kashytskyi

Кашицький Віталій Павлович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобув кваліфікацію магістра.

Кандидат технічних наук з 15 березня 2007 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 Луцького державного технічного університету МОН України. ДК № 039950.

Вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском присвоєно 14 квітня 2011 року, отримано атестат 12 ДЦ № 024275.

Вчене звання професора кафедри матеріалознавства присвоєно у грудні 2020 року
АП № 002314.

01.09.2005 р. – 17.01.2007 р. – асистент кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском;

18.01.2007 р. – 31.08.2001р. – старший викладач кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском;

01.09.2007 р. – 31.10.2017 р. – доцент кафедри матеріалознавства та обробки металів тиском;

01.11.2017 р. – 31.08.2021 р. – в.о. професора кафедри матеріалознавства;

1.09.2021 р. – нині – професор кафедри матеріалознавства.

Стажування  в університеті Hochschule Ostwestfalen-Lippe (м. Варбург, Німеччина, 01.11.2011 р. - 31.01.2012 р.).

Участь в грантовій програмі MMateng університету KU Leuven (Бельгія, 2015 р.) та University of  Technology (Польща, 2015 р.).

Стажування в університеті академія ім. Яна Длугоша (м. Чеснтохова, Польща, 2017 р.).

Розробка складу та дослідження властивостей модифікованих полімеркомпозитних матеріалів на основі епоксидної смоли, дослідження умов формування самоорганізованих структур на поверхні трибоконтакту епоксикомпозитів,   розробка епоксикомпозитних корозійно- та зносостійких покриттів структурованих в умовах впливу фізичних полів, розробка технології формування полімеркомпозитів в інтенсивному режимі термічної обробки, отримання та наступна переробка біокомпозитних матеріалів з органічними наповнювачами для машинобудівної галузі, будівництва та хімічної промисловості, що передбачає замкнутий цикл використання біодеградабельних матеріалів з наступним отриманням відновлювальної сировини.

Методичне забезпечення

2022

 1. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Агроінженерія» спеціальності 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство та «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 Галузеве машинобудування, галузь знань 13 Механічна інженерія денної та заочної форм навчання/ уклад. О.Л. Садова, В.П. Кашицький. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 75 с.
 2. Дисперсні матеріали та Композити: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. О.Л. Садова, В.П. Кашицький – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 32 с.

2021

 1. Методи структурного аналізу матеріалів : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. О.Л. Садова, В.П. Кашицький. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 94 с.
 2. Методи структурного аналізу матеріалів : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. О.Л. Садова, В.П. Кашицький. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 80 с.

2019

 1. Процеси та обладнання пластичного деформування матеріалів [Текст] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.Л. Садова, В.П. Кашицький. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 32 с.
 2. Ізоляційні матеріали: Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Матеріалознавство» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 132 Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Малець, В.П. Кашицький. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 56 с.

2018

 1. Зносостійкі композити. Конспект лекцій для підготовки докторів філософії (PhD) спеціальності 132 “Матеріалознавство” / уклад. В.П. Кашицький. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 95 с.
 2. Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів та матеріалів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 123 – “Матеріалознавство” денної та заочної форм навчання / Кашицький В.П. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – 40 с.
  10. Основи академічного письма : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної форми навчання / В.М. Малець, В.П. Кашицький. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 80 с.
Монографія

2023

 1. Kashytskyi V.P., Sadova O.L., Malets V.M.. Properties and formation technology of glutinous biocomposite materials. Monograph – Primedia eLaunch, Boston, USA, 2023. - 107 p. / URL: https://isg-konf.com/979-8-88955-328-1/
 2. INNOVATIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES IN FUNCTIONAL ENGINEERING SYSTEMS. CHAPTER 1 Development of radiation-protective coatings based on epoxy composites for materials of electronic equipment. Copyright (c) 2023 Sergiy Luniov, Yuliia Udovytska, Vitalii Kashytskyi, Mykola Khvyshchun, Yurii Koval, Sergiy Moroz / URL: http://monograph.com.ua/pctc/catalog/book/978-617-7319-96-1.ch1

2022

 1. Савчук П.П., Кашицький В.П., Савчук Л.А., Люшук О.М. Фрикційні полімеркомпозити з комплексом керованих властивостей: монографія. – Луцьк: Іванюк В.П., 2022. – 136 с.
 2. Савчук П.П., Кашицький В.П., Матрунчик Д.М., Садова О.Л. Епоксикомпозитні покриття з керованими властивостями для захисту лопаток авіадвигунів: Монографія. – Луцьк: видавництво Терен, 2022. – 136 с.

