kpm@lntu.edu.ua

Редько Ростислав Григорович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Завідувач кафедри
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Редько Ростислав Григорович, народився 13 липня 1972 року в смт. Шацьк Волинської області, Україна.

У 1979 році пішов у загальноосвітню школу смт. Шацька, яку закінчив у 1989 році. У цьому ж році вступив до Луцької філії Львівського політехнічного інституту (тепер Луцький національний технічний університет) на технологічний факультет. Закінчив вищевказаний вуз у 1994 році з відзнакою, отримав спеціальність «Металорізальні верстати та інструменти» і кваліфікацію інженера-механіка.

В тому ж 1994 році вступив до аспірантури Луцького індустріального інституту на спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструмент, яку закінчив у 1997 році. 10 жовтня 1999 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в НТУУ «КПІ».

З вересня 1999 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом і завідувачем кафедри верстатів Луцького державного технічного університету. З 2005 по 2010 роки працював завідувачем кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування. З 2010 по 2015 роки працював доцентом цієї ж кафедри. З 2015 по 2020 роки працював в ЛНТУ на посаді декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій. З 2020 по даний час працюю на посаді завідувача кафедри прикладної механіки та мехатроніки.

Громадянин України, в Україні мешкаю постійно з 1972 року.

Одружений, маю сина і доньку.

Дружина Редько Ольга Іванівна, 1976 р.н., донька Редько Наталія Ростиславівна, 2010 р.н. мешкають разом зі мною; син Редько Павло Ростиславович, 2002 р.н., навчається в Київському НУ ім. Т.Шевченка на 1 курсі магістратури і мешкає у м. Києві.

Під судом та слідством не перебував.

Домашня адреса: 43020, м. Луцьк, вул. Задворецька, б. 15, кв. 11.

Тел. дом. 0332-75-77-32, моб. 050-378-59-35.

20.11.2023 р.

1989 р. - закінчив Шацьку ЗОШ

1994 р. - закінчив Луцький індустріальний інститут за спеціальністю "Металорізальні верстати та інструменти"

1999 р. - захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструмент

2004 р. - отримав диплом доцента кафедри верстатів

З вересня 1999 року працював асистентом, старшим викладачем, доцентом і завідувачем кафедри верстатів Луцького державного технічного університету.

З 2005 по 2010 роки працював завідувачем кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування.

З 2010 по 2015 роки працював доцентом цієї ж кафедри.

З 2015 по 2020 роки працював в ЛНТУ на посаді декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

З 2020 по даний час працюю на посаді завідувача кафедри прикладної механіки та мехатроніки.

 У 2013-2014 роках брав участь у реалізації проекту PBU/0484/11 «Розвиток співробітництва в галузі санаторно-курортного туризму на польсько-українському прикордонні» в рамках Програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2007-2013 роки

Учасник Проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA) / «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи» Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р. Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Металорізальні верстати та інструменти

Інтелектуальна власність

Методичне забезпечення

2024

 1. Переддипломна практика: методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання/ уклад. Р.Г.Редько, О.І. Редько. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 26 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14734

2023

 1. Інтелектуальна власність в машинобудуванні : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Р.Г. Редько, О І. Редько. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 114 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14731
 2. Інтелектуальна власність в машинобудуванні : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.Г. Редько, О.І. Редько. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 152 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14732
 3. Інтелектуальна власність в машинобудуванні : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.Г. Редько, О.І. Редько. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 64 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14733
 4. Ергономіка інформаційних технологій : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Редько, Р.Г. Редько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 33 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12018
 5. Ергономіка інформаційних технологій : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Редько, Р.Г. Редько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 29 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13089
 6. Відкриті наукові основи та практика управління інформацією : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Б. П. Валецький, Р. Г. Редько. Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12482
 7. Проєктування технологічного оснащення [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання. / уклад. Р.Г. Редько, О.І. Редько. – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12469

2022

 1. Ергономіка інформаційних технологій : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Редько, Р.Г. Редько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 70 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11411

2021

 1. Теорія та практика експерименту : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч./ уклад.: О.І. Редько, Р.Г. Редько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 25 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8533
 2. Інформатика та інформаційні технології : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Редько, Р.Г. Редько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 83 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10358
Статті Scopus

2024

 1. Povstyanoy, O., Imbirovich, N., Redko, R., Redko, O., Savaryn, P. (2024). Numerical Evaluation of the Properties of Highly Efficient Titanium Porous Materials. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes V. InterPartner 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_28 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_28

2023

 1. Zaleta O. M., Povstyanoy O. Yu., Ribeiro L. F., Redko R. G., Bozhko T. Ye., Chetverzhuk T. I. (2023). Automation of optimization synthesis for modular technological equipment. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A6-A14, doi: 10.21272/jes.2023.10(1).a2 ttps://doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).a2 / URL: https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).a2
 2. Halchuk T. N., Povstyanoy O. Yu., Bembenek M., Redko R. G., Chetverzhuk T. I., Polinkevych R. M. (2023). Impact of technological system’s characteristics on the machining accuracy of bearing rings. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A22-A30, doi: 10.21272/jes.2023.10(1).a4 https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).a4 / URL: https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).a4
 3. Nataliya Zubovetska, Yurii Fedorus’, Volodymyr Shvabyuk, Rostyslav Redko; To the problem of developing a methodology for the frequency analysis of spindle runout. AIP Conf. Proc. 1 November 2023; 2840 (1): 040007. https://doi.org/10.1063/5.0169334 / URL: https://doi.org/10.1063/5.0169334

