l.samchuk@lutsk-ntu.com.ua

Самчук Людмила Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75,  вул. Потебні, 56

E-mail: l.samchuk@lutsk-ntu.com.ua

+38 (0332) 26-25-19

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в 1981  році, в с. Вовковиї, Демидівського р-ну, Рівненської обл. У 2004 році закінчила Луцький державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобула кваліфікацію інженер-матеріалознавець.

У 2004 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство». Кандидат технічних наук з 1 березня 2013 року за спеціальністю 05.02.01  – матеріалознавство. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 при Луцькому національному технічному університеті. ДК № 011810. Тема кандидатської дисертації «Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ti-C-ШХ-15 з використанням відходів металообробки». Вчене звання доцента кафедри прикладної механіки присвоєно у травні 2020 року. AД № 004504.

01.09.2010 р. – 31.08.2011 р. – Призначена на посаду асистента кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування  по 31.08.2011р. Наказ № 152-06-30 від 22.09.2010 р.;

07.01.2011р. – 11.01.2011 р. – Надано відпустку по догляду за дитиною віком до 3-х років по 28.10.2013 р. Наказ № 06-06-32 від 11.01.2011 р.;

11.01.2011 р. – 01.09.2011 р. – Дозволено працювати на 0,9 ставки асистента кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування  на умовах неповного робочого часу під час відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років, по 31.08.2011 р. Наказ № 14-06-32 від 22.01.2011 р.;

11.09.2011 р. – 01.09.2012 р.Дозволено працювати на 0,67 ставки асистента кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування  на умовах неповного робочого часу під час відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років, по 31.08.2012 р. Наказ № 191-06-34 від 10.09.2011 р.;

01.09.2012 р. – 03.09.2013 р. – Приступила до виконання службових обов'язків асистента кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування  після відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років.  Наказ № 143-06-34 від 05.09.2013р.;

03.09.2013р. – 31.08.2014 р. – Переведена на посаду старшого викладача кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування    по 31.08.2014 р. Наказ № 143-06-34 від 05.09.2013 р.;

31.08. 2014 р. – 01.09.2014 р. – Звільнена з займаної посади в зв'язку із закінченням строку договору, ст. 36 п.2 КЗпП України. Наказ № 90-06-34 від 31.08.2014р.;

01.09.2014 р. – 16.19.2015 р. – Призначена на посаду старшого викладача кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування за контрактом на п'ять років, як обрана  за конкурсом Вченою радою ТФ, по  31.08.2019 р. Наказ № 120-06-34 від 31.08.2014р.;

16.10.2015р. – 01.03.2017 р. – Переведена на посаду доцента кафедри комп'ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування на умовах раніше укладеного контракту, по 31.08.2014 р. Наказ № 176-06-34 від 20.10.2015р.;

01.03.2017 р. 01.09.2019 р. У зв'язку з реорганізацією кафедри переведена на посаду доцента кафедри прикладної механіки на умовах раніше укладеного контракту по    31.08.2019 р. Наказ № 40-06-33 від 01.03.2017р.

