nataliia_zaichuk

Зайчук Наталія Петрівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

2000 р. - завершила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю “Прикладне матеріалознавство”, здобула кваліфікацію інженера-механіка.  

Науковий ступінь – кандидат технічних наук, дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 при Луцькому державному технічному університеті (м. Луцьк).
ДК № 027207 Матеріалознавство (2005 р.).

Вчене звання – доцент кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском, диплом доцента № 12ДЦ №016251 (2007 р.)

2003-2004 р. – викладач-стажист кафедри матеріалознавства і обробки металів тиском, Луцький державний технічний університет.

2005 р. – асистент кафедри матеріалознавства і обробки металів тиском, Луцький державний технічний університет;

2005 р. – старший викладач кафедри матеріалознавства і обробки металів тиском, Луцький державний технічний університет;

2005 р. – нині –  доцент кафедри матеріалознавства, Луцький національний технічний університет

2022 р., 2023р. - Член журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

з 2022 по нині  - Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводить Міністерство освіти і науки України та звітів про їх виконання за тематичними напрямами

з 2020 по нині - Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України

з 2020 по нині - Експерт Національного фонду досліджень України

2019 р. по нині - Член редакційної колегії міжвузівського збірника наукових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки» 

2018 р. – 2021р.–  Член спеціалізованої вченої ради 05.02.01 –Матеріалознавство ЛНТУ 

 

1. Виконавець науково-дослідної роботи   «Розробка конструкторської документації на шліфувальний пристрій торцевих опор STI, SНG” Науково-дослідна робота №202-15Д згідно укладеного договору № 550-М та ПФКМ з ПАТ «СКФ Україна».

2.  Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи №756-18Д згідно укладеного договору № 57 на надання науково-технічної документації з Луцьким НТУ та  з ТзОВ «Технологія базальту» "Дослідження та аналіз конструкторсько-технічної документації виробу "Ланцюг S.00.00.00", 2018 р.

3.  Виконавець наукової-дослідної роботи «Розробка способів покращення експлуатаційних властивостей сталей та сплавів спеціального призначення». Науковий керівник – к.т.н., доц. Гусачук Д.А. Виконавці: к.т.н., доц. Зайчук Н.П., к.т.н., доц. Дмитріюк М.В., к.т.н., доц. Фещук Ю.П. Терміни виконання: 01.03.2017 р. – 31.12.2021 р., № д/р 0117U004770

4. Участь в міжнародному проекті «Модернізація двох циклів (МА, БА) навчальних програм, що ґрунтуються на компетенції, у матеріалознавстві за найкращим досвідом Болонського процесу (MMATENG)» (2013-2016 рр.)

5.  Участь у проекті «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» (2020-2023 рр.)

6. Виконавець прикладної розробки за договором №05-02/23 на виконання прикладної розробки «Розробка технічної документації на «Розвантажувач залізничних вагонів»» з ТзОВ ВО "Ковельсільмаш". Терміни виконання: 04.03.23 - 28.04.23 

Дослідження механічних, експлуатаційних властивостей та мікроструктури металів і сплавів; технологія матеріалів, термічна обробка металів, процеси тертя, вибір матеріалів; металеві та неметалеві матеріали з особливими властивостями, оцінювання особливостей формування структури та властивостей функціональних матеріалів.

Монографія

2018

 1. Zaichuk N. The workability of heat-resistant steels and alloys parts/ Zaichuk N. Shymchuk S., Sydorenko O., Shcherba A. – Lutsk: Lutsk National Technical University, 2018. – 101p.
Статті Scopus

2023

 1. Stelmakh A., Kostyunik R., Mikosianchyk O., Kushchev A., Ibraimov T., Sydorenko O., Zaichuk N., Shymchuk S. (2023). Improvement of operational parameters for precision rolling bearings by cleaning working surfaces from micro pollution of various nature. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A31-A40 / URL: https://doi.10.21272/jes.2023.10(1).a5 https://jes.sumdu.edu.ua/volume-10…
 2. Zaichuk, N., Shymchuk, S., Pivnytskyi, M., Shymchuk, Y., Szczot, J.. An Increase in the Performance of Parts Made of Heat-Resistant Steels and Alloys. (2023) Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 282–291 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_28
 3. Stelmakh, A., Kostunik, R., Shymchuk, S., Zaichuk, N., Tkachuk, A. Improvement of Operational Parameters for High-Precision Tribosystems (2023) Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 370-379 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_35
 4. Zurnadzhy, V., Efremenko, V., Halfa, H., Efremenko, B., Azarkhov, A., Chabak, Y., & Zaichuk, N. (2023). Effect of Austempering Parameters on Microstructure and Tensile/Impact Behaviours of Micro-Alloyed TRIP-Assisted Steel. In Materials Science Forum (Vol. 1098, pp. 3–12). Trans Tech Publications, Ltd. / URL: https://doi.org/10.4028/p-xgxbj9

2022

 1. Yu. G. Chabak, V. I. Zurnadzhy, M. A. Golinskyi, V. G. Efremenko, N. P. Zaichuk, I. Petryshynets, and S. P. Shymchuk, Current Functional Materials for Wear-Resistant Casting: from Multicomponent Cast Irons to Hybrid High-Boron Alloys, Progress in Physics of Metals, 23, No. 4: 583–612 (2022) / URL: https://doi.org/10.15407/ufm.23.04.583
 2. Stelmakh, A., Kostunik, R., Shymchuk, S., Zaichuk, N., Tkachuk, A. (2023). Improvement of Operational Parameters for High-Precision Tribosystems. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_35
 3. Zaichuk, N., Shymchuk, S., Tkachuk, A., Shymchuk, Y., Badir, K.K. (2022). Improvement of Operating Properties of Heat-Resistant Alloys by the Structure Optimization. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_38
 4. Stelmakh, A., Kostunik, R., Radzievskyi, V., Shymchuk, S., Zaichuk, N. (2022). An Increase in Tribocharacteristics for Highly Loaded Friction Units of Modern Equipment. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_50

