igor kryvovjazyuk

Кривов`язюк Ігор Володимирович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 19 квітня 1973 року в м. Луцьк. З 1980 року навчався у середній ЗОШ № 8 м. Луцька і у 1990 році отримав атестат про повну загальну середню освіту. У 1995 році отримав диплом спеціаліста про повну вищу освіту по завершенню навчання у Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «Економіка підприємства». У листопаді 1994 року прийнятий на посаду керівника гуртків Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації. З 01.09.1995 р. і по даний час працюю в Луцькому національному технічному університеті.

Кандидат економічних наук, професор. Автор 637 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 30 підручників і навчальних посібників (19 - з грифом МОН), 21 - монографія, 233 статті (25 - у журналах і конференціях SCOPUS i WoS, 198 - у фахових виданнях), 196 - у збірниках тез конференцій, 157 - конспекти лекцій та методичні рекомендації. За даними Google Академія metrics станом на 25.06.2024 р. входжу в ТОП-60 найбільш цитованих авторів у галузі "Економіка" серед українських учених (h-index Google Академія - 31). h-index SCOPUS - 5.

Проходив навчання в School of Business Administration of The UNIVERSITY of WESTERN ONTARIO (1994 р.). У період 20.02 – 30.03.2002 р. проходив стажування у Волинському територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. У період 03.04.–31.05.2007 р. проходив стажування у Волинському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.У 2012 р. (в період з 23.04 по 31.05) пройшов підвищення кваліфікації у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі економіки і підприємництва та інноваційної діяльності (наказ № 157-04-34 від 13.04.2012 р.). У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (3.04.201704.05.2017 рр., м. Луцьк; свідоцтво про підвищення кваліфікації від 04.05.2017 р. № 23/17). Участь у спільному проекті КНЕУ, Фонду Жана Моне та Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» (1-10.02.2021 р., м. Київ; сертифікат №609859-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CHAIR). У 2022 році пройшов підвищення кваліфікації (стажування) на ПП «Трек-Захід» (21.02.202221.04.2022 рр., м. Луцьк; сертифікат про підвищення кваліфікації від 21.04.2022 р. № 1/22) та Волинському національному університеті імені Лесі Українки (27.05.2022 р. – 10.06. 2022 р., м. Луцьк; сертифікат про підвищення кваліфікації № 120-133 серія н/с від 10.06.2022 р.). Пройшов міжнародне навчання за англомовним курсом "Innovation and Entrepreneurship" від проекту HEI DISCO (березень 2024 р.). З 01.03.2024 р. по 01.06.2024 р. проходив міжнародне стажування у  Куявсько-Поморській Вищій школі в Бидгощі (Польща).

Гарант освітньої програми «Економіка підприємства» підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні в період 2020-2023 рр.

Науковий керівник 6 захищених аспірантів на здобуття ступеня к.е.н. і PhD.

Офіційний опонент 19 захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня к.е.н. і PhD.

Підготував понад 50 переможців Всеукраїнських конкурсiв наукових i дипломних робiт, олiмпiад, мiжнародних конференцiй, форумiв, у т.ч. І-ІІІ ступенів – 18.

Входжу в редакційну колегію фахових наукових журналів “Проблеми системного підходу в економіці” (категорія Б), м. Київ; “Економічний форум” (категорія Б), м. Луцьк; фахового збірника наукових праць “Регіональна економіка” (категорія Б), м. Луцьк.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006-2008 рр.).

Нагороджений Грамотoю Луцького національного технічного університету (Наказ від 27.09.2022 р. №138/01-04); Почесною грамотою Верховної ради України (Розпорядження Голови Верховної Ради України №647-к від 29.07.2021 р.); присвоєно звання заслужений професор Луцького національного технічного університету (протокол №12 від 30.06.2021 р.); Грамотoю Луцького національного технічного університету (Наказ від 12.05.2021 р. №66-07-35); Почесною грамотою Волинської обласної ради (2020 р.); Грамотoю Луцького національного технічного університету (Наказ від 28.05.2020 р. №40-07-35); нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (08.07.2016 р., посвідчення № 36); Грамотами та Подяками Луцького національного технічного університету (2024, 2023, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 рр.); Почесною грамотою Управлiння освiти i науки Волинської облдержадмiнiстрацiї (Наказ від 29.09.2008 р. №261-к); нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (27.09.2007 р., посвiдчення № 82544); Подякою Голови Волинської обласної ради (від 01.04.2006 р.); Подякою Недержавного аналітичного центру Інституту реформ (2003-2004 рр.).

