Imbirovych

Імбірович Наталія Юріївна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент

к.т.н., доц. Імбірович Н.Ю.

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2002 році закінчила Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Прикладне матеріалознавство”.

Кандидат технічних наук з січня 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 при Луцькому державному технічному університеті (м. Луцьк).    ДК № 039107.

Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском присвоєно у квітні 2011 року. 12 ДЦ № 027742.

Магістр з спеціальності «Прикладне матеріалознавство», 2002 р.

2021 р. дотепер - заступник декана з партнерства факультету митної справи, матеріалів а технологій Луцького національного технічного університету

2011р. – 2021р. - доцент кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету

2005 р. – 2011 р. - асистент кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском Луцького національного технічного університету

2021 р. - Координатор міжнародного проекту House of Europe на тему: "Створення онлайн курсу «Технології поверхневої обробки та відновлення виробів» з використанням найкращого досвіду європейських та українських практик виготовлення та впровадження імплантатів нового покоління"

2017-2018 р. - Виконавець деж.бюдж. теми «Розробка технологій одержання матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва»

2016-2020 р. - Виконавець наукової теми «Дослідження процесів виготовлення виробів конструкційного та триботехнічного призначення з комплексом керованих властивостей»

2013-2014 р. - Відповідальний виконавець деж.бюдж. теми «Розроблення покриттів з комплексом керованих властивостей на основі триботехнічних технологій для трибовиробів»

2005-2006 р. - Виконавець деж.бюдж. теми “Розроблення методу синтезу у електролітній плазмі зносо- та корозійнотривких оксидокерамічних покривів на магнієвих та цирконієвих сплавах”

Розроблення та дослідження властивостей захисних покриттів, синтезованих плазмоелектролітним оксидуванням на легких сплавах. 

Поверхневе зміцнення металів.

Методичне забезпечення

2023

 1. Інноваційні технології в матеріалознавстві: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство», «Індустріальний інжиніринг та менеджмент» галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. Н.Ю. Імбірович, І.В.Боярська,. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 30 с.

2019

 1. Нові та високоефективні технології [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. Н.Ю. Імбірович, Ю.П. Фещук, С.Л. Куцик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 31 с.
 2. Комп’ютерно-інформаційні технології в сучасному матеріалознавстві / Монографія. / Повстяной О.Ю., Рудь В.Д., Імбірович Н.Ю. / Луцьк: Вежа. – 2019. – 217с
Монографія

2019

 1. Комп’ютерно-інформаційні технології в сучасному матеріалознавстві / Монографія. / Повстяной О.Ю., Рудь В.Д., Імбірович Н.Ю. / Луцьк: Вежа. – 2019. – 217с
Навчальний посібник

2022

 1. Імбірович Н.Ю. Технології поверхневої обробки та відновлення виробів: навч. посіб. для студ. тех. спец. / Н.Ю. Імбірович, K.J.Kurdzydlowski. – Луцьк: Вежа-Друк, 2022. – 168 с.
 2. Імбірович Н.Ю., В.І. Шваб’юк Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів [Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей] — Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. — 356 с.

2020

 1. Імбірович Н.Ю. Технології зміцнюючої обробки матеріалів: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Н.Ю. Імбірович, М.Д. Мельничук, О.Ю. Повстяной. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2020. – 144 с.
Статті Scopus

2023

 1. Nataliia Imbirovych, Inna Boyarska, Oleksandr Povstyanoy, Krzysztof Kurzydłowski, Sviatoslav Homon, Leonid Kulakovskyi. Modification of oxide coatings synthesized on zirconium alloy by the method of plasma electrolytic oxidation // AIP Conference Proceedings 2949, 020011 (2023) / URL: https://doi.org/10.1063/5.0165655
 2. Імбірович Н. Ю., Звірко О. І., Кужидловський К. Я. Морфологія та поруватість поверхні титанових сплавів після плазмо-електролітного оксидування у лужному середовищі з діатомітом / Імбірович Н. Ю., Звірко О. І., Кужидловський К. Я. // Міжнародний науково-технічний журнал «Фізико-хімічна механіка матеріалів» 2023 - Т.52, №4. - С. 67-75. / URL: http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2023-4u.pdf
 3. Imbirovych Natalia, Zvirko Olha, Povstianoi Oleksandr, Tkachuk Valentyna. Evaluation of the surface characteristics of VT8 titanium alloy bio-functionalized through plasma electrolytic oxidation. VII International Conference «In-service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction» "DMDP". October 18-20, 2023 Ternopil, Ukraine

