A., Prystupa, S., Zabolotnyi, O.: Influence of diamond smoothering treatment power parameters on microgeometry of working surfaces of conjugated parts. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes InterPartner-2019, Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 372-381 (2020). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-40724-7_38
 2. Tkachuk, A., Zablotskyi, V., Kononenko, A., Moroz, S., Prystupa, S.: Directed formation of quality, as a way of improving the durability of conjugated parts of friction pairs. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp 370-377 (2020). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_37
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Tkachuk, А., Svirzhevsky, К., Grisyuk, О., Trokhimchuk, І., Tkachuk, V. (2022). Analysis of network interfaces and industrial Internet of Things systems. Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production, (46), 43-56. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-46-07
 2. Приступа С.О., Мороз С.А., Ткачук А.А., Селепина Й.Р. Дослідження поверхневої густини струму в пластинці кварцового резонатора. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». 2022. №21. С. 95-102. / URL: https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2022-21-14

2020

 1. Терлецький Т.В., Ткачук А.А., Кайдик О.Л., Цебрук В.Р. Критерії вирішення оперативних задач світових стандартів інформаційних систем CCTV. Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Луцький НТУ, 2020. №41. С. 218-227. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-34
 2. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Ткачук А.А., Чубай Р.С., Чмирук Р.Р. Ініціалізація станів шлейфу пожежної сигналізації неадресним пожежним приймально-контрольним приладом. Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Луцький НТУ, 2020. №38. С. 91-97. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-38-12

2019

 1. А.А. Ткачук, В.Ю. Заблоцький, Й.Р. Селепина, С.А. Мороз, Т.В. Терлецький Дослідження режимів роботи базових станцій мереж стільникового зв’язку. Вісник Хмельницького національного університету (Технічні науки). Хмельницький: Видавництво ХНУ, 2019. №2, С. 128-134. / URL: https://doi.org/10.31891/2307-5732-2019-271-2-128-134
 2. Т.В. Терлецький, В.В. Любитовець, А.А. Ткачук, О.Л. Кайдик, С.А. Мороз Особливості побудови шлейфів пожежної сигналізації. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). Луцьк: ЛНТУ, 2019. № 65. С. 254-261. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/38/44
Тези доповідей

2024

 1. Матвійчук Л., Винниченко І., Ткачук А. Примусове переселення людности у формуванні української діаспори (на прикладі Волинської области). Закордонне українство: від дослідження історії до прогнозу розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 квітня 2024 р.) – К.: ТОВ «Геопринт», 2024. – C. 45-48. / URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2024/05/zakordonne-ukrayinstvo_konferencz…

2022

 1. Мороз С.А., Ткачук А.А., Лишук В.В. Особливості використання піроелектричних приймачів випромінювання для електронних пристроїв. Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку». м. Луцьк, 2022. С. 47-49.

2020

 1. Ткачук А.А., Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Кононенко А.С. До питання скорочених випробувань підшипників кочення на зносостійкість. Технічне регулювання, метрологія, якість, інформаційні та транспортні технології: матеріали Одинадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. (Одеса, 04-05 червня 2020 р.) ред. М. О. Манзарук. Одеса, 2020. С. 31-33.
 2. Ткачук А.А., Мороз Ю.В. Вимірювання інформаційних параметрів в мережах зв’язку. Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (8 жовтня 2020 р.): збірник тез. Івано-Франківськ, ВНЗ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2020. С. 133-134.
 3. Ткачук А.А., Терлецький Т.В., Кайдик О.Л., Бугайчук М.М. Особливості вимірювання джітера та вандера в телекомунікаційних мережах. Стратегії розвитку сучасної освіти і науки : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 лютого 2020 року) : збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2020. С. 121-123.
 4. Кононенко А.С., Свіржевський К.М., Заблоцький В.Ю., Заболотний О.В., Ткачук А.А. Прогнозування експлуатаційних характеристик пар тертя на основі експрес-методу оцінки функціональних поверхонь. Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2020 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів» м. Луцьк, Україна, 2-4 червня 2020 р. С. 163-164.
 5. Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В., Ткачук А.А. Забезпечення точності формоутворення поверхні деталі під час шліфування. «Technical Using of Measurement-2020»: Тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 4-7 лютого 2020 року. Відп. за випуск Володарський Є. Т. Академія метрології України. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. С. 61-63.

2019

 1. Гунько С.В., Трохимчук І.М., Ткачук А.А. Про метрологічні класи лічильників води та способи їх визначення. Збірник тез доповідей 7-ої науково-практичної конференції «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», 19-20 листопада 2019 р., м. Івано-Франківськ, ІІТ, ІФНТУНГ. 2019. С. 45-47.
 2. Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Ткачук А.А., Пташенчук В.В. До питання технічної реалізації вузла повірки на прикладі електромагнітного перетворювача витрати. Технічне регулювання, метрологія, якість, інформаційні та транспортні технології: матеріали Десятої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. (Одеса, 16-17 травня 2019 р.) / ред. М. О. Манзарук. Одеса, 2019. 159 с.
Зарубіжні наукові видання

2020

 1. Tkachuk, A., Zabolotnyi, O., Chetverzhuk, T., Svirzhevskyi, K., Kononenko, A.: Increasing the Wear Resistance of the Friction Surfaces of Rotating Parts Made of Bearing Steels Through Hardening Processing Methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Advanced Materials & Demanding Applications 2020 (AMDA 2020) Volume 1060 (2020). / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012025
 2. Терлецький Т. В., Кайдик О. Л., Євсюк М. М., Ткачук А. А., & Сомов Д. О. (2020). МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛУ НАВІСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ШЛЕЙФІВ НЕАДРЕСНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ. Science Review, (2(29), 6-13. / URL: https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/28022020/6953