m.yaroshevichmp

Ярошевич Микола Павлович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра галузевого машинобудування

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра галузевого машинобудування

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1980 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут та здобув кваліфікацію інженера-механіка.  Кандидат технічних наук з 1986 року; в 1990 році отримав учене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури». Доктор технічних наук з 2004 року. У 2005 році отримав вчене звання професора кафедри ТММ і ДМ Луцького НТУ .

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

1982 р. –1985 р. – аспірант кафедри ТММ і ДМ Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ);

1985 р. – 1986 р. – молодший науковий співробітник кафедри ТММ і ДМ ЛЛТІ;

1987 р. – 1990 р. – старший науковий співробітник кафедри ТММ і ДМ ЛЛТІ;

1991 р. – 2000 р. – доцент кафедри ТММ і ДМ Луцького індустріального інституту;

2000 р. – 2011 р. – завідувач кафедри ТММ і ДМ ЛДТУ;

2011 р. –2017 р. – завідувач кафедри ОЛК і ТММ Луцького НТУ;

09.2017 р. – до цього часу – професор кафедри галузевого машинобудування Луцького НТУ.

Львівський лісотехнічний інститут

1982 р. –1985 р. – аспірант кафедри ТММ і ДМ Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ);

1985 р. – 1986 р. – молодший науковий співробітник НДС кафедри ТММ і ДМ ЛЛТІ;

1987 р. – 1990 р. – старший науковий співробітник НДС кафедри  ТММ і ДМ ЛЛТІ;

1991 р. – 2000 р. – доцент кафедри ТММ і ДМ Луцького індустріального інституту;

2000 р. – 2011 р. – завідувач кафедри ТММ і ДМ ЛДТУ;

2011 р. –2017 р. – завідувач кафедри ОЛК і ТММ Луцького НТУ;

09.2017 р. – до цього часу – професор кафедри галузевого машинобудування Луцького НТУ.

1985 р. – 1986 р. – молодший науковий співробітник НДС кафедри ТММ і ДМ ЛЛТІ;

1987 р. – 1990 р. – старший науковий співробітник НДС кафедри  ТММ і ДМ ЛЛТІ;

  1. Ярошевич М.П.,Ярошевич Т. С.,Клименко О. Д. Cпосіб генерації енергії з можливістю використання і часткового гасіння шкідливої вібрації опори. UA (11) 154421 (13) U(51) МПК (2023.01)H02P 31/00

2.  Патент на винахід № 103392 Спосіб пуску вібраційної машини  дебалансними віброзбудниками, що самосинхронізуються  / Ярошевич Т.С., Ярошевич М.П. / Державний реєстр патентів України на винаходи 10.10.2013, бюл. № 19.

 3. Ярошевич Т.С. Патент на корисну модель № 94494. Вібраційний майданчик з бігармонічними коливаннями / Ярошевич М.П., Ярошевич Т.С., Силивонюк А.В. / Державний реєстр патентів України на корисні моделі 10.06.2015, бюл. № 24

4.Блехман И.И.,  Ярошевич Н.П. Способ пуска вибрационной машины с двумя самосинхронизирующими-ся дебалансними вибровозбудителями. Патент РФ № 25162624 от 21.03.2014