Shypra

Мікуліч Олена Аркадіївна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Завідувач кафедри, Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2002 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки і
отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію
магістра математики.
Кандидат технічних наук з 15.03.2007 року. Дисертацію захищено 28 грудня 2006
року у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 в Луцькому державному технічному
університеті.
Доктор технічних наук з 23 квітня 2019 року. Дисертацію захищено 22 лютого 2019
року у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 у Луцькому національному технічному
університеті.
Вчене звання доцента кафедри технічної механіки присвоєно 18 лютого 2020 року,
отримано атестат 12ДЦ No 022945.
Вчене звання професора кафедри прикладної математики та механіки присвоєно
9 лютого 2021 року, отримано атестат АП No 002317.

Луцький національний технічний університет:
- вересень 2004 р. – січень.2007 р. – асистент кафедри технічної механіки;
- січень.2007 р. – січень.2008 р. – старший викладач кафедри технічної механіки;
- січень 2008 р. – серпень 2018 р. – доцент кафедри технічної механіки;
- вересень 2018 р. – жовтень 2019 р. – доцент кафедри прикладної математики та
механіки;
- листопад 2019 р. – серпень 2022 р. — професор кафедри прикладної математики та
механіки;
- вересень 2022р. - до цього часу – завідувач кафедри прикладної математики та механіки.

Монографія

2023

 1. Мікуліч О., Швабʼюк В Нестаціонарні хвильові процеси у геометрично-неоднорідних тілах. Монографія, Луцьк, 2023, 156 с.

2019

 1. Мікуліч О.А. Напружений стан елементів конструкцій з дефектами за динамічних навантажень [Текст]: монографія / О.А. Мікуліч. — Луцьк, 2019. – 156 с.
Навчальний посібник

2023

 1. Уточнені моделі механіки суцільних середовищ. Укладач: О. Мікуліч. Навчальний посібник, Луцьк, 2023, 128 с

2019

 1. Інженерні методи розрахунків [Текст]: Навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Прикладна математика» галузі знань 11 Математика та статистика спеціальності 113 Прикладна математика / укладач О.А. Мікуліч. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 92 с.
Статті Scopus

2024

 1. Mikulich, O. (2024). Method of Assessing the Optimality of the Mechanical Characteristics of Foams. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes V. InterPartner 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_44

2023

 1. Mikulich O., Shvabyuk V. Vibro-absorbing property evaluation method of polyurethane foam. IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACTUAL PROBLEMS OF ENGINEERING MECHANICS (APEM2022), Odesa, Ukraine. 2023. / URL: https://doi.org/10.1063/5.0169305
 2. Mikulich O. Dispersion Properties of Waves in Polyurethane Foam. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Cham, 2023. P. 230–236. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_23
 3. Mikulich, O. (2023). Wave Propagation Speed Analysis in Polyurethane Foams. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_44

2021

 1. Shvabyuk V. I., Mikulich O. A. Study of the Dynamic Stress State of Microporous Media Within the Framework of the Cosserat Pseudocontinuum. Journal of Mathematical Sciences. 2021. Vol. 253, no. 1. P. 148–155. / URL: https://doi.org/10.1007/s10958-021-05219-3

2020

 1. Mikulich O., Samchuk L., Povstiana Y. Dynamic Stress State of Auxetic Foam Medium Under the Action of Impulse Load. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Cham, 2019. P. 623–632. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_62
 2. Sulym H., Mikulich O., Shvabyuk V. Modelling of Impulse Load Influence on the Stress State of Foam Materials with Positive and Negative Poisson’s Ratio. Acta Mechanica et Automatica. 2020. Vol. 14, no. 2. P. 79–83. / URL: https://doi.org/10.2478/ama-2020-0011
 3. Mikulich O., Samchuk L., Povstiana Y. Influence of Weak Shock Wave on the Dynamic Stress State of Foam Materials. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. Cham, 2020. P. 32–41. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_4

2018

 1. Sulym H., Mikulich O., Shvabyuk V.(2018) Ivestigation of the Dynamic Stress State of Foam Media in Cosserat Elasticity. Mechanics and Mechanical Engineering. 2020. Vol. 22, no. 3. P. 739–750. / URL: https://doi.org/10.2478/mme-2018-0058
 2. Modification of boundary integral equation method for investigation of dynamic stresses for couple stress elasticity / O. Mikulich et al. Mechanics Research Communications. 2018. Vol. 91. P. 107–111. / URL: https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2018.06.004

2017

 1. Mikulich O., Shvabyuk V., Sulym H. Dynamic Stress Concentration at the Boundary of an Incision at the Plate Under the Action of Weak Shock Waves. Acta Mechanica et Automatica. 2017. Vol. 11, no. 3. P. 217–221. / URL: https://doi.org/10.1515/ama-2017-0033
 2. Shvabyuk V. I., Mikulich O. A., Shvabyuk V. V. Stress State of Foam Media with Tunnel Openings Under Non-Stationary Dynamic Loading. Strength of Materials. 2017. Vol. 49, no. 6. P. 818–828. / URL: https://doi.org/10.1007/s11223-018-9927-3
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Мікуліч О. А., Коменда Н. В., Войтюк І. М. Оцінка ефективності вібропоглинальних властивостей пінистих матеріалів на основі симуляційного аналізу. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2023. № 19. С. 109–116. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-13

2022

 1. Заякін Д.К., Мікуліч О.А. Побудова моделей для прогнозування міцності пінобетонів// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Вип. 17, 2022. —С.46-52.
 2. О.А. Mikulich Modeling of Dynamic Stress State Foam Media under the Action of Concentrated Load // Наукові нотатки. Вип. 73 (2022). —С. 146-150.
 3. Заякін Д.К., Делявський М.В., Мікуліч О.А. Аналіз експлуатаційних властивостей та особливостей застосування геопіни // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Вип. 17, 2022. —С.46-52.
 4. О.А. Мікуліч, В.О. Хвесик Методика оцінювання зміни експлуатаційних характеристик пінистих матеріалів // Сільськогосподарські машини, 2022, Вип. 48. — С. 111-118.

2019

 1. Мікуліч О.А. Дослідження взаємовпливу дефектів у пластинчастих елементах за нестаціонарного навантаження // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник (за напрямком «Інженерна механіка»). – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – Випуск 65. – С. 179-187.
 2. Шваб’юк В.І, Мікуліч О.А. Використання уточнених моделей механіки суцільного середовища для дослідження напруженого стану пористих тіл з дефектами за нестаціонарного навантаження // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. Праці конференції. – Львів, 2019. – С. 148-149.
 3. Мікуліч О.А. Використання уточнених моделей механіки суцільного середовища до дослідження напруженого стану пінистих елементів конструкцій. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічнихпроцесів та систем». – Чернігів, 2019. Том 2. – С. 129-130.
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. O. Mikulich and V. Shvabyuk (2021) Investigation of impulse load attenuation in closed-cell foam in the framework of couple stress elasticity. //IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1164 012052 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012052/meta

2020

 1. O. Mikulich, L. Samchuk, Yu. Povstiana Investigation of Influence of Weak Shock Wave on Dynamic Stress State of Foam Materials. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III, 32-41 (2020).

2019

 1. H. Sulym, O. Mikulich, V. Shvabyuk Investigation of impulse load influence on stress state of foam materials with negative Poisson’s ratio // 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Conference Proceedings. – Augustow, Poland. 2019. PP. 143-144