fedorchukmorozvalentyna@lutsk-ntu.com.ua

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки

Доцент

 

 

 

 

 

 

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1993 році закінчила повний курс навчання у Львівському державному (нині - національному) університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія», кваліфікація  (за дипломом) "Хімік. Викладач". 

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології" (2008, НУ "Львівська політехніка").

Доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (2011).

 

1995-2001 – асистент кафедри органічної та біологічної хімії Волинського національного університету ім. Лесі Українки;

2001-2008 – завідувач лабораторією кафедри органічної та біологічної хімії Волинського національного університету ім. Лесі Українки;

2008-січень 2021 – доцент кафедри цивільної безпеки Луцького національного технічного університету;

2016-2020 – заступник декана факультету екології, туризму та електроінженерії Луцького національного технічного університету;

вересень 2017 – дотепер – керівник секції «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» Волинської обласної МАН;

2017-2019 – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності»;

2017-2019 – член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Основи охорони праці»;

січень 2021 – дотепер – завідувач кафедри цивільної безпеки Луцького національного технічного університету.

Експертна діяльність:

2018 – член Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України;

2019 – член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Охорона праці» спеціальності 263 Цивільна безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Участь в грантових програмах:

2022 – участь у літній школі «Summer school «Economic, ecological and social aspects of food waste» (CEEPUS);

2023 – участь у міжнародних симпозіумах, Akkon University of Human Sciences та World Health Summit (Institute for Research in International Assistance).

Безпека людини в концепції сталого розвитку; організаційно-технічні передумови безпеки трудових відносин в умовах сучасних викликів; перспективи викладання безпекових дисциплін у закладах вищої освіти; екологічно безпечні технології та ресурсозбереження.

Монографія

2020

  1. Теорія та практика цивільної безпеки в Україні – колективна монографія / за наук. ред. доц. Федорчук-Мороз В.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. – 188 с. (співавтор – В.І. Федорчук-Мороз, с. 159-168). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5939

2019

  1. Безпека трудових відносин в умовах реформування економіки України – колективна монографія / за наук. ред. доц. Федорчук-Мороз В.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 192 с. (співавтор – В.І.Федорчук-Мороз, с. 59-68). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5938
Навчальний підручник

2022

  1. Терлецький, Т.В., Федорчук-Мороз, В.І., Кайдик, О.Л. (2022). Системи пожежної сигналізації: Навчальний підручник для студентів технічних спеціальностей / під заг. ред. Т.В. Терлецького. Луцьк: ІВВ ЛНТУ. 130 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0…
Електронний посібник

2020

  1. Федорчук-Мороз В.І., Рудинець М.В. Теорія горіння та вибуху [Електронний ресурс]: Електронний навчальний посібник / В.І. Федорчук-Мороз, М.В. Рудинець; Луцький НТУ. – Луцьк, 2020. – Довідка № 20-08. Протокол № 8 від 23.04.2020 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/www/index.html
Статті Scopus

2019

  1. Tryhuba, A., Rudynets, M., Pavlikha, N., Tryhuba, I., Kytsyuk, I., Kornelyuk, O., Fedorchuk-Moroz, V. ,Androshchuk, I., Skorokhod, I., Seleznov, D. (2019). Establishing patterns of change in the indicators of using milk processing shops at a community territory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/3 (102), 57-65. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184508 / URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/184508
  2. Tryhuba, А., Pavlikha, N., Rudynets, M., Tryhuba, I., Grabovets, V., Skalyga, M., Tsymbaliuk, I., Khomiuk, N., Fedorchuk-Moroz, V. (2019). Studying the influence of production conditions on the content of operations in logistic systems of milk collection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3, 3 (99), 50-63. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.110572. / URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view171052/
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Федорчук-Мороз, В.І., Бондарчук, Л.Ф. Безпека праці в контексті впливу окремих чинників психічного здоров’я працівників в умовах воєнного стану. Науковий вісник Донецького національного технічного університету. випуск №2 (11). 2023. С.161-169. / URL: https://visnyk.donntu.edu.ua/arkhiv-zbirky/%e2%84%96-211-2023-r/bezpeka-praczi-…

