Yaroslav_Molchak

Мольчак Ярослав Олександрович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Професор

Професор, доктор географічних наук

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1970 році закінчив Український інститут  інженерів водного господарства (УІІВГ)  за спеціальністю „Гідромеліорація”.

Кандидат технічних наук з травня 1974 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді  Українського інституту інженерів водного господарства (м. Рівне).

МТН  № 096375.

Вчене звання доцента кафедри гідрології та  гідрогеології  присвоєно у січні 1980 року.

 ДЦ № 033060.

Доктор географічних наук за спеціальністю  11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія з липня 1989 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту  географії Сибірського відділення  АНСРСР (м. Іркутськ). ДТ № 000364. Тема докторської дисертації „ Дощовий стік в умовах  осушувальних меліорацій ”.

Вчене звання професора кафедри фізичної географії присвоєно у лютому 1990 року.  ПР № 004537.

В 1995 році обраний дійсним членом (академіком) Української екологічної академії наук (УЕАН № 000254).

В 1990 році занесений до Географічної енциклопедії України.

- 1970 - закінчив Український інститут  інженерів водного господарства (УІІВГ)  за спеціальністю „Гідромеліорація”.

- 1974 - кандидат технічних наук 

- 1980 -  доцент кафедри гідрології та  гідрогеології  

- 1989 - доктор географічних наук за спеціальністю  11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

- 1990 - професор кафедри фізичної географії ВНУ ім. Лесі Українки

- 1995 - дійсний член (академік) Української екологічної академії наук (УЕАН № 000254)

- 1990 - занесений до Географічної енциклопедії України

З травня 1974 р.  до лютого 1982 року працював в Українському інституті  інженерів водного господарства (м. Рівне), обіймаючи посади  асистента, старшого викладача, доцента кафедри гідрології та гідрогеології.

З лютого 1982 року  по серпень 1993 року займав посади доцента, професора, завідувача кафедри фізичної географії Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, а з серпня 1993 року по липень 2000 року працював завідувачем кафедри фізичної географії, деканом географічного факультету та проректором Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

Із 2000 року по даний час професор Мольчак Я.О. працює в Луцькому національному технічному університеті на посадах: завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності, декана технологічного факультету, директора навчально – науково – виробничого інституту «Ресурсозбереження та будівництва»,  завідувача  кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, а з  2015 року  професор кафедри  екології.

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Член постійної спеціалізованої вченої ради К 76.051.04  Чернівецького національного університету  ім. Ю. Федьковича  2002 р. по 2014 р.).
• Член постійної спеціалізованої вченої ради К 56.062.09 НУВГП (м. Рівне) (з 1995 по 1998 р.).
• Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (з 1996 по 2004 р.).
• Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 Львівського національного університету ім. Івана Франко (з 1996 по 2014 р.).
• Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента – 18 осіб.
• Член редакційної колегії журналу «Науковий вісник», «Географія» Волинського державного університету ім. Лесі Українки.  (з 1995 по 2012 р.).
• Член редакційної колегії збірника наукових праць «Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія» (м. Київ) (з 2000 по 2007р.).
• Член редакційної колегії журналу «Геоморфологія, ґрунтознавство та палеогеографія» (м. Львів) (з 1998 по 2002 р.)
• Головний редактор  наукового  журналу  «Екологічні нотатки»  ЛНТУ  ISSN 2410-7921 (з 2014 по 2019 р.).
• Відповідальний редактор періодичного наукового збірника «Проблеми Полісся» (з 2007 по 2010 р.).
• Робота у складі організаційного комітету/ журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (2014-2016 р.р.),  з  дисципліни  «Основи охорони праці» (2017-2019 рр.) в Луцькому НТУ.

 

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Член  робочих груп і засідань Комісії з питань розвитку воднотранспортного сполучення Е40 на ділянці Дніпро-Вісла за проектом міжнародної технічної допомоги IPBU.01.03.00-60-809/11-00 «Відновлення магістрального водного шляху E-40 на ділянці Дніпро-Вісла: від стратегії до планування» (2014-2018).
• Член робочої групи щодо вивчення проблеми обміління Шацького поозер’я. (розпорядження голови Волинської ОДА № 661 від 07.11.2019).
• Голова ДЕК із географії  магістрів на географічному факультеті  ВНУ імені Лесі Українки (наказ 355-ДЗ   від 28.11.2021 року).
• Голова ДЕК із географії  магістрів на географічному факультеті  СНУ імені Лесі Українки (наказ 355-ДЗ   від 26.11.2020 року).

