9000@lntu.edu.ua

Андрущак Ігор Євгенович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

2006 - закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за  спеціальністю "Технологія бродильних виробництв і виноробства" (кваліфікація «Інженер-технолог» (ДСК №040554 від 28 грудня 2006).

2010 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка  -  захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделі та методи оптимізації в програмному середовищі  підтримки фармакокінетичних системних досліджень» за спеціальністю 01.05.04 – «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» (ДК №060251 від 01.07.2010).

2013 - Луцький національний технічний університет - присвоєно вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерних технологій професійного навчання» (12ДЦ №034535 від 28.05.2013 року).

2016 - закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю “Фінанси і кредит” (кваліфікація «Спеціаліст з фінансів і кредиту» (С16 №051965 від 25 червня 2016).

2016 - закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю “Комп’ютерні системи і мережі” (кваліфікація «Інженер з комп’ютерних систем та мереж» (С16№060434 від 25 червня 2016).

2016 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка - захистив докторську дисертацію на тему: «Розробка та застосування методів прийняття рішень, оптимізації та керування в системних медичних дослідженнях» за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (ДД005299 від 25.02.2016).

2018 - Сertyfikat znajomości języka polskiegoB2 (№431) Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki.

2018 - закінчив юридичний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (спеціальність "Право", кваліфікація “магістр права” (М18№092838 від 30 червня 2018).

2018 - Луцький національний технічний університет - присвоєно вчене звання професора кафедри «Комп’ютерних технологій та професійної освіти» (АП №000503 від 23.10.2018 року).

2021 - First Certificat in English (FCE) – B2 First Council of Europe Level B2 (№ПК05477296/000302-21)LNTU.

2023 - закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення” (кваліфікація «магістр із інжеренії програмного забезпечення» ( М23 №131515 від 31.12.2023).

2023 - закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” (кваліфікація «магістр з обліку і оподаткування» ( М23 №133513 від  30.12.2023).

Андрущак І.Є., є автором понад 300 наукових праць, 24 монографій, 16 посібників. 

Нагороджений:

 1. Почесна грамота Волинської обласної ради (2016).
 2. Грамота Луцького НТУ за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів (2016).
 3. Подяка міського голови (2018).
 4. Подяка Волинського обласного центру зайнятості (2018). 
 5. Почесна грамота Волинської обласної ради (2019).
 6. Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2019).

2007-2010 - навчання в аспірантурі Тернопольського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

2010-2011 - старший викладач кафедри компʼютерних технологій професійного навчання Луцького НТУ 

2011-2015 - доцент кафедри компʼютерних технологій професійного навчання Луцького НТУ 

2011-2015 - навчання в докторантурі Тернопольського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

2015 - професор кафедри компʼютерних технологій Луцького НТУ 

2016-2018 - завідувач кафедри компʼютерних технологій професійного навчання Луцького НТУ 

2018-2021 - декан факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права Луцького НТУ

2021 - професор кафедри інженерії програмного забезпечення Луцького НТУ

 

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ:

 1. Журналу «Обчислювальної та прикладної математики» кафедри обчислювальної математики факультету компʼютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://jnam.knu.ua/index.php/jnam/about)
 2. Фаховий науковий журнал «Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» Луцького НТУ http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/about/editorialTeam
 3. Міжнародний науковий журнал “Системи керування та комп’ютери” (Control (Systems and Computers) (ISSN Print 2706-8145 ISSN Online 2706-8153 https://doi.org/10.15407/csc) м.Київ пр. Академіка Глушкова, 40. 
 4. Журнал «Перспективні технології та прилади» Луцького НТУ https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/about/editorialTeam

 

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

     1. Голова експертної комісії – первинна експертна експертиза з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.05103 «Програмна інженерія» галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Полтавському інституті бізнесу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – 21-23 червня 2017р. – наказ Міністерства освіти і науки України №1118-А від 12.06.2017р.

     2. Голова експертної комісії – первинна експертна експертиза з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.05103 «Програмна інженерія» галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» у Донбаському інституті техніки та менеджменту Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – 21-23 червня 2017р.

     3. Голова експертної комісії – первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Управління проектами зі спеціальності 122 «Компютерні науки та інформаційні технології (Компютерні науки)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Тернопільському національному технічному університет. – 13-15 грудня 2017р. – наказ Міністерства освіти і науки України №367-А від 29.11.2017р.

     4. Член (експерт) Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній комісії (Міністерство освіти і науки України / Державна освітня установа “Навчально-методичний центр з питань якості освіти”) 2018-2020р.

 

 

ЧЛЕН ГО:

1. Член громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство» №23-00042FS.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2017

1. 15 травня по 15 червня 2017р. Academia Techniczno-humanistyzna, Bielsko-Biala, Poland (Certyficat № К18/154/2017) – 324 год.

2. 7-21 грудня 2017р. Ustainable Development Innovations in medicine and IT technologies, Ljubljana, Slovenia  – 30 год.

 

2018

3. 1 січня по 1 березня 2018р. Academia Techniczno-humanistyzna, Bielsko-Biala, Poland (Certyficat № К18/31/2018) – 324 год.

4. 1-14 вересня 2018р. Ustainable Development Innovations in medicine and IT technologies, Ljubljana, Slovenia  – 30 год.

5. 26-30 November 2018 - Global IPD Week FY 19 hosted by the Technical Field Engagement team (Certificate of Attendance – Cisco Networking Academy.

6. 20 листопада 2018 р. - Проходження тренінгу з курсу «Вступ до кібербезпеки» для здійснення навчання учнів з використанням курсу програми мережних академій Cisco «Вступ до кібербезпеки» (Certificate of Attendance).

7. Global IPD Week-2018 Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 17 – 21 september 2018 (9 hours) (Certificate of Attendance – Cisco Networking Academy).

8. Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) курс з “Вступ до кібербезпеки” 20 листопада 2018 (15 год.)

 

2019

9. Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 13-17 may 2019 (21 год.)

10. Тернопільський націоанальний технічний університет імені Івана Полюя, курсАналітиккібербезпекиз 18.01. – 28.02. 2019р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 001651).

11. IPD Week-2019 Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 25 february – 1 march 2019 (17 hours).  

 

2020

12. Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) курс з “Вступ до кібербезпеки” 17-23 лютого 2020 (20 год.)

13.Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation) курс з “Вступ до кібербезпеки” 30 травня 2020.

14. Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) курс з “Вступ до кібербезпеки” 4-8 may 2020 (28 год.)

15. Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) курс з “Вступ до кібербезпеки” 5-9 october 2020 (31 год.)

16. Networking Academy CISCO (IoT Fundamentals Connecting Things) курс з “Вступ до кібербезпеки” 12 may 2020 (Certificate of course completion).

17. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation) курс з “Вступ до кібербезпеки” 25 november 2020.

18. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation) курс з “Вступ до кібербезпеки” 3 december 2020.

2021

19. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation) курс з “Вступ до кібербезпеки” 12 january2021.

20. Cloud Security Alliance (Sertificat of Training of Cloud Security Knowledge) курс з “CCSK v4.1. Foundation Training12 october 2021.

 

2022

21. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 11 hour) курс з “IPD Program28 february-4march 2022.

22. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation  for Five years of active participation and dedicated service in Cisco Networking Academy) aprill 2022.

23. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 16 hour) курс з “IPD Week May 20229-13 may2022.

24. 14.02 – 21.03 2022р. Nauczanie zdalne, dzialalnosc wydawnicza oraz projectowa w krajach UniiEvropejskiej. - Academia Techniczno-humanistyzna, Bielsko-Biala, Poland, w ramach program ERASMUS+, project numer 2020-1-PL01-KA203-082197. (Certyficat №К5/21-03/2022) – 180 god (6 ECTS).

25. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 21 hour) курс з “IPD Week November 20227-11 may 2022.

 

2023

26. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 17 hour) курс з “IPD Week March 2023” 23 february -3 march 2023.

27. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation) курс з “Junior cybersecurity analyst career path” 21 june 2023.

28. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 7 hour) курс з “IPD Week June 202312-16 june 2023.

29. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 29 hour) курс з “IPD Week June 202325-29september 2023.

30. Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 28 hour) курс з “IPD Week November 27- December 1, 2023.

 

2024

31. 16.01 – 20.02 2024р. Nauczanie zdalne, dzialalnosc wydawnicza oraz projectowa w krajach UniiEvropejskiej / Дистанційне навчання, публікаційна та проектна діяльність у країнах Євросоюзу - AcademiaTechniczno-humanistyzna, Bielsko-Biala, Poland, w ramach program ERASMUS+, project numer 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359. (Certyficat 4 /20-02/2024) – 180 god (6 ECTS).

32.Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 25 hour) курс з “IPD Week February 26- March 1, 2024.

Наукові інтереси:

- медична інформатика;

- кібернетика;

- системний аналіз;

- теорія оптимальних рішень;

- кібербезпека;

- компʼютерні мережі.

Монографія

2024

 1. Andrushchak I. Development of modern cryptographic information protection methods and techniques. The development of technical, agricultural and applied sciences as the main factor in improving life: collective monograph / International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2024. 156-165р.
  Available at: DOI – 10.46299/ISG.2024.MONO.TECH.2 / URL: https://isg-konf.com/the-development-of-technical-agricultural-and-applied-scie…
 2. Andrushchak I. Regulation of audit activities and its information security. Budget, finance, economy and management: the latest trends in business and startup development: collective monograph / Andrushchak I. – etc. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2024. 9-18р. Available at:
  DOI – 10.46299/ISG.2024.MONO.ECON.2
  / URL: https://isg-konf.com/budget-finance-economy-and-management-the-latest-trends-in…
 3. Andrushchak I. Aspects of blockchain technology as a component of information security. Technical, agricultural and physical sciences as the main sciences of human development: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2024. 172-182 р. Available at : DOI – 10.46299/ ISG.2024.MONO.TECH.1 / URL: https://isg-konf.com/technical-agricultural-and-physical-sciences-as-the-main-s…
 4. Andrushchak I. Modern features of the information audit of the enterprise. Economy, finance, management: world problems and development prospects: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2024. 52-61 р. Available at : DOI 10.46299/ISG.2024.MONO.ECON.1 / URL: https://isg-konf.com/economy-finance-management-world-problems-and-development-…

2023

 1. Martsenyuk V., Sverstyuk A., Andrushchak I., Matviiv Y., Rechun O. Ensuring information security basic components of access control / Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston, USA: Primedia eLaunch, 2023. 82-91 р. Available at: DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.TECH.1 / URL: https://isg-konf.com/prospective-directions-of-scientific-research-in-engineeri…
 2. Andrushchak I., Chudovets V., Rechun O. Audit aspects of the IT-infrastructure of the modern company / Methods of improving the economy, turism and management: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston, USA: Primedia eLaunch, 2023. 9-19 р. Available at: DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.ECON.1 / URL: https://isg-konf.com/methods-of-improving-the-economy-tourism-and-management/.
 3. Martsenyuk V., Sverstyk A., Andrushchak I., Androshchuk I., Matviiv Yu. Current aspects, challenges, threats and solutions of cyber security / Prospective and priority directions of scientific research in technical and agricultural sciences: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston, USA: Primedia eLaunch, 2023. 108-116 р. DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.TECH.3 / URL: https://isg-konf.com/prospective-and-priority-directions-of-scientific-research…
 4. Sverstyk A.,, Andrushchak I., Androshchuk I., Matviiv Yu. Peculiarities and directions development of accounting / Integration mechanisms of management of innovative processes in the economy: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston, USA: Primedia eLaunch, 2023. 16-25 р.
  DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.ECON.3
  / URL: https://isg-konf.com/integration-mechanisms-of-management-of-innovative-process…

2022

 1. Sverstyuk A., Andrushchak I., Matviiv Yu., Kosheliuk V., Surinivych O. Multichannel networks with periodic external load / Improvement of scientific approaches to the development of engineering: collective monograph /Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. 172-182р. Available at: DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.4 / URL: https://isg-konf.com/conferences/
 2. Andrushchak І., Матviiv Yu., Аndroshchuk I. Informational and mathematical modelling in epidemiological studies of acute respiratory diseases / «Scientific foundation in research in Engineering» Collective monograph. - Boston, 2022. – 155-165 p. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.2 / URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-in-research-in-engineering/
 3. Andrushchak І. Implementation of information and mathematical models and algorithms in the software environment / Theoretical foundations in research in Engineering: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 52-61р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.3 / URL: https://isg-konf.com/conferences/

2021

 1. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, В.А. Кошелюк, Ю.Я. Матвіїв. Інформаційне моделювання розрахунку композитних тіл із тріщинами за сумісної дії механічних та теплових навантажень. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 202с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 2. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, І.В. Андрощук, Ю.Я. Матвіїв. Дослідження непереровної та дискретної динаміки компартментних математичних моделей решітчастого типу. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 240с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 3. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак. Компартментні математичні моделі та методи дослідження їх стійкості при проектуванні кіберфізичних систем медико-біологічних процесів. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 450 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf

2019

 1. Вахович І.М., Марценюк В.П., Андрущак І.Є. Технічні аспекти тестування програмного забезпечення. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 2. Андрущак І., Рудь В., Матвіїв Ю. Determination critical distribution of ferrous composites by parameters of acoustic emissions. Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 164 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 3. Андрущак І., Голян В., Матвіїв Ю., Рудь К., Чудовець В. Особливості розвитку технології блокчейн. Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 200с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 4. Андрущак І.Є., Чудовець В.В. Застосування хмарних технологій в бухгалтерському обліку. Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва: колективна монографія / колектив авторів за ред. В.В. Чудовця. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 6-15. (0,45 обл. вид. арк.) (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ протокол № 5 від 26.12.2019 р.). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf

2017

 1. Andrushchak I., Matviiv Yu. Mathematical features of local computer networks with variable input signal: Monograph. - Lutsk NTU, 2017. – 110р. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 2. Andrushchak I., Matviiv Yu. Mathematical based of computer modelling of systems and processes: Monograph - Lutsk NTU, 2017. – 326р. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf

2016

 1. Андрущак І.Є. Технологія проблемно-орієнтованої експертної системи методу DECISION SURVE ANALYSIS (DSA) із застосуванням теорії втрат. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – 376 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 2. Андрущак І.Є. Особливості технологій системно-аналітичного обгрунтування впровадження інноваційних методик в медичній освіті. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – 140 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
 3. Andrushchak І.Ye. On algorithm of system analysis for decision support of medical research. Inzynier XXI wieku – projektujemy przyszlosc – Bielsko-Biala: Akademia Techniczno-humanistyczns, 2016. – 35-43 с. / URL: https://ubb.edu.pl
Навчальний посібник

2021

 1. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, І.В. Андрощук. Теорія ймовірностей – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 260 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 2. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, Т.В. Божидарнік, В.В. Чудовець. Інтелектуальний аналіз даних – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 3. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, Ю.Я. Матвіїів, В.А. Кошелюк. Тестування програмного забезпечення – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 4. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, І.В. Андрощук. Системний аналіз – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 240 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 5. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, І.В. Андрощук. Теорія випадкових процесів – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 6. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., І.Є. Андрущак, Ю.Я. Матвіїів, В.А. Кошелюк. Теорія прийняття рішень – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 260 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk

2019

 1. Андрущак І., Вахович І., Вавдіюк Н. Економіка охорони здоровя. Маркетинг медичних послуг – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 200 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 2. Андрущак І., Вахович І., Чудовець В., Марценюк В. Системний аналіз інформаційних процесів – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 200 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 3. Андрущак І., Левчук К., Матвіїв Ю., Ткачук І., Чудовець В. Особливості технології безпеки програм та даних – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 200 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
 4. Андрущак І., Гаврилюк О., Ліщина Н., Матвіїв Ю., Чудовець В. Проектування інтерфейсів користувача – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk

2018

 1. Марценюк В., Дідух В., Ладика Р., Сверстюк А., Андрущак І. Медична та біологічна фізика – Навчальний посібник з грифом МОЗ України. Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 304 с. / URL: https://www.tdmu.edu.ua

2017

 1. Андрущак І.Є. Прийняття рішень в умовах невизначеності – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2017. – 300 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk

2016

 1. Марценюк В., Андрущак І. Основи медичної інформатики – Начальний посібник з грифом Луцького НТУ. Луцьк: ЛНТУ, 2016. – 220 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/posibnyk
Статті Scopus

2023

 1. Tymkiv P., Kłos-Witkowska A, Andrushchak I. Optimization Methods for Determining Coefficients of Mathematical Model of Electroretinosignal for Detection of Neurotoxicity Risks. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3468, pp. 109-116. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900

2022

 1. Martseniuk V., Mayhruk Z., Kuchvara O.,Bahrii-Zaiats O, Andrushchak I. Software implementation of the multivariate method for the Hodgkin-Huxley model /Proceedings of the 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022) Ternopil, Ukraine, November 22-24, 2022. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900

2021

 1. Pasternak V., Samchuk L., Huliieva N., Andrushchak I., Ruban A. Investigation of the properties of powder materials using computer modeling. Materials Science Forum, 2021, 1038 MSF, pp. 33–39. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900

2020

 1. Zabolotnyi O., Pasternak V., Andrushchak I., Ilchuk N., Svirzhevskyi K.. Numerical Simulation of the Microstructure of Structural-Inhomogeneous Materials /Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, pp. 562-571 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900
 2. Nakonechnyi A., Martsenyuk V., Sverstiuk A, Andrushchak I., Loiko I. Network modeling of coexistence of virus strains admitting chaotic behavior / Ceur Workshop Proceedings / 2020, 2753, pp. 56-61 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900

2019

 1. Martsenyuk V., Mayhruk Z., Karpinski M., Milian N., Andrushchak I., Veselskawe O. On implementation of decision tree induction in cloud platforms / Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET), Dubai, United Arab Emirates, 26 March - 10 April 2019, doi: 10.1109/ICASET.2019.8714450, pp. 1-6. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900
 2. Martsenyuk V., Babinets L., Dronyak Y., Paslay O., Veselska O., Warsaw K., Andrushchak I., Klos-Witkowska A. On Development of Machine Learning Models with Aim of Medical Differential Diagnostics of the Comorbid States/ 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). DOI: 10.1109/IDAACS.2019.8924345. - 18-21 September, 2019, Metz, France. – p.313-318. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900
 3. Martseniuk V.P., Sverstyuk A.S., Andrushchak І.Ye. Approach to the study of global asymptotic stability of lattice differential equations with delay for modeling of immunosensors/ Journal of Automation and Information Sciences Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 58-71. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900

2018

 1. Martsenyuk V., Аndrushchak I., Sverstyuk A., Klos-Witkowska A. On investigation of stability and bifurcation of neural network with discrete and distributed delays . Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Springer, Cham book series (LNCS, volume 11127), 2018 / https://doi.org/10.1007/978-3-319-99954-8_2/ – pp. 300-313. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900
 2. Martsenyuk V., Andrushchak I., Gancarczuk T., Shangytbayeva G.,Warwas K. On an approach of development of the web platform with possibilities of integration of different geospatial and weather services / Abstaracts of 18 International Multidisciplinary scientific Geoconference «SGEM2-18». Conference proceedings Volume18 Informatics Goeinformatics and Remote Sensing Issue 2.2. – Sofia, Bulgaria, 10-12 June 2018. – P. 323-331. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54882165900
Статті Web of Science

2019

 1. Martseniuk V., Sverstyuk A., Andrushchak І. Approach to the study of global asymptotic stability of lattice differential equations with delay for modeling of immunosensors / Journal of Automation and Information Sciences Volume 51, Issue 2, 2019, Pages 58-71. / URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1932869
 2. Martsenyuk V., Mayhruk Z., Karpinski M., Milian N., Andrushchak I., Veselskawe O. On implementation of decision tree induction in cloud platform. Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET), Dubai, United Arab Emirates, 26 March - 10 April 2019, doi: 10.1109/ICASET.2019.8714450, pp. 1-6. / URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1932869

