r.pasichnyk

Пасічник Руслан Володимирович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Ruslan Pasichnyk

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 22 грудня 1974 року в селищі міського типу Іваничі Волинської області. В 1992 році закінчив Іваничівську середню школу №2 з відзнакою.

У 1997 році закінчив з відзнакою Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”. Після закінчення інституту працював виконробом ТОВ «МРІЯ» ЛТД.

У 2000 році закінчив аспірантуру Луцького державного технічного університету і був призначений на посаду асистента кафедри ПЦБ. В 2000-2005 роках одночасно працював ще на посаді проектанта в проектній фірмі «АДК». В 2005-2010 роках за сумісництвом працював викладачем в Луцькому ВПУ будівництва та архітектури.

Кандидат технічних наук з жовтня 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 у Луцькому національному технічному університеті (м.Луцьк). ДК No 061694. Тема кандидатської дисертації „Скінченнорізницева методика розрахунку стійкості оболонок з від’ємною гаусовою кривиною”.

Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно у січні 2013 року. 12 ДЦ 033368.

З 2010 року по сьогоднішній день працюю за основним місцем роботи доцентом кафедри БЦІ Луцького національного університету.

У 1997 році закінчив з відзнакою Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”.
Кандидат технічних наук з жовтня 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 у Луцькому національному технічному університеті (м.Луцьк). ДК No 061694. Тема кандидатської дисертації „Скінченнорізницева методика розрахунку стійкості оболонок з від’ємною гаусовою кривиною”.
Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно у січні 2013 року. 12 ДЦ 033368.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
– 2000 р. - 2010 р.–асистент кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького державного технічного університету
– 2010 р. .– старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького національного технічного університету
– 2010 р - 2017р. – доцент кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького національного технічного університету
– 2017 р. – нині – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Будівельна механіка
Будівельна механіка (спецкурс)
Комп’ютерне проектування будівель і споруд

1. Виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи «Дослідження напружено-деформованого стану сталефібробетонних конструкцій, удосконалення методики оцінки надійності та технології їх виготовлення» (номер державної реєстрації 0115U002205, 2015-2016 рр.)
2. Виконавець держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка методів розрахунку
криволінійних траєкторій поширення втомних тріщин в елементах конструкцій та
способів уповільнення їх руху» (номер державної реєстрації 0107U000230, 2008-2009 рр.)
3. Член редколегії наукового журналу «Сучасні технології та методи розрахунків у
будівництві» (ISSN 2410-6208,категорія Б. Наказ МОН від 02.07.2020 р No 886).

 1. Патент на корисну модель № 153288. Україна, МПК (2006): С02F 11/00, С02F 11/148 (2019.01). Спосіб детоксикації об’єктів навколишнього середовища / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Кислюк Д.Я., Пасічник Р.В., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204100 від 31.10.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 2. Патент на корисну модель № 153290. Україна, МПК: E04H 1/12 (2006.01), Е04Н 15/34 (2006.01). Збірно-розбірна модульна споруда / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р.В., Пахолюк О.А., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204103 від 31.10.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 3. Патент на корисну модель № 153294. Україна, МПК: F24S 23/70 (2018/01), F24S 10/00. Сонячний колектор / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р.В., Пахолюк О.А., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204220 від 07.11.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 4. Патент на корисну модель № 153338. Україна, МПК: Е04В 1/76 (2006.01), Е04С 2/26 (2006.01). Спосіб виробництва стінової панелі / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р.В., Пахолюк О.А., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204113 від 31.10.2022; опубл. 21.06.2023, бюл. № 25/2023.
 5. Патент на корисну модель № 153848. Україна, МПК: Е04Н 1/12(2006.01), А47К 3/30(2006.01). Збірно-розбірна споруда з сушаркою / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р. В., Кислюк Д.Я., Самчук В.П., Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202300646 від 20.02.2023; опубл. 06.09.2023, бюл. № 36/2023.
 6. Патент на корисну модель № 154488. Україна, МПК(2006): E01С 11/00, Е01С 13/00 Пружно-збірний бордюр / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Процюк В.О., Пасічник Р.В., Кислюк Д.Я., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202302543 від 26.05.2023; опубл. 15.11.2023, бюл. № 46/2023.

