s.rotko@lutsk-ntu.com.ua

РОТКО Світлана Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1980 році закінчила з відзнакою Червоноградський гірничий технікум за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію техніка-будівельника (диплом БТ № 492587).

У цьому ж році вступила до Львівського політехнічного інституту (Луцька філія), який закінчила у 1985 р. Рішенням ДЕК присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (диплом МВ-І025089). 

Кандидат технічних наук з 2007 року. 

Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно у червні 2010 року.

Лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова за  комплекс навчальних посібників з проектування кам’яних і армокам’яних конструкцій (2011 р.) та роботу: «Дослідження бетонів і сучасні методи розрахунків залізобетонних конструкцій із використанням програмних комплексів» (2022 р.).

Відповідальний секретар наукового видання (збірник наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві», Луцький національний технічний університет), включеного до переліку наукових фахових видань України категорії Б, накази МОН України № 409 від 17.03.2020, № 886 від 02.07.2020.

Секретар екзаменаційної комісії із захисту випускних кваліфікаційних робіт з 2016 року.

За час роботи у ЗВО нагороджена почесними грамотами Управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації (2008 р.), ЛНТУ (2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2019, 2023).

Освіта: вища.

У 1985 році закінчила Львівський політехнічний інститут. Рішенням ДЕК від 10 червня 1985 року присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (диплом МВ-І025089). 

Кандидат технічних наук з 2007 року (диплом ДК № 043743)

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла – на тему: «Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Луцького державного технічного університету 10 жовтня 2007 року.

Після закінчення навчання у вузі працювала за направленням  майстром арматурного цеху на заводі ЗБК у м. Луцьку. 

У вересні 1991 року прийнята на посаду інспектора заочного факультету Луцького індустріального інституту.

У вересні 2002 року переведена на посаду асистента кафедри промислового та цивільного будівництва, з жовтня 2007 року - на посаду старшого викладача кафедри ПЦБ.

Кандидат технічних наук з 2007 року (диплом ДК № 043743)

З вересня 2008 року призначена на посаду доцента промислового та цивільного будівництва Луцького національного технічного університету як обрана за конкурсом.

Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно рішенням Атестаційної колегії від 17 червня 2010 року (атестат доцента 2ДЦ № 023246).

З 2010 р. по сьогодні - доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету . 

Навчальні дисципліни: 1. САПР у будівництві. 2. Автоматизоване проектування та ВІМ-технології у будівництві. 3. Будівельні конструкції, будівлі та споруди. 4. Будівельні конструкції (спецкурс). 5. Надійність бетону і залізобетону та механіка руйнування.

Робота при науково-дослідній будівельній лабораторії при кафедрі «Будівництва та цивільної інженерії» факультету будівництва, архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету. Виконання звітів з технічного обстеження будівель і споруд

Перелік отриманих охоронних документів на корисні моделі:

 1. Патент на корисну модель № 152728 Україна, МПК(2006): F24S 20/20 (2018.01), F24S 10/10. Спосіб теплопостачання за допомогою енергомодулюючого модуля / Ротко С.В., Самчук В.П., Ужегова О.А., Чапюк О.С., Кужель Е.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202202909 від 12.08.2022; опубл. 05.04.2023, бюл. № 14/2023.
 2. Патент на корисну модель № 152733. Україна, МПК: F24В 3/00, Е04G 21/00. Геліоустановка для термообробки бетонних та/або залізобетонних виробів / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пахолюк О.А., Чапюк О.С. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202203094 від 25.08.2022; опубл. 05.04.2023, бюл. № 14/2023.
 3. Патент на корисну модель № 152728 Україна, МПК(2006): F24S 20/20 (2018.01), F24S 10/10. Спосіб теплопостачання за допомогою енергомодулюючого модуля / Ротко С.В., Самчук В.П., Ужегова О.А., Чапюк О.С., Кужель Е.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202202909 від 12.08.2022; опубл. 05.04.2023, бюл. № 14/2023.
 4. Патент на корисну модель № 152733. Україна, МПК: F24В 3/00, Е04G 21/00. Геліоустановка для термообробки бетонних та/або залізобетонних виробів / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пахолюк О.А., Чапюк О.С. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202203094 від 25.08.2022; опубл. 05.04.2023, бюл. № 14/2023.
 5. Патент на корисну модель № 153052. Україна, МПК(2006): F26В 3/28 (2006.01), F24S 20/40 (2018.01). Комбінована установка для термообробки бетонних та/або залізобетонних виробів / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Чапюк О.С., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202203213 від 05.092022; опубл. 17.05.2023, бюл. № 20/2023.
 6. Патент на корисну модель № 153288. Україна, МПК (2006): С02F 11/00, С02F 11/148 (2019.01). Спосіб детоксикації об’єктів навколишнього середовища / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Кислюк Д.Я., Пасічник Р.В., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204100 від 31.10.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 7. Патент на корисну модель № 153290. Україна, МПК: E04H 1/12 (2006.01), Е04Н 15/34 (2006.01). Збірно-розбірна модульна споруда / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р.В., Пахолюк О.А., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204103 від 31.10.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 8. Патент на корисну модель № 153293. Україна, МПК: В01D 53/04 (2006.01), С02F 11/04 (2006.01). Спосіб поділу біогазу на компоненти / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204218 від 07.11.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 9. Патент на корисну модель № 153294. Україна, МПК: F24S 23/70 (2018/01), F24S 10/00. Сонячний колектор / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р.В., Пахолюк О.А., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204220 від 07.11.2022; опубл. 14.06.2023, бюл. № 24/2023.
 10. Патент на корисну модель № 153338. Україна, МПК: Е04В 1/76 (2006.01), Е04С 2/26 (2006.01). Спосіб виробництва стінової панелі / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р.В., Пахолюк О.А., Самчук В.П. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204113 від 31.10.2022; опубл. 21.06.2023, бюл. № 25/2023.
 11. Патент на корисну модель № 153630.  Україна, МПК(2006): F24C 1/00, A47J 37/06 (2006.01). Електрогриль-комплекс / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я.  Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204217 від 07.11.2022; опубл. 02.08.2023, бюл. № 31/2023.
 12. Патент на корисну модель № 153631. Україна, МПК(2006): А47F 7/00. Спосіб виробництва мініконтейнера-вітрини / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я.  Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202204219 від 07.11.2022; опубл. 02.08.2023, бюл. № 31/2023.
 13. Патент на корисну модель № 153768. Україна, МПК(2006): У04Н 15/00, F04Н 1/02(2006.01), Е04В 1/32(2006.01). Спосіб будівництва приміщень, переважно для тимчасового перебування у них людей / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я.  Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202300643 від 20.02.2023; опубл. 23.08.2023, бюл. № 34/2023.
 14. Патент на корисну модель № 153848. Україна, МПК: Е04Н 1/12(2006.01), А47К 3/30(2006.01). Збірно-розбірна споруда з сушаркою / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Пасічник Р. В., Кислюк Д.Я., Самчук В.П., Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202300646 від 20.02.2023; опубл. 06.09.2023, бюл. № 36/2023.
 15. Патент на корисну модель № 154567. Україна, МПК(2006): Е02D 27/00. Безарматурний фундаментний блок / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Самчук В.П., Сунак П.О., Синій С.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202302306 від 15.05.2023; опубл. 22.11.2023, бюл. № 47/2023.

Наукові інтереси. Автоматизоване проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд. Дослідження напружено-деформованого стану будівельних конструкцій. Розрахунок залізобетонних, армоцементних і сталефібробетонних конструкцій. Механіка деформівного твердого тіла: дослідження композитних балок, пластин і оболонок за різних видів навантажень. Механіка руйнування бетону та залізобетону.

Керівник наукового студентського гуртка «Проектування будівельних конструкцій».