2018

 1. Martsenyuk V., Аndrushchak I., Zinko P., Sverstiuk A. Application of Latticed Differential Equations with a Delay for Immunosensor Modeling / Journal of Automation and Information Sciences (Begell House / New York) - (SCOPUS). DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i6.50 – 2018. – Volume 50 issue 1. – рр. 55-65. / URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1932869
 2. Martsenyuk V., Аndrushchak I., Sverstyuk A., Klos-Witkowska A. On investigation of stability and bifurcation of neural network with discrete and distributed delays/ Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Springer, Cham book series (LNCS, volume 11127), 2018 / https://doi.org/10.1007/978-3-319-99954-8_2/ – pp. 300-313. / URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1932869
 3. Martsenyuk V., Andrushchak I., Gancarczuk T. Shangytbayeva G., Warwas K. On an approach of development of the web platform with possibilities of integration of different geospatial and weather services / Abstaracts of 18 International Multidisciplinary scientific Geoconference «SGEM2-18». Conference proceedings Volume18 Informatics Goeinformatics and Remote Sensing Issue 2.2. – Sofia, Bulgaria, 10-12 June 2018. – P. 323-331 / URL: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1932869
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Марценюк В., Андрущак І., Кіт Н., Кравчик Ю., Сверстюк А., Паляниця Ю. Порівняння результатів чисельного аналізу моделювання кіберфізичних біосенсорних систем. Вісник Хмельницького національного університету. 2023. Т. 1, №2, 2023 (319). С. 102–108. DOI: / URL: https://www.doi.org /10.31891/2307-5732-2023-319-2
 2. Martsenyuk V., Sverstyuk A., Andrushchak I., Rechun O. Components and kay features of the analisis symmetric cryptocircuit. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск № 50, Луцьк. - 2023 - с. 65-70. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit

2022

 1. Andrushchak I.Ye. Features of the main directions, techniques and methods protection against phishing attacks. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск № 47, Луцьк. - 2022 - с. 5-9. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 2. Andrushchak I., Matviiv Yu., Koshelyuk V. Components of viruses and antiviruses software in modern information security. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск № 48, Луцьк. - 2022 - с. 26-31. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive

2021

 1. Martsenyuk V.P., Sverstyuk A.S., Andrushchak I.Ye., Rykovska L.O., Koshelyuk V.A. Особливості кібербезпеки сучасних інформаційних технологій в час цифрової трансформації. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №43, Луцьк. - 2021 - с. 194-200. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 2. Martsenyuk V., Andrushchak I., Milian N. Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №42, Луцьк. - 2021 - с. 164-176. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 3. Sivakovska O., Yashchuk A., Andrushchak I., Lishchyna N., Lishchyna V. Моніторинг та дослідження мережі на базі Linux-машин. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №42, Луцьк. - 2021 - с. 198-204. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 4. Martsenyuk V., Sverstyuk A., Andrushchak I., Chudovets V., Koshelyuk V. Aspects of protection of accounting data in the conditions of use of innovation and information technologies. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №42, Луцьк. - 2021 - с. 172-176. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive

2020

 1. Martseniuk V., Didmanidze I., Sverstiuk A., Andrushchak I., Rud K. Automated methoded of building exploited in analysis software testing. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво”Випуск №39, Луцьк. - 2020 - с. 146-150. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 2. Martseniuk V. Computional modelling of coexistence of virus strains unpredictability because of nonlinear phenomena / V. Martseniuk, M. Karpimski, А.Klos-Witkovska, O. Veselska, I. Andrushchak, A.Sverstiuk, O. Kuchvara // Scientific-practical journal «Medical Informatics and Engineering». – 2020. – №1. – P. 38-44. / URL: https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=316941&journa…
 3. Martseniuk V., Didmanidze I., Andrushchak I., Kradinova T., Rud K. Information security: anti-virus protection technologies. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №38, Луцьк. - 2020 - с. 79-84. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/4
 4. Martseniuk V., Sverstiuk A., Andrushchak I., Sivakovska O., Poteichuk M. Features of multifunctional Backdoor technology. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №40, Луцьк. - 2020 - с. 123-127. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/9
 5. Martseniuk V., Sverstiuk A., Andrushchak I., Kosheliuk V., Poteichuk M. Features of technology of protection against unauthorizedly installed monitoring software products. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №41, Луцьк. - 2020 - с. 76-81. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/10

2019

 1. Andrushchak I., Коshelyuk V., Yashchuk A., Poteychuk M., Martseniuk M. Information security: key threals and remedies. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №35, Луцьк. - 2019 - с. 5-10. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/5
 2. Сіваковська O, Ліщина В., Андрущак І., Сидорчук Л., Тригуба А. До проблем управління конфігурацією проекту. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №34, Луцьк. - 2019 - с. 19-25. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/6
 3. Андрущак I., Матвіїв Ю., Андрощук І., Ящук А., Марценюк В. Особливості алгоритмів реалізації Data Mining в базах даних. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки”) “Наукові нотатки” Випуск №65, Луцьк. - 2019 - с. 4-8. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 4. Andrushchak I., Martseniuk V., Androshchuk I., Chudovets V., Poteychuk M. Cloud computing and analysis features of cloud information security. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №37, Луцьк. - 2019 - с. 5-10. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/2
 5. Andrushchak I., Коshelyuk V., Sivakovska O., Poteychuk M, Martseniuk V. Features of information technology distribution of radio waves by frequency band. Науковий журнал “Компютерно-інтегровані технології: Освіта, наука, виробництво” Випуск №36, Луцьк. - 2019 - с. 6-11. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/3
 6. Vakulenko V., Kuchvara O., Semenets A., Andrushchak I. Застосування Comsol multiphysics для математичного моделювання вивчення процесу розпаду ДНК у плазмі. Медична освіта №3, Тернопіль. – 2019. - с.62-65. / URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/issue/view/593

2018

 1. Марценюк В., Андрущак И., Зинько П., Сверстюк А. Об использовании решетчатых дифференциальных уравнений с западыванием для моделлирования иммуносенсора. Проблемы управления и информатики. – 2018. – №3. – C. 37–46. / URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ9tG…
 2. Вакуленко Д., Андрущак І., Вадзюк С., Семенець А., Гевко О. Обгрунтування застосування мультимедійного середовища для профілактики та реабілітації різних захворювань // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» (Технічні науки) - 2018, Issue 6, Volume 267, Part 2. (ISSN 2307-5732 / DOI 10.31891/2307-5732) – С. 224-232. / URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?page_id=465
 3. Марценюк В., Андрущак И., Сверстюк А. Подход к исследованию глобальной асимптотической устойчивости решетчатых дифференциальных уравнений с запаздыванием для моделирования иммуносенсоров. Проблемы управления и информатики. – 2018. – №6. – C. 47–52. / URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180534/browse?type=title
 4. Андрущак І., Кошелюк В. Аналіз поширення тріщин в композитних матеріалах із використанням розширеного методу скінченних елементів. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки”) "Наукові нотатки". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 64. – С. 8-16. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 5. Аndrushchak I., Matviyiv Yu., Kosheliuk V., Lishchuna N., Martsenyuk V. Technologies of cluster analysis as a feature of the modern satage of intelectualisation of society. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 32. – С. 5-10. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/13
 6. Matviyiv Yu., Аndrushchak I., Ganulich B., Kradinova T. Practical aplication of the criterion for determining the long term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep / Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 30-31. – С. 238-244. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/14
 7. Аndrushchak I., Matviyiv Yu., Kosheliuk V., Sivakovska O., Martsenyuk V. Difinition of interaction at the same time attented tracks on the module of the vector of the transition / Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 30-31. – С. 160-165. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/14
 8. Аndrushchak I., Matviiv Yu., Yashchuk A., Martsenyuk V. Features of Grid technology and intelligent treatment. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки”) "Наукові нотатки". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 61. – С. 8-13. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive

2017

 1. Andrushachak I.Ye., Krestianpol O. Intellectual flexible manufacturing systems of pakagins (IFMS). Науковий журнал "Технологічні комплекси". – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Вип. № 1(14). – С. 22-28. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/diyalnist/naukova/biznes-innovaciyniy-centr/naukovi-vida…
 2. Аndrushchak I., Martsenyuk V. Innovative features of use cloud technology. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Вип. № 30. – С. 10-15. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/archive
 3. Аndrushchak I., Martsenyuk V. Innovative features of use cloud technology. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Вип. № 28-29. – С. 10-15. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/15
 4. Аndrushchak I., Matviiv Yu. Technological adjustment of the structural approach to programminggang his main concepts. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки”) "Наукові нотатки". – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Вип. № 60. – С. 31-36. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 5. Аndrushchak I., Androshchuk I., Martsenyuk V. Technology of cybernetic security infotmation systems. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Вип. № 27. – С. 5-10. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/16
 6. Аndrushchak I., Androshchuk I. Concept and security technology computer networks. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – Вип. № 26. – С. 5-10. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/17
 7. Аndrushchak І.Ye. Features and specific technology network attacks. Міжвузівський збірник "Наукові нотатки" – Випуск № 57. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – C.17-22. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 8. Martsenyuk V., Аndrushchak I. On development of information system for emergency medicine based on microservices architechture. Scientific-practical journal «Medical Informatics and Engineering»). – 2017. – №1. – P. 12 – 20. / URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/issue/archive
 9. Maрценюк В., Андрущак И., Банадыга А. Грамматика языка графической визуализации медицинских данных в пакете GGPLOT2. Scientific-practical journal «Medical Informatics and Engineering». – 2017. – №2. – P. 9 – 19. / URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/issue/archive
 10. Maрценюк В., Андрущак И., Банадыга А. О Порядке использования лицензированого програмного обеспечения с целью разработки моделей компьютреной графики в медицинском образованиии. Scientific-practical journal «Medical Informatics and Engineering» (Google Scholar). – 2017. – №3. – P. 24 – 33. / URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here/issue/archive
 11. Nakonechnyi O., Martsenyuk V, Andrushchak I., Sverstyuk A. Problems of decision support system for systematic analysis of innovative treatment methods. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Series Physics & Mathematics – 2017. – №2. – P. 111 – 116. / URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia8K2…

2016

 1. Аndrushchak I., Yashchuk A. Modern technologies increasing information security information system. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Вип. № 24-25. – С. 5-10. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/18
 2. Аndrushchak I, Silchuk Yu., Prubush I., Umsha O., Semeniuk J. Software implementation of numerical methods of optimal control in the problem decision system. Міжвузівський збірник "Наукові нотатки" – Випуск №56 (жовтень-грудень). – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – C.14-18. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 3. Андрущак I., Крисюк Є., Парій Д., Цьось С. Інноваційні технології якісного аналізу системи інунітету на основі кваліфікаційних правил. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки”) "Наукові нотатки". – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Вип. № 54. – С. 15 – 20. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 4. Андрущак І., Янчук В., Лайтер В., Шептицька І. Технології моделювання та розробки дерева рішень на основі показника відношнення приростів інформації. Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки”) "Наукові нотатки". – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Вип. № 53. – С. 8-12. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/archive
 5. Андрущак І., Климук Н. Проблеми системного аналізу та теорії прийняття рішень в медико-біологічних процесах. Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Вип. № 22. – С. 5-13. / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/18
Тези доповідей

2024

 1. Andrushchak I. Features of the working principles of VPN technology. / I. Andrushchak , M. Shevchuk, O. Voytyuk // Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference. Copenhagen, Denmark. May 07-10, 2024. Pp. 233-238. ISBN – 979-8-89372-178-2 DOI – 10.46299/ISG.2024.1.18 / URL: https://isg-konf.com/modern-challenges-trends-problems-and-prospects-developmen…
 2. Andrushchak I. Features of the fundamentals of сryptographic information protection/ I.Andrushchak, V.Gergel, S.Shmarovoz, Kozak A.// Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2024. Pp. 289-293. ISBN – 979-8-89372-176-8 DOI – 10.46299/ISG.2024.1.22 / URL: https://isg-konf.com/actual-problems-in-education-and-introduction-of-new-techn…
 3. Andrushchak I. Steganographic methods of information protection / I.Andrushchak, V.Gergel, S.Shmarovoz// Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference. Sofia, Bulgaria. 2024. Pp. 258-263. ISBN – 979-8-89372-175-1. DOI – 10.46299/ISG.2024.1.21 / URL: https://isg-konf.com/innovative-solutions-in-public-communications-and-internat…
 4. Andrushchak I. Methods of securing information from unauthorized access based on modern blockchain technologies. / I. Andrushchak , M. Shevchuk, O. Voytyuk // Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference. Tallinn, Estonia. May 14-17, 2024. Pp. 209-214. ISBN – 979-8-89372-179-9 DOI – 10.46299/ISG.2024.1.19
  / URL: https://isg-konf.com/creative-business-management-and-implementation-of-new-ide…

