melnyk_k_v

Мельник Катерина Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1998 році закінчила Волинський державний університет ім. Л. Українки за спеціальністю „Математика”. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 4 липня 1998 року їй присвоєно кваліфікацію «Математик. Викладач математики» (диплом спеціаліста з відзнакою ВС№10611441).

З 01.11.1999р. – 01.11.2002р. – аспірант при Волинському державному університеті ім. Л. Українки, денна форма навчання , 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики. 

Захист дисертації відбувся 10 грудня 2010 року на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. Диплом кандидата наук (ДК № 066417 ) зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла отримано 26 січня 2011 року (протокол № 22-08/1). Тема кандидатської дисертації «Взаємодія товстої плити із системою гладких штампів за невідомих областей контакту» (науковий керівник д.т.н., професор Максимович В.М.). 

26 жовтня 2012 року отримала звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії (протокол № 6/02Д , номердиплома 12ДЦ №032486)

 

У 1998 році закінчила Волинський державний університет ім. Л. Українки за спеціальністю „Математика”. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 4 липня 1998 року їй присвоєно кваліфікацію «Математик. Викладач математики» (диплом спеціаліста з відзнакою ВС№10611441).

З 01.11.1999р. – 01.11.2002р. – аспірант при Волинському державному університеті ім. Л. Українки, денна форма навчання , 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики. 

Захист дисертації відбувся 10 грудня 2010 року на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 Луцького національного технічного університету. Диплом кандидата наук (ДК № 066417 ) зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла отримано 26 січня 2011 року (протокол № 22-08/1). Тема кандидатської дисертації «Взаємодія товстої плити із системою гладких штампів за невідомих областей контакту» (науковий керівник д.т.н., професор Максимович В.М.). 

26 жовтня 2012 року отримала звання доцента кафедри комп’ютерної інженерії (протокол № 6/02Д , номердиплома 12ДЦ №032486)

 

З 1998р. асистента кафедри прикладної математики Луцький державний технічний університет. 

З 1999р. – 2002р. – аспірант при Волинському державному університеті ім. Л. Українки, денна форма навчання , 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики. 

З 2010 2011 р. асистент, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії. 

З 2011 доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

 

Аналіз великих даних,

Комп’ютерні системи штучного інтелекту,

Паралельні та розподілені обчислення,

Дискретна математика

 

Методичне забезпечення

2023

 1. Комп’ютерні системи штучного інтелекту [Текст] методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. К.В.Мельник, С.В. Лавренчук. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 40с.
 2. ІТ-стартапи: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Лавренчук, К.В. Мельник. Луцьк: Луцький НТУ, 2023. 24 с.
Статті Scopus

2024

 1. Khrystynets N., Melnyk K., Lavrenchuk S., Miskevych O., Kostiuchko S. Multiprocessing as a Way to Optimize Queries. Advances in Transdisciplinary Engineering, 2024, №48, pp. 455–464 / URL: https://doi.org/10.3233/ATDE231357

2019

 1. Melnyk V., Melnyk K., Lavrenchuk S., Burchak I., Kaganiuk O. Influence of the direct message search mechanism based on the TCP protocols on the exchange process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 3. P. 36–42. / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.167995

2017

 1. Melnyk, V., Bahnyuk, N., Melnyk, K., Zhyharevych, O., & Panasyuk, N. (2017). Implementation of the simplified communication mechanism in the cloud of high performance computations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(2 (86), 24–32. / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.98896

2016

 1. Мельник, В. М., Пех, П. А., Мельник, К. В., Багнюк, Н. В., & Жигаревич, О. К. (2016). Design and implementation of inter-domain communication mechanism for high performance data processing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(9(79), 10–15. / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.60629
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Мельник К., Багнюк Н., Лавренчук С., Христинець Н., Боба Р. та Омельчук Д. (2023). Застосування методів машинного навчання для розпізнавання обличчя. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (51), 73-78. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-51-09

2022

 1. Лавренчук, С., Мельник, К., Багнюк, Н., Пащук, В. (2022). Дослідження методів розрахунку відстаней, пройдених торговими агентами. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, (47), 35-40. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2022-47-06

2021

 1. Мельник, В., Тарасенко А., Чернящук, Н., Мельник К., & Чухрій, С. (2021). Автоматизована система розкладу громадського транспорту. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (43), 70-77. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-12
Тези доповідей

2023

 1. Мельник К.В., Лавренчук С.В., Бортник К.Я., Грищук Д.В. Виявлення задимлення засобами штучного інтелекту. XIІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» тези доп., 2-4 червня 2023 р., Луцьк/ВНУ імені Лесі Українки, 2023. С. 118-120.
 2. Лавренчук С.В., Мельник К.В., Багнюк Н.В., Погорілець Б.І. Вибір СКБД для автоматизації маркетингу з урахуванням моделей даних та їх безпечного зберігання. IX Міжнародна науково-практична конференція‭ ‬«Інформаційні технології в освіті,‭ ‬науці і виробництві‭» тези доп., 25-26 травня 2023 р., Луцьк/ ЛНТУ, 2023. С. 291-294.
 3. Мельник К.В., Лавренчук С.В. Виявлення шахрайства з кредитними картками методами машинного навчання. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» : тези доп., 13-14 квітня 2023 р., Київ / НАУ, 2023. С. 117-118.

2022

 1. Багнюк Н.В. Лавренчук С.В. , Мельник К.В. Дослідження методів розрахунку відстаней на основі GPS-координат// матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіт"» (м. Львів, 9-10 червня 2022 року). – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – 31-33 с.