o.havryliuk

Гаврилюк Ольга Олександрівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент

Гаврилюк Ольга Олександрівна

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

Луцький національний технічний університет

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2009 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Облік і аудит».
Кандидатську дисертацію захищено 22 січня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.17 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), отримано диплом кандидата економічних наук ДК No014325.
Вчене звання доцента отримала у 2019 році (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 року No 002509).

Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) магістр з обліку і аудиту.

1. Стажування на кафедрі обліку і оподаткування у закладі Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Термін 23.03.2018-23.04.2018. Свідоцтво № 41/18 від 24.04.2018 р.
2. Стажування у закладі Технічний університет «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Республіка Польща). Термін 21.05.2018-21.08.2018 (220 годин). Сертифікат № 19-2018-LNTU від 21.08.2018 р.
3. Стажування у закладі Вищий Семінаріум Духовний у Варшаві (м. Варшава, Республіка Польща). Термін 11.03.2019-22.03.2019 (120 годин).
4. Стажування у закладі Політехнічний інститут Браганси (м. Браганса, Португалія). Термін 17.06.2019 - 21.06.2019.
5. Стажування у закладі Західнофінлянський коледж, Фінляндія (Länsi-Suomen opisto, Huittinen). Термін 09.03.2020 – 13.03.2020.
6. Стажування «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в навчальних закладах: європейський досвід». (м. Краків, Польща). Термін з 24.04.2021-30.05.2021, дистанційно (180 годин / 6 ECTS credits).
7. Тренінги «Налаштування Інтернет безпеки у навчальному закладі для викладачів» та «Цифрові інструменти для дистанційної освіти» на базі ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» 21-22 листопада 2020 р. (сертифікати № 751575424-77v та 751548896-85v), «Дистанційне навчання від теорії до практики. Сервіси та навички» 22-23 листопада 2020 р. на базі ГО «Рух Освіта» (Диплом № 752592197D); «Фінансовий облік: весна 2020 за програмою міжнародної сертифікації САР/СІРА» на базі Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ Львівська політехніка до з 15.01.2020 року до 29.02.2020 року.

01.09.2009 – 16.11.2009 – асистент кафедри обліку і аудиту;
17.11.2009 – 30.06.2010 – асистент кафедри обліку і аудиту за сумісництвом;
18.11.2009 – 20.11.2012 – аспірант з відривом від виробництва;
01.09.2010 – 30.06.2011 – асистент кафедри обліку і аудиту за сумісництвом;
01.09.2011 – 31.05.2012 – асистент кафедри обліку і аудиту за сумісництвом;
01.09.2012 – 21.11.2012 – асистент кафедри обліку і аудиту за сумісництвом;
21.11.2012 – 01.03.2013 – асистент кафедри обліку і аудиту;
01.03.2013 – 31.08.2013 – старший викладач кафедри обліку і аудиту;
02.09.2013 – 01.11.2017 – старший викладач кафедри обліку і аудиту;
01.11.2017 – до цього часу –доцент кафедри обліку і аудиту.

Оперативний облік в сільському господарстві, удосконалення
управлінських інформаційних систем, обліково-аналітичне забезпечення управління земельними та лісовими ресурсами.

Дисертація

2016

 1. Бортнікова Ольга Олександрівна. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством.- Дисертація канд. екон. наук: 08.00.09, Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012.- 240 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ztWi72Sd1I2qz0fpX1-puwMSStDWJVGa/view?usp=shar…
Методичне забезпечення

2023

 1. Business Communications and Professional Ethics (in English) : methodical instructions for individual work for applicants for the second (master's) level of higher education educational program «Accounting and Taxation» areas of knowledge 07 Management and administration specialty 071 Accounting and taxation full-time and part-time education / O. Havryliuk. Lutsk : LNTU, 2023. 36 p.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14486
 2. Business Communications and Professional Ethics (in English) : lecture notes for applicants for the second (master's) level of higher education educational program «Accounting and Taxation» areas of knowledge 07 Management and administration specialty 071 Accounting and taxation full-time and part-time education / O. Havryliuk. Lutsk : LNTU, 2023. 60 p.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14453
 3. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7861
 4. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Гаврилюк. Луцьк: ЛНТУ, 2023. 32 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7860
 5. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 32 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7856

2022

 1. Бухгалтерський облік : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. О. О.Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 128 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11778
 2. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 88 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11779

2021

 1. Бухгалтерський облік в Україні : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О.Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 132 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9728
 2. Галузеві рішення автоматизації обліку : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання/ уклад. О. О. Гаврилюк. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. 200 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11256
 3. Бухгалтерський облік : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Гаврилюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 176 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11254
 4. Професійна етика бухгалтера : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, Т.А. Талах. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 28 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10826
 5. Професійна етика бухгалтера : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, Т.А. Талах. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 24 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10825
 6. Професійна етика бухгалтера : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец/ 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, Т.А. Талах. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 84 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10824
 7. Бухгалтерський облік в Україні : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 44 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9731
 8. Бухгалтерський облік в Україні : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О.Гаврилюк. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 96 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9730
 9. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О. О. Гаврилюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 100 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7855

2020

 1. Галузеві рішення автоматизації обліку : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н.В. Голячук, О.О. Гаврилюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 24 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8153
 2. Галузеві рішення автоматизації обліку : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Гаврилюк. - Луцьк : Луцький НТУ, 2020. - 76 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2505

2019

 1. Основи бухгалтерського обліку : метод. вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Гаврилюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 44 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7760
 2. Бухгалтерський облік : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка; здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. : І.І. Бродська, О.О. Гаврилюк, С.В. Зеленко, І.В. Жураковська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 58 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7034
 3. Основи бухгалтерського обліку : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спец. 232 Соціальне забезпечення денної та заоч. форм навч. / уклад. О.О. Гаврилюк. - Луцьк : Луцький НТУ, 2019. - 80 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1647
Монографія

2021

 1. Облікові, податкові та контрольні чинники забезпечення ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу : монографія / В.В. Чудовець та ін. ; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. 148 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15218

2019

 1. Обліково-фінансові механізми підвищення ефективності діяльності підприємств лісового господарства України : монографія / В. В. Чудовець та ін. ; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 212 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14783
Навчальний посібник

2023

 1. Облік, оподаткування та контроль: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування / Укладачі: І.І.Бабіч, І.М.Вахович, О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, С.В.Зеленко, О.І. Кузьмак, К.Є. Нагірська, Т.А.Писаренко, Р.В.Сидоренко, Т.А.Талах. / під ред. І.В. Жураковської. Луцьк:ЛНТУ, 2023, 420с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1n7w3gp5ZJa58PEfIMhqeiLE_ZQgttvMX/view?usp=shar…
Статті Scopus

2020

 1. S. Sudomyr, O. Havryluik, V. Niziaieva, L. Lutay, L. Prodanova. Methods and Techniques of Motivation of Subjects of Regional Economy for Innovative Improvement. International Journal of Scientific; Technology Research. Volume 9. Issue 03, March 2020. Pp. 1196-1200. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Methods-And-Techniques-Of-M…

2019

 1. Volodymyr Pikhotskyi, Yurii Nikolaienko, Zhanna Derii, Oleksandr Zaitsev, Olha Havryliuk, Iryna Dmytrenko Modelling the Impact of Institutional Environment on Key Macroeconomic Indicators. International Journal of Engineering and Advanced Technology. ISSN: 2249 – 8958. 2019, Volume-9 Issue-1. P. 6957-6363. / URL: https://www.ijeat.org/portfolio-item/a2133109119/
Статті Web of Science

2021

 1. Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Kovalska L., Talakh T., Havruliuk O. Integrated assessment, analysis and management of financial security and stability of joint-stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine. Economic Engineering in Agriculture Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021. P. 589-603. / URL: https://www.managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_2/Art68.pdf
 2. Vitalii Chudovets, Olena Stashchuk, Olha Havryliuk, Iryna Brodska, Iryna Tkachuk, Yuliia Grudzevych. Development of accounting and taxation of SMEs as a factor of macroeconomic stability of the country in the context of global challenges: a case study of Ukraine. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. NO.: 11/01/XVIII. (Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVIII.) / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_02.pdf
 3. Darya Trachova, Svitlana Diachek, Nataliia Vyhovska, Olha Havryliuk. Conceptual framework for digitization of depreciation policy. VOL. 12 NO. 3 (2021): Independent Journal of Management & Production. / URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1539

2020

 1. Mykola Dziamulych, Irуna Sadovska, Tetiana Shmatkovska, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Olga Gavryliuk. The Study of The Relationship Between Rural Population Spending on Peasant Households with the Main Socio-Economic Indicators: a Case Study Of Volyn Region, Ukraine. Scientific Papers Series-Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020/4/1. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2202-the-study-o…

2019

 1. Sodoma R., Agres O., Havryliuk O., Melnyk K. Mortgage lending in the agricultural economy: opportunities and risks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, [S.l.], v. 1, n. 28, p. 225-233, mar. 2019. ISSN 2310-8770. / URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/8658/1/161882-Article%20Text-3588…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Гаврилюк О.О., Талах Т.А. Ділові комунікації в системі наукових досліджень. Економіка та суспільство. 2023. No 52. / URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2585
 2. Havryliuk O. Effective business communication in the system of accounting and taxation // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2023. - №11. / URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/11/9340

2021

 1. Гаврилюк О. О., Талах Т. А. Формування цінностей у сфері обліку і оподаткування через вивчення етичних норм // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2021. №11 / URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7723

2019

 1. Гаврилюк О. О. Економічний зміст категорії "земельні ресурси" в контексті організації обліку і контролю на сільськогосподарському підприємстві. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 77–81. / URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4330&i=15#:~:text=77%E2%80%9381.%20DOI%3A-,10…

2018

 1. Гаврилюк О. О., Чоп М. О. Сучасний стан виробництва продукції рослинництва та його вплив на побудову обліку витрат. Ефективна економіка. 2018. № 6. / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php/02-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/ins…
 2. Гаврилюк О.О. Інформаційна база управління ефективністю землекористування. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Випуск 15 (57). – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Вахович І.М. – Луцьк, 2018. – C. 25-32.
  / URL: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rupzB8dL05wmBg5Y4grxZfaeQRnMtNTV
Тези доповідей

2023

 1. Гаврилюк О.О., Яцишин А.В. Система обліку фінансових результатів в галузі будівництва: кіберзпека та захист інформації. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. С. 26-29. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Pzp8nPb97ZTzumjjJCO2iTzqBRM8Sn4m/view

2021

 1. Гаврилюк О.О. Автоматизація бухгалтерського обліку з врахуванням
  галузевого аспекту // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 88 с. С. 9-11. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%D0%97%D0%B1i%D1%80%D0%BD%D…
 2. Гаврилюк О. О. , Риковська Л. О. Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа для імплементації міжнародних етичних норм обліку в українську практику. Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, м. Луцька, 14 трав. 2021 р. Луцьк, 2021. С. 41-43.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9571
 3. Гаврилюк О.О. Бухгалтерський облік операцій з купівліпродажу землі в Україні // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 83-86 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 4. Голян В.А., Гаврилюк О.О. Трансформація земельних відносин у 2019-2021 роках: проблеми податкового регулювання та обліково-аналітичного забезпечення. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 1), м. Львів, 24 вересня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 51–53. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/24.09.2021/589

2020

 1. Гаврилюк О.О. Облікова вартість земель сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва: нормативний аспект // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 червня 2020 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 12. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 29-33. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 2. Havryliuk O. Accounting and Tax Support of the Land Market in the Conditions of its Liberalization and Globalization // Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020. С. 36-39. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16088/1/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%…

2019

 1. Гаврилюк О.О. Академічна доброчесність як основа якісної підготовки фахівців з обліку і оподаткування // Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 11.03 – 23.03.2019). – Варшава, 2019. – 175 с. – С. 47-50.
  / URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/5686/1/ece-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%…
 2. Гаврилюк О.О. Плата за землю як регуляторний інструмент фіскальної політики держави // Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 лютого 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. – 262 с. – С. 18-21.
  / URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/736/1/T_3_Klymchuk.pdf
 3. Гаврилюк О.О. Звітність щодо екологічної політики європейських сільськогосподарських товаровиробників // Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук. конф. Житомирська політехніка. Житомир, 2019. С. 218-220.
  / URL: https://conf.ztu.edu.ua/rozvytok-integrovanoyi-zvitnosti-pidpryyemstv-4-5-zhovt…
 4. Гаврилюк О.О. Аналіз та перспективи розвитку лісової галузі у Волинській області // Європейська інтеграція України: економічні, політичні, гуманітарні та правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, Вінниця, 22-23 листопада 2019 р. / редкол.: Л.А. Прицюк. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2019. С. 90-92. / URL: http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2019/12/konferentsiyi-Yevropeyska-inteh…
 5. Гаврилюк О.О. Облікова вартість землі в умовах відкриття ринку земельних ресурсів // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 року). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 11-13. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…

2018

 1. Гаврилюк О.О. Шляхи вдосконалення системи статистики України на основі дослідження функціонування USDA. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – С. 377-379. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19161/1/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%8…