У 1995 році отримав диплом спеціаліста про повну вищу освіту по завершенню навчання у Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «Економіка підприємства».

У грудні 2001 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 35.154.01 в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування ринку цінних паперів в умовах приватизаційних процесів»,  в  результаті чого присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» (диплом кандидата наук ДК № 014642, виданий на підставі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 12.06.2002 р., протокол №13-06/6).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р., протокол №5/30-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва (атестат доцента ДЦ №008975), а рішенням від 10.11.2011 р., протокол №1/01-П присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та підприємництва (атестат професора 12ПР №007208).

Практичний досвід викладацької діяльності 28 років.

У листопаді 1994 року прийнятий на посаду керівника гуртків Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації.

З 01.09.1995 р. зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри економіки і управління виробництвом Луцького індустріального інституту (наказ № 106/в від 01.09.1995 р.). Звільнений з посади викладача-стажиста в зв’язку зі вступом до аспірантури 01.12.1995 р. (наказ № 147/в від 27.11.1995 р.). З грудня 1995 року до грудня 1997 року навчався в аспірантурі Луцького індустріального інституту з відривом від виробництва. В цей самий час обіймав посаду асистента кафедри економіки і управління виробництвом за сумісництвом (№ 147/в від 24.11.1995 р., № 87/в від 19.09.1996 р., № 105/в від 06.09.1997 р.). З 01.09.1998 р. призначений на посаду асистента кафедри економіки і управління виробництвом, з 01.09.1999 р. – на посаду старшого викладача кафедри економіки та підприємництва, з 17.10.2002 р. – переведений на посаду доцента кафедри економіки та підприємництва на умовах раніше укладеного контракту, з 01.09 2009 р. і по даний час працюю на посаді професора спочатку кафедри економіки та підприємництва, а нині кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету.

Експерт Національного фонду досліджень України (з 2021 р.)

Член Волинської обласної спілки економістів ГО «Спілка економістів України» (з 2021 р.).

Науковий консультант ТОВ «Т.Р.Е.К» з питань бізнес-діагностики (2017-2020 рр.).

Виконавець госпдоговірної теми “Оптимізація транспортних потоків” (договір на виконання прикладного дослідження №14-03/23, 28.03-15.04.2023 р.).

Виконавець госпдоговірної теми Бізнес-діагностика ТОВ ТР.Е.К з метою вивчення необхідності поглиблення його експортної орієнтації (договір на виконання прикладного дослідження від 17.02.2017 р. №51/02-2017).

Тренер семінару спільно із Волинським фондом підтримки підприємництва «Переваги та недоліки готового бізнесу. Франчайзинг», м. Луцьк (2013 р.).

Виконавець міжнародного проекту «AccEnt Project: Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти», що фінансується органом європейського союзу Європейський інститут інновацій та технологій (терміни реалізації з 01.07.2022 р. до 30.06.2024 р.). Наказ №380а / 01-02 від 05.07.2022 р.

Участь у спільному проекті КНЕУ, Фонду Жана Моне та Виконавчої агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури «Вплив європейської інтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС» (1-10.02.2021 р., м. Київ; сертифікат №609859-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CHAIR).

Керівник НДР:

«Управлінські інновації в методології вирішення проблем розвитку підприємництва та забезпечення досконалості бізнесу» (2021-2024 рр.), номер державної реєстрації № 0121U108254 від 11.02.2021 р.;

«Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів” (2016-2019 рр.), номер державної реєстрації № 0116U001923 від 16.06.2016 р.;

«Управління підприємствами на інноваційних засадах в регіоні» (2016-2019 рр.)., номер державної реєстрації №0116U001922 від 16.06.2016 р.

Виконавець держбюджетних тем: “Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки”, № д/р: 0117U000628 (2017-2019 рр.), “Формування механізму управління розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції”, № д/р:  0112U000287 (2012-2013 рр.), “Формування регіональної логістичної системи”, № д/р: РК0111U001262 (2012 р.).

Управлінські інновації в макро-, мезо- та мікроекономіці. Цифрова трансформація та інновації в бізнесі. Роль стратегічних альянсів у розвитку бізнесу. Актуальні питання впровадження інноваційних технологій для розвитку підприємств. Управління ринковою капіталізацією підприємства на основі вартісної концепції. Економіка інноваційного підприємства.  Діагностика бізнесу як універсальний інструмент визначення напрямків та стратегій розвитку корпорацій. Застосування інформаційних технологій для управління ризиками логістичних систем. Прикладні засади комплексної діагностики експортно-орієнтованого інноваційного бізнесу. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів. Антикризове управлiння пiдприємством.