2021

 1. Савчук П.П., Кашицький В.П. , Боярська І.О., Матрунчик Д.М. Інтенсифікація процесів структурування епоксикомпозитів: монографія. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. – 160 с.
 2. Кашицький В.П., Савчук П.П., Садова О.Л., Малець В.М. Формування високонаповнених біокомпозитних матеріалів на основі модифікованих матриць природного походження: монографія / В.П. Кашицький, П.П. Савчук, О.Л. Садова, В.М. Малець. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. – 184 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-11/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1…

2018

 1. Activation of phase interaction of epoxy composite components by physical fields: monography / P.P. Savchuk, V.P. Kashytskyi, V.M. Malets, Yu.A. Udovytska, T.V. Furs. – Vienna.: Premier Publishing s. r. o., 2018. – 116 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/ACTIVATION%20OF%20PHASE.pdf

2017

 1. Формування самоорганізованих структур в процесі фрикційної взаємодії трибопари епоксикомпозит-сталь: монографія / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.Л. Садова. – Луцьк: редакц. Відділ Луцького НТУ, 2017. – 172 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/ACTIVATION%20OF%20PHASE.pdf
Навчальний посібник

2017

 1. Композитні та порошкові матеріали: навчальний посібник / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, М.Д. Мельничук, О.Л. Садова; за заг. ред. П.П. Савчука. – Луцьк: Видавець: ФОП Теліцин О.В., 2017. – 368 с.
Статті Scopus

2023

 1. Kashytskyi V. P., Sadova O. L., Melnychuk M. D., Golodyuk G. I., Klymovets O. B. (2023). Structuring of modified epoxy composite materials by infrared spectroscopy. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. C9-C16 / URL: https://jes.sumdu.edu.ua/structuring-of-modified-epoxy-composite-materials-by-i…
 2. Kashytskyi V.P., Sadova O.L., Yanchuk S.L. (2023). Intensification of the formation process of sodium sulfate-modified biocomposite materials based on the glutinous matrix. Funct. Mater. Vol. 30 (1): pp. 35-42. / URL: https://doi.org/10.15407/fm30.01.35
 3. Melnychuk, M., Shevchuk, I., Kashytskyi, V., Feshcuk, Y., Polivoda, N. Mechanical Properties of Hybrid Composites Based on Polypropylene Modified with Natural Fillers. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2023, pp. 221-229 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32774-2_22

2022

 1. Kashytskyi, V., Sadova, O., Melnychuk, M., Savchuk, P., Liushuk, O. (2022). Influence of Additives Processed by Physical Fields on Tribotechnical Properties of Polymer Composites. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_39

2021

 1. Effect of Epoxy Composite Coatings on Radiation Stability and Magnetic Sensitivity of n-Si Single Crystals / Udovytska, Y.A., Luniov, S.V., Kashytskyi, V.P., Maslyuk, V.T. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2021, 57(2), pp. 222–227 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-77719-7_55
 2. Thermo-Mechanical Properties of Perlite Composite / M. Melnychuk, M. Poteichuk, V. Kashytskyi, M. Sosnowski, S. Kutsyk // 2nd Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes, InterPartner 2020; Odessa; Ukraine; 8 September 2020 through 11 September 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021. Pages. 330-338. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_33

2020

 1. Cyclic structuring of epoxy polymers under the influence of microwave electromagnetic radiation / V.Kashytskyi, P.Savchuk, V.Malets, O.Sadova, O.Hulai // Functional Materials, 2020; Vol. 27(4). P. 786-793. / URL: https://doi.org/10.15407/fm27.04.786
 2. Kashytskyi V., Savchuk P., Malets V., Sadova O., Boiarska I. Influence of Scale Factor on Structuring of Epoxy Polymer Products under the Action of Thermal Energy. Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. 2020. Vol. 864. P 257-264. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.257