2022

  1. Рудинець, М.В. & Федорчук-Мороз, В.І. (2022). Обґрунтування застосування віртуальної реальності як інноваційного елементу проектів системи захисту населення від надзвичайних ситуацій. Український журнал будівництва та архітектури. №3 (009). C. 75-83.
    DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.050722.75.867 / URL: http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/264070
  2. Рудинець, М.В. & Федорчук-Мороз, В.І. (2022). Інноваційний проектний підхід до зацікавленості населення у захисті від надзвичайних ситуацій. Вісті Донецького гірничого інституту. №1 (50). С. 124-131. https://doi.org/10.31474/1999-981X-2022-1-124-131 / URL: https://jdmi.donntu.edu.ua/arkhiv-zbirky/%e2%84%961-vid-2022-r/
  3. Федорчук-Мороз, В.І., Герасимчук, Г.А., Бондарчук, Л.Ф. (2022). Перспективи вдосконалення соціального діалогу задля покращення стану безпеки та гігієни праці. Науковий вісник Донецького національного технічного університету. №1(8)-2(9). С. 183-192. https://www.doi.org/10.31474/2415-7902-2022-1(8)-2(9)-183-192 / URL: https://visnyk.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/17.pdf

2021

  1. Федорчук-Мороз В.І., Рудинець М.В. Інноваційні проєкти підвищення безпеки праці в сучасних умовах розвитку виробничих технологій . Український журнал будівництва та архітектури – №6, 2021. – C. 69-74. / URL: http://uajcea.pgasa.dp.ua/issue/view/15206

2020

  1. Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О., Ліщук М.Є. Правила безпечного електромонтажу. Зб. наук. праць «Перспективні технології та прилади». № 17, 2020. С. 135-141. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/issue/view/68
  2. Федорчук-Мороз В.І., Рудинець М.В., Мороз М.-Б.С. Стан безпеки та гігієни праці медичних працівників у сучасних умовах . Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.Т. 22, 2020. – С. 59-65. / URL: https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2011

2019

  1. Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О. Формування культури безпеки праці у професійній освіті. Наукові нотатки: Міжвуз. зб. Луцького національного технічного університету за напрямком «Технічні науки. Вип. 68. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – С. 120-125. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/35
  2. Вісин О.О., Федорчук-Мороз В.І. Основні аспекти домедичної допомоги. Перспективні технології та прилади: наук. зб. Луцького національного технічного університету. №15. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – С. 13-20. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/issue/view/8
Тези доповідей

2023

  1. Федорчук-Мороз, В.І. (2023). Ocнoвнi аcпeкти oрганiзацiї бeзпeчнoгo ocвiтньoгo прoцecу в умoвах вoєннoгo cтану. Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 року. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. C. 35-37. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ZuDzlVuNWhkbAz1vQEMYvCTNjX9MxRxQ/view?usp=shar…
  2. Федорчук-Мороз, В.І. (2023). Інформаційна безпека як складова безпеки людини в умовах війни. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: матеріали ІX Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 року, м. Київ). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. C.167-168. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LyGS4FwTAJ2JtpVtQPbPrd4dsY9kvncV/view
  3. Федорчук-Мороз, В.І. (2023). Вдосконалення вибухопожежобезпеки підприємств зі зберігання та переробки зерна під час воєнних дій. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 травня 2023 р. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 347-350. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/materialy-iv-vseukrayinskoyi-naukovo-praktychnoyi-konfer…
  4. Федорчук-Мороз, В.І. (2023). Роль цифровізації в покращенні безпеки та гігієни праці. Охорона праці: освіта і практика: зб. наук. праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків, 11 травня 2023 р. С. 69-70. / URL: https://indico.ldubgd.edu.ua/event/36/attachments/213/630/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1…
  5. Цвіль, Т.О. & Федорчук-Мороз, В.І. (2023). Деякі аспекти захисту від вібрації в сучасних умовах. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: зб. наук. праць ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів, 11 травня 2023 р. С.181-183. / URL: https://indico.ldubgd.edu.ua/event/36/attachments/213/630/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1…
  6. Цвіль, Т.О. (науковий керівник – Федорчук-Мороз, В.І.) Безпека людини через призму екологічної безпеки України в умовах війни. Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті: тез. допов. XIX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (27 – 28 квітня 2023) / Заг. ред. А. С. Бєліков. Дніпро: ПДАБА, 2023. С.52-54. / URL: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2023/05/Zbirka-tez-stud.konf.BZHD-28.04…