01.09. 2019 р – по т.ч. . – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

 1. Патент України № 90393 ПМК (2014.01) С07С7/00. Спосіб вилучення дисперсійних домішок із водних систем / В.Д. Рудь, Н.М..Гулієва, Л.М. Самчук, І.В. Савюк; заявл. 16.12.2013; опубл. 26. 05.14, Бюл. № 10.
 2. Патент України № 90891 ПМК (2014.01) В01D39/00. Спосіб отримання фільтрів / В.Д. Рудь, Н.М., Гулієва, Л.М. Самчук, І.В. Савюк, Ю.В. Воробей; заявл. 29.01.2014; опубл. 10. 06.14, Бюл. № 11.
 3. Патент України № 91287 ПМК (2014.01) В2F3/23 C01G1/00. Реактор для проведення самопоширюючого високотемпературного синтезу (СВС-процесу) / В.Д. Рудь, Н.М., Гулієва, Л.М. Самчук, О.Ю. Повстяной, М.М. ЗаікінІ.В. Савюк, Ю.В. Воробей; заявл. 11.02.2014; опубл. 25. 06.14, Бюл. №12.
 4. Патент України № 100743U,  МПК (2015.01) B22F9/00 B01D39/00. Спосіб отримання фільтруючого матеріалу / В.Д. Рудь, О.Ю. Повстяной,               Л.М. Самчук, І.В. Савюк, Ю.В. Куц; заявл. 16.02.2015; опубл. 10. 08.15, Бюл. № 15.
 5. Патент України на корисну модель № UA 108184, МПК (2016.01 С04В38/00, С04В 22/00, С04В 111/00 Матеріал для виготовлення пористої кераміки / заявн. В.Д.Рудь; Ю.С. Повстяна; Л.М. Самчук; І.В. Савюк;                   В.В. Шиберко; О.З. Шафранська; власн.: Луцький НТУ – U 201503368; опубл. Від 11.07.2016, бюл. №13/2016;
 6. Патент України на корисну модель № ) UA   105203, МПК (2016.01), G21B 1/00, B22F 3/23 (2006.01) Модернізований  реактор  для  проведення самопоширюючо говисокотемпературного синтезу / заявн. В.Д. Рудь;                 Ю.С. Повстяна; Л.М. Самчук; І.В. Савюк; М.І. Колядинський; В.В. Шиберко;             Н.Т. Зубовецька; власн.:Луцький НТУ– U 2015 08143; опубл. Від 10.03. 2016, бюл. №5/2016.
 7. Патент України на корисну модель № UA  119257, МПК (2017.01)   C21B 15/02 (2006.01) C22C 33/00 C22B 5/04 (2006.01) B22F 3/23 (2006.01) Екзотермічна суміш для наплавлення та зварювання сталей  / заявн. В.Д. Рудь, І.В. Савюк, Л.М. Самчук, Ю.С. Повстяна, Р.П. Голодюк власн.: Луцький НТУ – U 201612678; опубл. від 25.09.2017, Бюл.№18.
 8. Патент України на корисну модель № (19) UA         (11) 128507        (13) U (51) МПК (2018.01)  C22B 1/00 C22B 1/16 (2006.01)  Спосіб підготовки ковальської окалини / заявн. В.Д. Рудь, І.В. Савюк, Л.М. Самчук,          Ю.С. Повстяна, М.І. Колядинський, Р.П. Голодюк власн.: Луцький НТУ – u 2018 02204; опубл. від 25.09.2018, Бюл.№ 18.
 9. Патент України на корисну модель № UA  (11) 128469        (13) U (51) МПК (2018.01)  C22C 33/00 C22B 5/04 (2006.01) B22F 3/23 (2006.01)    Екзотермічна паста для наплавлення та зварювання сталей / заявн. В.Д. Рудь, І.В. Савюк, Л.М. Самчук, Ю.С. Повстяна, М.І. Колядинський, О.З Шафранськавласн.: Луцький НТУ – u 2017 12674; опубл. від 25.09.2018, Бюл.№ 18.

Технологія виготовлення пористих проникливих матеріалів в режимі СВС. Утилізації шліфувальних шламів підшипникового виробництва.

Методичне забезпечення

2024

 1. Архітектура та проектування програмного забезпечення: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заочної форм навчання / укладачі: Ю. ПОВСТЯНА, Л. САМЧУК Луцьк: ЛНТУ, 2024. 52с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
 2. Сертифікація промислової продукції: Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Самчук– Луцьк: ЛНТУ, 2024.– 62 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
 3. Сертифікація промислової продукції: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Л. Самчук– Луцьк: ЛНТУ, 2024.– 118 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod

2023

 1. Сертифікація промислової продукції: методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Л. САМЧУК– Луцьк: ЛНТУ, 2023.– 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod

2022

 1. Технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів: методичні вказівки до виконання комплексного практичного індивідуального завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Л. САМЧУК– Луцьк: ЛНТУ, 2022.–84с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod

2021

 1. Основи конструювання та дизайну упаковки [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань –13 «Механічна інженерія» ,освітня програма – «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання / уклад. Л.М. Самчук – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 90с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
 2. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Л. САМЧУК, В. ПАСТЕРНАК – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 86с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod

2020

 1. Research of Mechatronics Objects [Text]: methodical instructions for individual work for second (master's) higher education students of educational and professional program Applied Mechanics, branch of knowledge 13 Mechanical engineering, specialty 131 Applied mechanics, full time and correspondence forms / compilers V.V. Pasternak, L.M. Samchuk, O.V. Zabolotnyi. – Lutsk: Lutsk NTU, 2020. – 53 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
 2. Research of Mechatronics Objects [Text]: methodical instructions for laboratory work for second (master's) higher education students of educational and professional program Applied Mechanics, branch of knowledge 13 Mechanical engineering, specialty 131 Applied mechanics, full time and correspondence forms / compilers V.V. Pasternak, L.M. Samchuk, O.V. Zabolotnyi. – Lutsk: Lutsk NTU, 2020. – 77 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
 3. Research of Mechatronics Objects [Text]: methodical instructions for individual work for second (master's) higher education students of educational and professional program Applied Mechanics, branch of knowledge 13 Mechanical engineering, specialty 131 Applied mechanics, full time and correspondence forms / compilers V.V. Pasternak, L.M. Samchuk, O.V. Zabolotnyi. – Lutsk: Lutsk NTU, 2020. – 53 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod

2019

 1. Сертифікація промислової продукції[Текст]: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / укладачі Л.М. Самчук, О.В. Заболотний. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
Навчальний посібник

2024

 1. Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки : навч. посіб. / Т. Є. Божко, Б. П. Валецький, Л. М. Самчук, Т. І. Четвержук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15692
Статті Scopus

2023

 1. Rud V. D. Improvement of the quality of 3D printing in the mass production of parts. Rud V. D., Zaika O. M., Samchuk L. M., Povstyana Y. S. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), Vol. 10(2), pp. B1–B7. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190969673

2022

 1. V. Pasternak Investigation of the Main Stages in Modeling Spherical Particles of Inhomogeneous Materials / V. Pasternak, L. Samchuk, A.Ruban, O. Chernenko, N. Morkovska // Materials Science Forum 2022, P. 207–214. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190969673

2021

 1. PasternakV. Investigation of the Properties of Powder Materials Using Computer Modeling / V. Pasternak, L. Samchuk, N. Huliіeva, I. Andrushchak, A. Ruban // Materials Science Forum. Vol. 1038, 2021 p. 33-39. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190969673

2020

 1. O. Mikulich Investigation of Influence of Weak Shock Wave on Dynamic Stress State of Foam Materials / O. Mikulich, L. Samchuk, Yu. Povstiana // Proceedings of the 3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2020, June 9–12, 2020, Kharkiv, Ukraine – Volume 2: Manufacturing and Materials Engineering. P.32– 41. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190969673
 2. Нuliieva N.M., Somov D.O., Pasternak V.V., Samchuk L.M., Chetverzhuk T.I. The selection of boron nitride circles for grinding saponite – titanium composites using non-parametric method. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Riga, Latvia, 2020, Vol. 57(6). Р. 36-47. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190969673
Статті Web of Science

2022

 1. A. Ruban, V. Pasternak, L. Samchuk, A. Hubanova, O. Suprun, Current Trends in the Development of Automation Systems in Mechanical Engineering, Advances in Science and Technology 114 (2022), 9-16. / URL: https://doi.org/10.4028/p-1298a7
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Самчук, Л., Повстяна, Ю., Качула, І., & Повстяна, С. (2024). Побудова діаграми активності за принципом проходження процедури МРТ засобами UML. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (54), 192-198. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2024-54-24

2023

 1. Самчук Л.М. Використання UML діаграм для технологічного процесу на виробництві /Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М., Кліменко А. Вісник Хмельницького національного університету, Том 1, №2, 2023 (319).С.268-276 / URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?page_id=39
Тези доповідей

2024

 1. Самчук Л.М. Металографічне дослідження пористості матеріалу на основі окалини сталі кувально-штампувального виробництва та природнього мінералу – сапоніту/ Самчук Л.М., Повстяна Ю.С. / Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Collection of Scientific Reports of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 14-16, 2024. С.255-258 . / URL: https://mte.lntu.edu.ua/uk/archive
 2. Самчук Л.М. Використання UML діаграми для автоматизованої системи процесу контролю робота в реальному часі / Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Міронов Н.О./ Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2024) : матеріали тез доповідей XІV Міжнародної науково-практичної конференції, Том 2, 23 - 24 травня, м. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2024. С.237-238. / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/materiali-konferentsiyi/kzyatps-20…
 3. Повстяна Ю.С. Важливість м’яких навичок для випускників-інженерів
  /Повстяна Ю.С., Самчук Л.М. / Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Collection of Scientific Reports of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 14-16, 2024. С.227-229 .