2022

 1. Povstyanoy, O., Imbirovych, N., Posuvailo, V., Zabolotnyi, O., Artyukh, T. (2023). Investigation of the Corrosion Resistance of Porous Permeable Materials with Protective Coatings. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_29

2021

 1. Imbirovych, N., Povstyanoy, O., Zaleta, O., Shymchuk, S., Priadko, O. (2021). The Influence of Synthesis Modes on Operational Properties of Oxide Ceramic Coatings on Aluminum Alloys. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Zajac, J., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_53
Статті Web of Science

2021

 1. Optimization of the Properties of Multilayer Porous Permeable Materials
  Povstianoi, O. Yu ; Rud, V. D. ; (...); Dziubynskyi, A., V
  Published Jan 2021 MATERIALS SCIENCE
 2. Simulation Permeable Porous Materials of the Complex Shape During Radial-Isostatic Compression
  Povstyanoy, Oleksandr ; Mikhailov, Anatoliy ; (...); Herasymchuk, Halyna
  Published 2021 |
  Lecture Notes in Mechanical Engineering
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Н.Ю. Імбірович. Особливості формування та морфології поверхні біопокриттів, насичених природними кременистими сполуками. Н.Ю. Імбірович, О.І. Звірко, О.Ю. Повстяной, А.Дубіцький. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». - 2023 - №75. - С.120-125. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1174

2020

 1. Н.Ю. Імбірович. Вплив режиму синтезу на електрофізичні параметри процесу плазмоелектролітного оксидування конверсійних оксидокерамічних покриттів на титанових сплавах. Н.Ю. Імбірович, О.Ю. Повстяной, Н.П. Зайчук, Ю.П. Фещук, Д.А. Гусачук Н.Ю. // Наукові нотатки № 69 (2020): / - 2020. - № 69 - С. 24-28. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/6775.24153966…
Тези доповідей

2023

 1. Nataliia Imbirovych. Modification of oxide coatings synthesized on zirconium alloy by the method of Plasma electrolytic oxidation. Nataliia Imbirovych, Inna Boyarska, Oleksandr Povstyanoy, Krzysztof Kurzydłowski, Sviatoslav Homon, Leonid Kulakovskyi. // Applied Mechanics. 2022. - № 11 (22). - P.18.
 2. Kurzydlowski Krzystof Jan, Imbirovich Nataliya, Povstyanoy Oleksandr, Dobosz Romuald Diatoms Shells as Strengthening Elements of Composite Materials // Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023), 16-18 Mаy, Lutsk, Ukrаine, 2023. P.25
 3. Povstyanoy O., Imbirovich N., Redko R., Redko O., Savaryn P. Numerical Evaluation of the Properties of Highly Efficient Titanium Porous Materials. Selected Papers from the 5th Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes (InterPartner-2023), September 5-8, 2023, Odessa, Ukraine / URL: https://www.springerprofessional.de/numerical-evaluation-of-the-properties-of-h…
 4. Nataliia Imbirovych. Features of the formation of ceramic coatings on titanium alloys by plasma-electrolytic treatment with the addition of hydroxyapatite and diatomite. - Nataliia Imbirovych, Krzystof Jan Kurdzydlowski, Oleksandr Povstyanoy, Valentyna Tkachuk. // 8th International Materials Science Conference HighMatTech-2023. - 2023.

2022

 1. Nataliia Imbirovych, Inna Boyarska, Oleksandr Povstyanoy, Krzysztof Kurzydłowski, Sviatoslav Homon, Leonid Kulakovskyi. Modification of oxide coatings synthesized on zirconium alloy by the method of plasma electrolytic oxidation // INTERNATIONAL SCIENTIFIC SESSION ON APPLIED MECHANICS XI: Proceedings of the 11th International Conference on Applied Mechanics. 18 November 2022. Bydgoszcz, Poland

2021

 1. Імбірович Н.Ю., Боярська І.В., Гусачук Д.А., Фещук Ю.П., Посувайло В.М. Встановлення кореляційних залежностей впливу режиму синтезу на мікротвердість оксидокерамічного плазмоелектролітного покриття - VII Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування», 25-28 травня, 2021р.