v.zablotsky

Заблоцький Валентин Юрійович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

народився 31 жовтня 1979 року в м. Ківерці Волинської області. У 1996 році

закінчив середню школу No5 м. Луцька. У 1997 році здобув кваліфікацію слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду. У 2002 році закінчив Луцький державний технічний

університет і здобув кваліфікацію магістр з приладів точної механіки. У 2006 році захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Підвищення якості
оброблення кілець роликопідшипників та токарно-автоматних операціях» за спеціальністю 05.02.08
– технологія машинобудування. У 2010 році отримав вчене звання доцента. У 2018 році здобув
кваліфікацію магістр з електроніки.

2001
Луцький державний технічний
університет, бакалавр

Диплом бакалавра зі спеціальності «Прилади точної
механіки»

2001-
2002
Луцький державний технічний
університет, магістр

Кваліфікація інженера-електромеханіка та диплом
магістра зі спеціальності «Прилади точної механіки»

2002-
2006
Луцький національний технічний
університет, аспірант

Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.08 «Технологія
машинобудування»

2017-
2018
Луцький національний технічний
університет

Кваліфікація та диплом магістра з електроніки

2006-
2021
Луцький національний технічний
університет

Вчене звання доцента кафедри приладобудування

01.09.2002

31.08.2006

Волинський інститут
економіки та
менеджменту

викладач Викладацька та наукова робота

01.09.2006

31.08.2008

Луцький національний
технічний університет асистент Викладацька та наукова робота

01.09.2008

31.08.2010

Луцький національний
технічний університет

старший
викладач

Викладацька та наукова робота

01.09.2010

31.08.2017

Луцький національний
технічний університет доцент Викладацька та наукова робота

01.09.2017
– по
сьогодні

Луцький національний
технічний університет

завідувач
кафедри Викладацька та наукова робота

01.09.2000

31.08.2001

Луцьке вище
професійне училище

завідувач
майстернею

контрольно-
вимірювальних

приладів

Організація навчального процесу

31.08.2001

25.03.2002

ДП ЛРЗ «Мотор»

інженер-
електронік

енерго-
механічного

відділу

Організація та здійснення ремонту та
обслуговування засобів електроніки

01.09.2002

31.08.2006

Волинський інститут
економіки та
менеджменту

начальник
сектору
інформаційного
забезпечення
відділу
інформаційного
забезпечення

та редакційно-
видавничої

діяльності

Адміністрування локальної мережі організації

01.09.2010

31.08.2016

Україно-швейцарська
програма «Здоров’я
матері та дитини»

тренер

Навчання медичного персоналу,
впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у системі охорони здоров’я

01.09.2015

31.08.2017

Луцький національний
технічний університет

заступник
декана
факультету

Організація та контроль навчального процесу

01.09.2017
– по
сьогодні

Луцький національний
технічний університет

завідувач
кафедри Організація та контроль навчального процесу

Engineering, Electronics, Telecommunications, Industrial IoT