v.shemet

Шемет Василина Ярославівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра харчових технологій та хімії

Доцент

ШЕМЕТ ВАСИЛИНА ЯРОСЛАВІВНА

Кандидат хімічних наук,

доцент кафедри харчових технологій та хімії

v.shemet@lntu.edu.ua

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Громадянка України, народилась 11 листопада 1980 р. в селі Нем'яч Бродівського району Львівської області. Одружена, виховує трьох синів.

У 1998-2003 роках навчалася у Волинському державному (нині національний) університеті імені Лесі Українки на хімічному факультеті.

У 2006 - 2011 роках працювала асистентентом, старшим викладачем, доцентом кафедри хімії Луцького державного технічного університету.

У 2011-2024 роках працювала на посаді доцента кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету.

З 1.02.2024 працює на посаді доцента кафедри харчових технологій та хімії Луцького національного технічного університету.

 

У 1998 році закінчила Підкамінську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів. У 2003 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (нині – Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю „Хімія”, кваліфікація – магістр хімії.

Кандидат хімічних наук з березня 2007 року. Дисертацію на тему „Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y2X3 – Cu2X – Pb(Sn)X (X – S, Se, Te) і Y2X3 – Cu2X – SnX2 (X – S, Se)” захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.10 за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м. Львів. ДК №040236.

Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства присвоєно у листопаді 2011 року. 12 ДЦ 028237.

 

1.09.2006 р. - 31.08.2011 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри хімії Луцького
державного технічного університету;
1.09.2011 р – нині – доцент кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету.

Кандидат хімічних наук з березня 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.10 за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м. Львів. ДК No040236. Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства присвоєно у листопаді 2011 року, 12 ДЦ 028237.

З 20 жовтня по 19 грудня 2008 р. проходила стажування у Німеччині (м. Марбург, Philipps University).

 

Керівник науково-дослідної роботи № д/р 0116U001946, «Структура та властивості багатокомпонентних халькогенідних сполук» (Луцький національний технічний університет), 2016-2020 рр.

 Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи № д/р 0121U108196, «Фізико-хімічні властивості речовин та матеріалів» (Луцький національний технічний університет), 2021-2023 рр.

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи № д/р 0124U001901, «Цифрові освітні технології у навчальному процесі технічного університету» (Луцький національний технічний університет), 2024-2026 рр.

 Цифрові освітні технології у навчальному процесі технічного університету; технології виробництва харчових продуктів; властивості пористих матеріалів.

 

Монографія

2022

 1. Фурс Т. В., Гулай О. І., Шемет В. Я., Шваб’юк В. І.
  Технології одержання і властивості монокристалів PbI2 : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 148 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0…
Навчальний посібник

2022

 1. Мороз І. А., Гулай О. І., Шемет В. Я.
  Харчова хімія : навч. посіб. Луцьк : Відділ іміджу та промоцій ЛНТУ, 2022. 236 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0…
Статті Scopus

2023

 1. Specified Parameters in Designing Porous Materials Using Magnetic Nanotechnologies
  Riabchykov M., Furs T., Alexandrov A., Tsykhanovska I., Hulai O., Shemet V.
  «Journal of Engineering Sciences» (ISSN 2312-2498), 2023, Vol. 10(2), pp. 56–C62. / URL: https://jes.sumdu.edu.ua/specified-parameters-in-designing-porous-materials-usi…
 2. Chromatographic Determination of the Chemical Composition of Apple Chips Extract
  O.I. Hulai, V.Ya. Shemet, O.S. Klimovych
  Methods and objects of chemical analysis, 2023, Vol. 18, No. 1, 33–41. / URL: https://doi.org/10.17721/moca.2023.33-41

2020

 1. I.A. Ivashchenko, V.S. Kozak, I.D. Olekseyuk, M. Daszkiewicz, V.V. Halyan, P.V. Tishchenko, V.Ya. Shemet, L.D. The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds // J. Solid State Chem. – 2020. – Vol. 288. – P. 121-339. / URL: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121339

2019

 1. Furs T.V., Hulaj O.I., Shemet V.Ya. Investigation of Electronic Conductivity in PbI2:Hf Single Crystals // Physics and Chemistry of Solid State, V. 20, № 4 (2019) P. 396-400. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.20.4.396-400
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ОСВІТНИЙ ТРЕНД.
  Гулай, О., Шемет, В.
  Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад , 1 (3), 2023, 251–257. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.17703
 2. ЦИФРОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ГОЛОВНА ІННОВАЦІЯ XXI СТ.
  Гулай, О., Шемет, В., Кабак, В.
  Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти , 1 (3), 2023, 171–178. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5495.1.17777
 3. КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ МАЙБУТНІХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІВ
  Гулай О.І., Мороз І.А., Шемет В.Я.
  Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук.No 4. 2023, с. 117-124. / URL: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-117-124
 4. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД
  В.Я. ШЕМЕТ, О.І. ГУЛАЙ
  Товарознавчий вісник. – 2023. – Вип. 16, с. 6-18.
  / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/239/209

2022

 1. Гулай, О. І., Шемет, В. Я., & Фурс, Т. В. (2022). Змішане навчання як сучасний освітній тренд. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти, 1(2), 407–414. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16622
 2. Мороз І.А., Шемет В.Я. Особливості проникнення рідин в порошкові матеріали. Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки». – 2022. – № 73. – с. 64-66. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.9
 3. О. Гулай, В. Шемет, Т. Фурс. Рідкісноземельні метали як критична сировина. Короткий огляд. Праці НТШ. Хім. наук. 2022. Том. LXX. С. 79-89. / URL: https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2022.70.079

2021

 1. Шемет В. Я., Гулай О. І., Мороз І. А. Фізико-хімічні аспекти молекулярної гастрономії. Наукові праці НУХТ 2021. Том 27, № 3. C. 163-171 / URL: https://web.archive.org/web/20220309034711id_/https://nuft.edu.ua/doi/doc/swnuf…
 2. Фурс, Т., Гулай, О., Шемет, В. (2021). Способи підвищення детонаційної стійкості бензинів у контексті технічних вимог сьогодення // SCIENTIFIC COLLECTION «InterConf», (42), 979-986. / URL: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.098
 3. Фурс Т.В., Шемет В.Я. Вплив механічної обробки на властивості монокристалів PbI2. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»: Луцьк, 2021. – Вип. № 71. – С. 171-175
Тези доповідей

2023

 1. КРИТИЧНА СИРОВИНА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС УКРАЇНИ
  Шемет В., Гулай О., Фурс Т.
  Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології. Луцьк, Україна, 1-3 червня 2023 р.
  Матеріали IIІ Міжнародної наукової конференції. 2023, с. 115-116. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22460/1/115-116.pdf
 2. Модифікації монокристалів PbI2
  Фурс Т.В., Гулай О.І., Шемет В.Я.
  ІХ Міжнародна науково–практична конференція «Теоретичні і експериментальні
  дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»
  ІХ International scientific and practical conference «Theoretical and Experimental Research
  in Materials Science and Mechanical Engineering» - Луцьк,: Вежа-Друк – 2023. – с. 200-201. / URL: https://drive.google.com/file/d/1-yF5DrcS5rOTOG-WxmPmu_3OfGgzpe3B/view?usp=shar…
 3. Вилучення металів з електронних відходів в контексті сталого розвитку
  І. Мороз, О. Гулай, В. Шемет
  ІХ Міжнародна науково–практична конференція «Теоретичні і експериментальні
  дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»
  ІХ International scientific and practical conference «Theoretical and Experimental Research
  in Materials Science and Mechanical Engineering» - Луцьк,: Вежа-Друк – 2023. – с. 177-178.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1-yF5DrcS5rOTOG-WxmPmu_3OfGgzpe3B/view?usp=shar…
 4. ВИДИ ЗАКВАСОК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
  Жуковець Д.О., Шемет В.Я.
  Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2023. ‒ с. 33-35. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 5. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ У БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ГАЗОВАНИХ НАПОЯХ
  Князева М.В., Шемет В.Я.
  Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2023. ‒ с. 35-36. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 6. Молекулярна гастрономія як сучасний кулінарний тренд
  Шемет В.Я., Гулай О.І., Мороз І.А.
  Матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,
  «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі»,
  16-17 травня 2023 р. – К.: НУХТ, 2023 р. – с. 89-90. / URL: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40812/1/2023.pdf
 7. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОТРИМАННЯ СОЄВОГО МОЛОКА
  К.І. Суп, В.Я. Шемет
  ХІІІ Всеукраїнська конференція «Молоді вчені 2023 – від теорії до практики»
  23 березня 2023 р., Інститут промислових та бізнес-технологій УДУНТ, м. Дніпро (Україна). 2023, с. 225-226.
  / URL: https://nmetau.edu.ua/file/-zbirnik-2023-gotovo-na_saytkorr.pdf
 8. СОЯ - СТРАТЕГІЧНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
  Шемет В.Я., Гулай О.І
  The 45th International scientific and practical conference “World
  Development of Science and Technology” (16 – 17 January, 2023)
  Pegas Publishing, Canada, Ottawa. 2023. с.110-113. / URL: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/Canada_170123.pdf
 9. Можливості дистанційного навчання
  Шемет В.Я., Фурс Т.В.
  Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з
  проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці
  і виробництві (ІТОНВ-2023) ( 25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ
  іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. с.141-143. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 10. Особливості викладання дисципліни «Хімія і методи аналізу речовин» для здобувачів
  спеціальності 182 Технології легкої промисловості
  Гулай О.І., Мороз І.А., Шемет В.Я.
  Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Синергія освіти,
  науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення», 29 березня
  2023, Луцьк. – Луцький національний технічний університет, 2023. – c. 171-173. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gGkiePbgUvzfEo5jYa0BemeTBKYxkA4a/view
 11. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СОЄВОГО МОЛОКА
  Суп І.К., Шемет В.Я.
  Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк: Вежа-Друк, 2023. ‒ с. 61-63.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view

2022

 1. Гулай О.І., Шемет В.Я., Фурс Т.В. Рідкісноземельні метали у смартфоні. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 10-11 лютого 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. С. 249.
 2. Фурс Т. В., Шемет В. Я. Якість організації дистанційного освітнього процесу у підготовці студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 06 квітня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 310-312.
 3. Купіч В.Д., Шемет В.Я., Климович О.С. Хіміко-технологічний контроль спиртовмісних напоїв. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. – с. 34-36.
 4. Дорошенко А., Шемет В. Методи вирощування синтетичних кристалів. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. – с. 73-74.
 5. Іващенко І.А., Климович О.С., Шемет В.Я., Олексеюк І.Д. Особливості склоутворення в системах Cu(Ag)2Se–Ge(Sn)Se2– As2Se3 / Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. – с. 120-122.

2021

 1. Фурс Т.В., Шемет В.Я. Аналіз політипних модифікацій монокристалів РbІ2 // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12-14 травня 2021 року). – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 150-151.
 2. Шемет В.Я., Фурс Т.В., Кулик О.І. Хімічні дисципліни для інженерів-матеріалознавців // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. - С. 66-68
 3. Стрілецька С.С., Шемет В.Я., Гулай О.І. Дослідження хімічного складу яблук у рамках лабораторного практикуму спеціальності «Харчові технології» // Якість та безпечність товарів: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк - 9 квітня 2021 року] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоцій, Луцький НТУ, 2021. С. 72-74.
 4. Гулай О.І., Шемет В.Я., Климович О.С., Жилко В.І. Вивчення хімічного складу екстракту яблук сорту Гала методом хромато-масспектрометрії . Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021 року). Матеріали конференції. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2021. С. 16-17.
 5. Гулай О., Мороз І., Шемет В. Мотиваційні фактори вступу на технічні спеціальності університету. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів ХІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 7 травня – 14 травня 2021 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 128-129.
 6. Климович О.С., Іващенко І.А., Шемет В.Я., Олексеюк І.Д. Політермічний переріз Ag8GeSe6 – As2Se3. Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 20-21 лютого 2021 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2021. – с. 59-61.
 7. Кулик О.І., Коцюба М.В., Шемет В.Я. Фізико-хімічні параметри скляної тари для харчової продукції. Якість та безпечність товарів: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк - 9 квітня 2021 року] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л.І. Байдакової. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоцій, Луцький НТУ, 2021. С. 48-50.