v.morokhova@lntu.edu.ua

Морохова Валентина Олександрівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Морохова Валентина Олександрівна народилась у 1957 році в Білорусі. У 1980 році закінчила інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості». Після закінчення інституту працювала економістом в об'єднанні «Волиньдерев». 

У 1983 році розпочала свою науково-педагогічну діяльність.
1983-1986 рр. – навчання в аспірантурі
Львівського лісотехнічного інституту з відривом від виробництва за спеціальністю «Економіка, організація управління і планування народного господарства». З 1987 року – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного  інституту, асистент кафедри економіки та організації деревообробної промисловості цього ж інституту. У 1988 році була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 1990 році за конкурсом була прийнята на посаду старшого викладача секції економіки кафедри сільгоспмашин Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту. З червня 1991 року – старший викладач кафедри економіки Луцького індустріального інституту,  а з травня 1995 року – доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері (з 1998 р. – Луцького державного технічного університету). Рішенням Вченої ради Луцького індустріального інституту від 20 червня 1996 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту у виробничій сфері.

З 1999 року – доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету. У вересні 2002 року призначена на посаду завідувача кафедри менеджменту та маркетингу цього ж університету. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту та маркетингу.

З 2017 р. по 2022 р. займала посаду завідувача кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету. У 2021 році Вченою радою ЛНТУ присвоєно почесне звання «Заслужений професор Луцького національного технічного університету».

Морохова Валентина Олександрівна на цей час займає посаду професора кафедри маркетингу ЛНТУ.

Є автором і співавтором понад 200 наукових праць, у тому числі
11 монографій, 9 навчальних посібників, 2 електронних навчальних посібників. 

Підготувала п’ять кандидатів наук. Значну увагу приділяє підготовці здобувачів до наукових конференцій, студентських олімпіад. Під її керівництвом здобувачі неодноразово займали призові місця у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових і дипломних робіт. Веде активну роботу з ліцензування та акредитації освітніх програм, закріплених за кафедрою маркетингу.

За плідну наукову і педагогічну діяльність, сумлінну працю і особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р., 2022 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010 р.) та неодноразово нагороджена почесними грамотами та подяками Волинської обласної державної адміністрації, Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації, Волинської обласної ради, Луцького національного технічного університету.

У 1980 році закінчила інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного інституту (нині – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної промисловості».

Кандидат економічних наук з червня 1988 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 068.29.02 Львівського лісотехнічного інституту (м. Львів). ЕК № 027250.

Вчене звання доцента кафедри менеджменту у виробничій сфері присвоєно у червні 1996 року.  ДЦ АР № 003284.

Вчене звання професора кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно у січні 2011 року. 12 ПР № 006506.

1983 р. - 1986 р. – навчання в аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту з відривом від виробництва за спеціальністю «Економіка, організація управління і планування народного господарства».

1987 р. - 1990 р. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту, асистент кафедри економіки та організації деревообробної промисловості цього ж інституту.

1990 р. - 1995 р. – старший викладач кафедри економіки Луцького індустріального інституту.

1995 р. - 1999 р. – доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері Луцького індустріального інституту (з 1998 р. – Луцького державного технічного університету).

1999 р. - 2002 р. – доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету.

2002 р. - 2017 р. – завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету (з 2008 р. – Луцького національного технічного університету).

2017 р. - 2022 р. –  завідувач кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету.

2022 р. – нині – професор кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету.

1. Керівник науково-дослідної роботи «Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств» Номер д/р 0117U004763 (01.01.2017 р. - 31.12.2019 р.).

2. Керівник науково-дослідної роботи «Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного бізнес-середовища» Номер д/р 0120U100820 (01.01.2020 р. - 31.12.2024 р.).

3. Виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи № 9/10-19 «Дослідження споживачів полімерної тари» із ТзОВ «Алфаінтерпласт» (2019 р.).

4. Виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи № 20-10/21 «Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку автомобільних шин у Волинській області» із ФОП Талько В. І. (2021 р.).

5. Виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи № 17-04/23 «Маркетингове дослідження кон’юнктури ринку поліграфічних послуг у Волинській області» із ПП «Ваграф-Україна» (2023 р.).