Монографія

2022

 1. Кривов’язюк І.В. Управлінська інноватика забезпечення досконалості бізнесу в умовах інформаційно-комунікаційної технологізації: монографія. – Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2022. 172 с. / URL: https://philpapers.org/archive/KRYIWJ.pdf

2020

 1. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів : монографія / під заг. ред. к.е.н., проф. І.В. Кривов’язюка. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 172 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1…

2019

 1. Ковальська Л.Л., Кривов’язюк І.В., Оксенюк К.І., Павлюк Л.В., Речун О.Ю. Механізми створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки: монографія. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 184 с.
 2. Methodological Principles of Energy Efficiency Improvement of Ukrainian Industrial Enterprises: monography / Smerichevskyi S.F., Kryvovjaziuk I.V., Usarek W. and others. Under the editorship of professor S. Smerichevskyi. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2019. 224 pages.

2018

 1. Кривов’язюк І.В., Смерічевський С.Ф., Кулик Ю.М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств: монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 200 с. / URL: https://core.ac.uk/download/pdf/286628329.pdf

2017

 1. Research on the development of the machine-building industry of Ukraine: state and prospects. Multi-authored monograph / Smerichevskyi S.F., Krivoviaziuk I.V., Raicheva L.I. and others. Latvia: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2017. 200 p.

2016

 1. Кривов’язюк І.В., Стрільчук Р.М. Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств: монографія. Рівне: Волин. обереги, 2016. 280 с. / URL: https://www.researchgate.net/publication/333295673_Upravlinna_strategicnimi_moz…
Навчальний посібник

2022

 1. Кривов’язюк І.В. Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. ; вид. 3-тє, переробл. і доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. 344 с.

2021

 1. Кривов’язюк І.В. Організація зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посiбник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 352 с.

2020

 1. Кривов’язюк І.В. Антикризове управлiння пiдприємством : навчальний посiбник. 3-тє видання, доповн. i переробл. Київ : Видавничий дiм "Кондор", 2020. 396 с.

2018

 1. Підприємництво і торгівля: навчальний посібник / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської та проф. І.В. Кривов’язюка. Київ: Видавничий дiм «Кондор», 2018. 620 с.

2016

 1. Кривов’язюк І.В. Економіка інноваційного підприємства: навчальний посібник. Видання друге, доповнене та перероблене. Херсон: Олді плюс, 2016. 344 с.
 2. Кривов’язюк І. В. Інноваційна економіка : навч. посібн. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 384 с.
 3. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика: навчальний посібник. 2-ге видання. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 456 с.
Навчальний підручник

2020

 1. Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 700 с.
Статті Scopus

2024

 1. Serhii Smerichevskyi, Zarina Poberezhna, Igor Kryvovyazyuk, Larysa Ivanenko and Dmytro Malnov (2024). Formation of principles of a customer-oriented approach by transport enterprises in conditions of sustainable development. E3S Web Conf. 534 01022. / URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453401022

2023

 1. Smerichevskyi, S., Mykhalchenko, O., Poberezhna, Z., Kryvovyazyuk, I. (2023). Devising a systematic approach to the implementation of innovative technologies to provide the stability of transportation enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(13 (123), 6–18. / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.279100
 2. Kryvovyazyuk, I., Britchenko, I., Smerichevskyi, S., Kovalska, L., Dorosh, V., Kravchuk, P. (2023). Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. – Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 32 (1), pp. 3-17. / URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2023/2023-1/01_Kryvovyazyuk.pdf
 3. Igor Kryvovyazyuk, Igor Britchenko, Liubov Kovalska, Iryna Oleksandrenko, Liudmyla Pavliuk, Olena Zavadska. Economic and mathematical modeling of integration influence of information and communication technologies on the development of e-commerce of industrial enterprises. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2023. Vol 101. Issue 10. РР. 3801-3815. / URL: http://www.jatit.org/volumes/Vol101No10/12Vol101No10.pdf

2021

 1. Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko О., Oleksandrenko І., Dorosh V., Visyna T. Business Diagnostics as a Universal Tool for Study of State and Determination of Corporations Development Directions and Strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume 20, Issue 2. / URL: https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-f…
 2. Smerichevskyi, S.F., Kryvovyazyuk, I.V., Prokhorova, V.V., Usarek, W., Ivashchenko, A.I. Expediency of symptomatic diagnostics application of enterprise export-import activity in the disruption conditions of world economy sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 628(1), 012040. / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012040
 3. I. Vakhovych, I. Kryvovyazyuk, N. Kovalchuk, I. Kaminska, Y. Volynchuk and Y. Kulyk, "Application of Information Technologies for Risk Management of Logistics Systems," 2021 62nd International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS), Riga, Latvia, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ITMS52826.2021.9615297. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9615297

