grabovetsvitalij@lutsk-ntu.com.ua

Грабовець Віталій Валерійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Грабовець Віталій

Валерійович

кандидат технічних наук

доцент кафедри автомобілів і

транспортних технологій

Україна, 43017, м. Луцьк, вул. Львівська,75,

Тел. +38 (0332) 74-61-45; 

E-Mail: vgrabovets@ukr.net

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 11 червня 1978 року в місті Львові. У 2002 році закінчив повний курс навчання в Львівському державному аграрному університеті за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 9 липня 2002 року отримав кваліфікацію «Інженера механіка» (диплом ВК № 20012639).

З жовтня 2002 року по  жовтень 2005 року навчався у аспірантурі Луцького державного технічного університету.  У листопада 2005 року був прийнятий на посаду асистента кафедри автомобілів Луцького державного технічного університету.

5 липня 2010 року була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата технічних  наук (рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 року, диплом кандидата наук ДК № 064469, Київ). Рішенням Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року Грабовцю В.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри автомобілів (атестат доцента 12ДЦ № 031654).

1. 2002 р.  Львівський держаних аграрний університет (нині – Львівський національний університет природокористування) за спеціальністю „Механізація сільського господарства”. 

2.  2019 р.  Луцький національний технічний університет за спеціальністю 275 Транспортні технології, спеціалізація 275.03 на автомобільному транспорті

1. З 2005 – асистент кафедри автомобілів

2.  з 2010р. – старший викладач кафедри автомобілів

3. з 2012 р. доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ

1. Експерт міжнародного проекту «Міська комунікація. Міський транспорт, процеси переміщення людей, товарів, послуг. Міська мобільність, організація руху» в рамках реалізації міжнародного проекту «Розвиток комунальних послуг, як складова сталого розвитку міст польсько-українського прикордоння»  програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна (2015).

2. Експерт стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури Луцької міської територіальної громади до 2025 року в рамках реалізації проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у громадському транспорті міста Луцька» (E-UKR.2-18) програми «Сталий розвиток громад через партнерські проекти (NAKOPA-2018)». 

Дослідження  показників функціонування об'єктів придорожнього сервісу, розвиток ринку придорожнього сервісу в Волинській області, вдосконалення системи об’єктів придорожнього сервісу, імітаційне моделювання транспортних процесів, формування параметрів транспортної інфраструктури підприємств, створення інформаційної системи підтримки прийняття рішень у логістичних системах, узгодження змісту та часу виконання робіт у логістичних системах

Статті Scopus

2023

  1. Yaroshevich N., Grabovets V., Yaroshevich T., Pavlova I., Bandura I. On the effect of vibrational capture of rotation of an unbalanced rotor. Mathematical Models in EngineeringOpen AccessVolume 9, Issue 2, Pages 81 – 932023 DOI: https://doi.org/10.21595/mme.2023.23273 / URL: https://doi.org/10.21595/mme.2023.23273
  2. Tryhuba I., Tryhuba A., Grabovets V., Bodak V., Horodetska N. Forecasting the duration of work in plant protection projects. CEUR Workshop ProceedingsVolume 3453, Pages 96-105 / URL: https://ceur-ws.org/Vol-3453/paper9.pdf
  3. Dembitskyi V., Grabovets V. (2023) Modeling of a power consumption by bus in the real operating conditions. Transportation Engineering Open Access Volume 14, December. 2023 Article number 100216 / URL: https://doi.org/10.1016/j.treng.2023.100216

2021

  1. Tryhuba A., Ratushny R., Horodetskyy I., Molchak Y., Grabovets V. (2021) The configurations coordination of the projects products of development of the community fire extinguishing systems with the project environment CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2851, p. 238 – 248 ISSN: 1613-0073 / URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/10447/1/2%20R.pdf
  2. Koval N., Tryhuba A., Kondysiuk I., Tryhuba I., Boiarchuk O., Rudynets M., Grabovets V., Onyshchuk V. (2021) Forecasting the fund of time for performance of works in hybrid projects using machine training technologies CEUR Workshop ProceedingsVolume 2917, р. 196 – 206 / URL: https://ceur-ws.org/Vol-2917/paper18.pdf
  3. Kondysiuk I., Tryhuba A., Bashynsky, O., Grabovets V., Dembitskyi V.,Myskovets I. Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects /International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2021, 2, pp. 303–306 / URL: https://doi.org/10.1109/CSIT52700.2021.9648739

2020

  1. A. Tryhuba, V. Grabovets, L. Mikhailova, A. Rud (2020)PARAMETERS AND INDICATORS OF MILK TRUCK FUNCTIONING AT DAIRY PROCESSING ENTERPRISES Engineering for rural development Vol. 19, 979-985. ISSN 1691-5976 / URL: https://doi.org/10.22616/ERDev.2020.19.TF232

2019

  1. А. Tryhuba, N. Pavlikha, M. Rudynets, І. Tryhuba, V. Grabovets, M. Skalyga, I. Tsymbaliuk, N. Khomiuk, V. Fedorchuk-Moroz (2019). RESEARCH ON THE EFFECT OF MANUFACTURING CONDITIONS ON THE CONTENT OF THE PERFORMANCE OF WORKS IN LOGISTICS SYSTEMS OF MILK PACKAGING. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, 3 (3 (99)), 50–63. / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.171052

2018

  1. Tryhuba, A., Zachko, O., Grabovets, V., Berladyn, O., Pavlova, I., Rudynets, M. (2018). Examining the effect of production conditions at territorial logistic systems of milk harvesting on the parameters of a fleet of specialized road tanks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes, 5 (3 (95)), 59–70. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142227 / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142227