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Дослідження напружено-деформованого стану конструкцій
будівель і споруд, розрахунок оболонок з від’ємною гаусовою кривиною, вогнестійкість
будівельних конструкцій, дослідження напружено-деформованого стану конструкцій
будівель і споруд методом скінченних елементів.

Статті Scopus

2021

 1. O Krantovska; L Ksonshkevych; S Synii; R Pasichnyk; Y Maskalkova. Modeling of the stress-strain state of a continuous reinforced concrete beam in ANSYS mechanical. RELIABILITY AND DURABILITY OF RAILWAY TRANSPORT ENGINEERING STRUCTURE AND BUILDINGS 17–19 November 2021. Kharkiv, Ukraine / URL: https://doi.org/10.1063/5.0142710

2020

 1. Pakholiuk, O., Zadorozhnikova, I., Uzhehov, S., Chapyuk, O., Pasichnyk, R. Optimization of air chamber in solar air collector. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)
  Lecture Notes in Mechanical Engineeringthis link is disabled, 2020, pp. 643–652
  / URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016604004
 2. 1. Ruslan Pasichnyk , Oksana Pasichnyk , Olga Uzhegova , Olexandr Andriichuk , Olexandr Bondarskii Calculation optimization of complex shape shells by numerical method. Advances in Design, Simulation and Manufacturing. Proceedings of the International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, pp 643-652 DSMIE-2020
  / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_64

2019

 1. Determination of stresses in thin-walled steel fiber reinforced concrete roofs in the form of hyperbolic paraboloid. YM Babych, OV Andriichuk, SO Uzhehov IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012042/meta
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Пасічник Р.В.,Ротко С.В.,Лучинець С.А., Пасічник О.С. Автоматизований розрахунок плити на пружній основі на додаткове навантаження. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 19, 2023. С. 135-140. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-16
 2. Ротко С.В., Парфентьєва І.О., Пасічник Р.В., Ужегова О.А., Чапюк О.С. Перевірка міцності стін та основ укриття для розробки плану реконструкції головного корпусу Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк: ЛНТУ, 2023. Вип. 19. С. 162-170. 0,56 друк. арк. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/article/view/1089

2022

 1. Пасічник Р.В, к.т.н., доц., Ротко С.В. к.т.н., доц., Герасим Д.В. Розрахунок існуючої конструкції залізобетонного каркасу спортивної зали волинської обласної організації ФСТ «динамо» з метою перевірки можливості влаштування вишки базової станції мобільного зв’язку. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 17, 2022. С 97-102 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-7(17)-13
 2. Ротко С.В., к.т.н., доц., Ужегова О.А., к.т.н., доц., Пасічник Р.В., к.т.н., доц., Гонтар В.О., студент. Технічне обстеження конструкцій техпідпілля адмінбудівлі у м. Луцьку. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 17, 2022. С 120-130 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-7(17)-16
Тези доповідей

2023

 1. Пасічник Р.В., Ротко С.В., Сохацький В. В. Визначення напружено-деформованого стану в залізобетонних плитах на пружній основі за допомогою ПК ЛІРА-САПР // Інновації у будівництві: зб. тез доп. VIІІ Міжн. нау.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 12 травня 2023 р., м. Луцьк [Ел. ресурс]. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 38-39. 0,13 обл.вид.арк / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view
 2. Ротко С.В., Парфентьєва І.О., Пасічник Р.В., Ужегова О.А., Чапюк О.С. Перевірка міцності конструкція укриття за результатами технічного обстеження. // Інновації у будівництві: зб. тез доп. VIІІ Міжн. нау.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 12 травня 2023 р., м. Луцьк [Ел. ресурс]. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 42-44. 0,19 обл.вид.арк / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view
 3. Пасічник Р.В., Сохацький В. В. Врахування нелінійності при розрахунку методом криволінійних сіток оболонок з від’ємною ґаусовою кривиною // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., м. Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 85-87. 0,25 обл.вид.арк / URL: https://konf-mbg.wixsite.com/lntu-bci-mbg-2023