стратегічне маркетингове управління діяльністю підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища, маркетинг інновацій, маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств.

Монографія

2019

 1. Теорія та практика маркетингового управління : монографія / Герасимяк Н.В., Клімович О.М., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Морохова В.О. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. 2019. 210 с.

2017

 1. Морохова В.О., Борзаковська Л.В. Аналізування тенденцій інноваційного розвитку підприємницьких систем на ринку торговельного обладнання. Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем: монографія /за наук. ред.. д-ра екон. наук, проф. О.М. Полінкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С.155-174. Особистий внесок: підрозділ 5.2.
 2. Морохова В.О., Борзаковська Л.В. Системне управління інноваційними процесами промислових підприємств на засадах маркетингу. Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем: міжнародна колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В. В.; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. 294 с. Особистий внесок: C. 55-64.

2014

 1. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій: регіональний аспект: кол. монографія / [В. І. Ткачук, А. О. Соколова, О.В. Голій та ін.]; за ред. В. І. Ткачука; Видавництво ПП «Рута», 2014. 356 с. (Морохова В. О.; Здрилюк В. Б. пп. 2.5).
 2. Морохова В.О., Лорві І.Ф. Формування стратегії збутової діяльності промислового підприємства на ринку продукції уніфікованого використання: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 204 с.
 3. Морохова В.О., Здрилюк В. Б. Маркетинг відносин в агробізнесі: формування та розвиток: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 212 с.
Навчальний посібник

2020

 1. Морохова В.О. Маркетинг інновацій. Електронний навчальний посібник (Довідка №20-14. Протокол №10 навчально-методичної ради Луцького НТУ від 23 червня 2020 року)

2018

 1. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Рекламний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 236 с. (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ, протокол № 11 від 22.06.2018 р.)

2017

 1. Морохова В.О., Сидорук С.В., Куцай Н.С. Бренд-менеджмент: навчальний посібник. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. 240 с. (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ, протокол №6 від 07.02.2017 р.)
 2. Морохова В.О., Смолич Д.В. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. 240 с. (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ, протокол №8 від 28.03.2017 р.)

2016

 1. Морохова В.О., Здрилюк В.Б., Лорві І.Ф. Паблік рилейшнз: навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 208 с. (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ, протокол №15 від 29.06.2016 р.)

2015

 1. Морохова В.О., Загоруйко В.Л., Ковальчук О.В. Економіка і організація виробництва: навч. посіб. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. 284 с. (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ, протокол №13 від 23.06.2015 р.)

2013

 1. Управлінський аналіз: навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., професора З.В. Герасимчук // О.В. Бойко, Н.М. Василик, І.М. Вахович, С.Я. Войтович, Ю.В. Волинчук, З.В. Герасимчук, Н.В. Герасимяк, О.В. Драченко, В.Л. Загоруйко, Л.Л. Ковальська, О.В. Ковальчук, О.В. Кощій, І.В. Кривов’язюк, Н.С. Куцай, І.Ф. Лорві, О.М. Лютак, В.О. Морохова, І.В. Олександренко, Н.С. Різник, Н.Т. Рудь, Л.В. Савош, Л.В. Стрижеус, А.О. Тендюк. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 1000 с. (Лист №1/11-712909 від 13.08.2013 р.)

2011

 1. Морохова В.О., Бойко О.В., Герасимяк Н.В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 267 с. (Лист №1.4/18-Г-78 від 10.01.09 р.)
Статті Scopus

2023

 1. Morokhova, V., Batyrbekova, Zh., Bondarenko, O., Ustik, T., Saiensus, M., Travin, V. (2023). Digitalization Strategies for Marketing Communications to Build Relationship Marketing: Modern Solutions in Brand Management. WSEAS Transactions On Environment and Development. Vol. 19. pp. 1231-1245. / URL: https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.112
 2. Ustik, T., Morokhova, V., Savras, I., Golda, N., Lukhanina, K. and Sidielnikov, D. (2023). Strategies of Socially Responsible Online Marketing and Advertising Management of Trade Enterprises. Economic Affairs. Vol. 68. Number 01s. pp. 353-360. / URL: http://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n1sz12.pdf