2019

 1. Influence of physical fields on functional properties of polymeric nanocomposites / Savchuk P., Kashytskyi V., Malets V., Matrunchyk D. Kushniruk A. // International Conference on Actual Problems of Engineering Mechanics, APEM 2019; Odessa; Ukraine; 20 May 2019 - 24 May 2019; Volume 968 MSF, 2019, Pages 176-182. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.176
 2. The structuring of tribotechnical epoxy composite materials in the electromagnetic field / / P.P. Savchuk , V.P. Kashytskyi , M.D. Melnychuk , O.L. Sadova // Functional Materials. – 2019, Volume 26, Issue 3, pp 621-628. / URL: https://doi.org/10.15407/fm26.03.621
 3. The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material / A. Panda, K. Dyadyura, P. Savchuk, V. Kashytskyi, V. Malets, J. Valicek, M. Harnicarova, I. Pandova, L. Androvic, M. Kusnerova // Modern Machinery (MM) Science Journal, December 2019. С. 3509-3518. / URL: https://doi.org/10.17973/MMSJ.2019_12_2019032

2017

 1. Structural Transformations on the Surfaces of Epoxy Composite–Steel Tribological Pair / P. Savchuk, V. Kashytsky, O. Sadova, O. Liushuk // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – November 2017, Volume 56, Issue 7–8, pp 448–455. / URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11106-017-9915-3
 2. Examining the effect of physical fields on the adhesive strength of protective epoxy composite coatings / V. Kashytskyi, P. Savchuk, V. Malets, Y. Herasymiuk, S. Shchehlov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 3/12 (87). – P. 16-22. / URL: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103128
 3. Examining a mechanism of generating the fragments of protective film in the trybological system «epoxycomposite – steel» / V. Kashytskyi, O. Sadova, O. Liushuk, O. Davydiuk, S. Myskovets // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 2/11 (86). – P. 10-16. / URL: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97418
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Кашицький В. П., Садова О.Л., Вишинський М.І., Мисковець С.В. Формування глютинових біокомпозитних матеріалів, наповнених подрібненими стеблами зернових культур / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Випуск 1 (166). – Вінниця, 2023. – С. 65-71. / URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2848
 2. Kashytskyi V. P., Sadova О. L., Кlymovets О. B. (2023). Technology of forming modified epoxy composite coatings for the protection of oil and gas complex structures. Journal of hydrocarbon power engineering, 9(2), 53-61. / URL: https://ogpe.nung.edu.ua/index.php/jhpe/article/view/194

2022

 1. Кашицький В.П. Інтенсифікація процесу формування біокомпозитів на основі глютину, модифікованих сульфатом натрію / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, І.В. Боярська, С.Л. Янчук // Наукові нотатки. – Випуск 73. Луцьк, 2022. – С. 113-120. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/802/767
 2. Кашицький В.П. Розробка технології формування біокомпозитних виробів декоративного призначення / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, В.О. Шегинський, В.А. Сичук // Наукові нотатки. – Випуск 74. Луцьк, 2022. – С. 134-139. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/997/946
 3. Кашицький В.П. Формування нових біокомпозитів на основі вторинної сировини, отриманої рециклінгом біокомпозитних виробів / В.П. Кашицький, П.П. Савчук, О.Л. Садова, В.С. Мазурок, О.В. Костриця // Наукові нотатки. – Випуск 74. Луцьк, 2022. – С. 115-121. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/994/943
 4. Кашицький В.П. Експлуатаційні характеристики глютинових біокомпозитів, наповнених деревним борошном / В.П. Кашицький, В.М. Малець, О.Л. Садова, В.О. Шегинський // Наукові нотатки. – Випуск 73. Луцьк, 2022. – С. 216-222. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/816/781
 5. Кашицький В.П., Садова О.Л., Шум Н.В. (2022). Розробка технології отримання біокомпозитів на основі глютину та деревного борошна. Товарознавчий вісник, 1(15), 308-316. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-27
 6. Кашицький В. П. Розробка біокомпозитів, наповнених продуктами переробки вторинної сировини рослинного походження / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, О.В. Заболотний, В.М. Малець, В.С. Мазурок // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Випуск 1 (160). – Вінниця, 2022. – С. 95-102. / URL: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-95-102

2021

 1. Кашицький В.П. Розробка складу біокомпозитів, наповнених деревним борошном, з підвищеною стійкістю до горіння / В.П. Кашицький, В.М. Малець, О.Л. Садова, М.І. Вишинський, Р.П. Голодюк // Наукові нотатки. – Випуск 72. Луцьк, 2021. – С. 74-79. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/678
 2. Кашицький В.П. Оптимізація складу та технології формування біокомпозитів на основі крохмального вʼяжучого / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, П.П. Савчук, В.М. Малець, В.С. Мазурок, С.В. Мисковець // Наукові нотатки. – Випуск 71. Луцьк, 2021. – С. 353-359. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/615

