n.zdolbitska

Здолбіцька Ніна Василівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент

Nina Zdolbitska

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Біографічна довідка: народилася 24 січня 1982 року.  З 2004 року по даний час працюю в Луцькому НТУ. У 2011 році отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії. В даний час працюю на посаді доцента кафедри комп’ютерних наук.

Особиста сторінка: 

https://sites.google.com/d/1KtIXSs1ROth07hf02ED_2UbHrfJnqSa-/p/1AXgtSGLLcNGLS0bejkj1CPI602eGx-IO/edit?pli=1

 

 

2004 р. Волинський державний університет імені Лесі Українки, кваліфікація магістра зі спеціальності «Математика».

2015 р. Луцький національний технічний університет, ННЦПО, Кваліфікація інженера з комп’ютерних систем та мереж зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі».

2004 – 2009 асистент кафедри прикладної математики Луцького НТУ.

2009 – 2011 асистент кафедри  комп’ютерної інженерії Луцького НТУ.

2011 – 2012 старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії Луцького НТУ. 

2012 – 2018 доцент кафедри комп’ютерної інженерії Луцького НТУ. 

2018 – 2021 доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Луцького НТУ. 

2021 – по сьогодні доцент кафедри комп’ютерних наук Луцького НТУ. 

 

 

 

 

Проектування комп’ютерних систем та засобів обробки сигналів,

Проектування, розробка та супровід програмного забезпечення.

Навчальний посібник

2020

 1. Комп’ютерна електроніка: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. О.К. Каганюк, М.М. Поліщук, Н.В. Здолбіцька, К.Я. Бортник – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 224 с.
Статті Scopus

2023

 1. Zdolbitska, N., Delyavskyy, M., Lishchyna, N., Lishchyna, V., Lavrenchuk, S., Sulim, V. (2023). DIY Smart Auxiliary Power Supply for Emergency Use. In: Hu, Z., Zhang, Q., He, M. (eds) Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering III. ICAILE 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 180. Springer, pp 382–392

2020

 1. P.Pekh, O.Kuzmych, N.Zdolbitska, N.Bahniuk, I.Pasternak. Generators of Some Kinds Random Erlang Numbers and Estimation of Their Complexity // IEEExplore Digital Library (Scopus), Published in: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). DOI 10.1109/ACIT49673.2020.9208831 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094174718&origin=results…

2019

 1. Mykhaylo Delyavskyy, Krystian Rosiński, Nina Zdolbitska, Oksana Bilash Macroelement analysis of thin orthotropic polygonal plate resting on the elastic Winkler’s foundation. Conference: SCIENTIFIC SESSION ON APPLIED MECHANICS X: Proceedings of the 10th International Conference on Applied Mechanics. February 2019 AIP Conference Proceedings 2077(1):020014 DOI 10.1063/1.5091875 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062547746&origin=results…
Статті Web of Science

2020

 1. P.Pekh, O.Kuzmych, N.Zdolbitska, N.Bahniuk, I.Pasternak. Generators of Some Kinds Random Erlang Numbers and Estimation of Their Complexity // IEEExplore Digital Library (Scopus), Published in: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094174718&origin=results…

2019

 1. Mykhaylo Delyavskyy, Krystian Rosiński, Nina Zdolbitska, Oksana Bilash Macroelement analysis of thin orthotropic polygonal plate resting on the elastic Winkler’s foundation. Conference: SCIENTIFIC SESSION ON APPLIED MECHANICS X: Proceedings of the 10th International Conference on Applied Mechanics. February 2019 AIP Conference Proceedings 2077(1):020014 / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000472948100014
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Тaras Terletskyi, Oleh Kaidyk, Larysa Pylypiuk, Inna Kondius, Nina Zdolbitska Determining the Feasibility of Applying Existing Criteria for Solving Operational Problems in the Design of CCTV Information SystemsSecurity of Infocommunication Systems and Internet of Things 2023 Vol 1, No 1, pp.1-6