2023

 1. Martseniuk V, Andrushchak I. Analysis of cyber security aspects in computer network Тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ITOНВ-2023)” м.Луцьк, 25-26 травня 2013р. – с. 321-324. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua
 2. Andrushchak I., Koshelyuk V., Kominko V., Shepeliuk S., Levchuk M. Protection of website content type of unauthorized access. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 409-414. / URL: https://isg-konf.com/innovative-scientific-research-theory-and-practice/
 3. Andrushchak I., Koshelyuk V., Kominko V., Shepeliuk S., Levchuk M. Seo analysis of modern and current software products. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference. Zagreb, Croatia. 2023. Pp. 348-353. / URL: https://isg-konf.com/scientists-and-existing-problems-of-human-development/
 4. Andrushchak I., Krasotkin A., Kominko V., Shepeliuk S., Levchuk M. Technical principles and methods of website usability evaluation. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Budapest, Hungary. 2023. Pp. 274-279. / URL: https://isg-konf.com/distance-learning-in-universities-and-modern-problems/
 5. Andrushchak I., Krasotkin A., Kominko V., Shepeliuk S., Levchuk M. Features of seo optimization as a prospective internet marketing tool. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Vienna, Austria. 2023. Pp. 240-245. / URL: https://isg-konf.com/the-world-of-modern-technologies-and-inventions/
 6. Marcenyuk V., Sverstiuk A., Andrushchak I. On stability research of square lattice model with spatially varying diffusionAbstaracts of XХXVIII International conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2023» – Polyana, Ukraine, 11-15 September 2023. – P. 65-67. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua
 7. Andrushchak I., Maviiv Yu., Shevchuk V., Yavir Yu. Advantages of using custom cms in website development Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference. Helsinki, Finland. 2023. Pp. 381-385. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.22 / URL: https://isg-konf.com/modern-theories-and-improvement-of-world-methods/
 8. Andrushchak I., Shevchuk V., Yavir Yu., Krasotkin A. Current problems of cross-platform development of websites Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference. Bilbao, Spain. 2023. Pp. 404-408. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.18
  / URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-applied-aspects-of-the-development-of-scie…
 9. Andrushchak I., Shevchuk V., Yavir Yu., Andrusik S. Software system technologies for detection of confidential information Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey. 2023. Pp. 346-351. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.17
  / URL: https://isg-konf.com/system-analysis-and-intelligent-systems-for-management/
 10. Andrushchak I., Androshchuk I., Androshchuk O. Modeling methods of denyed encryption with a shared key Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal. 2023. Pp. 403-408. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2023.1.10
  / URL: https://isg-konf.com/modern-methods-of-applying-scientific-theories/
 11. Andrushchak I., Rechun O. Features and analysis of efficient data management threat intelligenceProceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. 2023. Pp. 477-482. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.8 / URL: https://isg-konf.com/trends-theories-and-ways-of-improving-science/
 12. Andrushchak I., Shevchuk V., Andrusik S. Features of the specification of requirements for the development and maintenance of websites. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023 Pp. 340-344. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.5 / URL: https://isg-konf.com/application-of-knowledge-for-the-development-of science/.
 13. Andrushchak I., Andrоshchuk I., Surynovych O. Overview and comparative characteristics of e-mail protection methods// Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 537-542. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.5
  / URL: https://isg-konf.com/prospects-of-modern-science-and-education/
 14. Andrushchak I., Androshchuk I., Matviiv Y., Surynovych O. Assessment and comparative analysis of information security risks of modern it companies. The 4th International scientific and practical conference “Actual problems of modern science” (January 31 – February 3, 2023) Boston, USA. International Science Group. 2023. Pp. 401-405. DOI – 10.46299/ISG.2023.1.4 / URL: https://isg-konf.com/actual-problems-of-modern-science/
 15. Martsenyuk V., Sverstiuk A., Andrushchak I. Features of testing different models of software development. Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference. Milan, Italy. 2023. Pp. 619-624. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.1 / URL: https://isg-konf.com/current-issues-of-science-and-integrated-technologies
 16. Andrushchak I, Sverstyuk A. Qualitive aspects of data management threat intelligence Тези доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ITOНВ-2023)” м.Луцьк, 25-26 травня 2013р. – с. 315-317. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua

2022

 1. Andrushchak I., Androshchuk I., Matviiv Yu. Features of development and provision of modern cyber security/ XVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», April 26-29, 2022, Athens, Greece. 688-672 p. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.1.16 / URL: https://isg-konf.com/innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-and-ways-t…
 2. Marcenyuk V., Dimitrov G., Rancic D., Luptakova I., Tomovic S., Bernas M., Klos-Witkowska A., Gancarczyk T., Sverstiuk A., .Andrushchak I. Competency-based chellenges of applied artificial intelligence: project FAAI. Abstaracts of XХXVІI International conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2022». – Sheki-Lankaran, Azerbaijan, 23-25 November 2022. – P. 79-80. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2023/home.php
 3. Andrushchak I. Fishing as a threat to the confidentiality of information in the computer network. III Международная научно-практическая конференция «Modern research in world science» Lviv, Ukraine (12-14 June 2022). - 330-335 p. / URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern…
 4. Andrushchak I. Specificity of providing protection of data represented in cloud technologies. ХХI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice», May 31-03 June, 2022, Paris, France. 755-759 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.21 / URL: https://isg-konf.com/actual-priorities-of-modern-science-education-and-practice…
 5. Andrushchak I., Androshchuk I., Matviiv Yu. Aspects of protection and storage of accounting information and cyber security of enterprise data. ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03-06, 2022, Tokyo, Japan. 965-969 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.17
  / URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-theory-methodology-and-pr…
 6. Andrushchak I., Koshelyuk V. Про технології захисту хмарної інфраструктури від ddos-атак VIII International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 190-198 p. / URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsi…
 7. Andrushchak I. The relevance of modern approaches to the development of cloud services of data storage and protection. ХХ International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», May 24-27, 2022, Warsaw, Poland. 700-705 p. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.1.20 / URL: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-t…
 8. Andrushchak I. Conceptual and software approaches to accounting and information modern organiza tions. The ХIХ International Scientific and Practical Conference «Modern problems in science», May 17-20, 2022, Vancouver, Canada. 756-760 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.19 / URL: https://isg-konf.com/modern-problems-in-science-two/
 9. Andrushchak I., Androshchuk I., Matviiv Yu. Improvement of protection technology web-resources from attacks based on combined approach. Proceedings of II International Scientific and Practical Conference «Modern research in world science» Lviv, Ukraine (15-17 May 2022). - 353-358 p. / URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya…
 10. Andrushchak I., Androshchuk I., Koshelyuk V. Conceptual and software approaches to accounting and information modern organiza tions XVIII International Scientific and Practical Conference «Advancing in research, practice and education», May 10-13, 2022, Florence, Italy. 550-555 p. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.1.18 / URL: https://isg-konf.com/advancing-in-research-practice-and-education-two/
 11. Andrushchak I. Improvement of protection technology web-resources from attacks based on combined approach. ХV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», April 19-22, 2022, Madrid, Spain. 562-566 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.15 / URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-prac…
 12. Andrushchak I., Koshelyuk V., Podolyak V. Problems of information cyber security in the financial sector. ХХII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic research, innovation and results», June 07-10, 2022, Prague, Czech Republic. 660-664 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.22 / URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-research-innovation-and-results…
 13. Andrushchak I. Security features of innovative electronic commerce on the internet network. ХХIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», June 21-24, 2022, Madrid, Spain. - 518-523 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.24 / URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-science-research-and-prac…
 14. Andrushchak I., Matviiv Y., Surinovych O. Technical aspects of the main methods of email protection. The 10th International scientific and practical conference “Analysis of modern ways of development of science and scientific discussions” (November 29 - December 02, 2022) Bilbao, Spain. International Science Group. 2022. - 512-517 p. / URL: https://isg-konf.com/analysis-of-modern-ways-of-development-of-science-and-scie…
 15. Matviiv Yu., Andrushchak I. Components of viruses and anti-virus programs in information security Modern ways of solving the latest problems in science. Proceedings of the ХХXVII International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. 2022. Pp. 415-420. / URL: https://isg-konf.com/modern-ways-of-solving-the-latest-problems-in-science/
 16. Matviiv Y., Andrushchak I. Information protection technologies in computer networks. Trends in the development of science in the modern world. Proceedings of the ХХXIII International Scientific and Practical Conference. Graz, Austria. 2022. - 384-389 p. / URL: https://isg-konf.com/uk/trends-in-the-development-of-science-in-the-modern-worl…
 17. Andrushchak I. Organization and structure of the system-object approach as the basis of general systems theory. ХХIX International Scientific and Practical Conference «Trends in science and practice of today», July 26-29, 2022, Stockholm, Sweden.- 274-279 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.29 / URL: https://isg-konf.com/trends-in-science-and-practice-of-today-3/
 18. Andrushchak I. Assessment of the efficiency of decision-making features in enterprise. ХХVIII International Scientific and Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», July 19-22, 2022, Milan, Italy.- 248-253 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.28 / URL: https://isg-konf.com/science-and-practice-actual-problems-innovations-2/
 19. Andrushchak I. Analysis of the state of modern software development tools. ХХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», July 12-15, 2022, Prague, Czech Republic.- 371-374 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.27 / URL: https://isg-konf.com/multidisciplinary-academic-notes-theory-methodology-and-pr…
 20. Andrushchak I. Prospects for the development of methods of diagnostic computer networks ХХVI International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», July 05-08, 2022, Helsinki, Finland.- 353-358 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.26 / URL: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-t…
 21. Andrushchak I. Outlook for software security practices development assessment. ХХV International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», June 28 - July 01, 2022, Athens, Greece. - 522-528 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.25 / URL: https://isg-konf.com/innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-and-ways-t…
 22. Andrushchak I., Podolyak V. Characteristic signs of protection of information resources from fishing attacks. ХХIII International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks», June 14-17, 2022, Lisbon, Portugal. - 570-575 p. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2022.1.23 / URL: https://isg-konf.com/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks-two/

