sunakpavlo

Сунак Павло Олегович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 19 травня 1975 року в м. Луцьку. У 1992 році закінчив Луцьку середню школу № 18. У 1997 році закінчив Луцький індустріальний інститут. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 14 червня 1997 р. йому присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера-будівельника (диплом з відзнакою ЛЖ ВЕ№000740).

1 вересня 1999 року був прийнятий на посаду асистента кафедри промислового та цивільного будівництва. Луцького державного технічного університету. У період з 1997 по 2001 рік навчався у аспірантурі Луцького державного технічного університету. Після закінчення аспірантури 21 червня 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання надійності сталефібробетонних елементів». Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації Сунаку Павлу Олеговичу було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (диплом ДК №011878 протокол № 10 08/8 від 10 жовтня 2001 року).

 

 

У 1997 році закінчив Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 14 червня 1997 р. присвоєно кваліфікацію спеціаліста інженера-будівельника (диплом з відзнакою ЛЖ ВЕ№000740).

21 червня 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінювання надійності сталефібробетонних елементів». Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації Сунаку Павлу Олеговичу було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» (диплом ДК №011878 протокол № 10 08/8 від 10 жовтня 2001 року).

21 квітня 2005 року рішенням Атестаційної колегії Сунаку Павлу Олеговичу було присвоєно вчене звання доцента кафедри міського будівництва та господарства (атестат доцента ДЦ №010696).

у період з 1997 по 2001 рік навчався у аспірантурі Луцького державного технічного університету.

– 1999 р. – 2001 р. – асистент  кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького державного технічного університету

– 2001 р. – 2002 р. – асистент  кафедри міського будівництва та господарства Луцького державного технічного університету

– 2002 р. – 2003 р. – старший викладач кафедри міського будівництва та господарства Луцького державного технічного університету

– 2003 р. - 2017 р. – доцент кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

– з 2017 р – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

Реконструкція житлового фонду України. Дослідження методів підсилення залізобетонніх елементів. Дослідження статистичних характеристик сталефібробетону. Дослідження надійності сталефібробетонніх елементів. Дослідження методів оцінки надійності сталефібробетонних елементів.

Електронний посібник

2022

  1. Інженерні мережі. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад.: Синій С.В., Сунак П.О. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. 18,35 обл.вид.арк. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%…
Статті Scopus

2019

  1. Ksonshkevych, L. M., Barabash, І. V., Krantovska, O. M., Synii, S. V., Sunak, P.О. Disperse reinforced concrete with polycarboxylate addition on a mechanically activated binder // TRANSBUD-2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, - IOP Publishing, - 2019, Volume 708, Number 1, 012092 / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012092

2018

  1. Krantovska, O., Petrov, M., Ksonshkevych, L., Synii, S., Sunak, P. Improved engineering method for calculating the strength of the supporting areas of reinforced concrete elements // 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018), Kharkiv, Ukraine, November 14-16, 2018 MATEC Web of Conferences, Volume 230, 02014 / URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002014
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

  1. Синій С. В., Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М., Орешкович Матіа, Сунак П. О. Обґрунтування споруд огородження території Луцького зоопарку з урахуванням аналізу історії урбанізації ландшафту // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 17. - С. 138-145. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-7(17)-18
  2. Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Синій С. В., Сунак П. О., Орешкович М., Ксьоншкевич А. С. Модифіковані високоміцні бетони для реконструкції інженерних споруд та мереж, доріг // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. - С. 52-60. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-07
  3. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Орешкович М. Реконструкція інженерних споруд та мереж, ландшафту на основі технології лазерного сканування // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. - С.147-161. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-16