2022

  1. Федорчук-Мороз, В.І. & Вісин, О.О. (2022). Обґрунтування необхідності викладання безпекових дисциплін у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 06 квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ ЛНТУ. C. 307-310. / URL: https://drive.google.com/file/d/1uEb7t4cq5iwKpQJ3wuFj6hy3TRrr2B5M/view?usp=shar…
  2. Федорчук-Мороз В.І. (2022). Організація робіт з підвищеною небезпекою в умовах воєнного стану. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 травня 2022 р. Луцьк, ЛНТУ. С. 266-269. / URL: https://drive.google.com/file/d/17alv-BDRy_OIVpJfBD0nmYWCWYdGqof3/view?usp=shar…
  3. Федорчук-Мороз, В.І. & Герасимчук, Г.А. (2022). Роль Європейського Союзу в подоланні наслідків російського вторгнення в Україну у сфері людської безпеки. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: матеріали VІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (28 квітня 2022 року, м. Київ). Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 139-140. / URL: https://drive.google.com/file/d/1di3HEOexrPDQC33sh85Fo0izanNwn8cx/view
  4. Лобойченко, В.М. & Федорчук-Мороз, В.І. (2022). Щодо забезпечення техногенної та виробничої безпеки підприємств харчового та агропромислового сектору в умовах воєнного стану. ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» Харків, 1-2 грудня 2022 р. / URL: https://drive.google.com/file/d/1EtNnGFGJf-i7Ro6LDUQsoyKCNC0hWL4C/view?usp=shar…
  5. Федорчук-Мороз, В.І. & Павлів, В.В. (2022). Перспективи викладання безпекових дисциплін у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: зб. наук. праць ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів, 12 травня 2022 р. С.157-159. / URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/konferenz/conference_collecti…
  6. Федорчук-Мороз, В.І. (2022). Інноваційні технології у сфері безпеки праці. Охорона праці: освіта і практика: зб. наук. праць II Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків, 12 травня 2022 р. С. 83-85. / URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/konferenz/conference_collecti…
  7. Тимочко, В., Городецький, І., Войналович, О. Федорчук-Мороз, В., Вісин, О. (2022). Вимоги безпеки праці у проєктах хімічного захисту рослин. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXIII міжнародного науково-практичного форуму 4–6 жовтня 2022 року. C. 451-453. / URL: https://drive.google.com/file/d/1XID4ksFVV1t55VJqbPe-lm4gq-4Nbv1R/view?usp=shar…
  8. Тригуба, А.М., Ратушний, А.Р., Рудинець, М.В., Федорчук-Мороз, В.І. Алгоритм та програмне забезпечення обґрунтування раціональної конфігурації систем безпеки територіальних громад. Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі: матеріали ХІ Міжнар. наук. конференції (Львів, 04-06 жовтня 2022 р.) С. 67-71. / URL: https://itea.lnup.edu.ua/resources/ITEA-2022_tezy_end.pdf

