Галина_Герасимчук

Герасимчук Галина Андріївна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Декан

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

1989 р. – 1993 р. – Ковельський машинобудівний технікум. Технік–технолог.

1993 р. – 1997 р. – Луцький індустріальний інститут, технологічний факультет. Інженер–механік.

1997 р. – 1998 р. – Луцький державний технічний університет, технологічний факультет. Магістр.

1998 р. – 2003 р. – Луцький державний технічний університет, відділ аспірантури. Аспірант.

2009 р. – Луцький інститут розвитку людини. Спеціаліст з комп’ютерних систем.

2011 р. - Кандидат технічних наук.

2012 р. – Доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування.

01.2021 по даний час – декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій. Луцький національний технічний університет

08. 2007 р. - 12.2020р. – доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування. Луцький національний технічний університет

08. 2001 - 08. 2007 р. – головний спеціаліст. Волинська обласна державна адміністрація, головне управління праці та соціального захисту населення.

02. 2004 - 08.2007 р. – старший викладач кафедри комп’ютерних технологій. Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна».

11. 1998 – 08.2001 р. – аспірант. Луцький державний технічний університет,

04.-11.1998 р. – інженер комп’ютерного центру АСУ. Луцький державний технічний університет.

2021 р. по даний час – координатор проекту Erasmus + KA2 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP "Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia/ OPTIMA".

2022 р. - 2024 р. – виконавець проекту Erasmus + 2021-1-TR01-KA220-YOU-000028862 "Платформа цифрової дипломатії та інклюзивних досліджень миру для молоді".

2023 р. – член робочої групи за міжнародним освітнім проектом GTUA «Зелена трансформація в університетах України» за програмою фінансування NAWA.

2022 р. - 2023 р. – член команди проекту Фонду Східної Європи "ОФІС ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ РІШЕНЬ "VOLYN DIGITAL"".

4.07.-08.07.2022р. - учасник програми академічного обміну та обміну персоналом в рамках програми Еразмус+, Політехнічний інститут м. Браганса.

2017р.-2018р. – тренер навчальної складової в рамках Швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) для працівників державних служб у Волинській області.

10. 2010 - 10. 2013 р. – учасник міжнародного освітнього проекту TEMPUS-PROMENG.

 1. Патент України, МПК А 01 D 25/04.  Комбінований копач коренеплодів цикорію/ Барановський В.М., Скальський О.Ю., Паньків М.Р., Герасимчук Г.А., Паньків В.Р.; опубл. 16.05.2016. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель №9887/ЗУ/16 від 16.05.2016р.
 2. Патент України, МПК А 01 D 33/08.  Комбінований очисник вороху коренеплодів цикорію/ Барановський В.М., Потапенко М.В., Паньків М.Р., Герасимчук Г.А.; опубл. 10.10.2017. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель №119844 від 10.10.2017р.
 3. Патент України, A01D 25/04 (2006.01).  КОМБІНОВАНИЙ КОПАЧ КОРЕНЕПЛОДІВ ЦИКОРІЮ / Барановський Віктор Миколайович (UA), Паньків Марія Романівна (UA), Герасимчук Галина Андріївна (UA), Паньків Віталій Романович (UA), Марченко Любов Олексіївна (UA); опубл. 10.08.2020. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель u 2020 01837 від 10.08.2020р.
 4. Патент України, A01D 33/08 (2006.01).  ОЧИСНА СИСТЕМА ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ / Барановський Віктор Миколайович (UA), Паньків Марія Романівна (UA), Марченко Любов Олексіївна (UA), Паньків Віталій Романович (UA), Герасимчук Галина Андріївна (UA); опубл. 10.08.2020. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель u 2020 01773 від 10.08.2020р.
 5. Патент України, A01D 33/08 (2006.01).  ОЧИСНИК ВОРОХУ КОРЕНЕПЛОДІВ  / Паньків Марія Романівна (UA), Марченко Любов Олексіївна (UA), Олійник Євген Олександрович (UA), Паньків Віталій Романович (UA), Герасимчук Галина Андріївна (UA); опубл. 25.09.2020. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель u 2020 01766 від 25.09.2020р.
 6. Патент України, B65G 33/16 (2006.01) B65G 33/24 (2006.01).  ШНЕКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР-ПОДРІБНЮВАЧ КОРЕНЕПЛОДІВ / Паньків Марія Романівна (UA), Марченко Любов Олексіївна (UA), Паньків Віталій Романович (UA), Герасимчук Галина Андріївна (UA); опубл. 27.07.2020. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель u 2020 01769 від 27.07.2020 р.
 7. Патент України, B65G 33/16 (2006.01) B65G 33/24 (2006.01).  ШНЕКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР-ПОДРІБНЮВАЧ КОРЕНЕПЛОДІВ/ Барановський Віктор Миколайович (UA), Паньків Марія Романівна (UA), Марченко Любов Олексіївна (UA), Паньків Віталій Романович (UA), Герасимчук Галина Андріївна (UA); опубл. 27.07.2020. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель u 2020 01770 від 27.07.2020 р.
 8. Патент України, B65G 33/16 (2006.01) B65G 33/24 (2006.01).  ШНЕКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР-ПОДРІБНЮВАЧ КОРЕНЕПЛОДІВ/ Барановський Віктор Миколайович (UA), Паньків Марія Романівна (UA), Марченко Любов Олексіївна (UA), Паньків Віталій Романович (UA), Грицай Юрій Володимирович (UA), Герасимчук Галина Андріївна (UA); опубл. 27.07.2020. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель u 2020 01771 від 27.07.2020 р.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ 

 • Комп’ютерне моделювання, засоби та технології в галузевому машинобудуванні; управління освітнім середовищем та проектною діяльністю; цифрові трансформації та електронний документообіг в освіті, виробництві й науці.