2021

 1. Zaichuk, N., Shymchuk, S., Tkachuk, A., Feshchuk, Y., Szczot, J. (2021). Structure and Properties of Surface Bandage Shelves for the Gas Turbine Engine’s Blades. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Zajac, J., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_60

2019

 1. Zurnadzhy, V., Zaichuk, N., Sergeev, A., Chabak, Y., Efremenko, V. (2020). Optimal Parameters of Q&P Heat Treatment for High-Si Steels Found by Modeling Based on “Constrained Paraequilibrium” Concept. In: Ivanov, V., et al. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_49
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. С.П. Шимчук / Проблема імпортозаміщення матеріалів конструкційного призначення машинобудівними підприємствами України / Зайчук Н.П., Півницький М.С., Орловський І.В., Яцек Щот//Міжвузівський збір-ник «Наукові нотатки» –Випуск №75. – Луцьк, 2023 – С.92-94. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.75.16

2022

 1. С.П. Шимчук. Використання ланцюгових предач в різних галузях сучасного машинобудування / М.С. Півницький, Н.П. Зайчук// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Випуск. 72. Луцьк, 2021. – с. 159-162 (Опубліклвано 2022-01-25) / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.24
 2. Б.В. Єфременко Мікробудова та властивості сталі AISI 316L біомедичного призначення, виготовленої методом LPBF-друку / В.І. Зурнаджи, Н.П. Зайчук, С.П. Шимчук, Ю.Г. Чабак, І. Петришинець, В.Г. Єфременко // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Випуск. 73. Луцьк, 2022. – с. 86-93. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73

2021

 1. С.П. Шимчук. Використання ланцюгових предач в різних галузях сучасного машинобудування / М.С. Півницький, Н.П. Зайчук// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Випуск. 72. Луцьк, 2021. – с. 159-162 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/112/114
Тези доповідей

2023

 1. Чабак Ю.Г. / Абразивна зносостійкість «гібридних» мультикомпонентних сплавів / Зурнаджи В.І., Голинський М.А., Єфременко В.Г., Зайчук Н.П. . Матеріали конференції. ІХ Міжнародна науково–практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» ІХ International scientific and practical conference «Theoretical and Experimental Research in Materials Science and Mechanical Engineering» - Луцьк,: Вежа-Друк – 2023. – 126 c. (220) / URL: https://drive.google.com/file/d/1-yF5DrcS5rOTOG-WxmPmu_3OfGgzpe3B/view?usp=shar…
 2. Шимчук С.П. / Проблема імпортозаміщення матеріалів конструкційного призначення машинобудівними підприємствами України / Зайчук Н.П., Півницький М.С., Орловський І.В. Матеріали конференції. ІХ Міжнародна науково–практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» ІХ International scientific and practical conference «Theoretical and Experimental Research in Materials Science and Mechanical Engineering» - Луцьк,: Вежа-Друк – 2023. – 128 c. (220) / URL: https://drive.google.com/file/d/1-yF5DrcS5rOTOG-WxmPmu_3OfGgzpe3B/view?usp=shar…
 3. Natalia Zaichuk / An Increase in the Performance of Parts Made of Heat-Resistant Steels and Alloys / Sergiy Shymchuk, Mykola Pivnytskyi, Yurii Shymchuk and Jacek Szczot / 6th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange June 6-9, 2023 | High Tatras, Slovak Republic. – 117 р. / URL: https://drive.google.com/file/d/16I2TbFDYJFbDDn6OjAGQst9XpbrnpQi7/view?usp=driv…
 4. Effect of Austempering Parameters on Microstructure and Tensile/Impact Behaviours of Micro-Alloyed TRIP-Assisted Steel/ V. Zurnadzhy, V. Efremenko, H. Halfa, B. Efremenko, A. Azarkhov, Y. Chabak and N. Zaichuk / Materials Research and Chemical Production / URL: https://drive.google.com/file/d/1WhSo_P23rS94FL7c6E_edzgLYBlul4bE/view?usp=shar…
 5. Shymchuk, Serhii, Pivnytsky Mykola, Zaichuk Nataliia, Martyniuk Viktor (2023). Prospects For Use Of Conveyor-Type Mobile Belt Mashines. Materials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Conference program of the International Conference Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023 – 93 p. / URL: https://drive.google.com/file/d/1btSe3qOMpvlvCEhjajfHG_mRw8dvCF9u/view?usp=shar…

2022

 1. S. Shymchuk, R. Kostunik, N. Zaichuk, V. Radzievsky, O. Shymchuk, A. Pauliukas (2022) The Use of Two-Phase Oil-Vapor-Gas Mixtures to Improve the Performance of Tribosystems / Materials of International Scientific Conference Balttrib'22. The 11th International Conference BALTTRIB’2022, 22–24 September - Kaunas, Lithuania, Vytautas Magnus University .No. 11 (2022): Balttrib – 2022. – 77-85 с. / URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/BALTTRIB/article/view/5068

2021

 1. Шимчук С. Адгезійно-гідродинамічне тертя Зайчук Н./IX Українсько-Польські наукові діалоги/20-23 жовтня. Хмельницький – Кам’янець-Подільський. Україна. – Хмельницький національний університет, 2021. – 262 p.
 2. Zaichuk N., Shymchuk S., Tkachuk A., Shymchuk Y., Badir K.K. (2022) Improvement of Operating Properties of Heat-Resistant Alloys by the Structure Optimization. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_38