OksanaSadova

Садова Оксана Леонідівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Доцент

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в 1989 році в м. Луцьк Волинської області.

У 2006 році закінчила Луцьку загальноосвітню школу № 2. За високі досягнення у навчанні нагороджена срібною медаллю.

У 2010 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра. Отримала диплом бакалавра з відзнакою.

У 2011 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство» та здобула кваліфікацію магістра. Отримала диплом магістра з відзнакою.

Кандидат технічних наук з 15 грудня 2015 року. Тема дисертації: «Особливості формування самоорганізованих структур в поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів». Дисертацію захищено 16 жовтня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 Луцького національного технічного університету МОН України.

Доцент кафедри матеріалознавства з 30 листопада 2021 року.

Стажування / підвищення кваліфікації:

1. Академія ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) з 26 квітня 2017 р. по 27 жовтня 2017 р. Тема: Research of the composition and structure of protective films self-generated on the tribo surfaces of the epoxy composite materials.

2. Навчання на аналітичному приладі SHIMADZU - Спектрофотометрі ІЧ-діапазону із Фур'є-перетворенням IRAffinity-1S. Сертифікат від 11.12.2020 р.

3. Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації у співпраці з фундацією Central Europian Academy Studies and Sertification (CEASC) ГО “Асоціація проектних менеджерів”, підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу та міжсекторної співпраці (30 год, 1 кредит ECTS). Тема “Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР”. Сертифікат №0315.21. лютий 2021.

4. Платформа відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат, Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах, 28.01.2021 р.

5. Участь в семінарі MSCA Doctoral Networks and Twinning: Advanced Materials & Processes and Artificial Intelligence for Sustainability у Німеччині, (сертифікат), 22-23.03.23 р.

6. Участь в Інкубаційній програмі «BOOSTER ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ – 2023» в рамках освітньої програми підвищення кваліфікації «Підготовка пітч-презентації інноваційного проекту» (90 год), 16.05.23-23.06.23 р.

7. Міжнародне стажування в Краківській політехніці (м. Краків, Польща) з 25.03.24 р. по 31.03.24 р. в рамках спільного наукового проєкту STARS_CUT UA.

2011 - Магістр, спеціальність «Прикладне матеріалознавство».

2015 - Кандидат технічних наук (доктор філософії), спеціальність Матеріалознавство. Тема дисертації: «Особливості формування самоорганізованих структур в поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів»

2021 - Доцент кафедри матеріалознавства

02.09.2013. – 31.11.2017 р. – асистент кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування (з 01.03.2017 р. – кафедри матеріалознавства);

01.11.2017 р. – 02.09.2019 р. – старший викладач кафедри матеріалознавства;

03.09.2019 – доцент кафедри матеріалознавства.

З 26 - 29 вересня 2023 року  участь у навчальному візиті до університету Бельгії KU Leuven (Ghent, Belgium) і 3-5 жовтня 2023 року в Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія) та Державного університету ім. Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія) в рамках проекту «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» Erasmus+ КА2 CBHE: 2020 – 2023. Метою проекту є посилення ролі вищих навчальних закладів у сприянні промисловим перетворенням в Україні відповідно до Індустрії 4.0.

1. Пат. 66490 Україна, МПК С08К3/00, F16C33/00. Триботехнічний полімеркомпозиційний матеріал/ П. П. Савчук, А. Г. Косторнов, В. П. Кашицький, О. П. Киселюк, І. В. Боярська, О. Л. Будкіна. – №201106429; Заявл. 23.05.2011; Опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.

2. Пат. 85861 Україна, МПК01 C08L 63/00. Полімерна композиція триботехнічного призначення / Савчук П. П., Кашицький В. П., Садова О. Л., Плескот Н. Л.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u201302589; заявл. 11.03.13; опубл. 10.12.13, Бюл. № 23.

3. Пат. 101934 Україна, МПК01 C08L 63/00, C08K 3/00. Полімерна композиція триботехнічного призначення / Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Мисковець С.В.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний
ун-т. – №
u201502897; заявл. 30.03.15; опубл. 12.10.15, Бюл. № 19.

4. Пат. 110056 Україна, МПК C08L 27/00, C08L 63/00, C08J 3/00. Спосіб отримання антифрикційної полімерної композиції / Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Малець В.М., Люшук О.М.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u2016 024397; заявл. 14.03.16; опубл. 26.09.16, Бюл. № 18.