2020

 1. Kryvovyazyuk Igor, Vakhovych Iryna, Kaminska Iryna, Dorosh Viktoriia. Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality - Access to Success, 2020, Vol. 21, No 178, с. 50-55. / URL: https://www.calitatea.ro/assets/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020.pdf

2019

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Savosh Larysa, Pavliuk Liudmyla, Kaminska Iryna, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Zavadska Olena. Strategic decision and transnational corporation efficiency. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 6. / URL: https://www.abacademies.org/articles/strategic-decision-and-transnational-corpo…
 2. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Kovalchuk Oleg, Pavliuk Liudmyla, Kravchuk Pavlo, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Oleksandrenko Iryna. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 4. / URL: https://www.abacademies.org/articles/entrepreneurial-initiative-as-a-factor-for…

2018

 1. Britchenko, I., Monte, A.P., Kryvovyazyuk, I., Kryvoviaziuk, L. (2018). The comparison of efficiency and performance of portuguese and ukrainian enterprises. – Ikonomicheski Izsledvania, 27(1), рр.87-108. / URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2018/2018-1/4_Britchenko-Monte_…
Статті Web of Science

2018

 1. Igor Britchenko, Sergyi Smerichevskyi, Igor Kryvovyazyuk (2018). Transformation of entrepreneurial leadership in the 21st century: prospects for the future. Proceedings of the 2nd International Conference on Social, economic, and academic leadership (ICSEAL 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Research. volume 217. pp. 115-121. / URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icseal-18/25904301
 2. Smerichevskyi, S., Kryvoviaziuk, I., & Raicheva, L. (2018). ECONOMIC CONSEQUENCES OF FINANCIAL STABILITY VIOLATION OF WORLD AUTOMOTIVE CORPORATIONS. Baltic Journal of Economic Studies, 4(2), 229-234. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-229-234 / URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/405/pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Кривов’язюк Ігор. Цифрова трансформація та удосконалення систем інтегрованого планування в ланцюгах постачання промислових підприємств. Економічний форум, 2023, 1(4), 125-133. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 2. Кривов’язюк Ігор. Розвиток е-торгівлі промислових підприємств в умовах цифрової трансформації бізнесу. Економічний форум, 2023, 1(1), 114-125. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-15
 3. Кривов’язюк Ігор. Управління підприємницькими ризиками підприємств оптової торгівлі. Економічний форум, 2023, 1(2), 81-90. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-12
 4. Кривов’язюк Ігор, & Кривов’язюк Богдан. Моніторинг ділової активності бізнес-структур для прогнозування їх розвитку в умовах військового стану. Економічний форум, 2023, 1(2), 91-97. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-13
 5. Кривов’язюк Ігор, & Шульга Марина. Оцінювання впливу сучасних викликів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств україни. Економічний форум, 2023, 1(3), 97-108. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-13
 6. Кривов’язюк Ігор. Перспективи розвитку підприємництва в умовах сучасних викликів: глобальний та національний виміри. Економічний форум, 2023, 1(3), 109-118. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-14
 7. Кривов’язюк Ігор, & Шульга Марина. Методичні засади здійснення аналізу розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Економічний форум, 2023, 1(4), 134-141 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 8. Britchenko I., Kryvovyazyuk I. Тhe role of strategic alliance in the era of modern digital transformation. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 20 (79). Луцьк, 2023. С. 127-136.
 9. Кривов’язюк І.В. Цифровізація і стратегічна гнучкість – рецепт для розробки інноваційних стратегій розвитку бізнесу. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 20 (79). Луцьк, 2023. С. 118-126.
 10. Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В. Управління ринковою капіталізацією підприємства на основі вартісної концепції. Актуальні проблеми економіки. 2023. №8(266). С. 56-65. / URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2023/08/08.23._topic_Igor-V.-Kryvovy…

