Nataliia

Чернящук Наталія Леонідівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Завідувач кафедри, Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2006 році закінчила Тернопільський національний економічний університет (нині – Західноукраїнський національний університет) за спеціальністю „Облік і аудит”; спеціалізація «Ревізія  контроль».

У 2018 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю „Комп’ютерна інженерія” та здобула кваліфікацію магістра комп’ютерної інженерії.

У 2022 році закінчила Західноукраїнський національний університет за спеціальністю „Кібербезпека” та здобула кваліфікацію магістра кібербезпеки.

У 2022 році закінчила Західноукраїнський національний університет за спеціальністю „Кібербезпека” та здобула кваліфікацію магістра кібербезпеки.

Кандидат педагогічних наук з березня 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.455.03 ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України (м.Київ). 

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання присвоєно у грудні 2013 року. 

Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою» з липня 2018 року. Тема докторської дисертації „Управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету”.

Вчене звання професора кафедри комп’ютерних наук присвоєно у лютому 2020 року.

З 2007 р. по 2012 р. - асистент, доцент кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання Луцького національного технічного університету, з 2012р. по 2016р. – заступник декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету, з 2018р. по 2019 р. – завідувач кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету, з 2019 року – по 2020 рік – заступник декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету, з 2020 року – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки Луцького національного технічного університету.

1. Член проектної команди проекту «UTTERLY» / «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання», термін реалізації 2021-2024 роки.

2. Член проектної команди проєкту «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні», який фінансується в рамках міжнародної програми співробітництва USAID в Україні.

Cистемний підхід до інформаційної безпеки, управління інформаційною безпекою, аналіз захищеності інформаційних систем, новітні інформаційні технології, кібербезпека інформаційних технологій, оцінка та аналіз ризиків, технології blockchain, методи соціальної інженерії.

Монографія

2022

 1. Чернящук Н.Л. Детектування атак на основі міток компрометації: монографія. Луцьк: Терен. 2023. 112 с. / URL: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html

2019

 1. Чернящук Н.Л. Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного у-тету / Н.Л. Чернящук, Ю.Є. Сачук. Монографія. Луцьк : Терен, 2019. 220 с. / URL: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html

2017

 1. Чернящук Н. Л. Інформаційні технології в освітньому процесі : монографія / Н. Л. Чернящук. – Луцьк : Терен, 2017. – 176 с. / URL: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html
 2. Чернящук Н. Л. Технології захисту інформації в WI-FI мережах : монографія / Н. Л. Чернящук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 144 с. / URL: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html
Навчальний посібник

2023

 1. Методи обчислень та моделювання. Лабораторний практикум. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання / Петро Пех, Наталія Чернящук, Сергій Гринюк, Людмила Конкевич, Катерина Мельник, Наталія Христинець. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 168 с / URL: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html

2020

 1. Пех П.А., Чернящук Н.Л., Делявський М.В., Багнюк Н.В. Лабораторний практикум із дослідження операцій та математичного моделювання – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. − 100 с. / URL: http://library.lntu.edu.ua/elektronni-resursi/repozitorij.html
Статті Scopus

2022

 1. Cherniashchuk, N., Kostiuchko, S. Detection of attacks based on compromise marks. Proceedings of the 2022 IEEE 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2022, 2022. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400

2021

 1. Kuzmych, O., Cherniashchuk, N., Lishchyna, N., Mekush, O., Gumenyuk, P. Mobile Robot Motion Stability and Optimal Chassi Construction. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings, 2021, pp. 141–146 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400
 2. Melnyk, V., Kuzmych, O., Cherniashchuk, N., Bahniuk, N., Hlynchuk, L., Mekush, O., Effective Big Data Analysis Based on Sockets. Application to Biomedical Data Processing 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings, 2021, pp. 666–671 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400

2020

 1. Osadchyi, V.V., Stanishevska, T.I., Gorna, O.I., Yusupova, G., Cherniashchuk, N., Azeshova, Z. Method of using laser doppler flowmetry in assessment of the state of blood microcirculation system Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringThis link is disabled., 2020, 11456, 114560J / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400

2019

 1. Bezsmertnyi, Y.O., Pavlov, S.V., Iaremyn, S.Y., Kociubiński, A., Cherniashchuk, N., Amirgaliyev, Y. Information model for forecasting of violation reparative osteogenesis of long bonds. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringThis link is disabled., 2019, 11176, 111762A / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400
 2. Timchenko, L.I., Kokriatskaia, N.I., Gertsiy, A.A., Kotyra, A., Cherniashchuk, N., Amirgaliyev, Y. Elaboration of pyramidal methods applying computation technique rough-fine image identification. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical EngineeringThis link is disabled., 2019, 11176, 111761B / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400