2020

 1. Садова О.Л. Дослідження властивостей біокомпозитів, наповнених високодисперним порошком крохмалю / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, М.Д. Мельничук, О.О. Смолянкін, С.В. Мисковець // Наукові нотатки. – Випуск 70. – Луцьк, 2020. – С. 35-42. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/476
 2. Савчук П.П. Дослідження властивостей біокомпозитів, наповнених дискретними волокнами природного походження / П.П. Савчук, О.Л. Садова, В.П. Кашицький, Є.М. Кальба, О.Б. Климовець // Наукові нотатки. – Випуск 69. – Луцьк, 2020. – С. 75-81. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/469
 3. Удовицька Ю.А. Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит / Ю.А. Удовицька, С.В. Луньов, В.П. Кашицький, П.Ф. Назарчук // Перспективні технології та прилади, (16), Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – С. 141-148. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/article/view/367

2019

 1. P. Savchuk, D. Matrunchyk, V. Kashytskyi, O. Sadova, I. Moroz, "The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 5, no. 2, pp. 16-24, 2019. / URL: https://science.lpnu.ua/ujmems/all-volumes-and-issues/volume-5-number-2-2019/in…
 2. Савчук П.П. Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля / П.П. Савчук, Д.М. Матрунчик, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Г.Ю. Петрук // Наукові нотатки. – Випуск 68. – Луцьк, 2019. – С. 91-95. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/256
 3. Савчук П.П. Особливості формування пористої структури епоксидних органопластів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, Д.М. Матрунчик, В.О. Багіла // Наукові нотатки. – Випуск 66. – Луцьк, 2019. – С. 287-292. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2016_54_37

2018

 1. Мороз I.A. Топологічна структура седиментаційних осадів карбонатів металів у водних розчинах неіонногенної ПАР / I.A. Мороз, О.М. Янчук, В.П. Кашицький // Наукові нотатки. – Випуск 63. – Луцьк, 2018. – С. 134-138. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2018_63_22
 2. Оптимізація складу полінаповненої системи на основі епоксикомпозитів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.М. Люшук, Д.М. Матрунчик, Ю.А. Удовицька // Науковий вісник Херсонської державної морської академії ХДМІ: науковий журнал. – №1(18). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2018. – С. 153-161. / URL: http://journals.ksma.ks.ua/nvksma/article/view/522
 3. Савчук П.П. Вплив фізичних полів на структурування епоксиполімерів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, І.В. Боярська, Д.М. Матрунчик // Наукові нотатки. – Випуск 64. – Луцьк, 2018. – С. 196-200. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2018_64_31
 4. Садова О.Л. Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, О.В. Заболотний, С.М. Щеглов, С.Л. Янчук // Наукові нотатки. – Випуск 64. – Луцьк, 2018. – С. 201-205. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2018_64_32

2017

 1. Удовицька Ю.А., Луньов С.В., Кашицький В.П., Савчук П.П., Маслюк В.Т. Вплив електронного опромінення на механічні та експлуатаційні властивості полімерів на основі епоксидної смоли // Перспективні технології та прилади. – 2017, №11(2). – с. 138 – 142. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptp_2017_11_26
 2. Люшук О.М. Дослідження зносостійкості оптимізованих високонаповнених епоксикомпозитів фрикційного призначення / О.М. Люшук, В.П. Кашицький, П.П. Савчук, В.Ф. Лабунець, В.В. Загребельний // Наукові нотатки. – Випуск 58. Луцьк, 2017. – С. 228-231. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2017_58_36
 3. Савчук П.П. Оптимізація складу триботехнічних графітопластів наповнених арамідними волокнами / Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Кальба Є.М., Лучка М.В. // Наукові нотатки. – Випуск 58. Луцьк, 2017. – С. 270-273. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2017_58_43
 4. Вплив понижених температур на механічні характеристики епоксикомпозитів / Кашицький В.П., Щеглов С.М. // Наукові нотатки. – Випуск 57. – Луцьк, 2017. – С. 83-87. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2017_57_16

