Kirchuk

Кірчук Руслан Васильович

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Декан

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кірчук Руслан Васильович народився 19 січня 1975 року у м. Луцьк Волинської області. Громадянин України, військовозобов’язаний.

У 1992 році закінчив загальноосвітню школу №12 м. Луцька та вступив до Луцького індустріального інституту, який  закінчив у 1997 році та здобув кваліфікацію інженер-механік.

У 1997 році вступив до аспірантури Луцького індустріального інституту. Кандидат технічних наук з 14 листопада 2001 року. Дисертацію захищено 2червня 2001 року у спеціалізованій вченій раді Луцького державного технічного університету МОН України за спеціальністю 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, отримано диплом ДК 012291.

Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарського машинобудування присвоєно 5 грудня 2005 року, отримано атестат 02ДЦ №015954.

Вчене звання професора кафедри аграрної інженерії присвоєно 18 грудня 2018 року, отримано атестат АП №000594.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – понад 22 років.

Володіє українською, англійською мовами.

Нагороджений почесними грамотами та відзнаками Міністерства освіти та науки, Волинської обласної адміністрації, Луцького національного технічного університету та Луцької міської ради.

Одружений. Дружина - Кірчук Інна Йосипівна. Донька - Кірчук Маряна Русланівна. Проживає у м. Луцьк.

У 1997 році закінчив Луцький індустріальний інститут машинобудівний факультет та отримав кваліфікацію інженер-механік (диплом з відзнакою ЛЖ № 000793 від 13.06.1997 р).

В червні 2001 року захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (диплом ДК № 012291 від 14.11.2001р.). У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри аграрної інженерії (атестат АП № 000594 від 30.10.2018р.)

Пройшов науково-педагогічне стажування на факультеті агробіоінженерії Люблінського природничого університету за програмою “Освіта і наука без кордонів” (м. Люблін, Республіка Польща, 15.06.2018 р. – 15.09.2018 р.).

Отримав сертифікат №480 Мовного центру «Світ» факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна), який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (англійська, рівень В2), у 2018 році.

У 2022р. пройшов курси підвищення кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти (свідоцтво СП 35830447/0578-22).

Експерт НАЗЯВО за спеціальностями «Агроінженерія» та «Галузеве машинобудування». Гарант освітньої програми «Агроінженерія» першого бакалаврського рівня вищої освіти.

- 15.11.1997 р. – 15.11.2000 р. – аспірант кафедри сільськогосподарського
машинобудування;
- 01.09.2001р. – 31.01.2002 р. – інженер-програміст та асистент кафедри
сільськогосподарського машинобудування;
- 01.02.2002 р. – 25.10.2004р. – старший викладач кафедри сільськогосподарського
машинобудування;
- 26.10.2004р. – 02.10.2018 р. – доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування;
- 3.10.2018р. – 19.04.2021р. – професор кафедри аграрної інженерії імені
професора Г.А. Хайліса;
- 20.04.2021р. – нині – декан факультету аграрних технологій та екології Луцького
національного технічного університету.

Виконавець держбюджетних науково-дослідних робіт:

- «Дослідження процесів і засобів післязбирального обробітку неоднорідних рослинних матеріалів». Номер держреєстрації №0104U000 535, що виконувалась протягом 2003-2006 рр.;

- «Дослідження та обґрунтування параметрів сушарки малосипких сільськогосподарських матеріалів». Номер держреєстрації №0109 U 001211, що виконувалась протягом 2009-2010рр.;

- «Розробка засобів виробництва продукції льону олійного в умовах Полісся». Номер держреєстрації №0112U000289 (2012-2013 рр.);

- «Обґрунтування технології виготовлення кормових та паливних брикетів з рослинної сировини та сапропелю з розробленням технологічного оснащення». Номер держреєстрації № ДР 0115U002449 (2015-2016 рр).

Виконавець госпдоговірної науково-дослідної за тематикою «Розробка програми підвищення кваліфікації персоналу підприємства «Волиньавтомотосервіс» за напрямами «Конструктивні особливості сучасних сільськогосподарських машин та тракторів, які визначають їх технічний стан» та «Огляд методів  і обладнання для перевірки технічного стану тракторів, сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин та інших механізмів», яку завершено у 2010 р., що підтверджено актом виконаних робіт.

Виконавець наукової теми за кошти державного бюджету «Рециклінгові технології збирання та первинної переробки біомаси олійних луб’яних культур» (2021-2023).

Під керівництвом Кірчука Р.В. підготовлено до захисту і захищено чотири кандидатські дисертації:

- Дударєв І.М. Тема дисертації: «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів сушарки льоносировини в рулонах» (2007 р.), № диплома ДК 043770;

- Забродоцька Л.Ю. Тема дисертації: «Обґрунтування технологічного процесу та параметрів сушарки вороху насіння трав» (2012 р.), № диплома ДК 008783;

- Ящук А.А. Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів сушарки насіння льону олійного» (2014 р.), № диплома ДК №023808;

- Копець К.Є. Тема дисертації «Розробка та обґрунтування параметрів пристрою підготовки зерен сої до сушіння»: (2016 р.), № диплома ДК №037836.

Дослідження механічних систем інтенсифікації сушіння
сільськогосподарських рослинних матеріалів та математичне моделювання
енергозберігаючих методів та засобів зневоднення капіляро-пористих колоїдних тіл.