viktoriia_dorosh

Дорош Вікторія Юріївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Базова освіта

Луцький державний технічний університет, 2003 рр. Диплом ВС, спеціальність – «Фінанси», кваліфікація (за дипломом) – фінансист-економіст № 22758904 від 27.06.2003 р.

Диплом кандидата наук

Диплом ДК, спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит №066101 23.02.2011 р. Вища атестаційна комісія України

Тема дисертації

Фінансовий механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні

Атестат доцента

12ДЦ, доцент кафедри фінансів №032903 30.11.2012 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Стажування / підвищення кваліфікації

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, 180 год, 6 кредитів (01.03.2020-31.05.2020), зараховано як підвищення кваліфікації наказом Луцького НТУ № 231-05-35 від 18.06.2020 р

Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти, 180 год, 6 кредитів, підвищення кваліфікації (Свідоцтво СП 35830447/2057-21) 9.03.2021-24.09.2021

Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» (ПВ-0250 від 01.05.2023 р. 30 год) Термін: 15.03-19.04.2023

Підвищення кваліфікації “Гнучкі шляхи підвищення якості освіти в часи змін”(ПК 05477296/000381-23 Наказ № 179/01-02 від 10.05.2023 р. 60 год.) термін: 16.05.2023 – 08.06.2023.

 

Проєкт “AccЕnt Project: Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти» AccEnt Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes (термін реалізації - 01.07.2022 - 30.06.2024); № 10047

Грантова програма – EIT Raw Materials. Координатор – Університет імені Арістотеля в Салоніках, Греція (University of Thessaloniki). Фінансується органом європейського союзу Європейський інститут інновацій та технологій: розбудова інноваційного потенціалу для вищої освіти. Проєкт AccEnt спрямований на підвищення підприємницької діяльності всіх членів консорціуму в тісній співпраці з їхніми партнерами. Проєкт спрямований на вдосконалення та розширення основної підприємницької діяльності на трьох різних рівнях: студенти (підприємництво); викладачі та дослідники (засновники, академічні відділення); та екосистеми (розширення масштабів, відкриті інновації).

Проєкт “Європейський консорціум інноваційних університетів для України”/European Consortium of Innovative Universities for Ukraine (ECIU4Ukraine) - термін реалізації -12 місяців (1 січня 2023  по 31 грудня 2023); https://lntu.edu.ua/uk/polske-natsionalne-ahentstvo-z-pytan-akademichnoho-obminu

Проєкт підтримки українських університетів з метою залучення їх до діяльності європейських університетів. Метою проєкту є залучення українських партнерів до діяльності Європейського університету шляхом підтримки співпраці та академічного обміну. Проєкт фінансується Національним агентством академічних обмінів (NAWA).

Участь у дослідницьких проєктах

 1. Старший науковий співробітник держбюджетної науково- дослідної роботи “Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України” (2016-2018, № 203-16 д/б)
 2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри (в межах робочого часу) на тему: «Формування фінансової архітектури України в контексті сталого розвитку» ((№ д/р: 0118U004476, 2018–2022 рр.).
 3. Виконавець науково-дослідної роботи кафедри (в межах робочого часу) на тему: Фінансово-інвестиційні механізми поствоєнної інноваційної трансформації України № д/р: 0123U101522 (Протокол № 7 від 08.02.2023 р.)
 4. Член оргкомітету Студентського наукового вісника. Фаховий науковий збірник (ЛНТУ)

Виконання досліджень на замовлення

 1. Старший науковий співробітник держбюджетної науково- дослідної роботи “Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах децентралізації України” (2016-2018, № 203-16 д/б)
 2. Виконання науково-технічної послуги - розробка “Програми забезпечення фінансової стійкості ТОВ “Профі-Фарб”
 3. Договір № 12-06/21
 4. Виконання науково-технічної послуги - розробка “Проєкту державно-приватного партнерства Волинського обласного санаторію “Лісова пісня”” Договір № 09-05/21
Електронний посібник

2020

 1. Фінансова грамотність. [Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М., Кузьмак О.М., Талах В.І., Олександренко І.В., Ніколаєва А.М., Забедюк М.С., Шейко Ю.О., Пиріг С.О., Кондіус І.С., Вахновська Н.А., Купира М.І., Салівончик І.М., Поліщук В.Г., Мостовенко Н.А., Коробчук Т.І., Іщук Л.І.]: Електронне видання навчального призначення, 2020. Довідка №20-07. Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 8 від 23.04.20 р. / URL: http://surl.li/lbuys
Статті Scopus

2023

 1. Kryvovyazyuk I., Britchenko I., Smerichevskyi S., Kovalska L., Dorosh V., Kravchuk P. Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2023, 32 (1), pp. 3-17. / URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2023/2023-1/01_Kryvovyazyuk.pdf

2021

 1. Kryvovyazyuk I., Otlyvanska G., Shostak L., Sak T., Yushchyshyna L., Volynets I., Myshko О., Oleksandrenko І., Dorosh V., Visyna T. Business Diagnostics as a Universal Tool for Study of State and Determination of Corporations Development Directions and Strategies. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Volume 20, Issue 2. / URL: https://www.abacademies.org/articles/business-diagnostics-as-a-universal-tool-f…

2020

 1. Kryvovyazyuk Igor, Vakhovych Iryna, Kaminska Iryna, Dorosh Viktoriia. Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality - Access to Success, 2020, Vol. 21, No 178, с. 50-55. / URL: https://www.calitatea.ro/assets/arhiva/2020/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Дорош В.Ю. Жилюк І.О. Генезис наукової думки щодо поняття “фінансовий механізм” Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 20(79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/
 2. Дорош В.Ю. Махмер Р.Р., Дорош В.Ю. Механізм реалізації публічно-приватного партнерства у поствоєнній трансформації України. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 20(79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/
 3. Московчук Алла, Дорош Вікторія. Ретроспективна аналітична оцінка результативності діяльності підприємницьких структур. Економічний форум. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023 № 2. С. 72-80 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-11
 4. Голян В.А., Дорош В.Ю., Мединська Н.В., Мороз Ю.О., Філюк Д.П. Платність землекористування як фактор зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування. Агросвіт. 2023. №21. С. 25-32. / URL: https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2361
 5. Московчук, А., & Дорош, В. (2023). Детермінанти формування фінансових результатів: ретроспективний та перспективний аналіз. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, (4), 468-478. / URL: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-4-468-478
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Stashchuk, M. Kulynych, S. Tesliuk, M. Kupyra, V. Dorosh, N. Vahnovska INTELLIGENT FINANCIAL TECHNOLOGIES: CONVERGENCE, MANAGEMENT, SYNERGISM AND TOTAL VECTORS OF INFLUENCE Journal of Namibian Studies - History Politics Culture. Vol. 34 (2023) / URL: https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/1193