opolinkevych

Полінкевич Оксана Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Завідувач кафедри, Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Професор

Doctor of economic sciences, professor, head of the department of entrepreneurship, trade and logistics

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

 

Полінкевич Оксана Миколаївна народилася в м. Ізяслав Хмельницької області.

У 2006 році захистила дисертацію «Структурізація функціонування допоміжних виробництв промислових підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 06.08.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» Хмельницького національного університету.

У 2008 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

У 2015 році захистила дисертацію «Управління бізнес-процесами в системі інноваційного розвитку підприємств» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності) у Хмельницькому національному університеті.

У 2017 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства.

 

 

Волинський державний університет імені Лесі Українки, 1997-2022 рр., спеціальність «Фінанси», BC № 21160626

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016–2019, спеціальність Середня освіта (Мова та література (англійська), С19 №000918

к.е.н., спеціальність 06.08.01 Економіка, організація та управління підприємствами, 10.12.2006 Хмельницький національний університет, ДК 036249.

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 29.09.2015 Хмельницький національний університет, DD004747

доцент кафедри фінансів 18.04.2008 р. 12ДЦ019012

Професор кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства, 17.10.2017, АП000150

 

 

[01.11.2022 - по теперішній час], завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету.

[01.09.2022 – 31.10.2022], професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, в.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету.

[27.08.2021 – 31.08.2022], професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету.

[12.12.2020 – 26.08.2021], професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету.

[01.09.2020 – 11.12.2020], професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки.

[02.11.2017 – 31.08.2020], професор, завідувач кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства СНУ імені Лесі Українки.

[02.09.2015 – 01.11.2017], професор, завідувач кафедри економіки та безпеки підприємства СНУ імені Лесі Українки.

[13.12.2006 – 31.08.2015], доцент кафедри фінансів Луцького національного технічного університету Луцького державного технічного університету (до 11.04.2018)

 

Стипендіальна програма Лейна Кіркленда, 17/09/2016 - 31/06/2017, Польща, Leaders of Change Foundation, номер гранту LPK/U/2016/387/747

Дослідження збалансованого розвитку на основі соціальної відповідальності в Грузії, 9.06.2019–16.06.2019, Fundacja Liderzy Przemian (умова гранту № C45/PV01/2019, Грузія).

Співвиконавець, за сумісництвом, фінансування наукових досліджень у сфері нефінансової звітності підприємств у світлі законодавчих обмежень та практичного досвіду в Польщі та Україні, міжнародних (факультет права та адміністрації Університету Адама Міцкевича в Познані ( Польща), СНУ імені Лесі Українки, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, № 10/2018–2019 від 09.09.2019, Польща), 2019–2020 рр., фінансування факультету права та адміністрації Університету Адама Міцкевича с. Познань

Співвиконавець, за сумісництвом, наукові дослідження в галузі інноваційної діяльності підприємств для економіки, міжнар., факультет права та адміністрації Університету Адама Міцкевича в Познані (Польща), Бізнес-школа Ексетерського університету (Велика Британія), Вищ. Школа логістики в Познані (Польща), (№ 10/2015–2016 від 18.02.2016), 2016–2017, фінансується Факультетом права та адміністрації Університету Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Науковий співробітник, за сумісництвом, 6Б-2015 Механізми підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу в системі забезпечення соціально-економічних ефектів інтеграції України до ЄС (номер держреєстрації 0115U000223), ХНУ, 2015–2017, фунд. від МОНУ

За результатами видано монографію

науковий співробітник, денна форма, кафедра соціально-еколого-економічної безпеки» (номер держреєстрації 0117U002302), всеукраїнський, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017-2019 рр., фінансування МОН,

Науковий співробітник, денна форма Вплив рухової активності на якість життя різних груп населення» (номер держреєстрації 0119U001191), всеукраїнська, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019–2020, фінансування Нац. академії наук

Науковий співробітник, денна форма Регіональні ринки в контексті європейської інтеграції: механізми конкуренції та конвергенції» (номер держреєстрації 0118U001094), всеукраїнська, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018-2019 рр., ф. освіти і культури

Науковий співробітник, денна форма «Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання» (номер держреєстрації 0120U102632), всеукраїнська, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020–2021 рр., фунд. Міністерством освіти і культури

інновації, соціальна відповідальність бізнесу, реінжиніринг бізнес-процесів, управління процесами, стратегії розвитку підприємства, сталий розвиток, якість освіти

Монографія

2023

 1. Polinkevych O., Kuzmak O. Kształtowanie wskaźników w modelowaniu zrównoważonego rozwoju miast. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ekonomii, finansach i zarządzaniu / Red. naukowa Ryszard Kamiński, Poznań: PTE, 2023. S. 135–151. (ISBN 978-83-966799-7-0)

2022

 1. Polinkevych O., Kolosok A. Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu na Ukrainie. Economic, social and legal aspects of enterprise management context of the political and economic crisis. Scientific editors Monika Dobska, Ryszard Kamiński, PTE: Poznan, 2022, p. 199-227 (ISBN 978-83-963217-4-9) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11967
 2. Polinkevych O., Trynchuk V., Klapkiv Ju. Ekonomiczne konsekwencje wojny na Ukrainie dla świata. Economic, social and legal aspects of enterprise management context of the political and economic crisis. Scientific editors Monika Dobska, Ryszard Kamiński, PTE: Poznan, 2022,p.227–243(ISBN 978-83-963217-4-9) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11968
 3. Полінкевич О.М., Тринчук В.В., Клапків Ю. Зміни парадигми ведення бізнесу під час пандемії COVID-19 в умовах війни. Вплив COVID-19 на національну безпеку, соціально-економічне середовище країни та здоров’я населення : монографія / за заг. ред. А. В. Височиної, Н. Є. Летуновської. – Суми : СумДУ, 2022. – С. 307–318 (ISBN 978-966-657-918-1) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11966
 4. Полінкевич О.М., Тринчук В.В., Клапків Ю. Зміни у світовій економіці під впливом війни в Україні. Давид і Голіаф: проблеми безпеки та сталого розвитку України в умовах війни: колективна монографія. Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2022. С.287–298. / URL: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6821400

2021

 1. Polinkevych O. Innowacyjny paradygmat filozofii biznesu w okresie COVID-19. Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Redakcja naukowa R. Kamiński Poznań: PTE, 2020. s. 79–89 (ISBN 978-83-232-3977-2) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11970

2020

 1. Polinkevych O., Kamiński R. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na Ukrainie // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies. Red. naukowa R. Kamiński. Poznań: PTE, 2020. s. 166–172 (ISBN 978-83-958472-1-9) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9135
 2. Polinkevych O., Kamiński R., Kolosok A. Metody pomiaru wyników realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainie. Red. naukowa R. Kamiński. Poznań: PTE, 2020. S. 78–86 (ISBN 978-83-958472-1-9) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9134
 3. Polinkevych O. Ocena zaawansowania rozwoju przedsiębiorstw na Ukrainie z uwzględ¬nieniem ekonomicznych, ekologicznych i społeczno-psychologicznych aspektów ich funkcjonowania // Przedsiębiorstwo, godpodarka i społeczeństwo e kręgu zainteresowania ekonomistów. Red. naukowa R. Kamiński. Poznań: PTE, 2020. S. 175–187. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9133
 4. Полінкевич О.М. Механізм формування комунікації підприємства з стейкхолдерами / О.М. Полінкевич // Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку: монографія / під загальною редакцією д.е.н. Макаренко І.О. – Суми, Сумському державному університеті. 2020. – С. 148–152. (ISBN 978-966-657-791-0 ) / URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76332

2019

 1. Полінкевич О.М. Механізм забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки підприємств / О.М. Полінкевич // Механізми управління соціоекологоекономічної безпеки підприємств: колективна монографія / Л.М. Черчик, Н.В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Черчик. – Луцьк: Терен, 2019. – С. 186–193 (ISBN 978-617-7680-50-4) / URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17895
 2. Полінкевич О.М. Аналіз стану некомерційних медичних закладів в умовах міжнародного співробітництва. Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва: [колективна монографія] / колектив авторів за ред. В.В. Чудовця. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 204 с. С 111–119. (ISBN 978-617-672-222-9)
 3. Полінкевич О.М. Механізм забезпечення інноваційної безпеки держави / О.М. Полінкевич // Механізми управління соціоекологоекономічної безпеки держави: колективна монографія / Л.М. Черчик, Н.В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Черчик. – Луцьк: Терен, 2019. – С. 168–177 (ISBN 978-617-7680-74-0) / URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17910
 4. Полінкевич О.М. Стратегії забезпечення екологічної безпеки регіону / О.М. Полінкевич // Механізми управління соціоекологоекономічної безпеки регіону: колективна монографія / Л.М. Черчик, Н.В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Черчик. – Луцьк: Терен, 2019. – С. 48-57 (ISBN 978-617-7680-73-3) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/334784355.pdf
 5. Полінкевич О.М. Сутність та складові механізму забезпечення економічної безпеки регіону / О.М. Полінкевич // Механізми управління соціоекологоекономічної безпеки регіону: колективна монографія / Л.М. Черчик, Н.В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Черчик. – Луцьк: Терен, 2019. – C. 24–32 (ISBN 978-617-7680-73-3) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/334784355.pdf