2022

 1. Козубцова Л.М., Козубцов I.М., Здолбіцька Н.В., Кошелюк В.А. / Показники ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" – Луцьк, 2022. Випуск № 48. – 2022. – С. 64-69.
 2. Остапчук О.В., Здолбіцька Н.В. Допоміжне джерело живлення засобів зв’язку та організація аварійного освітлення / Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 грудня 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Запоріжжя : АА Тандем, 2022. – 139-143 c.
 3. Oleksandr Chernonoh; Lesya Kozbtsova; Igor Kozubtsov; Nyna Zdolbytska; Vyktor Kosheliuk; Sergei Sctanenko. Performance indicators of functioning of the information protection and cyber security system of objects of critical information infrastructure // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ), Vol 6,№3 – 2022, – S.13-24.: ISSN 2587- 4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA).

2021

 1. Мельник В.М., Багнюк Н.В., Здолбіцька Н.В., Якимчук Т.П. Методи побудови адресного простору безпровідних сенсорних мереж // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" – Луцьк, Вип. № 43. – 2021. – С. 206-211.
 2. Лавренчук С.В., Здолбіцька Н.В., Хамула Н.М. Програмний комплекс для візуалізації алгоритмів на графах. // Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – Хмельницький, 2021, № 6. – С. 81-85.

2020

 1. Здолбіцька Н.В., Мельник Г.М., Мельник В.М., Колтунович О.В., Мазуренко В.В. Аналіз роботи послідовного протоколу UART за допомогою цифрового аналізатора // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 41. – 2020. – С. 165-173
Тези доповідей

2024

 1. Zdolbitska N., Komenda T., Terletskyi T., Ostapchuk O. Information System of Management and Decision-Making Using Fuzzy Logic. ІX International scientific and practical conference «Scientific Problems and Options for Their Solution» (February 7-9, 2024) Bucharest, Romania, International Scientific Unity, 2024. рр. 96-98.
 2. Zdolbitska Nina, Zdolbitska Svitlana, Shevchuk Artem, Vrubel Andriy. Web-technologies for exchanging graphic messages in real time. XX International Scientific and Practical Conference. Scientific Research: Modern Challenges and Prospects. Prague, Czech Republic, April 24-26, 2024, p. 65-67.
 3. Zdolbitska Nina, Bas Dmytro , Zhyharevych Oksana. Authorization server for a local Network based on token technology. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. May 06-08, 2024, Pp. 26-28.

2023

 1. Kruts M. P., Zdolbitska N.V. The role of simulation games in the preparation of future professionals Комп'ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації – 2023 / Матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, Одеса, 28-29 жовтня 2023 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2023 р. – с. 59-60.
 2. Щербачук Д.Ю., Здолбіцька Н.В. Інформаційні системи дистанційного відстеження роботи. Human Problems and Ways to Solve Them Rome. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, Italy, October 23-25, 2023. с. 273-274.
 3. Гоцалюк Г.П., Здолбіцька Н.В. Покращення та пришвидшення взаємодії підприємства з замовником за допомогою доповненої реальності. Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (YBS) м.Київ 23-24 .11.2023.
 4. Козубцов І.М., Тулашвілі Ю.Й., Здолбіцька Н.В. Умова перевірки перспективних напрямків розвитку системи освіти України на адекватність реалізації освітнього процесу щодо вимог забезпечення технічної надійності. Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції. - Київ: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2023. - 346-347 с.
 5. Здолбіцька Н.В., Савич І.М. Кікець М.І. Розробка сервісу автоматизованого тестування чат-ботів. IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» тези доп., 25-26 травня 2023 р. Луцьк. 2023. С. 168-170.
 6. Здолбіцька Н.В., Положенцев Д.В. Розробка додатку для планування зустрічей і додавання їх до календарю. IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» тези доп., 25-26 травня 2023 р. Луцьк. 2023. С. 164-167.
 7. Здолбіцька Н. В., Сулім В. О., Вознюк А. В. Мультиагентна система маршрутизації на основі алгоритмів пошуку найкоротшого шляху в графі The 5th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (January 25-27, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. 155-157 p.