2022

 1. Кривов’язюк І. В. Управлінські інновації в системі рішень сучасного бізнесу. Економічний форум. 2022. № 1 (1). С. 127-134. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-16
 2. Кривов’язюк І. В., Бурбан О. В. Аналіз чутливості ринкової капіталізації підприємства на зміну його вартості методами DCF-моделювання та компаній-аналогів. Економічний простір. 2022. № 179. С. 55-61. / URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-9
 3. Кривов’язюк І.В. Модель забезпечення досконалості бізнесу на засадах управлінської інноватики. Економічний форум, 2022, 1(2), 112-119. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-14
 4. Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Оцінювання ефективності ризик-менеджменту логістичної системи підприємства методом дискримінантного аналізу. Економічний форум, 2022, 1(3), 62-71. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-8
 5. Кривов’язюк І. В., Ковальчук Н. В. Формування теорії управлінської інноватики в системі сучасних наукових концепцій. Економічний форум. 2022. 1(3), 145-152. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-19
 6. Кривов’язюк І.В. Вплив ринку нерухомості на тенденції в економіці країн світу та України. Економічний форум. 2022. 1(4), 142-151. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-18
 7. Кривов’язюк І.В., Шульга М. Перспективи зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання України та Нідерландів. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 19 (75). Луцьк, 2022. С. 133-143. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-16

2021

 1. Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В. Формування механізму управління ринковою капіталізацією підприємства для досягнення цілей стратегії його інвестиційної діяльності. Інтелект ХХІ. 2021. № 4. С. 50-54. / URL: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-4.9
 2. Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М., Волинчук Ю. В. Перспективи розвитку ринку логістичних послуг в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 9. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9284 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9284
 3. Кривов’язюк, І. В. Інституціональний механізм і стратегія розвитку авіаційного транспорту України в умовах поширення COVID-19. Економічний простір, 2021, (168), 154-160. / URL: https://doi.org/10.32782/2224-6282/168-26
 4. Кривов’язюк І.В. Фактори успіху міжнародних стратегічних альянсів у ІТ-сфері в умовах поширення COVID-19. Економічний форум, 2021, 1(4), 20-27. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-3
 5. Кривов’язюк І.В. Стагнація біржового ринку цінних паперів України: чи є перспективи зростання?. Економічний форум, 2021, 1(1), 176-183. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-22
 6. Кривов’язюк І.В., Савка Б.Р. Прикладні засади комплексної діагностики внутрішнього стану експортно-орієнтованого інноваційного бізнесу. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Випуск 3 (83). С. 45-53. / URL: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-6
 7. Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М., Волинчук Ю. В. Діагностика в системі управління логістичною діяльністю підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Випус 4 (31). С. 65-72. / URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/31_2021/12.pdf
 8. Кривов’язюк І. В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні та його вплив на позиції в глобальній економіці. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2021. № 10. С. 57-61. / URL: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.007
 9. Кривов’язюк І.В. Міжнародні стратегічні альянси в ІТ-бізнесі: регіональний аспект. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. 2021. Випуск 18 (71). С. 91-101. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2021-18(71)-11

2020

 1. Кривов’язюк І.В., Волинчук Ю.В. Соціальна логістика і розвиток об’єднаних територіальних громад: точки дотику та особливості управління. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. 2020. Випуск 17 (67). С. 124-137. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-14
 2. Кривов’язюк І.В. Економічні наслідки поширення COVID-19 та проблема банкрутства в Україні. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. 2020. Випуск № 1 (11). С. 146-153. / URL: https://kymu.edu.ua/arkhiv-zbirnykiv-naukovykh-prats-suchasni-pytannya-ekonomik…
 3. Кривов'язюк І. В., Бурбан О. В. Компаративний аналіз науково-методичних підходів до оцінювання вартості підприємницьких структур. Економічний форум. 2020. № 4. С.57-63. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-4-7
 4. Кривов'язюк І. В., Бурбан О. В. Економічна сутність поняття "вартість підприємства" та детермінанти її зростання. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 99–104. / URL: http://www.economy.in.ua/pdf/10_2020/20.pdf
 5. Кривов’язюк І. В., Савка Б. Р. Зовнішні чинники впливу на прибутковість експортноорієнтованого машинобудівного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8051 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8051

