Четвержук Тарас Іванович

Четвержук Тарас Іванович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ.

Написати повідомлення
Написати повідомлення

2011 р. магістр з металорізальних верстатів та систем (Луцький національний технічний університет);

2015 р. кандидат технічних наук (спеціальність 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя);

2021 р. – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки (Луцький національний технічний університет).

01.09.2015 - 01.03.2017 – асистент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування ЛНТУ;

01.03.2017 - 01.11.2017 – асистент кафедри прикладної механіки ЛНТУ;

01.11.2017 - 01.02.2020 – старший викладач кафедри прикладної механіки ЛНТУ;

01.02.2020 - 08.01.2021 – доцент кафедри прикладної механіки ЛНТУ;

08.01.2021 - по даний час – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ.

Відповідальний виконавець науково-дослідної теми No д/р 0116U001942 «Вдосконалення вузлів верстатів токарної групи з метою підвищення продуктивності обробки» (2016-2020 р.р.).

Конструювання верстатів та машин; проектування, модернізація та підвищення ефективності металорізальних верстатів та виробничих комплексів; CAD-CAM-CAE технологій в машинобудуванні.

Методичне забезпечення

2023

 1. Обслуговування і експлуатація машин та технічних комплексів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання. / уклад. Т.І. Четвержук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2023. – 40с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12024

2022

 1. Обслуговування і експлуатація машин та технічних комплексів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна механіка», спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. Т.І. Четвержук. Луцьк: Луцький НТУ, 2022 – 44с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11541

2021

 1. Транспортно-накопичувальні системи та промислові роботи: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна механіка», «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» спеціальності 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад. Р.М. Полінкевич, Т.І. Четвержук. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 32 с.

2020

 1. Основи конструювання верстатів та машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання / уклад. Р.М. Полінкевич, Т.І. Четвержук, – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – 104с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2485

2019

 1. Експлуатація та обслуговування машин. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Т.І. Четвержук, – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 68с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1324
Навчальний посібник

2024

 1. Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки : навч. посіб. / Т. Є. Божко, Б. П. Валецький, Л. М. Самчук, Т. І. Четвержук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15692
Статті Scopus

2023

 1. Halchuk, T. N., Povstyanoy, O. Y., Bembenek, M., Redko, R. G., Chetverzhuk, T. I., & Polinkevych, R. M. (2023). Impact of technological System’s characteristics on the machining accuracy of bearing rings. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), 10(1), A22-A30. doi:10.21272/jes.2023.10(1).a4 / URL: https://jes.sumdu.edu.ua/impact-of-technological-systems-characteristics-on-the…
 2. Zaleta O. M., Povstyanoy O. Yu., Ribeiro L. F., Redko R. G., Bozhko T. Ye., Chetverzhuk T. I. (2023). Automation of optimization synthesis for modular technological equipment. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A6-A14, doi: 10.21272/jes.2023.10(1).a2 / URL: https://jes.sumdu.edu.ua/automation-of-optimization-synthesis-for-modular-techn…

2022

 1. Oleg Zabolotnyi, Olha Zaleta, Tetiana Bozhko, Taras Chetverzhuk & José Machado. Algorithmization of Functional-Modular Design of Packaging Equipment Using the Optimization Synthesis Principles. ICIENG 2022, LNME, Innovations in Mechatronics Engineering II, pp. 143-154, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_13 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_13

2021

 1. Povstianoi, O.Y., Rud, V.D., Imbirovych, N.Y., Halchuk T.N., Chetverzhuk T.I., Smal M.V., Dziubynskyi A.V. Optimization of the Properties of Multilayer Porous Permeable Materials. Mater Sci 56, 530-535 (2021). https://doi.org/10.1007/s11003-021-00460-2 / URL: https://doi.org/10.1007/s11003-021-00460-2
 2. Oleksandr Povstyanoy, Oleg Zabolotnyi, Olena Kovalchuk, Dmytro Somov, Taras Chetverzhuk, Konrad Gromaszek, Saltanat Amirgaliyeva, and Nataliya Denissova. Analysis, development and modeling of new automation system for production of permeable materials from machining waste. Mechatronic Systems I. Applications in Transport, Logistics, Diagnostics and Control. Edited By Waldemar Wójcik, Sergii Pavlov, Maksat Kalimoldayev, Copyright Year 2021. https://doi.org/10.1201/9781003224136. / URL: https://doi.org/10.1201/9781003224136.

2020

 1. Huliieva, N.M., Somov, D.O., Pasternak, V.V., Samchuk, L.M. and Chetverzhuk, T.I.. "The Selection of Boron Nitride Circles for Grinding Saponite–Titanium Composites Using Non-Parametric Method" Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, vol.57, no.6, 2020, pp.53-64. https://doi.org/10.2478/lpts-2020-0033 / URL: https://doi.org/10.2478/lpts-2020-0033

2019

 1. Taras Chetverzhuk, Oleg Zabolotnyi, Viktor Sychuk, Roman Polinkevych and Anatolii Tkachuk. A Method of Body Parts Force Displacements Calculation of Metal-Cutting Machine Tools Using CAD and CAE Technologies. Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC), Print ISSN: 2516-0281, Online ISSN: 2516-029X, pp. 37-47, Vol. 3, No. 4, 1st October 2019, Published by International Association of Educators and Researchers (IAER), DOI: 10.33166/AETiC.2019.04.004,Available:http://aetic.theiaer.org/archive/v3/v3n4/p4.html. / URL: http://aetic.theiaer.org/archive/v3/v3n4/p4.html
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Скляров Р.А., Шанайда В.В., Редько Р.Г., Четвержук Т.І. Порівняльно-правовий аналіз законодавства у сфері захисту програмних продуктів у Франції, Німеччині та Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2023. Випуск 14. С. 27 - 39.
 2. T. Chetverzhuk . Investigation of Cutting Force During Boring of Screw Non-rigid Machine Parts./ R. Redko, O. Povstyanoy, R. Polinkevich, T. Chetverzhuk, O. Zaleta. // Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Випуск 1(20). – С.27-34.

2022

 1. Четвержук Т.І. Проблеми та задачі проектування та розрахунку несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням навантажень. / Т.І. Четвержук, Р.Г. Редько, Р.М. Полінкевич, О.М. Залета, Б.П. Валецький. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2022. №73. – С. 101-104.

2021

 1. Четвержук Т.І. Статистичне моделювання технічних характеристик металорізальних верстатів./ Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Редько Р.Г., Залета О.М., Скляров Р.А. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2021. №71. – С. 322-329
 2. Четвержук, Т.І. Аналіз зношення губок затискних цанг багатошпиндельних токарних автоматів. / Р.Г. Редько, Р.А. Скляров, Р.М. Полінкевич, Т.І. Четвержук, О.І. Редько. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2021, №71. – С. 294-297.

2019

 1. Четвержук, Т.І. Частотний аналіз биття шпинделя металорізального верстата на основі нейронних мереж. / Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Зубовецька Н.Т., Сичук В.А.// Нейромережні технології та їх застосування НМТіЗ-2019: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції «Нейромережні технології та їх застосування НМТіЗ-2019»/ за заг. ред. С.В.Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – С. 99-110.
 2. Четвержук, Т.І. Режими роботи системи ЧПУ верстата в процесі його експлуатації./ Четвержук, Р.М. Полінкевич, Р.Г. Редько, Н.Т. Зубовецька // Наукові нотатки: міжвуз. зб.наук. праць. – Луцьк, 2019. – Вип. 66. − С. 373-378.
Тези доповідей

2023

 1. Четвержук Т.І. Експериментальне дослідження процесів розточування нежорстких заготовок / Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І., Редько Р.Г., Залета О.М. // Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку». м. Краматорськ-Тернопіль, 20 – 22 червня 2023 року. С.108.
 2. Четвержук Т.І. Дослідження опор високошвидкісних шпиндельних вузлів/ Н.Т. Зубовецька, Т.І. Четвержук, Л.Ю. Федік // Тези IX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» (TERMM-2023). м. Луцьк, 29 травня-01 червеня 2023р. С. 20-22.
 3. Четвержук Т.І. Застосування технологій дистанційного навчання у процесі підготовки здобувачів вищої освіти Луцького національного технічного університету./ Герасимчук Г.А. , Кабак В.В., Четвержук Т.І. // IX Міжнародної науково-практичній конференції «ІТОНВ-2023». м. Луцьк, 25-26 травня 2023 року. С. 46-48.
 4. Четвержук Т. І. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD / CAM систем. / Четвержук Т. І., Повстяной О.Ю., Редько Р. Г., Полінкевич Р. М., Залета О.М. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 25-26 травня 2023р. м. Чернігів. 45-47.
 5. Четвержук Т.І. Вплив несучої системи верстата на показники його якості./ Полінкевич Р.М. Редько Р.Г. Четвержук Т.І. // Збірник наукових доповідей міжнародної науково-технічної конференції МТІ-2023 «Матеріали та технології в інженерії» 16-18 травня 2023 р. м. Луцьк. С. 204-207.
 6. Четвержук Т. І. Методи технічного діагностування процесів та обладнання для оброблення матеріалів. / Четвержук Т. І., Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Редько Р. Г. // Збірник наукових праць ХI-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» 31 січня - 3 лютого 2023. м. Львів – Звенів. С. 94-96.
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Tkachuk, A., Zabolotnyi, O., Chetverzhuk, T., Svirzhevskyi, K., Kononenko, A.: Increasing the Wear Resistance of the Friction Surfaces of Rotating Parts Made of Bearing Steels Through Hardening Processing Methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1060 012025. Advanced Materials & Demanding Applications 2020 (AMDA 2020), (2021). https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012025 / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012025