2016

 1. Кашицький В.П. Термоциклічна та корозійна стійкість епоксикомпозитів модифікованих у фізичних полях / В.П. Кашицький, В.М. Малець, С.М. Щеглов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія "Механіко-технологічні системи та комплекси". – №49(1221). – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 12-17. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpimtck_2016_49_5
 2. Кашицький В.П. Особливості формування сервовитної плівки у високонаповнених прескомпозитах / В.П. Кашицький, О.Л. Садова,
  О.М. Люшук // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія "Механіко-технологічні системи та комплекси". – №7(1179). – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 3-7.
  / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpimtck_2016_7_3
 3. Малець В.М. Формування двошарових епоксикомпозитних покриттів під впливом фізичних полів / В.М. Малець, В.П. Кашицький // Вісник НУВГП серія "Технічні науки". – №2(74). – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2016. – С. 357-365. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2016_2_42
 4. Malets V.M. Influence of physical fields up on adhesive strength of epoxy composite protective coatings in oil and gas sector / V.M. Malets, V.P. Kashytskyi //Journal of hydro carbon power engineering. − № 3 (1). – Ivano-Frankivsk, 2016. – P. 1-4. / URL: http://ogpe.nung.edu.ua/index.php/jhpe/article/view/56
 5. Кашицький В.П. Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів / В.П. Кашицький, П.П. Савчук – Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») «Наукові нотатки» випуск № 54. – Луцький НТУ 2016 р. – С. 146-150. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2016_54_28
 6. Люшук О.М. Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло- так базальтовим волокном / О.М. Люшук, П.П. Савчук, В.П. Кашицький – Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») «Наукові нотатки» випуск № 54. – Луцький НТУ 2016 р. – С. 187-192. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2016_54_35
 7. Малець В.М. Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза / В.М. Малець, І.В. Боярська, В.П. Кашицький // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – Випуск 3 (45). – Суми: Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування, 2016. – С. 37-39. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kiem_2016_3_10
Тези доповідей

2023

 1. Кашицький В.П., Боярська О.В., Янчук С.Л. Розробка технології модифікації біокомпозитних матеріалів сульфатом натрію. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2023. ‒ С. 166-168. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 2. Садова О.Л., Кашицький В.П., Вишинський М.І. Еко-безпечні біокомпозитні матеріали на основі подрібнених стебел зернових культур. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук. ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2023. ‒ С. 177-179. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rADR7tuZmsrwRRmnqYIV_ynN9AXXu6kr/view
 3. Кашицький В.П., Садова О.Л., Климовець О.Б. Формування епоксикомпозитних матеріалів під впливом циклічної обробки у фізичних полях. Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування: матеріали ІХ Міжнародної науково–практичної конференції, 30 травня – 1 червня 2023 р., Луцьк: Вежа-Друк, 2023. С. 149-151. / URL: https://drive.google.com/file/d/1-yF5DrcS5rOTOG-WxmPmu_3OfGgzpe3B/view
 4. Кашицький В.П., Садова О.Л., Климовець О.Б., Мазурок В.С. Вплив попередньої термічної обробки на механічні властивості біокомпозитних матеріалів. Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня – 1 червня 2023 р., Луцьк: Вежа-Друк, 2023. С. 212-213. / URL: https://drive.google.com/file/d/1-yF5DrcS5rOTOG-WxmPmu_3OfGgzpe3B/view
 5. Кашицький В.П., Савчук П.П., Садова О.Л, Климовець О.Б. Ефективність обробки компонентів полінаповнених епоксикомпозитних матеріалів у фізичних полях. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, 16-18 травня 2023 р., Луцьк: Вежа-Друк, 2023. С. 136-138. / URL: https://drive.google.com/file/d/1btSe3qOMpvlvCEhjajfHG_mRw8dvCF9u/view
 6. Фещук Ю.П., Рибальченко В.С., Кашицький В.П., Мельничук М.Д. Технологічні особливості термо-механічного зварювання листових конструкцій. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, 16-18 травня 2023 р., Луцьк: Вежа-Друк, 2023. С. 259-260. / URL: https://drive.google.com/file/d/1btSe3qOMpvlvCEhjajfHG_mRw8dvCF9u/view