2019

 1. Кривов’язюк І.В., Стрільчук Р.М. Концептуальні засади симптоматичної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємства. Економічний форум. 2019. № 4. С. 138-144. / URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-21
 2. Кривов’язюк І.В., Заблоцька І.Л. Стан житлового будівництва в регіонах України. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 16 (63). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 52-63. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2019-16(63)-6
 3. Кривов’язюк І.В. Нарощення підприємницького потенціалу регіону як результат створення регіональних студій підприємницької майстерності. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 16 (63). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 43-52. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2019-16(63)-5
 4. Кривов’язюк І.В., Кухарук Н.В. Логістика та інноваційна активність машинобудівного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6840 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6840
 5. Кривов’язюк І.В., Нікітін Т.О. Хто домінуватиме на фондовому ринку країн азіатсько-тихоокеанського регіону – Китай чи Японія? Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6899 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6899
 6. Євчук А.В., Кривов’язюк І.В. Тенденції розвитку інвестиційно привабливих ринків нерухомості країн Європи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Випуск 35. С. 22-31. / URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/35-2019/5.pdf
 7. Кривов’язюк І.В., Кривов’язюк Б.І., Стрільчук Р.М. Економічна діагностика діяльності промислового підприємства: теорія, методика та практика реалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 33. С. 130-137. / URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/115/112
 8. Кривов’язюк І.В. Симптоматична діагностика підприємства: сутнісне наповнення та особливості здійснення. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7061 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7061
 9. Кривов’язюк І. В., Заблоцька І. Л., Нікітін Т. О. Чи інвестиційно привабливі ринки житлової нерухомості інтенсивно зростаючих країн азії?. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7257 / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7257
Тези доповідей

2024

 1. Кривов'язюк І.В. Управління логістичною діяльністю підприємства за результатами діагностики ефективності цифрових трансформацій. Цифрове наукове суспільство: соціально-економічні, правові та міжнародні аспекти: збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 5 квітня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С.40-43. / URL: https://doi.org/10.62731/mcnd-05.04.2024
 2. Кривов'язюк І.В. Інноваційно-інвестиційний механізм повоєнного відновлення економіки України. Глобальні виклики та інновації: шляхи розвитку сучасноїнауки: збірник наукових праць за матеріалами I Міжнародної наукової конференції, м.Чернівці, 15 березня, 2024р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2024. С.12-14. / URL: https://doi.org/10.36074/mcnd-15.03.2024
 3. Кривов'язюк І.В. Перспективи розвитку логістики в Україні: цифровізація, відновлення інфраструктури та роль приватизації. Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація: матеріали I Міжнар. наук. конф. (м. Кременчук, 16 лютого 2024 р.). Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С.36-38. / URL: https://doi.org/10.36074/mcnd-16.02.2024

2023

 1. Кривов’язюк І.В. Вплив підприємницького лідерства на ефективність діяльності підприємств. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Cambridge, August 18, 2023. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023, РР.34-35. / URL: https://doi.org/10.36074/logos-18.08.2023.07
 2. Кривов’язюк І.В. Виклики та перспективи розвитку сучасного підприємництва: глобальний та національний виміри. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ. 2023. С. 39-41. / URL: https://konfkafptl.lntu.edu.ua/index.php/KKPTLLNTU/issue/view/2
 3. Кривов’язюк І.В. Ключові фактори сприяння розвитку підприємств: зміна форми власності, діагностика стану, прийняття інноваційних рішень. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, January 20, 2023. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. Р. 59-61. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-20.01.2023
 4. Кривов’язюк І.В. Оцінювання ефективності впровадження цифрових технологій в сфері управління логістикою підприємств. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, February 3, 2023. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р. 34-38. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-03.02.2023
 5. Кривов’язюк І.В. Прийняття бізнес-рішень та обгрунтування стратегій розвитку підприємств в умовах виникнення кризових ситуацій. Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, February 24, 2023. Singapur, Republic of Singapore: European Scientific Platform. Р. 39-42. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-24.02.2023
 6. Кривов’язюк І.В. Як кризи та цифрові інновації підвищують стійкість та ефективність сучасного бізнесу України. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, April 7, 2023. Pisa, Italian Republic: European Scientific Platform. Р. 26-28. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-07.04.2023
 7. Кривов’язюк І.В. Управління інформаційними потоками в логістиці промислових підприємств в умовах кризи. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, June 30, 2023. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. Р. 40-42. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-07.04.2023
 8. Кривов’язюк І.В. Інвестування інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах кризи. The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, July 14, 2023. Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform. Р. 24-26. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-14.07.2023
 9. Кривов’язюк І.В. Вплив підприємницького лідерства на управління інноваціями. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la V conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 21 juillet 2023. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2023. Р. 22-24. / URL: https://doi.org/10.36074/logos-21.07.2023
 10. Кривов’язюк І.В. Як приватизація допомагає вирішувати проблеми національної безпеки та оборони України в умовах воєнного стану. Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, August 11, 2023. Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform, РР.25-26. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-11.08.2023
 11. Кривов’язюк І.В. Управління ризиками логістичної системи підприємства в умовах цифрової трансформації. Scientific method: reality and future trends of researching: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, August 25, 2023. Zagreb, Republic of Croatia: European Scientific Platform, РР.38-41. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-25.08.2023
 12. Кривов’язюк І.В. Митна логістика в умовах воєнного стану в Україні. Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, September 22, 2023. Singapore, Republic of Singapore: European Scientific Platform, РР.28-30. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-22.09.2023
 13. Кривов’язюк І.В. Управлінські рішення та їх ефективність щодо впровадження цифрових технологій в логістиці. Modern vision of implementing innovations in scientific studies: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 20, 2023. Sofia, Republic of Bulgaria: International Center of Scientific Research. РР.34-36. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-20.10.2023