  / URL: https://mte.lntu.edu.ua/uk/archive

2023

 1. Самчук Л.М., Штучний інтелект для контролю якості в автомобільній промисловості/ Самчук Л.М., Повстяна Ю.С., Качковський А.А. / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування», м. Луцьк. 2023. С. 101-104. / URL: https://termm.lntu.edu.ua/index
 2. Рудь В.Д Покращення якості 3д друку при масовому виготовленні деталей /Рудь В.Д., Самчук Л.М., Заїка О.М. / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування», м. Луцьк. 2023. С.22-24. / URL: https://termm.lntu.edu.ua/index
 3. Повстяна Ю.С. Формування м’яких навичок у студентів в процесі фахової підготовки/ Повстяна Ю.С., Самчук Л. М.// Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 79-81. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 4. Божко Т.Є. Дослідження розмірних зв’язків у процесі абразивної обробки пористих матеріалів /Божко Т.Є.,Самчук Л.М. / Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Collection of Scientific Reports of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023. С.71-73. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/uk/archive
 5. Рудь В. Д. Експериментальне дослідження механічних характеристик композиційного пористого матеріалу / Рудь В. Д., Самчук Л.М. / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С.60-63. / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2023-2/
 6. Мікуліч О.А. Метод оптимізації мікроструктури пінистих матеріалів на основі аналітично-числового моделювання/ Мікуліч О.А, Самчук Л.М. /Матеріали та технології в інженерії (МТІ-2023) Інженерія, матеріали, технології, транспорт: Збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. С. 188- 191. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/uk/archive
 7. Старіков Н.В. Недоліки діаграми послідовності та її альтернатива / Старіков Н.В., Самчук Л.М./Наукові орієнтири: теорія та практика досліджень: матеріали I Міжнародної наукової конференції, м. Харків, 14 квітня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 96-99. / URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
 8. Самчук Л. М. Побудова діаграми діяльності для автоматизованої системи складського обліку засобами UML/ Самчук Л. М., Повстяна Ю.С., Киричук О. О.// Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк:відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 205-207 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/
 9. Повстяна Ю.С. Інформаційна система особистого кабінету студента/ Повстяна Ю.С., Самчук Л. М., Климовець Д. В. // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (25-26 травня 2023 року) Луцьк: відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2023. С. 264-268. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/

2022

 1. Заїка О.М. Виготовлення полімерних деталей 3D друком /Заїка О.М., Рудь В.Д., Самчук Л.М. //ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26 - 27 травня 2022 р. м. Чернігів C. 110-112. / URL: https://drive.google.com/drive/my-drive
 2. Пастернак В.В. Теоретичні та експериментальні дослідження елементів конструкцій з втручанням CAD/CAM/CAE технологій /Пастернак В.В., Самчук Л.М., Медведчук Н.К., Рубан А.В. //Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надзвичайних ситуацій» Харків 19 травня 2022 року. С.140-142. / URL: http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf
 3. Шевчук В.С. Моделювання процесів відновлення деталей засобами UML/ Шевчук В.С., Самчук Л.М. // Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 17 червня, 2022 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2022. — С.154-156. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-17.06.2022.
 4. Заїка О.М. Компонування складних конструкцій методами 3Д друку / Заїка О.М., Самчук Л.М., Рудь В.Д. //Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні тенденції розвитку інженерії, технологій та транспорту» Присвячується 60-річчю Хмельницького національного університету 11-12 жовтня 2022 року м. Хмельницький, С.109-114. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mje5uG65-JTRkfrDUWGoaz2TyrPvEdTb/view
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Божко Т.Є. Вплив розмірних зв’язків на точність кінцевого розміру при шліфуванні деталі /Божко Т.Є., Самчук, Л.М. //Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries 2023, С.17–22. / URL: https://doi.org/10.30888/2709-2267.2023-16-01-042
 2. Самчук Л.М. Стандартизація та спеціалізація виготовлення верстатної оснастки та її елементів /Самчук Л.М., Божко Т.Є. // IV Міжнародна науково-практична конференція «Scientific research in the modern world» 9-11.02.2023 року Торонто, Канада С. 167- 178. / URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scienti…

2022

 1. Самчук Л.М. Моделювання робототехнічних систем /Самчук Л.М., Пастернак В.В., Медведчук Н.К. //IX Международная научно-практическая конференция «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT» 23-25 февраля 2022 г. Чикаго, США С. 146-159. / URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya…

2021

 1. Л.М. Самчук Розрахунок механічних властивостей двохосьового поворотного стола / Л.М. Самчук, В.В. Пастернак, Н.Т. Зубовецька, Н.М. Гулієва // Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Boston, USA 20-22 January 2021 С. 766 – 777 . / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1zjYf1LBbWPqCn89HD_6uDwByrhvi9NLD
 2. В.Д. Рудь Використання програми Solidworks при статичному аналізу деталі вал-шестерня /В.Д. Рудь, Л.М. Самчук, В.В. Пастернак, О.М. Заїка// Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), March 12, 2021. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. С. 23 – 26 . / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1zjYf1LBbWPqCn89HD_6uDwByrhvi9NLD