2022

 1. Климовець О.Б. Формування захисних епоксиполімерних покриттів на поверхні біокомпозитних матеріалів/ О.Б. Климовець, В.П. Кашицький, П.П. Савчук // VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. – С. 76-77. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view
 2. П. Савчук, В. Кашицький, О. Садова, В. Мазурок Модифікування біополімерної матриці полівінілацетатом. Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій. Праці Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль, 10- 11 листопада 2022 р.) – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 195-196 с / URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39153
 3. Кашицький В.П., Малець В.М., Янчук С.Л. Експлуатаційні характеристики біокомпозитів, наповнених деревним борошном. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С. 112-113. / URL: https://drive.google.com/file/d/10KiJT5QSaGKziHQaGsUKc9hAOCCoXu0T/view
 4. Садова О.Л., Кашицький В.П., Вишинський М.І. Формування екологічно безпечних біокомпозитних матеріалів. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С. 157-158. / URL: https://drive.google.com/file/d/10KiJT5QSaGKziHQaGsUKc9hAOCCoXu0T/view
 5. Янчук С.Л., Боярська І.В., Кашицький В.П. Інтенсифікація процесу формування біокомпозитних матеріалів, модифікованих сульфатом натрію. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. – С. 106-107. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view
 6. Садова О.Л., Кашицький В.П., М.І. Вишинський. Вплив ступеня підсушування біокомпозиції на міцність при стисканні біокомпозитів. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. – С. 97-98. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view

2021

 1. Боярська І.В., Кашицький В.П., Імбірович Н.Ю. Вплив режимів термічної обробки на структурування та фізико-механічні властивості епоксиполімерів / The 6th International scientific and practicalconference “Priority directions of science and technology development” (February 20-22, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2021. С. – 188-190 p. / URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya…
 2. Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Орловський І.В., Наливайко О.О. Вплив модифікованого кремнійорганічного лаку на механічні властивості епоксиполімерів для захисних покриттів водного транспорту. Проблеми сталого розвитку морської галузі: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 листопада 2021 р. Херсон, Україна. – С. 209-210. / URL: https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0…
 3. Вплив ультразвукової обробки на адгезійну міцність епоксикомпозитів з вмістом порошку диоксиду титану / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, І.А. Мороз, О.Л. Садова, І.В. Боярська // Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування: матеріали VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2021. – С. 73-75.
 4. Підвищення вогнестійкості біокомпозитів на основі деревного борошна / В.П. Кашицький, П.П. Савчук, В.М. Малець, М.Д. Мельничук, В.О. Шегинський // Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування: матеріали VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2021. – С. 36-37.
 5. Вплив циклічної термомеханічної обробки на механічні характеристики епоксиполімерів / В.П. Кашицький, О.В. Заболотний, С.В. Мисковець, А.С. Кушнірук, О.Б. Климовець // Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування: матеріали VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2021. – С. 34-35.

2020

 1. Янчук С.Л. Формування епоксиполімерів за циклічним режимом в електромагнітному полі / С.Л. Янчук, О.Б. Климовець, В.П. Кашицький // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 48-50.
 2. Луньов С.В. Механічні властивості опромінених електронами епоксикомпозитів / С.В. Луньов, Ю.А. Удовицька, В.П. Кашицький, А.І. Цизь // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 112-113.
 3. Мороз I.A. Редисперування порошків карбонатів металів у водних розчинах поверхево-активних речовин / I.A. Мороз, О.М. Янчук, В.О. Фесюк, В.П. Кашицький, С.Л. Янчук // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 72-74.
 4. Малець В.М. Розробка складу епоксикомпозитів з наповнювачем природного походження / В.М. Малець, М.І. Вишинський, В.П. Кашицький, О.О. Смолянкін // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 70-71.
 5. Боярська І.В. Tехнологічні аспекти інтенсифікації процесів структурування епоксиполімерів / І.В. Боярська, В.П. Кашицький, П.П. Савчук // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 55.
 6. Садова О.Л. Розробка складу та технології формування біокомпозитного матеріалу / О.Л. Садова, Б.Ю. Свиридюк, П.П. Савчук, В.П. Кашицький // VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 37-39.
 7. Кашицький В.П. НВЧ-обробка кремнійорганічного модифікатора в електромагнітному полі для епоксиполімерів / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, О.О. Смолянкін, О.М. Люшук // The 4th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (March 16-17, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 158-161.
 8. Савчук П.П. Адгезійна міцність модифікованих захисних епоксикомпозитних покриттів наповнених високодисперсними порошками оксидів металів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, І.А. Мороз, О.Л. Садова, Д.М. Матрунчик // IХ Міжнародна науково-технічна конференція “Прогресивні технології в машинобудуванні” (3 - 7 лютого 2020 року). – Львів – Плай, 2020. – С. 151-153.
 9. Кашицький В.П. Вплив масштабного фактора на процес інтенсивного структурування епоксиполімерів / В.П. Кашицький, П.П. Савчук, В.М. Малець, О.Л. Садова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12 - 15 травня 2020 року). – Одеса, 2020. – С. 143-146.