2021

  1. Федорчук-Мороз В.І. Впровадження культури безпеки у здобувачів вищої освіти. Охорона праці: освіта і практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів та фахівців-практиків, 27 квітня 2021 р. – С. 11-14. / URL: https://drive.google.com/file/d/1p811a2viForbRCf8djEUqf_DGToZFuha/view?usp=shar…
  2. Тимочко В. Безпека трудових ресурсів у проєктах хімічного захисту рослин / В. Тимочко, І. Мазур, С. Сафонов, О. Войналович, В. Федорчук-Мороз, О. Вісин // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали XXII Міжнародного науково-практичного форуму, 5-7 жовтня 2021 р. Т.2. – С. 93-96. / URL: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/64
  3. Федорчук-Мороз В.І. Управління процесами безпеки праці та здоров’я працівників в умовах пандемії COVID-19. OSHAgro-2021: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. – С. 68-70. / URL: https://drive.google.com/file/d/1dO2qnVIL5fiKYYERH3fQj8cxkP4vW7w6/view?usp=shar…
  4. Вісин О.О. Зменшення електротравматизму при дотриманні правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів / О.О. Вісин, В.І. Федорчук-Мороз // Забезпечення цивільної безпеки в сучасних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-30 квітня 2021 р., м. Мелітополь, Україна) / за заг. ред. О.В. Яцух. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – С.59-62. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PYfFPLlas-ZuKgXrtYzAoUzFC1WwUK0P/view?usp=shar…

2020

  1. Федорчук-Мороз В.І., Северенчук В.О. Безпека праці при вантажно-розвантажувальних роботах із зерном. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІIІ Міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 133-136. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-tsyvilnoyi-bezpeky
  2. Пастушок В., Федорчук-Мороз В. Теоретичні та прикладні аспекти використання ефекту теплового насоса. Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXI міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14-15 травня 2020 р.). – К.: Інтерсервіс, 2020. – С. 768-771. / URL: https://www.ive.org.ua/?page_id=2294&lang=uk
  3. Тимочко В.О. , Березовецький, А.П., Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О.Нормування впливу пестицидів на безпеку життєдіяльності і довкілля. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІIІ Міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 89-91. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-tsyvilnoyi-bezpeky
  4. Федорчук-Мороз В.І., Мороз М.-Б.С. Безпека праці медиків в умовах пандемії Сovid-19. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІIІ Міжнародної науково-методичної конференції, 23-24 квітня 2020 року [Електронне видання]. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 104-107. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-tsyvilnoyi-bezpeky
  5. Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О. Екологічні аспекти технології переробки полімерних відходів. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20-29 жовтня 2020 р. С. 73-76. / URL: https://drive.google.com/file/d/13uk6mgvDYGmCbcuahFA4aQGzmHIQsd1T/view

2019

  1. Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О. Деякі аспекти екологічної безпеки сучасної України. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – C.145-146. / URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/9583/1/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%…
  2. Тимочко В.О., Городецький І.М., Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О.
    Передумови моделювання процесів виникнення надзвичайних ситуацій у
    аграрному виробництві . Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 298-300. / URL: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2019/materialu_NPK_21_…
  3. Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О. Імплементація конвенції про стійкі органічні забруднювачі в українське законодавство. Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С.156-159. / URL: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2019/materialu_NPK_21_…
  4. Vasyl Tymochko, Ivan Horodetskyy, Andriy Berezovetsky, Valentyna Fedorchuk-Moroz, Olena Visyn. 2 nd International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2019), 18-20 september 2019, Lviv – Ukraine. – P.161. / URL: https://www.researchgate.net/publication/351779276_ICATES_2019_ABSTRACTS_BOOK_2…
  5. Olena Visyn, Valentyna Fedorchuk-Moroz, Vasyl Tymochko // 2 nd International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2019), 18-20 september 2019, Lviv – Ukraine. – P.163. / URL: https://www.researchgate.net/publication/351779276_ICATES_2019_ABSTRACTS_BOOK_2…
  6. Федорчук-Мороз В.І., Вісин О.О. Пожежна безпека у торгівельно-розважальних центрах. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІI Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – C.133-134. / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/14739/2/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B…
Зарубіжні наукові видання

2021

  1. Fedorchuk-Moroz V. Characteristics of occupational safety and work hygiene amidst the pandemic / V. Fedorchuk-Moroz, O. Visyn // Akkon Schriftenreihe «Public Health in Ukraine». Band 5, 2021. – С. 70-73. / URL: https://www.akkon-hochschule.de/files/akkon/downloads/publikationen/5_Public%20…