2021

 1. Марценюк В., Багрій-Заєць О., Aндрущак І., Сверстюк А. Підхід до дослідження стійкості імуносенсорної системи на прямокутній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненнями Матеріали підсумкової LXIV науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль. – 11 червня 2021. - с. 195-196. / URL: https://repository.tdmu.edu.ua/handle/123456789/17060?show=full&locale-attribut…
 2. Пастернак В, Самчук Л., Гулієва Н., Андрущак І., Рубан А., Марценюк В. Використання компʼютерного моделювання для дослідження характеристик структурно-неоднорідних матеріалів Матеріали міжнародної наукової конференції „Проблеми надзвичайних ситуацій“ - 20 травня 2021 р.: Харків. - с. 204-206.
  / URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/13026/1/Sierikova_Strelnikova…
 3. Marcenyuk V., Andrushchak I., Sverstiuk A., Klos-Witkowska A., Bernas M., Witos K. Systems analysis of intelligent Big Data good practice within the framework of medical and biological processes. Abstaracts of XХXVI International conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2021». – Skhidnytsia, Ukraine, 11-14 May 2021. – P. 64-65. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2023/home.php
 4. Aндрущак I., Малащук О. Особливості реалізації захисту даних в Elastic Stack. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці, і виробництві» (21-22 травня 2021 року), Луцьк. - 2021. - с. 196-199. / URL: https://itonv.lntu.edu.ua

2020

 1. Марценюк В., Багрій-Заєць О., Сверстюк А., Андрущак І. Біосенсорна система на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням / Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України “(до 175-ліття від дня народження) 09 вересня 2020 р.: Тернопіль, 2020. - с. 89-89. / URL: https://m.tntu.edu.ua/storage/pages/00000817/Conference_Ivan_Puluj_175.pdf
 2. Marcenyuk V., Andrushchak I. Model of coexistence of populations of individuals infected with the viruses of two strains with regard to reinfection Abstaracts of XХXV International conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2020». – Baku-Sheki, Azerbaijan, 11-15 May 2020. – P. 63-64. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2023/home.php
 3. Andrushchak I., Lishchuna N., Matviiv Yu., Androshchuk I., Kosheliuk V. Computer-innovative factors in the user interface development Матеріали VII Всеукраїнської заочно науково-практичної конференції «Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації» Частина 1 (07-08 квітня 2020 року), Харків. - 2020. - с. 18-22. / URL: https://mdpu.org.ua/zaproshuyemo-vzyati-uchast-u-vseukrayinskij-naukovo-praktic…
 4. Andrushchak I., Lishchuna N., Matviiv Yu. Technologies for fishing and targeting fishing on the internet network Тези доповідей XXX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Травневі наукові читання» Частина 1 (12 травня 2020 року), Луцьк. - 2020. - с. 36-42. / URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/10.pdf
 5. Марценюк В., Андрущак І., Сверстюк А., Паничев В. Підхід до ідентифікації параметрів SIR-моделів за результатами аналізу пандемії COVID-19 в Тернопільській області Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя 14-15 травня 2020 р.: Тернопіль, 2020. - с. 135-136. / URL: https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2020
 6. Andrushchak І.Ye. Key princeples and trands of user interface development / І.Ye, Andrushchak, N.M. Lishchuna, Yu.Ya. Matviiv // Тези доповідей XXІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Концептуальні проблеми сучасної освіти» Частина 1 (15 квітня 2020 року), Івано-Франківськ. - 2020. - с. 32-37. / URL: http://np.org.ua/2020/12/09/hhhiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konf…
 7. Andrushchak I., Androshchuk I., Lishchuna N. Technology of prototyping and its features in the development of modern sites. Тези доповідей XXVIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі» Частина 1 (25 березня 2020 року), Вінниця. - 2020. - с. 18-23. / URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/55745/1/Osoblyvosti_abreviatury_v_anhlii…