2019

 1. Savchuk P. Influence of physical fields on functional properties of polymeric nanocomposites / P. Savchuk, V. Kashytskyi, V. Malets, D. Matrunchyk, A. Kushniruk // 6th International Conference “Actual problems of Engineering Mechanics” (APEM 2019), May 20-24, 2019, Odessa, Ukraine. 2019. PP. 176-184.

2018

 1. Малець В.М. Стійкість епоксикомпозитних покриттів, модифікованих у фізичних полях, до впливу знакозмінних температур / В.М. Малець, В.П. Кашицький, П.П. Савчук, Д.М. Матрунчик // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 91-92.
 2. Савчук П.П. Дослідження теплофізичних властивостей епоксикомпозитів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, В.М. Малець, Д.М. Матрунчик // Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» (15-16 листопада 2018 року). – Луцьк: Інф.- вид. відділ Луцького НТУ, 2018. – С. 220-223.
 3. Кашицький В.П., Садова О.Л, Мороз І.А., Щеглов С.М. Дослідження ударної в’язкості епоксикомпозитів, наповнених вуглецевим та арамідним волокном / В.П. Кашицький, О.Л Садова, І.А. Мороз, С.М. Щеглов // Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» (15-16 листопада 2018 року). – Луцьк : Інф.- вид. відділ Луцького НТУ, 2018. – С. 114-116.
 4. Удовицька Ю.А. Вплив радіаційного випромінювання на механічні властивості епоксиполімерів / Ю.А. Удовицька, В.П. Кашицький, С.В. Луньов, П.П. Савчук, В.Т. Маслюк // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 118-120.
 5. Садова О.Л. Механічні властивості епоксикомпозитних матеріалів, наповнених порошком заліза / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, С.М. Щеглов, Б.Ю. Свиридюк // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 93-94.
 6. Боярська І.В. Дослідження властивостей високонаповнених епоксикомпозитів рослинного походження / І.В. Боярська, М.І. Вишинський, В.П. Кашицький, // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 76-77.
 7. Оптимізації технології структурування епоксидних композицій у фізичних полях / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, І.В. Боярська,
  Ю.А. Удовицька // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT –2018) матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2018. – С. 350-351.
 8. Дослідження фізико-механічних характеристик епоксикомпозитів з органічним наповнювачем / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, С.М. Щеглов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT –2018) матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2018. – С. 308-309.
 9. Дослідження корозійної стійкості епоксикомпозитних захисних покриттів, наповнених високодисперсними частинками / В.П. Кашицький, В.М. Малець, Д.М. Матрунчик // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT –2018) матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2018. – С. 306-307.

2017

 1. Умови формування вторинних структур на трибоповерхнях базальтонаповнених епоксикомпозитів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, О.Л. Садова, М.Д. Матрунчик // Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу: Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 137-139.
 2. До питання про термодинамічну сумісність модифікованих епоксикомпозитів / П.П. Савчук, В.П. Кашицький, І.В. Боярська, М.Д. Матрунчик // Системи розробки та постановки продукції на виробництво: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2017. – С. 143-145.
 3. Вплив радіаційного опромінення на структурування епоксиполімерів / В.П. Кашицький, Ю.А. Герасимюк, В.Т. Маслюк, І.Г. Мегела // Системи розробки та постановки продукції на виробництво: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2017. – С. 132-134.
 4. Вплив порошків графіту на фізико-механічні властивості епоксикомпозитних матеріалів / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, О.М. Люшук // Системи розробки та постановки продукції на виробництво: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2017. – С. 145-147.