• Голова ДЕК із географії  бакалаврів на географічному факультеті  СНУ імені Лесі Українки (наказ № 123-З   від 03.05.2017 року).
• Голова ДЕК із географії  магістрів на географічному факультеті  СНУ імені Лесі Українки (наказ 355-ДЗ   від 28.11.2016 року).

• Член  групи забезпечення з розроблення та запровадження освітньої програми  101 «Екологія» у ЛНТУ.
• Член Науково-технічної  ради  ЛНТУ (2020-2022 р.р.).
• 
Член Методичної ради МОН України (секція  «Охорона праці та БЖД») (2013-2015 рр.)

 

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ

• 2013р. - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та  почесне звання «Заслужений професор Луцького національного технічного університету»
• 2009р. - отримав почесне звання «Людина року Волинського краю» у номінації «Професіонал року – наука»
• 2008р. - нагороджений знаком «За наукові досягнення» 
• 2007р. - нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Грамотою Верховної Ради України
• 2006р. - «Відмінник освіти України»,
• 1990 р. - «Відмінник народної освіти УРСР».

 

ЧЛЕНСТВО В ОФІЦІЙНИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВАХ

• Член Українського географічного товариства (з 1985 р.).

 

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

• Член громадської організації «Чисте довкілля Волині» (2018-2024р.р.)
• Член Українського Товариства  ґрунтознавців та агрохіміків (2016-2024р.р.)
• Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці. № у реєстрі ЄСОП 1382000136 (2018-2022р.р.)
• Дійсний член (академік) Української екологічної академії наук (з 1995 р.)
• Депутат Луцької міської  ради I скликання (1991-1996 рр.)

дослідження сучасних проблем охорони та раціонального природокористування, вивчення основних аспектів гідрології, екології, моніторингу та захисту довкілля, управління якістю вод  поверхневих водойм та конструктивно-географічні умови формування якості  річкових вод  тощо.

Монографія

2019

  1. Мольчак Я.О., Мисковець І.Я, та ін. Поверхневі води Волині – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2019. – 365 с.
  2. Мольчак Я.О., Андрощук І.В., Мисковець І.Я. Стратегія розвитку інтегрованого управління ТПВ в регіональному контексті. // «Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості. Ун-т ім. Олександра Стульгінського, вид-во Izdevnieciba “BaltijaPublishing” (м.Рига, Латвія). – 2019. – 20с.
  3. Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p.

2016

  1. Мольчак Я.О., Мисковець І.Я., Андрощук І.В. Геоінформаційне моделювання та екологічна оцінка природного агроресурсного потенціалу. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. – 164 с.

2015

  1. Екологічна безпека навколишнього середовища оцінка, перспективи, управління. –./за наук. ред. доц. Картавої О.Ф). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2015.–282 с.
Статті Scopus

2023

  1. Myskovets, I., & Molchak, Ya. (2023). Environmental problems from rainfall runoff. Scientific Horizons, 26(8), 109-116. doi: 10.48077/scihor8.2023.109. / URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1878243

2021

  1. Tryhuba A., Ratushny R., Horodetskyy I., Molchak Y., Grabovets V. The configurations coordination of the projects products of development of the community fire extinguishing systems with the project environment. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 238–248. / URL: https://ceur-ws.org/Vol-2851/paper22.pdf

2016

  1. Current trends in socio-demographic situation in Lutsk City. Fesyuk, V.O., Molchak, Y.O., Barskyi, Y.M. Actual Problems of Economics, 2016, 176(2), страницы 243–251
Зарубіжні наукові видання

2024

  1. Мисковець , І., & Мольчак , Я. (2024). ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІВАНИЧІВСЬКОЇ ТГ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ», (February 2, 2024; Oxford, UK), 195–198. / URL: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/view…