5. Пат. 115183 Україна, МПК C09D 163/00. Спосіб отримання багатошарового епоксидного композитного покриття / Савчук П.П., Кашицький В.П., Малець В.М., Садова О.Л., Четвержук Т.І.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u2016 09649; заявл. 19.09.16; опубл. 10.04.17, Бюл. № 7.

6. Пат. 116594 Україна, МПК C09D 163/00. Спосіб тверднення епоксидної композиції / Савчук П.П., Кашицький В.П., Малець В.М., Садова О.Л., Люшук О.М; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u201612913; заявл. 19.12.16; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10.

7. Пат. 137000 Україна, МПК C08L 63/00, C08L 3/00. Спосіб отримання епоксикомпозитного матеріалу / Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Люшук О.М., Матрунчик Д.М.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u201902615; заявл. 18.03.19; опубл. 25.09.19, Бюл. № 18.

8. Пат. 137158 Україна, МПК C08L 3/00, C08L 63/00. Спосіб отримання полімерної композиції / Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Малець В.М., Люшук О.М.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u201902616; заявл. 18.03.19; опубл. 10.10.19, Бюл. № 19.

9. Пат. 141805 Україна, МПК C08L 63/00, C08K 3/00. Епоксикомпозитне покриття / Савчук П.П., Кашицький В.П., Мороз І.А., Малець В.М., Матрунчик Д.М., Садова О.Л.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u201910645; заявл. 28.10.19; опубл. 27.04.20, Бюл. № 8.

10. Пат. 145402 Україна, МПК C08J 3/20, C08K 5/00, C08L 99/00. Біокомпозитний матеріал, наповнений крохмалем / Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Малець В.М., Смолянкін О.О.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u202003824; заявл. 25.06.20; опубл. 10.12.20, Бюл. № 23.

11. Пат. 145797 Україна, МПК C08J 3/20, C08K 5/00, C08L 99/00. Біокомпозитний матеріал, наповнений деревним борошном / Савчук П.П., Кашицький В.П., Мельничук М.Д., Садова О.Л., Малець В.М.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u202003823; заявл. 25.06.20; опубл. 06.01.21, Бюл. № 1.

12. Пат. 148304 Україна, МПК C08K 5/00, C08L 99/00, C08J 3/20. Спосіб отримання біокомпозитного матеріалу на основі глютину / Кашицький В.П., Садова О.Л., Савчук П.П., Малець В.М., Шегинський В.О., Савчук Л.А.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u 202101755; заявл. 05.04.21; опубл. 21.07.21, Бюл. № 29.

13. Пат. 152726 Україна, МПК C08K 5/00, C08L 99/00, C08J 3/20. Спосіб отримання біокомпозитного матеріалу на основі глютину / Кашицький В.П., Садова О.Л., Мельничук М.Д., Малець В.М., Янчук С.Л.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u 202202895; заявл. 12.08.22; опубл. 06.04.23, Бюл. № 14/2023.

14. Пат. 1154480 Україна. Спосіб отримання біокомпозитного матеріалу на основі кісткового клею / Кашицький В.П., Садова О.Л. Боярська І.В., Вишинський М.І., Мазурок В’ячеслав Сергійович.; заявник і патентовласник Луцький національний технічний ун-т. – № u201302986; заявл. 12.05.23; опубл. 15.11.23, Бюл. № 46.

Розробка епоксикомпозитних покриттів, розробка епоксикомпозитних матеріалів триботехнічного призначення, розробка біокомпозитів на основі компонентів природного походження.

Монографія

2023

 1. Kashytskyi V.P., Sadova O.L., Malets V.M. Properties and formation technology of glutinous biocomposite materials: Monograph., 2023. 107 p. ISBN 979-8-88955-328-1
  DOI 10.46299/979-8-88955-328-1 / URL: https://isg-konf.com/979-8-88955-328-1/

2022

 1. Савчук П.П., Кашицький В.П., Матрунчик Д.М., Садова О.Л. Епоксикомпозитні покриття з керованими властивостями для захисту лопаток авіадвигунів: Монографія. – Луцьк: Іванюк В.П., 2022. – 144 с. (рек. вченою радою ЛНТУ, протокол 8 від 30.06.2022 р.)