ІНША НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Робота у складі експертної комісії як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:
 • 12-14 жовтня 2020р. (ID у ЄДЕБО 25868, процедура № 1264 за справою № 962/АС-20; ID у ЄДЕБО 25869, процедура № 1264 за справою № 963/АС-20 в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;
 • 20-22 жовтня 2022р. (ID у ЄДЕБО 28566, процедура № 6458 за справою № 1087/АС-22; ID у ЄДЕБО 28553, процедура № 6446 за справою № 1088/АС-22в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

Навчальний посібник

2023

 1. Професійна освіта (цифрові технології): магістерський курс / За загальною редакцією О.І. Гулай // Герасимчук Г.А., Гулай О.І., Кабак В.В., Саварин П.В., Сушик О.Г. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 256 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-11/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0…

2019

 1. Герасимчук Г.А. Управління проектами в машинобудуванні: електронний навч. посібн. Луцьк: ЛНТУ, 2019. Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ, протокол №9 від 19 травня 2019р.

2016

 1. Герасимчук Г.А. Спецтехнології в машинобудуванні: електронний навч. посібн. Луцьк: ЛНТУ, 2014. Затверджено науково-методичною радою Луцького НТУ, протокол №10 від 17 червня 2014р.
Статті Scopus

2023

 1. O. Surynovych, M. Rudynets, N. Lishchyna, I. Lukianchuk, I. Kondius and H. Herasymchuk, "OpenStreetMap Integration into the System of People Safety and Protection in Emergencies," 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-7, doi: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416512.

  / URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10416512

2021

 1. 3. Povstyanoy, O., Mikhailov, A., Imbirovich, N., Dziubynska, O., Herasymchuk, H. (2021). Simulation Permeable Porous Materials of the Complex Shape During Radial-Isostatic Compression. In: , et al. Advanced Manufacturing Processes II . InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_34

2020

 1. 2. Oleksandr Povstyanoy, Oleg Zabolotnyi, Victor Rud, Andriy Kuzmov, Halyna Herasymchuk: Modeling of processes for creation new porous permeable materials with adjustable properties. In: Ivanov V. et al. (eds.) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE-2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 456-465. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_46

2018

 1. 1. Herasymchuk Н. А., Baranovsky V. М., Herasymchuk О. О., Pastushenko A.S. ANALYTICAL RESEARCH RESULTS OF THE COMBINED ROOT DIGGER. INMATEH - Agricultural Engineering vol. 54. no.1. 2018. Bucharest. p. 63-73. / URL: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85053484089&partnerID=MN8TOA…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Абрамова О. В. Перспективи розвитку STEM-освіти: інтеграція в освіті / Надія Осипівна Стецула, Оксана Віталіївна Абрамова, Галина Андріївна Герасимчук , Тетяна Ігорівна Крижановська, Оксана Петрівна Крусь // Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка»: журнал. - 2023. - № 3(17). - 2023. - С. 428-436. / URL: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-3(17)-428-436
 2. Штулер І.Ю., Войтович С.Я., Герасимчук Г.А. Інституційні концепти становлення та функціонування електронних платіжних послуг у цифровій економіці //// Актуальні проблеми економіки.- 2023.- №9 (267).- С. 6-13. / URL: https://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-1-267-6-1
 3. А. Губіна, А. Мартинюк, Г. Герасимчук ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ТЕХНІЧНОМУ ЗВО// Інноватика у вихованні, Збірник наукових праць – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет - 2023. – № 17. - 2023. - С. 202-210. / URL: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i17.512
 4. О. Гулай, Г. Герасимчук, І. Бандура. РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ//Вісник науки та освіти - 2023. – № 10 (16). - 2023. - С. 509-520. / URL: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-509-520
 5. Підгурський М. І. Теоретичні дослідження технологічного процесу збирання коренеплодів цикорію / М. Підгурський, Г. Герасимчук, М. Паньків // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2023. — Том 111. — № 3. — С. 139–151. / URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.03.139

2022

 1. БОЙЧУК, М. Ф., БАХОМЕНТ, С. П., БОРЕМЧУК, Л. І., & ГЕРАСИМЧУК, Г. А. (2023). ЦИФРОВІ НАРАТИВИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 195-202. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.29 / URL: https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=10159892970597250577&btnI=1&…
 2. Федорчук-Мороз В.І., Герасимчук Г.А., Бондарчук Л.Ф. Перспективи вдосконалення соціального діалогу задля покращення стану безпеки та гігієни праці. Науковий вісник Донецького національного технічного університету. №1(8) -2 (9), 2022. .- С. 183-193 / URL: https://www.doi.org/10.31474/2415-7902-2022-1(8)-2(9)-183-192

2020

 1. В. Барановський, Г. Герасимчук, Н. Дубчак, Є. Береженко, В. Бойко. Експериментальні дослідження агробіологічних характеристик коренеплодів. // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Дубляни: Львівський національний аграрний університет , 2020. – Вип. 24. – С. 13-21. / URL: https://doi.org/10.31734/agroengineering2020.24.013

2019

 1. Гуменюк Ю.О., Човнюк Ю.В., Герасимчук Г.А. МЕТОД ПОШУКУ РОЗВ'ЯЗКІВ ЗАДАЧІ КОШІ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДИНАМІКИ РУХУ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. // Наукові нотатки. – Луцьк : ЛНТУ, 2019. – Вип. 66. – С. 71 – 74. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=EHbUsVsAA…