Yuliya

Кулик Юлія Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Дата народження – 01.12.1989 р.

Громадянство – Україна

Місце проживання – м. Луцьк, Україна

Місце роботи – Луцький національний технічний університет

Посада – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

У 2011 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю Логістика  (ВС №41294901).

Кандидатську дисертацію на тему «Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств» захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 в КПІ ім. Ігоря Сікорського, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Диплом кандидата економічних наук ДК № 045826 виданий рішенням Атестаційної колегії від 1 лютого 2018 року.

Вчене звання доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики присвоєно 22 грудня 20222 року (АД №011536)

З 2011 по 2012 рік працювала у департаменті логістики на ДП АСЗ№1 АТ АТ "Богдан Моторс".

У 2012 році працювала у відділі логістики на СП "Modern Expo".

З 2018 по 2020 рік працювала логістом на холдингу KM Group Polska.

З 2015 року працюю в ЛНТУ.

1. Учасник проекту державно-приватного партнерства Волинського обласного санаторію "Лісова пісня" (2021 р.)

2. Учасник проекту«Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництво у сільській місцевості на Волині», що фінансувався за підтримки House of Europe (2021 р.)

3. Учасник проекту «Accent Project Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти», що фінансується органом європейського союзу Європейський інститут інновацій та технологій: розбудова інноваційного потенціалу для вищої освіти (2023 р.)

 

сучасні інформацій технолії в бізнесі, ІоТ, електронна комерція та цифрові платформи, АІ, логістика 5.0.

Монографія

2020

 1. Підприємництво як чинник розвитку інноваційної моделі економіки України та її регіонів / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-12/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1…

2018

 1. Теоретичні основи ризик-менеджменту логістичної системи підприємства / URL: https://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=7…
Навчальний посібник

2020

 1. Економіка підприємства / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%21%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1…

2018

 1. Підприємництво і торгівля / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5578
Статті Scopus

2021

 1. Application of Information Technologies for Risk Management of Logistics Systems / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9615297
Статті Web of Science

2022

 1. Modern information and communication technologies in the digital economy in the system of economic security of the enterprises / URL: https://www.researchgate.net/publication/361594625_MODERN_INFORMATION_AND_COMMU…
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Оцінювання ефективності ризик-менеджменту логістичної системи підприємства методом дискримінантного аналізу / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/326

2021

 1. Діагностика в системі управління
  логістичною діяльністю підприємства / URL: https://www.researchgate.net/publication/354382395_DIAGNOSTIKA_V_SISTEMI_UPRAVL…
 2. Перспективи розвитку ринку логістичних послуг в умовах пандемії / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9284

2020

 1. Електронна взаємодія в ключових секторах
  електронної комерції / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/54

2019

 1. Комплексне застосування сучасних методів управління для підвищення ефективності діяльності підприємств галузі / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/38
 2. Комплексне застосування сучасних методів управління для підвищення ефективності діяльності підприємств галузі машинобудування / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/38

2018

 1. Проблеми та перспективи розвитку логістики регіонів України / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/16
 2. Сутність та класифікація ризиків логістичної системи підприємства / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…