2021

 1. Формування високонаповнених біокомпозитних матеріалів на основі модифікованих матриць природного походження / В. П.Кашицький, П. П. Савчук, О. О. Садова, В. М. Малець. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. – 184 с. – (колективна монографія). ISBN 978-617-672-252-6 (7,0 др. арк.)
Статті Scopus

2023

 1. Kashytskyi V.P., Sadova O.L., Yanchuk S.L. Intensification of the formation process of sodium sulfate-modified biocomposite materials based on the glutinous matrix / Funct. Mater. 2023; 30 (1): 35-42. DOI: 10.15407/fm30.01.35 / URL: http://functmaterials.org.ua/contents/30-1/fm301-35.pdf
 2. Kashytskyi V. P., Sadova O. L., Melnychuk M. D., Golodyuk G. I., Klymovets O. B. (2023). Structuring of modified epoxy composite materials by infrared spectroscopy. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. 9-16. / URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91595

2022

 1. Kashytskyi, V. Influence of Additives Processed by Physical Fields on Tribotechnical Properties of Polymer Composites // V. Kashytskyi, O. Sadova, M. Melnychuk., P. Savchuk, O. Liushuk. Lecture Notes in Mechanical Engineering V, 2022, pp. 393–403.[ DOI: 10.1007/978-3-031-06025-0_39] / URL: https://books.google.com.ua/books?id=bUhxEAAAQBAJ&pg=PA393&lpg=PA393&dq=10.1007…

2020

 1. Kashytskyi V., Savchuk P., Malets V., Sadova O., Boiarska I. Influence of Scale Factor on Structuring of Epoxy Polymer Products under the Action of Thermal Energy. Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. 2020. Vol. 864. P 257-264. ISSN: 1662-9795. [DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.864.257] / URL: https://www.scientific.net/KEM.864.257
 2. Kashytskyi V. Cyclic structuring of epoxypolymers under the influence of microwave electromagnetic radiation // V. Kashytskyi, P. Savchuk, V. Malets, O. Sadova, O. Hulai / Functional Materials. 2020. Vol. 27, Issue 4. P. 786-793. ISSN 1027-5495 [DOI: 10.15407/fm27.04.786] / URL: http://functmaterials.org.ua/contents/27-4/fm274-786.pdf

2019

 1. Savchuk P.P., Kashytskyi V.P., Melnychuk M.D., Sadova O.L., Myskovets S.V. The structuring of tribotechnical epoxy composite materials in the electromagnetic field. Functional Materials. 2019. Vol. 26, Issue 3. P. 621-628. ISSN 1027-5495 [DOI: 10.15407/fm26.03.621] / URL: http://functmaterials.org.ua/contents/26-3/621
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. V. P. Kashytskyi, О. L. Sadova, О. B. Кlymovets (2023). Technology of forming modified epoxy composite coatings for the protection of oil and gas complex structures. Journal of hydrocarbon power engineering, 9(2), 53-61. DOI: 10.31471/2311-1399-2022-2(18)-53-61 / URL: https://ogpe.nung.edu.ua/index.php/jhpe/article/view/194

2022

 1. Кашицький В.П., Садова О.Л., Боярська І.В., Янчук С.Л. Інтенсифікація процесу формування біокомпозитів на основі глютину, модифікованих сульфатом натрію // Наукові нотатки. – Випуск 73. – Луцьк, 2022. – С. 113-119. DOI: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.17 / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.17
 2. Кашицький В.П., Малець В.М., Садова О.Л., Шегинський В.О. Експлуатаційні характеристики глютинових біокомпозитів, наповнених деревним борошном // Наукові нотатки. – Випуск 73. – Луцьк, 2022. – С. 216-221.
  DOI: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.31
  / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.31
 3. Садова О.Л., Вишинський М.І. Оптимізація технології отримання біокомпозитів, наповнених подрібненими стеблами зернових культур // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Випуск 15, частина 2. – Луцьк, 2022. – С. 72-82.
  DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-6 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-6