2022

 1. Кривов’язюк І.В., Реферда Я.В. Управління ризиками підприємницької діяльності підприємств оптової торгівлі на засадах комерційних цінностей. The latest problems of modern science and practice. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. P. 244-247.
 2. Kryvovyazyuk Igor. Solving the problems of digital transformation of ukrainian business under conditions of martial law. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 травня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф". С.92-94. / URL: https://www.researchgate.net/publication/360709783_Problemi_racionalnogo_vikori…
 3. Кривов’язюк І.B. Система управління ризиками підприємницької діяльності в сфері оптової торгівлі. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 травня 2022 року). Одеса: Державний ун-т «Одеська політехніка», 2022. С.92-94.
 4. Кривов’язюк І.B. Пріоритети розвитку інноваційної економіки України. Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності: Збірник тез доповідей за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (26 травня 2022 р., м.Київ). Київ: МАУП, 2022. С. 81-84.
 5. Кривов’язюк І.B. Агресивний антикризовий менеджмент: принципи, послідовність реалізації та механізми. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матеріали ХІ Міжнар. наук.–практ. конф. (м. Одеса, 27 травня 2022). Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2022. С.147-148.
 6. Кривов’язюк І.B. Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні під час дії воєнного стану. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД» (01 червня 2022 року). м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф". С.138-139.
 7. Кривов’язюк І.B. Трансформація моделі розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за умов військового часу. Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ГО «ІЕЕЕД», (27-29 червня 2022 р.), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф". С.208-209.
 8. Кривов’язюк І.B. Сучасні механізми управління бізнесом та їх цільове спрямування: практичний досвід для України. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ГО «ІЕЕЕД» (01 серпня 2022 року). м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». С.105-107.
 9. Кривов’язюк І.B. Комплексний підхід в управлінні підприємницькими структурами в умовах воєнної економіки. Соціально-компетентне управління та безпека підприємницьких структур в умовах воєнної економіки: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Луцьк, 28-29 жовтня 2022 р.). Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». С.90-91.
 10. Кривов’язюк І.B. Детермінанти забезпечення ефективності управлінських інновацій в бізнесі. Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали III Міжнар. наук. конф. (м. Дніпро, 21 жовтня 2022 р.). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 42-45.
 11. Кривов’язюк І.B., Сидорчук І.С. Цифрові трансформації в сфері управління логістикою підприємства. Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали III Міжнар. наук. конф. (м. Дніпро, 21 жовтня 2022 р.). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 36-38.
 12. Кривов’язюк І.B., Бойко Н.Р. Електронна торгівля промислових підприємств України: аналіз і перспективні напрямки розвитку. The latest problems of modern science and practice. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. P. 134-136.
 13. Кривов’язюк І.B., Бойко Н.Р. Цифрова трансформація бізнесу: сутність і стратегії розвитку. Science, practice and theory. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan. 2022. P. 106-110.
 14. Кривов’язюк І.B. Стан і проблеми здійснення підприємницької діяльності в сфері оптової торгівлі України. Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. Proceedings of the The ХV International Scientific and Practical Conference (April 19 – 22, 2022). Madrid, Spain. 2022. P. 177-183.
 15. Кривов’язюк І.B. Інформаційна складова діагностики логістичної діяльності та її значення для управління підприємством. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 7, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. Pp. 19-22.
 16. Кривов’язюк І.B. Активізація приватизаційних процесів в Україні як шлях до відновлення економіки в умовах військового стану. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 21, 2022. Bern, Swiss Confederation: European Scientific Platform. Р. 9-11.
 17. Кривов’язюк І.B., Сидорчук І.С. Підвищення ефективності цифрових трансформацій в сфері управління логістикою промислових підприємств. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, December 2, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. Р. 26-29.

