o.shovkomud

Шовкомуд Олександр Володимирович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра технологій легкої промисловості

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2008 році закінчив Луцький національний технічний університет, спеціальність за
дипломом «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». (Диплом ВС
No 35219270 виданий 27.06.2008 р.)
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення технології
приготування трести шляхом оптимізації процесу обертання стрічок льону» у
спеціалізованій вченій раді Д 67.052.02, Херсонський національний технічний університет,
за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і
комбікормів, олійних і луб’яних культур. Диплом ДК No11678, виданий 25.01.2013 р.
У 2019 р присвоєно вчене звання доцента кафедри галузевого машинобудування та
лісового господарства, атестат АД No002511 20.06.2019 р.