Вибрані праці:

За роки наукової та педагогічної діяльності опубліковано понад 100 наукових праць (монографії, посібники, статті у наукових фахових виданнях, статті у закордонних виданнях, статті у виданнях, що входять у наукометричні бази Scopus, Web of Science, патенти), зокрема:

Shvabyuk V.I., Pasternak Y.M., Rotko S.V. Refined solution of the Timoshenko problem for an orthotropic beam on a rigid base // Materials Science. 2010. Vol. 46. No. 1. P. 56-63. (DOI: 10.1007/s11003-010-9263-7. EID: 2-s2.0-77957870571).

Shvabyuk V.I., Rotko S.V., Uzhegova O.A. Bending of a Composite Beam with a Longitudinal Section // Strength of Materials. 2014. Vol. 4. No. 4. P. 558- 566. (DOI: 10.1007/s11223-014-9583-1. EID: 2-s2.0-84919950993).

S. Rotko, V. Shvabyuk, O. Guda and O. Uzhehova. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness // Actual Problems of Engineering Mechanics. P. 404-412. ISBN: 978-3-0357-1581-1 Materials Science Forum Vol. 968. Electronically available at https://www.scientific.net/MSF.968.404

Shvabyuk V. I., Rotko S. V., Fedorus V. Yu & Shvabyuk V. V. Influence of Transverse Anisotropy and Type of Boundary Conditions on the Stress State of a Circular Transtropic  Plate Strength of Materials Volume 53, pages 440–448 (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-021-00304-z

Shvabуuk V.V, Rotko S.V. Bending of an orthotropic plate partially supported on an elastic base. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1164 (2022)/ AIP Conf. Proc. 2840, 030006 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0169331

Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Шваб’юк В.В. Математичні моделі деформування композитних плит і балок: контактна взаємодія із штампами та основами. Вплив тріщин: Монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 404 с.

Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В., Кислюк Д.Я., Ужегов С.О. Залізобетонні конструкції: навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 804с.

Uzhehov S, Uzhehova O, Rotko S., Zadorozhniko-va I., Kysliuk D., Chapiuk O. Building structures: Study guide. - Lutsk: Department of Image and Promotion of LNTU, 2022. 118 s.

Кислюк Д.Я., Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В., Сунак О.П. Інженерні споруди: Навчальний посібник. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 368 с. 23,00 друк. арк.

Шваб’юк В.І., Ротко С.В. Лінійне деформування, міцність і стійкість композитних оболонок середньої товщини: Монографія. Луцьк: РВВ  ЛНТУ, 2015. 264 с.

Ротко С.В., Ужегова О.А., Задорожнікова І.В. Розрахунок камяних та армокамяних конструкцій: навчальний посібник / За редакцією д.т.н., проф. Барашикова А.Я. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. 355 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11 – 3156 від 16.04.10).

Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Шваб’юк В.І., Захарчук В.І. Ротко С.В., Швабюк В.В. Термопружний згин композитних пластин дисків трансмісії автомобіля // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2023 (травень). – №1(20). – С. 303-307. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1059
 2. Ротко С.В., Парфентьєва І.О., Пасічник Р.В., Ужегова О.А., Чапюк О.С. Перевірка міцності стін та основ укриття для розробки плану реконструкції головного корпусу Волинської обласної дитячої клінічної лікарні / / "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 19, 2023 (травень). С. 162-170. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-19
 3. Бондарський О.Г., Дробишинець С.Я., Лучинець С.А., Ротко С.В., Ужегова О.А. ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ / "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 19, 2023 (травень). С. 22-32. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-03
 4. Пасічник Р.В., Ротко С.В., Лучинець С.А., Пасічник О.С. Автоматизований розрахунок плити на пружній основі на додаткове навантаження / "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 19, 2023 (травень). С. 135-140. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-16