2021

 1. Кривов’язюк І.В. Застосування методів діагностики на різних етапах обгрунтування та прийняття управлінських рішень в бізнес-середовищі. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали VII Міжнар. наук.-практич. конф. (16-17 вересня 2021 р., м. Одеса). Одеса: Фенікс, 2021. С. 43-44.
 2. Кривов’язюк І.B. Модель комплексної діагностики в забезпеченні економічної безпеки підприємств. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021. С. 166-169.
 3. Кривов’язюк І.В. Можливості та загрози розвитку інноваційного підприємництва в умовах пандемії COVID-19. Трансформація національної та регіональної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах глобальних викликів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 червня 2021 р.) / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак. Луцьк, 2021. С. 39-41.
 4. Кривов’язюк І.В. Розвиток інноваційності міжнародних і вітчизняних корпорацій та сучасна поведінкова економіка. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 листопада 2021 р.) / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021.

2020

 1. Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В. Оцінювання вартості як інструмент регулювання ринкової капіталізації суб'єктів господарювання. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 2-3 квітня 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 99-101.
 2. Кривов’язюк І.B., Заблоцька І.Л. Фінансове регулювання розвитку житлового будівництва в регіонах. Фінансове регулювання зрушень в економіці України: зб. тез міжн. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 24 березня 2020 р.). Дніпро: ЧП «Біла К.О.», 2020.
 3. Кривов’язюк І.В. Комплексна діагностика як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: зб. тез міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-15 травня 2020 р.). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 4. Кривов’язюк І.В. Антикризові стратегії та використання інструментів маркетингу на підприємствах. Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Київ, 22 травня 2020 р.). Київ: НАУ, 2020.
 5. Кривов’язюк І.В. Місце діагностики в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції: зб. тез всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 р.). Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020.

2019

 1. Кривов’язюк І.В., Пустовіт Ю.Г. Діагностика активів як інструмент аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 червня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 60-62.
 2. Кривов’язюк І.В. Управління підприємствами на інноваційних засадах в регіоні. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 листопада 2019 р. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2019. С. 89.
 3. Кривов’язюк І.В., Кухарук Н.В. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів. Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: матеріали ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 листопада 2019 р. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2019. С. 37.
 4. Кривов’язюк І.В., Пустовіт Ю.Г. Політика управління активами на сучасному підприємстві. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами. Матеріали ІV міжнар. наук. -практ. конф. (м. Луцьк, 6 грудня 2019 р.). Луцьк: Луцький НТУ, 2019.
 5. Кривов’язюк І.В., Волочай І.А. Соціальна логістика як засіб розв'язання суспільно-територіальних проблем. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами. Матеріали ІV міжнар. наук. -практ. конф. (м. Луцьк, 6 грудня 2019 р.). Луцьк: Луцький НТУ, 2019.
 6. Кривов’язюк І.B., Бурбан О.В. Нарощування ринкової капіталізації як глобальна проблема суб’єктів господарювання в сучасній економіці. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019.
 7. Кривов’язюк І.B., Дутік В.А. Роль стратегічної діагностики підприємства у визначенні векторів його розвитку в умовах посткризової економіки. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019.
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Kryvovyazyuk Igor. Methodology of business diagnostics in the context of decision making in the conditions of growing uncertainty and risks. Journal of Association 1901 SEPIKE. 2022. Special Edition. Part 2. РР. 64-69. / URL: https://philarchive.org/archive/KRYMOB-2

2020

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Gudz Marina, Kaminska Iryna. Manage business effectively: analysis and forecasting MNC market opportunities. Revista Espacios. 2020. Volumen 41. Número 29. Р. 94-106. / URL: https://www.revistaespacios.com/a20v41n29/a20v41n29p07.pdf
 2. Serhii Smerichevskyi, Igor Kryvovyazyuk, Svitlana Smerichevska, Olena Tsymbalistova, Maryna Kharchenko and Evhen Yudenko. Development of the Logistical Support Mechanism for the Airline’s Innovation Activity on the Market of Air Transport Services, International Journal of Management, 11(6), 2020, pp. 1482-1492. / URL: https://philpapers.org/archive/SMEDOT-3.pdf
 3. Igor Kryvovyazyuk, Serhii Smerichevskyi, Olha Myshko, Iryna Oleksandrenko, Viktoriia Dorosh and Tetiana Visyna. Application of Combined Modeling Methods for Estimating and Forecasting the Business Value of International Corporations, International Journal of Management, 11(7), 2020, pp. 1000-1007. / URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJM_11_07_087