2019

 1. Andrushchak I., Androshchuk I. Cloud computing as a peculiar type of outsourcing of computer services and its advantages. Тези доповідей XXIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Осінні наукові читання» Частина 2 (27 листопада 2019 року), Тернопіль. - 2019. - с. 5-10. / URL: https://el-conf.com.ua/архів-конференцій/
 2. Andrushchak I., Chudovets V. Potential features and properties of blockchain technology. Тези доповідей XXIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука та освіта: Досягнення та стратегія розвитку» Частина 1. (4 листопада 2019 року), Запоріжжя. - 2019. - с. 46-51. / URL: https://el-conf.com.ua/архів-конференцій/
 3. Andrushchak I., Androshchuk I. Features of privacy protection against Facebook profile in computer network. Тези доповідей XXI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні вектори розвитку сучасних досліджень” Частина 2. (11 жовтня 2019 року), Харків. - 2019. - с. 5-11. / URL: https://el-conf.com.ua/архів-конференцій/
 4. Marcenyuk V., Andrushchak I., Sverstiuk A., Milyan N. Architecture of the decision-making system in medical system research. Abstaracts of XХXIV International conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2019». – Lviv, Ukraine, 22 – 27 September 2019. – P. 63 – 64. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2023/abstract.php
 5. Andrushchak I., Androshchuk I. Modern features of the forms of cybermobbing in cyberspace. Тези доповідей XVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Літні наукові підсумки” (5 червня 2019 року), Дніпро. - 2019. - с. 61-68. / URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/18_conf_05.06.19_P.2.pdf
 6. Andrushchak I., Androshchuk I.. Matviiv Yu. Information analysis of cyber attacks development trends. Тези доповідей XVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Травневі наукові читання” (14 травня 2019 року), Дніпро. - 2019. - с. 53-58. / URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/17_conf_14.05.19_P.2.pdf
 7. Andrushchak I., Androshchuk I. Free open-source data mining software and application. Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Розвиток сучасної науки: Теорія, практика, інновації” (29 березня 2019 року), Дніпро. - 2019. - с. 53-58. / URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13795/1/NovosadPan.PDF
 8. Andrushchak I., Matviiv Yu., Androshchuk I., Martseniuk V., Коshelyuk V. Concepts and techniques of data mining. Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції “Україні – ЄС: Проблеми наукової та галузевої інтеграції” (18-19 квітня 2019 року), Харків. - 2019. - с. 20-24. / URL: https://palsg.nmu.org.ua/ua/Sci/konf/Material_conference_16_06_2022.pdf

2018

 1. Andrushchak I., Marcenuyk V. Main aspect, features of grid and intelligent processing data mining. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів» м.Дніпро, 30 березня 2018р. – с. 37-42. / URL: https://vsau.org/nauka/naukovi-konferencziii
 2. Andrushchak I., Androshchuk I., Martsenyuk V. Features of technology testing modern software. Матеріали VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій» м.Харьків, 12-13 жовтня 2018р. – с. 78-82. / URL: https://nubip.edu.ua/en/node/39143
 3. Andrushchak I., Androshchuk I., Marcenuyk V. Features of testing modern software. Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» частина 1, м.Дніпро, 26 жовтня 2018р. – с. 66-72. / URL: https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/10_conf_26.10.18_P.1.pdf
 4. Андрущак И., Матвиев Ю., Марценюк В.. Эволюция и преимущества стратегии технологии ИТ-аутсорсинга. Матеріали VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» м.Харьків, 31 серпня-01 вересня 2018р. – с. 54-61. / URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/view/creators/==041D==0435==0432==0435==0434==043E…
 5. Andrushchak I., Matviiv Yu., Kosheliuk V., Yashchuk A., Technologies of cluster analysis as a features of the modern stage of intellectualization. Матеріали VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Вітчизняна наука: теорія і практика» м.Харьків, 08-09 червня 2018р. – с. 22-26. / URL: https://www.tdmu.edu.ua/naukovi-konferentsiyi-z-mizhnarodnoyu-uchastyu/
 6. Marcenyuk V., Sverstiuk A., Andrushchak I. Immunosensor model based on lattice difference equations. Abstaracts of XХXII International conference Problems of decision making under uncertainties «PDMU-2018». – Prahue, Czech Republic, 27 – 31 August 2018. – P. 87 – 88. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2018W/home.php
 7. Martsenyuk V., Sverstiuk A., Andrushchak I. Stability investigation of immunosensor model based on lattice differential equation with delay. Abstaracts of XХXІ International conference «Problems of decision making under uncertainties PDMU-2018». – Lankaran-Baku, respublic of Azerbaijan, 3-8 July 2018. – P. 93-94. / URL: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2018/Shedule.pdf
 8. Andrushchak I., Matviiv Yu., Kosheliuk V., Yashchuk A. Technologies of system analysis information system. Матеріали VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрями взаємодії» м.Харьків, 11-12 травня 2018р. – с. 78-82. / URL: http://sciencestudio.com.ua/conference
 9. Marcenyuk V., Klos-Withkowska A, Sverstyuk A, Andrushchak I . Model of enzyme biosensor with Michaelis-Menten dynamics and delays. TCSET-2018: 14 th International Coference on Advanced Trends in Radioelecronics, Telecommunications and Computer Engineering”/ Lviv-Slavske, Ukraine, February 20-24, 2018 – с. 46-50. / URL: https://science.lpnu.ua/tcset-2018
 10. Андрущак I.Є. Співвідношення понять вини у складі злочину в кримінальному праві України. Збірник тез наукових доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» м.Луцьк, 29-30 березня 2018р. – с. 119-120. / URL: https://www.law.vnu.edu.ua/informaciya-o-sobytii/pravove-zhittya-suchasniy-stan…
 11. Andrushchak I., Marcenuyk V. Development and aplication of the algorithm of inducation of the three of decisions in medical diagnostics comorbidity states. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» м.Київ, 28 березня 2018р. – с. 204-207. / URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24060/1/V_Buriachok_O_Semko_TPPVMMKOTON…
 12. Andrushchak I., Matviiv Yu., Kosheliuk V., Yashchuk A. Features of data mining intellectual processing technologies. Матеріали VІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» м.Харьків, 16-17 березня 2018р. – с. 7-11. / URL: https://jeanmonnet.kpi.ua/ua/project-library-2/
 13. Andrushchak I., Matviiv Yu., Kosheliuk V., Yashchuk A. Web mining: intellectual data analysis in the internet network. Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» м.Харків, 13-14 квітня 2018р. – с. 31-35. / URL: http://sciencestudio.com.ua/conference
Зарубіжні наукові видання

2018

 1. Аndrushchak І.Ye., Siwakowska O. Technologiczne podstawy identyfikacji konfiguracji systemow wsparcia podjecia decyzji i ich projektow. Kwartalne miezdzynarodowe czasopistmo naukowe - Area nauki (ISBN 2544-1035). –№ 1 (4) /2018. Lublin, Poland. – p. 92-102. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22634/1/Area%20Nauki%202021.pdf

2016

 1. Андрущак И.Е. Алгоритм прикладного системного анализа задачи организации системных медицинских исследований. Международный научный журнал «Путь науки». – 2016. – № 2 (24). – С.10-15. / URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO1MO…