2022

 1. Mariia Dykha, Anastasiia Mohylova, Tetiana Ustik, Kseniia Bliumska-Danko, Valentina Morokhova, Li Tchon. Marketing of Start-ups and Innovations in Agricultural Entrepreneurship. Journal of Agriculture and Crops, Volume 8. Number 1. January 2022. P. 27-34. / URL: https://arpgweb.com/pdf-files/jac8(1)27-34.pdf
Статті Web of Science

2021

 1. Морохова В.О., Бойко О.В., Борзаковська Л.В. Методичні положення комплексного маркетингового аналізу та прогнозування розвитку ринку торгівельного обладнання. Науковий вісник Полісся. 2018. №1(13). Ч.2. С.191-198. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/139860-299265-1SM.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Морохова Валентина, Бойко Ольга, & Ковальчук Олег. (2023). Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу. Економічний форум, 1(1), 38-43. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-6
 2. Шостак, Л., Ліпич, Л., Морохова, В., & Миронова, Н. (2023). Особливості формування маркетингової стратегії розвитку підприємства в умовах цифрової трансформації, економіко-політичних змін та воєнного часу. Трансформаційна економіка, 4 (04), 86-90. / URL: https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-4-15
 3. Морохова Валентина, & Бойко Ольга. (2023). Маркетингове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу. Економічний форум, 4(1), 56-61. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61

2022

 1. Бойко О. В., Морохова В. О. Функціональні сфери рекламного менеджменту підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2022. № 3. С. 39‒44. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-5
 2. Морохова В. О., Бойко О. В. Прикладні аспекти застосування концепції соціально-відповідального маркетингу. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2022. № 1. С. 35‒41. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-4

2021

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2021. № 3. С. 87‒93. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-12
 2. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетинг інновацій як комплексний інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах конкурентного середовища. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія : Регіональна економіка. Випуск 18 (71). Редкол. : відп. ред. д.е.н., професор Л. Л. Ковальська. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 123–130. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2021_18_16
 3. Лорві І. Ф., Морохова В. О., Бойко О. В. Система маркетингових комунікацій торговельного підприємства. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. 2021. № 11 (55). 3 том. С. 28–33. / URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7652

2020

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингове управління підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Л. Г. Ліпич, М. Б. Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (23). С. 114‒121. / URL: https://drive.google.com/file/d/1pHZlk_FBUtiNaWdI4ysHuqXXQSVZEwej/view
 2. Лорві І. Ф., Морохова В. О., Бойко О. В. Складові управління збутовою діяльністю підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». 2020. № 10 (42). Т. 1. С. 129‒134. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_10(1)__18

2019

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Булавчик М. І. Управління діяльністю сільськогосподарських підприємства на засадах діагностики їх маркетингової активності. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія : Економічні науки. 2019. № 2. С. 88‒92. / URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2019_2_economic_sciences.pdf
 2. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2019. № 1. С. 100‒104. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ekonomichniy_forum_vipusk_n…
 3. Морохова В. О., Бойко О. В., Булавчик М. І. Особливості формування системи агромаркетингу на сільськогосподарських підприємствах. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2019. № 4. С. 183‒187. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ekonomichniy_forum_1.pdf
Тези доповідей

2023

 1. Морохова В. О., Мірчук Н. О., Тимошук Д. В. Маркетинговий підхід до розробки та виведення на ринок нових товарів. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 65-66. / URL: https://drive.google.com/file/d/1bQ2fnkO7tkBZlE2-JUFgudG-qZ-ynelp/view?usp=shar…
 2. Бойко О. В., Морохова В. О. Маркетингові аспекти соціальної відповідальності бізнесу. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. Електрон. дані. Луцьк: ВІП ЛНТУ. 2023. С. 100-102. / URL: https://drive.google.com/file/d/1hLQWCIMLxi4enl9qG0UgP67DKuwWab6C/view?usp=driv…
 3. Морохова В. О., Мірчук Н. О., Тимошук Д. В. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2023 р). Рівне : РДГУ, 2023. С. 124-127 / URL: https://drive.google.com/file/d/1R3xStfe0py5l5mTnukd5uflxrcnFHG_u/view
 4. Морохова В.О., Бойко О.В. Взаємодія маркетингових та інноваційних процесів сучасних підприємств. Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 жовтня 2023 р.). Хмельницький: ХКТЕІ, 2023. С.175-177. / URL: https://drive.google.com/file/d/1svKwIKRTnqE93_ROKX3Wzh_TViakUqZP/view

2022

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Салтовський М. С. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю підприємств. Економічко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 464-466.
 2. Морохова В. О., Салтовський М. С. Особливості маркетингової стратегії підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення : матеріали IX Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С. Я. Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2022. С. 81-82.
 3. Морохова В. О., Бойко О. В., Мачеброда І. В. Маркетингове забезпечення управління бізнес-процесами промислових підприємств. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28 жовтня 2022 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. С. 164-166.

2021

 1. Морохова В.О., Бойко О.В. Маркетингове управління підприємством в умовах нестабільного бізнес-середовища. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (26 березня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С.124‒125.
 2. Морохова В. О., Бойко О. В. Реалізація концепції соціально відповідального маркетингу в умовах сучасного бізнес-середовища. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2021 р.). Рівне : РДГУ, 2021. С. 165-168.
 3. Морохова В. О., Бойко О. В. Особливості формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 жовтня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 51-53.
 4. Морохова В. О., Бойко О. В. Адаптаційні маркетингові моделі розвитку підприємств. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17 грудня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 154-156.
 5. Морохова В.О., Масюк А.П. Функціональні сфери маркетингової діяльності підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (26 березня 2021 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2021. С. 126-127.
 6. Морохова В.О., Масюк А.П. Інструменти маркетингового впливу на адаптацію підприємств до змін зовнішнього середовища Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 жовтня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 53-55.

2020

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Складові управління маркетинговою активністю підприємств. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції (22 жовтня 2020 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 97-99.
 2. Бойко О. В., Морохова В. О., Вознюк Я. В. Управління процесами збутової діяльності підприємств. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 23-24.
 3. Морохова В. О., Горбач Т. Ю. Маркетингове планування в системі управління підприємством. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 166-167.
 4. Морохова В. О., Здоровій Д. Ю. Базові засади стратегічного маркетингового управління діяльністю підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 168‒169.
 5. Морохова В. О., Бойко О. В. Еволюція маркетингових концепцій управління підприємством. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (11 грудня 2020 р.). Луцьк: Луцький НТУ, 2020. С. 143-145.
 6. Morokhova V., Boyko O., Lorvi I. Social orientation as a component of modern marketing concepts. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff (10 December 2020). Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 2020. p. 160-162.
 7. Морохова В. О., Бойко О. В., Здоровій Д. Ю. Основні засади формування маркетингової конкурентної стратегії. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 112‒114.

2019

 1. Морохова В. О., Здрилюк В. Б. Маркетингове планування як основа прийняття управлінських рішень. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : збірник тез VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (06 грудня 2019 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2019. C. 193-194.
 2. Морохова В. О., Булавчик М. І. Формування продуктового портфелю сільськогосподарських підприємств. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства : тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 жовтня 2019 р.). Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки. 2019. С. 76-78.
 3. Морохова В. О., Козеровська Ю. О. Маркетингово-орієнтований підхід до управління розвитком підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (1 листопада 2019 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 143-145.
 4. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингове інформаційне забезпечення ефективної діяльності підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції (21-22 червня 2019 р.). Луцьк. 2019. С. 116.
 5. Морохова В. О., Камінська Г. Я., Камінський А. І. Маркетинг інновацій як складова інноваційного розвитку підприємства. Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIIIМеждународной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет» (26 апреля 2019 г.). Пинск : ПолесГУ. 2019. С. 164-166.
 6. Морохова В. О., Бойко О. В., Булавчик М. І. Методичні підходи до оцінки маркетингової активності сільськогосподарських підприємств. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Є. І. Сокола. Харків : НТУ ХПІ. С. 281.
 7. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Роль маркетингу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2019 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2019. С. 70-71.