2021

 1. Кашицький В. П., Садова О.Л., Заболотний О.В., Малець В.М., Мазурок В.С. Розробка біокомпозитів, наповнених продуктами переробки вторинної сировини рослинного походження / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Випуск 1 (160). – Вінниця, 2022. – С. 95-102. / URL: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2738
 2. Кашицький В.П., Садова О.Л., Шум Н.В. Розробка технології отримання біокомпозитів на основі глютину та деревного борошна // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Випуск 15, частина 1. – Луцьк, 2022. – С. 308-316. DOI:10.36910/6775-2310-5283-2022-15-27 / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/220
 3. Кашицький В.П. Розробка складу біокомпозитів, наповнених деревним борошном, з підвищеною стійкістю до горіння / В.П. Кашицький, В.М. Малець, О.Л. Садова, М.І. Вишинський, Р.П. Голодюк // Наукові нотатки. – Випуск 72. – Луцьк, 2021. – С. 74-79. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/678
 4. ашицький В.П., Садова О.Л., Савчук П.П., Малець В.М., Мазурок В.С., Мисковець С.В. Оптимізація складу та технології формування біокомпозитів на основі крохмального в’яжучого. Наукові нотатки. – Випуск 71. – Луцьк, 2021. – С. 353-359. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/615

2020

 1. Савчук П.П. Дослідження властивостей біокомпозитів, наповнених дискретними волокнами природного походження / П.П. Савчук, О.Л. Садова, В.П. Кашицький, Є.М. Кальба, О.Б. Климовець // Наукові нотатки. – Випуск 69. – Луцьк, 2020. – С. 75-81. [DOI: 10.36910/6775.24153966.2020.69.11] / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/469
 2. Садова О.Л. Дослідження властивостей біокомпозитів, наповнених високодисперним порошком крохмалю / О.Л. Садова, В.П. Кашицький, М.Д. Мельничук, О.О. Смолянкін, С.В. Мисковець // Наукові нотатки. – Випуск 70. – Луцьк, 2020. – С. 35-42. [DOI: 10.36910/6775.24153966.2020.70.5] / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/476

2019

 1. Садова О.Л., Кашицький В.П., Заболотний О.В., Щеглов С.М., Янчук С.Л. Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля. Наукові нотатки. Луцьк, 2019. Вип. 64. С. 201-205. ISSN: 24-15-39-66 / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…
 2. Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Матрунчик Д.М., Багіла В.О. Особливості формування пористої структури епоксидних органопластиків. Наукові нотатки. Луцьк, 2019. Вип. 66. С. 287-292. ISSN: 24-15-39-66 / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…
 3. Савчук П.П., Матрунчик Д.М., Садова О.Л., Петрук Г.Ю. Структурування епоксиполімерів під впливом електромагнітного поля. Наукові нотатки. – Випуск 68. – Луцьк, 2019. – С. 91-95. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/256
 4. Savchuk P., Matrunchyk D., Kashytskyi V., Sadova O., Moroz I. The influence of metal oxide powders on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the protection of constructions made of aluminum alloys. Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. 2019. Vol. 5, No. 2. P. 16-24. / URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/jun/21781/ujmems…
Тези доповідей

2024

 1. Садова О.Л., Кашицький В.П., Вишинський М.І. Ударна в’язкість біокомпозитів, наповнених подрібненими стеблами зернових культур. Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма XI Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Суми, 23–26 квітня 2024 р.) / редкол.: О. Г. Гусак, І. В. Павленко. – Суми : Сумський державний університет, 2024. – С. 140. / URL: https://drive.google.com/file/d/1vzJSzG17PN_JEc5CksziIzGIRRxSjkmS/view?usp=driv…
 2. Sadova О., Kashytskyi V., Vyshynskyi M., Kuciel S. Optimization of the mode of thermal treatment of biocomposites filled with coffee grounds. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (05 квітня 2024 року) / за наук. ред. к.т.н., доц. О.В. Пахолюк. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2024. – C. 63-64. / URL: https://drive.google.com/file/d/1OSgKX4XbZQhTvYvd0SI5VqwRu2TTPNU2/view?usp=driv…
 3. Кашицький В.П., Садова О.Л., Шегинський В.О., Янчук С.Л. Розробка водостійких біокомпозитів на основі деревного борошна. Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали та програма XI Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Суми, 23–26 квітня 2024 р.) / редкол.: О. Г. Гусак, І. В. Павленко. – Суми : Сумський державний університет, 2024. – С. 122-123. / URL: https://drive.google.com/file/d/1vzJSzG17PN_JEc5CksziIzGIRRxSjkmS/view?usp=driv…
 4. Кашицький В.П., Садова О.Л., Шегинський В.О. Формування гідрофобних покриттів на основі воску для захисту біокомпозитних виробів. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (05 квітня 2024 року) / за наук. ред. к.т.н., доц. О.В. Пахолюк. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2024. – C. 177-179. / URL: https://drive.google.com/file/d/1OSgKX4XbZQhTvYvd0SI5VqwRu2TTPNU2/view?usp=driv…

2023

 1. Кашицький В.П., Садова О.Л., Климовець О.Б., Мазурок В.С. Вплив попередньої термічної обробки на механічні властивості біокомпозитних матеріалів. TERMM-2023 «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» : збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2023. – С.212-213. / URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11zL7U9ht1hr3NdyWsGx181N_DUOCyiKU
 2. Кашицький В., Савчук П., Садова О., Климовець О. Ефективність обробки компонентів полінаповнених епоксикомпозитних матеріалів у фізичних полях. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт : збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. / Упоряд.: Олександр Повстяной, Ольга Залета, Богдан Валецький. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – С. 136-138. / URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11zL7U9ht1hr3NdyWsGx181N_DUOCyiKU
 3. Кашицький В.П., Садова О.Л., Климовець О.Б. Формування епоксикомпозитних матеріалів під впливом циклічної обробки у фізичних полях. TERMM-2023 «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» : збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2023. – С.149-151. / URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11zL7U9ht1hr3NdyWsGx181N_DUOCyiKU

2022

 1. П. Савчук, В. Кашицький, О. Садова, В. Мазурок Модифікування біополімерної матриці полівінілацетатом. Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій. Праці Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль, 10-11 листопада 2022 р.) – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 195-196 с. / URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39153
 2. Садова О.Л., Кашицький В.П., Вишинський М.І. Формування екологічно безпечних біокомпозитних матеріалів. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2022. С. 157-158. / URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14778/1/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD…
 3. Садова О.Л., Кашицький В.П., М.І. Вишинський. Вплив ступеня підсушування біокомпозиції на міцність при стисканні біокомпозитів. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. – С. 97-98.

2021

 1. Савчук П.П., Кашицький В.П., Мороз І.А., Садова О.Л., Боярська І.В. Вплив ультразвукової обробки на адгезійну міцність епоксикомпозитів з вмістом порошку диоксиду титану. Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування: матеріали VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2021. – С. 73-75
 2. Савчук П.П., Кашицький В.П., Садова О.Л., Орловський І.В., Наливайко О.О. Вплив модифікованого кремнійорганічного лаку на механічні властивості епоксиполімерів для захисних покриттів водного транспорту. Проблеми сталого розвитку морської галузі: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 листопада 2021 р. Херсон, Україна. – С. 209-210.

2020

 1. Кашицький В.П., Садова О.Л., Смолякін О.О., Люшук О.М. НВЧ-обробка кремнійорганічного модифікатора в електромагнітному полі для епоксиполімерів The 4th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (March 16-17, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. P 158-161. ISBN 978-966-8219-83-2 / URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya…
 2. Савчук П.П., Кашицький В.П., Мороз І.А., Садова О.Л., Люшук О.М., Матрунчик Д.М. Адгезійна міцність модифікованих захисних епоксикомпозитних покриттів наповнених високодисперсними порошками оксидів металів. Прогресивні технології у машинобудуванні: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 3-7 лютого 2020 р., Львів-Плай. Львів, 2020. С. 151-153. / URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/3/2/news/4951/zbirnyktez.pdf
 3. Savchuk P., Matrunchyk D., Kashytskyi V., Sadova O., Moroz I. The influence of ultrasonic treatment on the mechanical properties of epoxy composites modified with fine powder of titanium oxide. Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology», Vol.1, February 28, 2020, Warsaw, Poland P. 13-20. ISBN 978-83-956628-3-6
 4. Садова О.Л., Свиридюк Б.Ю., Савчук П.П., Кашицький В.П. Розробка складу та технології формування біокомпозитного матеріалу. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 16-17 жовтня 2020 р., м. Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 37-39.