2022

 1. Povstyanoy, O., Imbirovich, N., Tkachuk, V., Redko, R., Priadko, O. (2022). Theoretical and Experimental Studies of the Properties of Porous Permeable Materials Obtained from Industrial Waste. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_51 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_51
 2. Project Safety Management Systems of Students with 3D Game Development. Olena Sivakovska, Mykola Rudynets, Andrii Yashchuk, Rostyslav Redko, Oleg Zabolotnyi. 5th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, 2022pp. 459- 468. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_36. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_36
 3. Modeling and Management of the Technical and Technological Potential for the Agriculture Sector. Olena Sivakovska, Liudmyla Korobchuk,· Olha Redko,· Rostyslav Redko , Oleg Zabolotnyi. 5th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, 2022 pp. 81- 90. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_7 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_7

2020

 1. Redko, R., Zabolotnyi, O., Redko, O., Savchuk, S., Kovalchuk, V.: Improvement of Manufacturing Technology and Recovery of Clamping Collets for Lathe Automats. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham (2020). / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_29
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. R. Redko. Investigation of Cutting Force During Boring of Screw Non-rigid Machine Parts./ R. Redko, O. Povstyanoy, R. Polinkevich, T. Chetverzhuk, O. Zaleta. // Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Випуск 1(20). – С.27-34. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1030
 2. Редько Р.Г. Порівняльно-правовий аналіз законодавства в області інтелектуальної власності в країнах ЄС та Україні / Редько Р.Г., Скляров Р.А., Шанайда В.В. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2023. №75. – С. 9-14. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1153
 3. Редько Р.Г. Порівняльно-правовий аналіз законодавства у сфері захисту програмних продуктів у Франції, Німеччині та Україні / Скляров Р.А., Шанайда В.В., Редько Р.Г., Четвержук Т.І. // Наукові записки. Серія: Право. 2023. Випуск 14. С. 27 - 39. / URL: https://doi.org/10.36550/2522-9230-2023-14-27-39

2022

 1. Четвержук, Т.І. Проблеми та задачі проектування та розрахунку несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням навантажень. / Т.І. Четвержук, Р.Г. Редько, Р.М. Полінкевич, О.М. Залета, Б.П. Валецький. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2022. №73. – С. 101-104. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/800/765

2021

 1. Четвержук Т.І. Статистичне моделювання технічних характеристик металорізальних верстатів / Т.І.Четвержук, Р.М.Полінкевич, Р.Г.Редько, О.М.Залета, Р.А.Скляров // Наукові нотатки. – Випуск 71.– Луцьк, 2021. – С. 322 – 329. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2021.71.47
 2. Редько Р.Г. Аналіз зношення губок затискних цанг багатошпиндельних токарних автоматів / Р.Г.Редько, Р.А.Скляров, Р.М.Полінкевич, Т.І.Четвержук, О.І.Редько // Наукові нотатки. – Випуск 71.– Луцьк, 2021. – С. 294 – 297. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2021_71_44

2019

 1. Четвержук Т.І. Режими роботи системи ЧПУ верстата в процесі його експлуатації. / Т.І. Четвержук, Р.М. Полінкевич, Р.Г. Редько, Н.Т. Зубовецька // Наукові нотатки. – Луцьк, 2019. – Вип. 66. − С. 373-378. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/37/43

2018

 1. Редько Р.Г. Технологія виготовлення нерозвідних затискних цанг / Р.Г. Редько, О.І. Редько // Наукові нотатки. – Випуск 64.– Луцьк, 2018. – С. 184 – 188. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2018_64_29
Тези доповідей

2023

 1. Редько Р.Г. Вплив несучої системи верстата на показники його якості./ Полінкевич Р.М. Редько Р.Г. Четвержук Т.І. // Збірник наукових доповідей міжнародної науково-технічної конференції МТІ-2023 «Матеріали та технології в інженерії» 16-18 травня 2023 р. м. Луцьк. С. 204-207.
 2. Редько Р.Г. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD / CAM систем. / Четвержук Т. І., Повстяной О.Ю., Редько Р. Г., Полінкевич Р. М., Залета О.М. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 25-26 травня 2023р. м. Чернігів. 45-47.
 3. Редько Р.Г. Методи технічного діагностування процесів та обладнання для оброблення матеріалів. / Четвержук Т. І., Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Редько Р. Г. // Збірник наукових праць ХI-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» 31 січня - 3 лютого 2023. м. Львів – Звенів. С. 94-96.

2022

 1. Редько Р.Г. Дослідження характеристик втоми затискних цанг токарних автоматів. / Редько Р. Г., Четвержук Т. І., Зубовецька Н. Т., Полінкевич Р. М., Редько О. І. // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2022 «Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів» м. Луцьк, Україна, 28-30 травня 2022 року. С. 196-197.
 2. Редько Р.Г. Досліджень силових характеристик та характеристик жорсткості затискних цанг. / Редько Р. Г., Повстяной О. Ю., Четвержук Т. І., Редько О. І., Божко Т. Є. // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2022 «Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів» м. Луцьк, Україна, 28-30 травня 2022 року. С. 194-196.

2021

 1. Редько О.І., Редько Р.Г, Скляров Р.А. Особливості сучасних методів комп‘ютерного опрацювання інформації // Тези доповідей VІII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 року).-Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2021.- С. 171-174.
 2. Редько О.І., Редько Р.Г, Уuriy Kovch. Моделі та методи забезпечення якості програмного забезпечення// Тези доповідей VІII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (21-22 травня 2021 року).-Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2021.- С. 145-148.
 3. Четвержук Т.І. Системний підхід як основа автоматизації проектування та модернізації токарного верстатного обладнання./ Четвержук Т., Полінкевич Р., Редько Р., Скляров Р. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», м. Івано-Франківськ, 5-7 квітня 2021 року. С. 157-159.