2018

 1. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій = Strategies and technologies innovative development corporations = Cтратегии и технологии инновационного развития корпораций : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 416 с. (ISBN 978-966-940-178-6) / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14618/2/Polinkevych_monograph2018…
 2. Polinkevych O. Factors of innovative development of service sector enterprises in Poland and Ukraine / L. Kovalska, O. Polinkevych // The economy of Bulgaria and the European Union in the global word management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU : Collective Monographs of Scientific Articles. – Sofia, 2018 P. 103–116. (ISBN 978-619-232-091-1) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9138
 3. Polinkevych O. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej na tle Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wprowadzenie / R. Kamiński, O. Polinkevych // Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne/ Red. Naukowa Ryszard Kamiński. – Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2018. S. 107–127. (ISBN 978-83-232-3295-7) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9132
 4. Polinkevych O. Ewolucja procesu innowacyjnego i zarządzanie innowacjami / O. Polinkevych // Innowacje gospodarcze. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne/ Red. Naukowa Ryszard Kamiński. – Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2018. S. 89–107. (ISBN 978-83-232-3295-7) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9131
Навчальний посібник

2023

 1. Полінкевич О. М., Волинець І. Г. Обгрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 1 електрон, опт. диск (СD-ROM). Об’єм даних 43,4 Мб. (ISBN 978-966-940-529-6) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14567
 2. Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 - соціальні та поведінкові науки, 07 - управління та адміністрування, 28 - публічне управління та адміністрування): навч. посіб. / Вахович І. М., Ліпич Л. Г., Полінкевич О. М., Ковальчук Н. В., Хілуха О. А.; за заг. ред. Л. Г. Ліпич, О. М. Полінкевич. 2-ге вид., доп. і перероб. Луцьк, Вежа-Друк, 2023. 1 електрон, опт. диск (СD-ROM). Об’єм даних 43,4 Мб. (ISBN 978-966-940-507-4) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13841

2022

 1. Полінкевич О. М. Маркетинг туризму та готельно-ресторанної справи : навч. посібник. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 288 c. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 5,9 Мб. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11184

2021

 1. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. Л. Г. Ліпич; Волинець І. Г., Громко Л. С., Загоруйко В. Л., Кулинич М. Б., Кушнір М. А., Левицький В. В., Мохнюк А. М., Полінкевич О. М., Сак Т. В., Скорук О. А., Фатенок-Ткачук А. О., Хілуха О. А., Чуліпа І. Д., Шостак Л. В., Ющишина Л. О. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 14,95 Мб. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1053

2019

 1. Потенціал і розвиток бізнесу: навч. посібник. за ред. О. М. Полінкевич, Л.В. Шостак. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 571 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16668/1/PRB_Veza_2019.pdf

2018

 1. 38. Полінкевич О.М. Управління стратегічними змінами та інноваціями на підприємстві: навч. посібник / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 352 с. (ISBN 978-966-940-217-2 ) / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/15845/1/Polinkevych_USZIP_red.pdf
 2. Полінкевич О.М. Сучасні моделі підприємницької діяльності / О.М. Полінкевич // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. С. 78–83. / URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80114/1/Sotnik_torgivl…
 3. Полінкевич О.М. Сучасні моделі організації системи оплати праці підприємницькими структурами / О.М. Полінкевич // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. – С. 217–224. / URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80114/1/Sotnik_torgivl…
 4. Полінкевич О.М. Дагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства / О.М. Полінкевич // Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. С. 249–252. / URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/80114/1/Sotnik_torgivl…
 5. Полінкевич О.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посібник / О. М. Полінкевич, І. Г. Волинець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 336 с. (ISBN 978-966-940-216-5) / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/15846/1/Polinkevych_Volynets_OGRO…
Статті Scopus

2023

 1. Polinkevych, O., Khovrak, I., Trynchuk, V. Quality Management of Distance Education Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System, MEES 2022, 2022 / URL: https://doi.org/10.1109/MEES58014.2022.10005695
 2. 170. Britchenko, I., Polinkevych, O., Trynchuk, V., & Khovrak, I. (2023). The Impact of COVID-19 on the Philosophy of Doing Business in a Sustainable Environment. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 32(2), 100-116. / URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.7733895
 3. Pontrandolfo P., Polinkevych O., Scozzi B., Kuzmak O. Inteligentne miasta dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych na przykładzie Wołynia i miasta Lublin Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 2023. Volume 26, Number 3, / URL: https://doi.org/10.18778/1508-2008.26.21