2016

 1. Малець В.М. Вплив фізичних полів на формування напруженого стану в епоксикомпозитах / В.М. Малець, В.П. Кашицький, Т.В. Пупенко // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк, 2016. – С. 122-123.
 2. Зносостійкість високо наповнених прескомпозитів, насичених водою та гліцерином / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, Т.В. Фурс // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2016. – С. 78-80.
 3. Вплив дисперсних наповнювачів на механічні характеристики триботехнічних композитів / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, О.І. Давидюк // Системи розробки та постановки продукції на виробництво: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2016. – С. 124-125.
 4. Оптимізація технології модифікування епоксикомпозитів / В.П. Кашицький, П.П. Савчук, В.М. Малець // Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів: матеріали IV-ї Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2016. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету, 2016. – С. 27-29.
 5. Дослідження механічних властивостей епоксикомпозитних покриттів наповнених порошком цирконію / В.П. Кашицький, В.М. Малець, Т.В. Пупенко // Системи розробки та постановки продукції на виробництво: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2016. – С. 219-220.
 6. Інтенсифікація процесів структурування епоксикомпозитів під впливом змішаних теплових потоків / В.П. Кашицький, П.П. Савчук, І.В. Боярська, О.М. Люшук // Системи розробки та постановки продукції на виробництво: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2016. – С. 221-222.
 7. Вплив технологічних параметрів на адгезійну міцність захисних епоксикомпозитних покриттів / Кашицький В.П., Малець В.М., Фурс Т.В. // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: матеріали VІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2016. – С. 87-89.
 8. Дослідження термічної стійкості полі наповненого епоксикомпозитного матеріалу триботехнічного призначення / О.Л. Садова, В.П. Кашицький // Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: матеріали VІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Видавництво Херсонської державної морської академії, 2016. – С. 121-122.
 9. Боярська І.В. Структурування епоксикомпозитів під впливом ІЧ-нагрівання / І.В. Боярська, В.П. Кашицький, Т.І. Четвержук,
  Н.В. Шмиговська // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк, 2016. – С. 95-96.
 10. Люшук О.М. Дослідження властивостей фрикційних епоксикомпозитів наповнених скло- та базальтовим волокном / О.М. Люшук, П.П. Савчук, В.П. Кашицький, // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк, 2016. – С. 120-121.
 11. Садова О.Л. Дослідження хімічного складу трибоповерхніепоксикомпозитного матеріалу / О.Л. Садова, В.П. Кашицький,
  А.І. Давидюк// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” – Луцьк, 2016. – С. 139-140.
Зарубіжні наукові видання

2020

 1. Udovytska Y. (2020). The influence of electronic exposure and heat treatment on the electroconductivity of epoxypolymer materials / Y. Udovytska, S. Luniov, V. Kashytskyi, V. Maslyuk, I. Megela // Technical Sciences, 1(23), Poland, 2020. – 81-89. / URL: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ts/article/view/5422
 2. Savchuk P. The influence of ultrasonic treatment on the mechanical properties of epoxy composites modified with fine powder of titanium oxide/
  P. Savchuk, D. Matrunchyk, V. Kashytskyi, O. Sadova, I. Moroz // Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» Vol.1, February 28, 2020, Warsaw, Poland. – С. 13-20.
  / URL: http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/11195/1/Nosova_RS_2020.pdf

2019

 1. Савчук П.П. Дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих епоксиполімерів в умовах понижених температур /
  П.П. Савчук, В.П. Кашицький, М.Д. Мельничук, В.М. Малець, С.М. Щеглов // Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» October 31, 2019, Warsaw, Poland. – С. 7-12.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/RS%20Global_2019.pdf

2017

 1. Research of the composition and structure of protective films self-generated on the tribo surfaces of the epoxy composite materials / V. Kashytskyi, O. Sadova, M. Меlnychuk, P., I. Boiarska // PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza, T. V, 2017, Częstochowie, S. 237–246. / URL: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/5222/20_Kashytskyi_Sadova_Melnychuk_…
 2. Оптимізація процесу модифікації епоксиполімерів кремнійорганічним лаком / О.М. Люшук, П.П.Савчук, В.П. Кашицький, Д.М. Матрунчик // Міжнародне періодичне наукове видання "International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" № 4(20), Vol.2, April 2017., Dubai, UAE – С. 27-32. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0…

2016

 1. Модифікація фізичними полями структури наповнених високодисперсними частинками епоксикомпозитів / В.М. Малець, В.П. Кашицький // Міжнародне періодичне наукове видання "International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE" № 7(11), Vol.1, July 2016., Dubai, UAE – С. 15-20.