2022

 1. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Ліщина В.О., Ліщина Н.М., Лук’янчук Ю.А. Технології візуалізації великих даних // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2022 р. – С. 60-62.
 2. Лук’янчук Ю.А., Здолбіцька Н.В., Повстяна Ю.С. Застосування штучних нейронних мереж для редагування візуальних зображень // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, 19-20 травня 2022 р. – Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет, 2022. – С. 60-61.
 3. Довгонюк М.В., Здолбіцька Н.В. Функціонал розподілу ролей для покупців як основа іміджу інтернет магазину // IX Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 25 листопада 2022 року, – К: НУХТ, 2022. – с.190. – Режим доступу: https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii.
 4. N.V. Zdolbitska. Matrix method for solving mixed border conditions for differential equations in partial derivatives // Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference, which was organized by Inštitút odborného rozvoja, Slovensko, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, (România, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, România, Association of International Educational аnd Scientific Cooperation, Ukraine, for research and teaching staff of Ukrainian universities on June 22-23, 2022 in Bratislava, Slovakia. – 186-188.
 5. П.А. Семенюк, Н.В. Гунько, Н. В. Здолбіцька Відтворення шифрувальної машини Енігми засобами DHTML // Інформаційна безпека та комп’ютерні технології: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, 19-20 травня 2022 р. – Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет, 2022. – С. 14-15.
 6. Здолбіцька Н.В., Здробилко Н.Ю. Інформаційна система пошук репетитора на базі сервера WAMP // Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій / Матеріали XXII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. - Одеса, Видавництво ОНТУ, 2022 р. – С. 126-128.

2021

 1. Здолбіцька Н.В., Ліщина Н.М., Лавренчук С.В., Давиденко Н.В., Жигаревич О. К. «Інтелектуальна інформаційна система «робот-гід» // збірник «Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту». Матеріали XXI Міжнародної науково-технічної конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи » 26-27 листопада 2021 р., м. Київ, С. 19-21.
 2. Лавренчук С.В., Здолбіцька Н.В., Хамула Н.М. Реалізація алгоритмів на графах засобами DHTML // Інформаційні технології і автоматизація – 2021 / Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. – Одеса: Видавництво ОНАХТ, 2021. – С. 213-215.
 3. Юрчук С.Р., Здолбіцька Н.В. Управління електромеханічним замком з допомогою Bluetooth // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» 23-24 квітня 2021 р. – Луцьк. - С. 31-32.
 4. Михалик А.В., Здолбіцька Н.В. Робот гід на Arduino // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» 23-24 квітня 2021 р. – Луцьк. - С. 17-18.
 5. Здолбіцька Н.В., Лавренчук С.В., Мазуренко В.В., Малкін А.В., Петринка О.В. Апаратно-програмні засоби резервного копіювання та захисту даних // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» 23-24 квітня 2021 р. – Луцьк. - С. 16.

2020

 1. Здолбіцька Н.В., Костючко С.М., Зінчук С.М. Безконтактні методи дослідження температури / Н.В. Здолбіцька, П.Є. Ковальчук // Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві (12-13 травня 2020 р.) / відп. ред. П.А. Пех. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020, с.44.
 2. Н. Здолбіцька, С. Лавренчук Hard та soft skills як важлива складова успішного стартапу в галузі інформаційних технологій // Технічні вісті. – 2020 / 1(51), 2(52). – С. 85-87.
 3. Головань М.М, Здолбіцька Н.В. Система автоматичного позиціонування сонячних панелей // Збірник тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація – 2020», (Одеса, 22 - 23 жовтня 2020 р.) / Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – С. 284-286.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Hennadii Hotsaliuk, Nina Zdolbіtska, Taras Terletskyi Augmented Reality In The Modern World. PriMera Scientific Engineering 3.6 (2023): 26-32.

2022

 1. Oleksandr Chernonoh; Lesya Kozbtsova; Igor Kozubtsov; Nyna Zdolbytskaia; Vyktor Kosheliuk; Sergei Sctanenko. Performance indicators of functioning of the information protection and cyber security system of objects of critical information infrastructure // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ) , Vol 6,№3 – 2022, – S.13-24.: ISSN 2587- 4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA)