Юлія Мельник

Мельник Юлія Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2006 рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію «інженер-еколог» Луцького державного технічного університету (диплом ВС № 30323810).

 У квітні 2006 року була прийнята на посаду інженера-програміста III категорії кафедри міського будівництва та господарства Луцького державного технічного університету.

 У вересні 2008 року за конкурсом прийнята на посаду асистента кафедри міського будівництва та господарства Луцького державного технічного університету.

З листопада 2009 року по листопад 2012 – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва.

З грудня 2012 року прийнята на посаду асистента кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету.

У лютому 2012 року закінчила ННЦПО Луцького національного технічного університету. Рішенням державної кваліфікаційної комісії від 26 лютого 2012 р присвоєно кваліфікацію "спеціаліст міського будівництва та господарства" (диплом 12 ДСК№219098)

В 2013 році було захищено дисертацію та присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук (рішенням Атестаційної колегії від 17 січня 2014 року, диплом кандидата наук ДК № 019307).

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії.

В грудні 2021 року закінчила магістратуру Волинського  національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та  отримала кваліфікацію " Інженер землевпорядник. Інженер геодезист." (диплом М21№120279)

У 2006 рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію «інженер-еколог» Луцького державного технічного університету (диплом ВС № 30323810).

У лютому 2012 року закінчила ННЦПО Луцького національного технічного університету. Рішенням державної кваліфікаційної комісії від 26 лютого 2012 р присвоєно кваліфікацію "спеціаліст міського будівництва та господарства" (диплом 12 ДСК№219098)

 

В 2013 році було захищено дисертацію та присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук (рішенням Атестаційної колегії від 17 січня 2014 року, диплом кандидата наук ДК № 019307).

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії.

В грудні 2021 року закінчила магістратуру Волинського  національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій та  отримала кваліфікацію " Інженер землевпорядник. Інженер геодезист." (диплом М21№120279)

01.09.2008 р. –01.09.2015р. – Луцький національний технічний університет, асистент кафедри міського будівництва та господарства;

01.09.2015р. – 01.07.2017 р. – Луцький національний технічний університет, доцент кафедри міського будівництва та господарства;

01.07.2017 р. – по теперішній час – Луцький національний технічний університет, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії.

2012-2013 р.р. - брала участь у ЛНТУ у виконанні Держбюджетної науково-дослідної роботи на тему «Аналітичні та експериментальні методи стереофрактографічних досліджень у трибоматеріалознавстві» (номер держреєстрації в УкрІНТЕІ  0112U000290), на посаді виконавець (молодший наук. співробітник)

Статті Scopus

2023

 1. Uhl А., Melnyk О., Melnyk Yu. Application of the stereomicrophotogrammetric method for the complex study of the Al-Cu-Mg alloys system.Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (4): 056 - 061 / URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/056
 2. Gomon, P., Gomon, S., Pavluk, A., et al. Innovative Method for Calculating Deflections of Wooden Beams Based on the Moment-Curvature Graph. Procedia Structural Integrity. 2023. Vol. 48. C. 195–200. / URL: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.07.148
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Уль А.В. Мельник Ю.А., Мельник А.В.. Кількісні інструменти вимірювання та класифікації міського простору // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Вип. 19. – С. 201-216. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-23

2022

 1. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Орешкович М. Реконструкція інженерних споруд та мереж, ландшафту на основі технології лазерного сканування // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. - С.147-161. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-16
 2. Мельник Ю.А., Верешко О.В., Войтюк А.І. Мельник О.В., Гомон С.С. Терапевтичні ландшафти в системі публічного простору закладів вищої освіти, як засіб розкриття творчого потенціалу здобувачів // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 17. – С. 78-83. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-7(17)-10
 3. Верешко О.В., Мельник Ю.А., Гомон С.С. Використання морфологічного підходу при розробці концепції розвитку історичної частини м. Луцька // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. – С. 40-45. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-05
 4. Уль А.В., Мельник О.В., Мельник Ю.А., Мельнійчук М.М. Дистанційний моніторинг урбанізованих територій // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. – С. 162-173. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-17
Тези доповідей

2023

 1. Мельник Ю.А., Верешко О.В., Вайзе Т. Роль сучасних інформаційних технологій у міському плануванні // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., м. Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 21-23. 0,18 обл.вид.арк. / URL: https://konf-mbg.wixsite.com/lntu-bci-mbg-2023

2022

 1. Мельник Ю.А., Верешко О.В., Войтюк А.І. Терапевтичні ландшафти в системі публічного простору закладів вищої освіти, як засіб розкриття творчого потенціалу здобувачів // Інновації у будівництві: зб. тез доп. VІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 12.05.2022р., Луцьк [Ел. рес.] – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 85-90 / URL: https://sites.google.com/view/iic-2022
 2. Парфентьєва І.О., Мельник Ю.А., Прихода Р.І. Енергозбереженні технології в будівництві // Інновації у будівництві: зб. тез доп. VІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 12.05.2022р., Луцьк [Ел. рес.] – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 91-93 / URL: https://sites.google.com/view/iic-2022
 3. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Орешкович М. Напрямки реконструкції інженерних споруд та мереж, ландшафту на основі технології лазерного сканування // Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва: зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 18.11.2022 р., Луцьк [Ел. рес.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 53-55 / URL: https://sites.google.com/lntu.edu.ua/2022/tezi-dop
 4. Уль А.В., Мельник О.В., Мельнійчук М.М., Мельник Ю.А. Дистанційний моніторинг урбанізованих територій // Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва: зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 18.11.2022 р., Луцьк [Ел. рес.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 62-65. / URL: https://sites.google.com/lntu.edu.ua/2022/tezi-dop