2017

 1. Melnyk, V., Bahnyuk, N., Melnyk, K., Zhyharevych, O., N/ (Cherniashchuk) Panasyuk, N. Implementation of the simplified communication mechanism in the cloud of high performance computations/ Eastern-European Journal of Enterprise TechnologiesThis link is disabled., 2017, 2(2-86), pp. 24–32 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035400
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Чернящук Н.Л., Бортник К.Я., Тищук М.А., Гнітецький В.В., Кучер В.Л. Методи класифікації атрибутів якості компʼютерних систем // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 53. 2023. С. 239-245 (0,875 др.арк)
  / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/38
 2. Чернящук Н.Л., Бортник К.Я., Франчук Д.В., Осовська І.П., Метелюк С.В., Козелко О.Ю. Методи оцінювання якості людинно-машинної взаємодії // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 53. 2023. С. 233-238 (0,75 др.арк)
  / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/38
 3. Чернящук Н.Л., Матвійчук А.М., Остапук Д.В., Шелепіна О.В., Бондарчук В.Г. Методи побудови мережевих комутаторів з підтримкою технологій GEPON та LTE // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 53. 2023. С. 246-250 (0,625 др.арк)
  / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/38
 4. Чернящук Н.Л., Луцюк А.Ю., Семененко А.Б., Міщенко Т.Ю., Ніколаєва В.О. Топологічна оптимізація компʼютерних мереж роботизованих систем // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 53. 2023. С. 251-256 (0,75 др.арк)
  / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/38
 5. Чернящук Н.Л., Семенюк В.О., Схабовський М.В., Токар О.В., Оверчук Н.Б. Розпаралелення згорткових нейронних мереж на основі графічних процесорів // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Луцьк: Видавництво ЛНТУ. Вип. 53. 2023. С. 257-262 (0,75 др.арк)
  / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/38
 6. N. Chernyashchuk, I. Koval, M. Haiduchyk , I. Kushko , V. Kachko. Intellectual analysis of large data stores // Scientific journal "Computer-integrated technologies: education, science, production". Lutsk: LNTU Publishing House. Vol. 53. 2023. S.72-77.DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-53-11 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/38

2022

 1. Каганюк О.К., Чернящук Н.Л., Бурчак І.Н. Аналіз апаратних та програмних методів захисту інформації від несанкційного доступу до інформаційного каналу передачі даних // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 47. – 2022. – С. 76-82 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 2. Свиридюк К.А., Ткач А.О., Христинець М.О., Чернящук Н.Л., Христинець Н.А. Визначення впливу ергономіки та пошукової оптимізації на фактори ранжування сайту./ К.А. Свиридюк, А.О. Ткач, М.О. Христинець, Н.Л. Чернящук, Н.А. Христинець // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. –2022. – Вип. 49.– С. 69-73 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 3. Чернящук Н.Л. Дослідження взаємодії ECS-сумісних об’єктів в Kibana. Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Кібербезпека та комп’ютерно-інтегровані технології» (КБКІТ – 2022), Тернопіль, 2022. – С. 103-107

2021

 1. Чернящук Н.Л., Бойко М.В., Чикірда М.В., Савонюк Н.С., Багнюк Н.В. Оптимізація процесу розгортання кластерного додатку в системі Kubernetes // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 45. – 2021. – С. 43-50 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 2. Каганюк О.К., Чернящук Н.Л., Подоляк В.М., Багнюк Н.В., Свиридюк К.А. Дослідження статичних характеристик по розробці мобільного додатку // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 45. – 2021. – С. 10-23 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 3. Костючко С., Кирилюк Л., Чернящук Н., Бортник К., Гринюк С.. Бездротова точка доступу з багаторівневим алгоритмом захисту даних (Англійською мовою). КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (42), Луцьк, - 2021. С. 128-139. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive

2020

 1. Бортник К.Я., Делявський М.В., Кузьмич О.І., Багнюк Н.В., Чернящук Н.Л. Основні загрози безпеці інформаційних систем. // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 40. – 2020. – С. 137-142 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 2. Мельник, В., Каганюк O., Козленко, М., Чернящук, Н., & Щерблюк, А. (2020). Залежність інтенсивності обробки даних в кластері від продуктивності сокетів без врахування гетерогенності. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (40), 128-139. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-40-20 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 3. Костючко С., Чернящук Н., Поліщук М., Кирилюк Л., Сахнюк А. Застосування систем виявлення вторгнень. Технічні вісті. 1(51), 2 (52). Львів, - 2020. С. 81-82. / URL: http://technicalnews.net.ua/index.php/ua
 4. Христинець, Н., Чернящук, Н., Міскевич, О., Довгонюк, М. (2020). Технології апаратної віртуалізації мікропроцесорів Intel . КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (40), 158-163. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-40-24 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 5. Чернящук Н.Л., Бортник К.Я., Плевако Н.В. Аналіз дослідження функціонування інформаційної системи електронного документообігу. // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 40. – 2020. – С. 143-148 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 6. Глинчук Л.Я., Яцюк С.М., Кузьмич О.І., Багнюк Н.В., Чернящук Н.Л. Аналіз вимог та методологія підбору тем для вивчення основ криптографічного захисту інформації. // Науковий журнал “Комп’ютерноінтегровані технології: освіта, наука, виробництво” – Луцьк: Видавництво ЛНТУ. – Вип. 40. – 2020. – С. 16-22 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive