b.prydalnyi@lutsk-ntu.com.ua

Придальний Борис Іванович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент кафедри "Прикладна механіка та мехатроніка", гарант освітньої програми "Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи". Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Член-кореспондент ГО Національної академії наук вищої освіти України. Член-кореспондент Академія інженерних наук України. 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Трудову діяльність розпочав у 2004 році разом з навчанням в аспірантурі на посаді завідувача лабораторіями кафедри "Верстати" Луцького державного технічного університету. Пізніше написання дисертації поєднував з роботою на посаді інженера з науково-технічної інформації R&D відділу підприємства. У 2011 році захистив дисертацію в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. З 2015р. по 2018р. навчався в докторантурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" при кафедрі "Конструювання верстатів та машин"

2015-2018 National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” – A doctoral student (doctor of technical sciences) of the Machine Tools and Machines Design Department.

2012-2014 Lutsk National Technical University – Acting an Associate Professor, Associate Professor Certificate (Docent).

2011 Ternopil I.Puluj National Technical University – Defence of the dissertation for the academic title of Ph.D. in Technical Sciences.

2004-2007 Lutsk State Technical University LSTU (now LNTU) – A postgraduate student of the Computer-Aided Design of Machine Tools and Mechanical Engineering Technologies department.

1999-2004 Lutsk State Technical University LSTU (now LNTU) – Bachelor's and Master's degree in Metalworking Machines and Systems.

Teaching experience: more than 17years. Professional positions held(part-time incl.):

2021-up to now: An Associate Professor of the Applied Mechanics and Mechatronics department of Lutsk National Technical University (LNTU).

2017-2021 – An Associate Prof. of the Applied Mechanics department of LNTU

2012-2017 – An Associate Professor of the Computer-Aided Design of Machine Tools and Mechanical Engineering Technologies department of LNTU.

2009-2012 – An Assistant Teacher/Professor of the Computer-Aided Design of Machine Tools and Mechanical Engineering Technologies department of LNTU.

2007-2009 – An Engineer of scientific and technical information in the R&D department of the enterprise «Волвест М» of «VolWest Group» investment group.

2006-2009 – An Assistant Teacher of the Computer-Aided Design of Machine Tools and Mechanical Engineering Technologies department of LNTU (part-time).

2004-2005 – The Head of laboratories of the Machine Tools department of LSTU (now LNTU), part-time.

Держбюджетні теми НТУУ«КПІ»:

№2652-п «Створення багатоцільових токарних і багатокоординатних свердлильно-фрезерних верстатів нового покоління» №д/р0106U007223; №2805-п«Створення і дослідження високошвидкісних
шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для
багатокоординатних верстатів нового покоління» №д/р0115U002422.

 

Науково-дослідні роботи ЛНТУ:

№д/р0116U001942 «Вдосконалення вузлів верстатів токарної групи з метою підвищення продуктивності обробки» 2016-2020;
№д/р:0121U108244 «Теоретичні та експериментальні дослідження процесу обробки поверхонь складного профілю» 2021-2023.

Selected Patents of Ukraine for inventions (for 20 years):

(2024), №127810 Пристрій для затиску циліндричних об'єктів (Device for clamping cylindrical objects)

(2023), №126641 Пристрій для затиску циліндричних об'єктів у шпиндельному вузлі (Device for clamping cylindrical objects in a spindle unit of a machine tool).

(2020), №120959 Затискний патрон (Clamping chuck).

(2019), №120169 Шпиндельний вузол верстата (Spindle assembly of a machine tool).

(2018), №116050 Шпиндельний вузол верстата (Spindle assembly of a machine tool)

(2011), №95323 Пристрій для затиску пруткового матеріалу (Device for clamping of rod material)

Creation of automatic clamping mechanisms and subsystems of spindle units. Scientific research related to the problems of increasing productivity and quality of machining. Structural-schematic synthesis of technical systems. Robotic production and mechatronic systems. Rotating subsystems of technological equipment.

Монографія

2023

 1. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Гао Сінмінь. Технологічне оснащення фрезерних верстатів: проектування, теорія, практика (Technological Equipment of Milling Machines: Design, Theory and Practice). Монографія (Monograph). ISBN 978-966-940-449-7. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. – 292 с.
 2. Kuznietsov Y, Prydalnyi B., Xingmin Gao. Section of the monograph Prospective Directions of Scientific and Practical Activity. International science project (ISP). Publ. house «GS Publishing Services» Sherman Oaks, California (USA). 4.5Author’s sheets. https://doi.org/10.51587/9798-9866-95921-2023-011-239-332

2022

 1. Kuznetsov Y.M., Prydalnyi B.I. Section of the monograph Current Aspects of the Development of Science and Technology. International science project (ISP). Publ. house «GS Publishing Services» Sherman Oaks, California (USA). 3.0 Author’s sheets. https://doi.org/10.51587/9798-9866-95914-2022-010-119-180

2016

 1. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Приводи затискних механізмів металообробних верстатів (Actuators of Clamping Mechanisms of Metalworking Machines). Монографія (Monograph). ISBN 978-966-940-017-8. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 352 с.
Навчальний посібник

2014

 1. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління (Designing Targeted Manipulation Mechanisms for New-generation Machine Tools). Навчальний посібник (Study guidebook). Edition 2nd, approved (stamped) by the Ministry of Education and Science of Ukraine. ISBN 978-617-7181-20-9. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 428 с.

2012

 1. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Проектування цільових механізмів маніпулювання верстатів нового покоління (Designing Targeted Manipulation Mechanisms for New-generation Machine Tools). Навчальний посібник (Study guidebook). ISBN 966-7569-40-3. Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 425 с.
Навчальний підручник

2023

 1. Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І. Теорія технічних систем в аспектах досліджень та технічної творчості. (Theory of Technical Systems in Aspects of Research and Technical Creativity). Підручник (Textbook / course). ISBN 978-966-940-450-3. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. – 284 с.
Статті Scopus

2024

 1. Prydalnyi, B.:"Automatic System for Clamping Objects on Rotary Executive Links of Robotics for Safety Critical Application: Solution and Software for Modelling," 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, pp. 1-5, doi: 10.1109/DESSERT61349.2023.10416452 (http://dx.doi.org/10.1109/dessert61349.2023.10416452)

2023

 1. Prydalnyi B. Improvement of the Automatic Workpiece Clamping Mechanism of Lathes to Expand Technological Capabilities. Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp.327-336.
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_31

2022

 1. Prydalnyi B. Creation of automatic clamping mechanisms for spindle assemblies of machine tools using a formalized description of structural elements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.5 №1 (119), pp.26–35. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265191
 2. Prydalnyi B. Mathematical Model of a Backlash Elimination in the New Clamping Mechanism. Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp.109-118 https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_11

2021

 1. Prydalnyi B. The Dynamic Model of the Automatic Clamping Mechanism with a Rotating Input Link. Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_10
 2. Prydalnyi B., Kuznetsov Y., Lyshuk V. Methodology and Tools for Computer-Aided Calculation of Characteristics of Electromechanical Clamping Drive Actuated by Induction Motor. ICIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 256-266. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54817-9_30
 3. Prydalnyi B. and Sulym H. Identification of Analytical Dependencies of the Operational Characteristics of the Workpiece Clamping Mechanisms with the Rotary Movement of the Input Link. Acta Mechanica et Automatica, Vol.15 (Issue 1), pp. 47-52. https://doi.org/10.2478/ama-2021-0007

2020

 1. Prydalnyi B. Characteristics of Electromechanical Clamping Mechanism with Asynchronous Electric Motor. 2020 International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM). Bialystok, Poland, 2020. Publisher: IEEE Xplore, pp. 1-5. doi: 10.1109/MSM49833.2020.9202186
Статті Web of Science

2022

 1. Prydalnyi B. Mathematical Model of a Backlash Elimination in the New Clamping Mechanism. Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp.109-118 https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_11

2021

 1. Prydalnyi B. The Dynamic Model of the Automatic Clamping Mechanism with a Rotating Input Link. Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_10
 2. Prydalnyi B. and Sulym H. Identification of Analytical Dependencies of the Operational Characteristics of the Workpiece Clamping Mechanisms with the Rotary Movement of the Input Link. Acta Mechanica et Automatica, Vol.15 (Issue 1), pp. 47-52. https://doi.org/10.2478/ama-2021-0007
 3. Prydalnyi B., Kuznetsov Y., Lyshuk V. Methodology and Tools for Computer-Aided Calculation of Characteristics of Electromechanical Clamping Drive Actuated by Induction Motor. ICIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp. 256-266. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54817-9_30

2020

 1. Characteristics of Electromechanical Clamping Mechanism with Asynchronous Electric Motor
  Prydalnyi, Borys
  Published Jul 2020 |
  International Conference Mechatronic Systems and Materials, Msm
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Prydalnyi B. Mechatronic device for two-stage clamping of cylindrical objects in machine tool spindles. Journal of Mechanical Engineering and Transport, vol.13, no.1, pp.118-123. https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-118-123
 2. Prydalnyi B.I. Mechatronic clamping mechanism with electro-hydraulic actuator for machine spindle units. Perspective technologies and devices, №18. Lutsk: LNTU. pp.124-128. DOI 10.36910/6775-2313-5352-2021-18-18
 3. Prydalnyi B.I., Sulym H.T. Mathematical model of the tensioning in the collet clamping mechanism with the rotary movable input link on spindle units. Jour. of Engineering Sciences, Vol.8(1), pp.E23–E28, doi: 10.21272/jes.2021.8(1).e4
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Prydalnyi B.I., Sulym H.T. Mathematical model of the tensioning in the collet clamping mechanism with the rotary movable input link on spindle units. Jour. of Engineering Sciences, Vol.8(1), pp.E23–E28, doi: 10.21272/jes.2021.8(1).e4

2020

 1. Prydalnyi B., Kuznetsov Y. Synthesis of structures of spindle units with electromechanical actuators of clamping mechanisms as complex combined axisym-metric system. Jour. of the Techn. University of Gabrovo (Bulgaria), Vol.60, p.66-69