2022

 1. Rotko S.V., Korin` T.V., Manuel Teixeira Braz César. Gabion retaining walls: features of calculation and design. / "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 18, 2022 (грудень). С. 127-137. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-14
 2. Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Шваб’юк В.В., Бондарський О.Г., Ужегова О.А. Циліндричний згин трансверсально – ізотропної плити, частково опертої на жорсткий фундамент / "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві", випуск 18, 2022 (грудень). С. 183-191. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-19
Тези доповідей

2023

 1. Пацалай М.А., Ротко С.В., Талах Л.О., Ужегов С.О. ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ У БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів "Інновації у будівництві» (м. Луцьк, 12 травня 2023 року). 0,25 друк. арк. / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view
 2. Пасічник Р.В., Ротко С.В., Сохацький В. В., студент. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТАХ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПК ЛІРА-САПР // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів "Інновації у будівництві» (м. Луцьк, 12 травня 2023 року). 0,188 друк. арк. / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view
 3. Артемук Т.С., студент, Ротко С.В. ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АРХІВІВ, РЕСТАВРАЦІЮ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПАМЯТОК АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів "Інновації у будівництві» (м. Луцьк, 12 травня 2023 року). 0,188 друк. арк. / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view
 4. Ротко С.В., Парфентьєва І.О., Пасічник Р.В., Ужегова О.А., Чапюк О.С. ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ УКРИТТЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ // // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів "Інновації у будівництві» (м. Луцьк, 12 травня 2023 року). 0,125 друк. арк. / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view

2022

 1. Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Шваб’юк В.В. ЦИЛІНДРИЧНИЙ ЗГИН ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОЇ ПЛИТИ, ЧАСТКОВО ОБПЕРТОЇ НА ЖОРСТКИЙ ФУНДАМЕНТ // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» (м. Луцьк, 18 листопада 2022 р.). / URL: https://drive.google.com/file/d/1OF7EKXFuYn4h7s2zzT0I2OHqIuy8mXvR/view
 2. Гонтар В.О., студент, Ротко С.В.
  ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» (м. Луцьк, 18 листопада 2022 р.). / URL: https://drive.google.com/file/d/1kj09f4wQCjLCwgej1fCjGB8oTARRHvjO/view
 3. Korin` T., master, Manuel Teixeira Braz César, Rotko S.V.
  ON THE ISSUE OF CALCULATION AND CONSTRUCTION OF GABION RETAINING WALLS // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» (м. Луцьк, 18 листопада 2022 р.).
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1xce-qlOEQHuURqZOnjxZ_XgYXeNxLhzI/view
 4. Ротко С.В., к.т.н., доц., Зінькевич К.Я., студентка
  ПРОГРЕСУЮЧЕ РУЙНУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗРУХУНКУ В ПК ЛІРА-САПР // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» (м. Луцьк, 18 листопада 2022 р.). / URL: https://drive.google.com/file/d/1dWhT_53zeYtxBYeq9Qv67Hp84xMwUMjQ/view
 5. Ротко С.В., к.т.н., доц., Герасимик-Чернова Т.П., студентка
  ВИКОРИСТАННЯ ГАБІОННИХ ПІДПІРНИХ СТІН ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БЕТОННИМ // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва» (м. Луцьк, 18 листопада 2022 р.).
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1Ap8KsOGHabpiuvATQy-0yOUgtZ3iGhNB/view
 6. С.В. Ротко, В.В. Шваб’юк, А.Б. Мікуліч, магістр. РОЗРАХУНОК КОМПОЗИТНИХ СТРИЖНІВ НА СТІЙКІСТЬ ЗА НЕКЛАСИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ ЗГИНУ // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Математичні методи та моделі технічних і економічних систем» (Тернопіль, 22–23 листопада 2022). С. 55-57. 0,19 друк. арк. / URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/39068/1/%d0%9c%d0%9c%d0%9c%d0%a2%d0%95%…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Shvabуuk V.V, Rotko S.V. Bending of an orthotropic plate partially supported on an elastic base. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1164 (2022)
  AIP Conf. Proc. 2840, 030006 (2023)
  / URL: https://doi.org/10.1063/5.0169331