y.melnychuk@lutsk-ntu.com.ua

Мельничук Юлія Євгеніївна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цифрових освітніх технологій

Доцент

доцент кафедри цифрових освітніх технологій

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 19.07.1992 р. у м. Луцьку. 

2023 р.: доцент кафедри цифрових освітніх технологій ЛНТУ;

2017 р.: кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти;

2013-2014 рр. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кваліфікація – магістр інформатики, викладач;

2009-2013 рр. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кваліфікація – бакалавр інформатики.

Грудень 2023 р. – по теперішній час: в.о. провідного фахівця відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації ЛНТУ.

Вересень 2022 р. – по теперішній час: доцент кафедри цифрових освітніх технологій Луцького національного технічного університету.

Січень 2021 р. – серпень 2022 р.: старший викладач кафедри цифрових освітніх технологій Луцького національного технічного університету.

Вересень 2020 р. – червень 2021 р.: старший викладач кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки (за сумісництвом).

Вересень 2018 р. – січень 2021 р.: старший викладач кафедри комп’ютерних наук Луцького національного технічного університету.

Вересень 2019 р. – грудень 2019 р. – викладач циклової комісії з практичної та професійної підготовки Луцького коледжу рекреаційних технологій і права (за сумісництвом).

Вересень 2018 р. – серпень 2019 р.: старший викладач кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету.

Листопад 2014 р. – 2017 р.: аспірантка кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Вересень-грудень 2015р.: вчителька інформатики у ЗОШ №7 м. Луцька (за сумісництвом).

Листопад – грудень 2014 р.: вчителька інформатики у ЗОШ №15 м. Луцька (за сумісництвом).

Вересень – листопад 2014 р.: вчителька інформатики у ЗОШ №15 м. Луцька.

Участь у п’ятиденному тренінгу «Enhancing Higher Education», що відбувся у Шведському королівському інституті KTH у рамах проекту «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні» Erasmus+ КА2 CBHE: 2020 – 2023.

Участь у проектній групі проекту Еразмус+ 3D4U "3D Концепції для освіти моди в Україні"/3D Concepts for Fashion Education in Ukraine (3D4U).

Цифрові освітні технології, технології штучного інтелекту, інформаційні системи освітнього призначення

Монографія

2019

 1. Сачук (Мельничук) Ю. Є. Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету : монографія / Н. Л. Чернящук, Ю. Є. Сачук. – Луцьк: Терен, 2019. – 320 с. (Затверджено вченою радою Луцького НТУ, витяг з протоколу № 5 від 26 грудня 2018 р.).
 2. Сачук (Мельничук) Ю. Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики в умовах магістратури : монографія / Ю. Є. Сачук, Н. Л. Чернящук. – Луцьк: Терен, 2019. – 221 с. (Затверджено вченою радою Луцького НТУ, витяг з протоколу № 5 від 26 грудня 2018 р.).
Навчальний посібник

2023

 1. Мельничук Ю.Є. Інтелектуальні технології в освіті. – Луцьк: Терен, 2023. – 241 с. (Затверджено вченою радою ЛНТУ, витяг з протоколу №8 від 28 березня 2023 року)
Статті Scopus

2021

 1. Oleg Barabash, Oleksandr Laptiev, Valentyn Sobchuk, Ivanna Salanda, Yulia Melnychuk, Valerii Lishchyna. Comprehensive Methods of Evaluation of Distance Learning System Functioning. International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), Vol. 13, No. 3, June. 2021, pp. 62 – 71. DOI: 10.5815/ijcnis.2021.03.06. (Scopus) / URL: https://www.mecs-press.org/ijcnis/ijcnis-v13-n3/v13n3-6.html

2020

 1. Y.Melnychuk, V.Satsyk, R.Grudetsky, O.Kuzmych, N.Bahniuk, L.Hlynchuk Reduction of Server Load by Means of CMS Drupal // IEEExplore Digital Library (Scopus), Published in: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). DOI: 10.1109/ACIT49673.2S20.9208874, ISBN: 978-1-7281-6760-2 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094164836&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Мельничук Ю.Є. Розвиток алгоритмів створення веб-орієнтованих інформаційних систем // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2023. № 2(16) 2023. С. 392-400
 2. Мельничук Ю.Є. Алгоритми функціонування інформаційних систем освітнього призначення // «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)»: журнал. 2023. № 3(17), с. 576-585
 3. Мельничук Ю.Є. Принципи побудови інформаційних систем освітнього призначення. // «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: журнал. 2023. № 50, с. 77-84

2022

 1. Мельничук Ю.Є., Сокотов Ю.В., Погрібняк М.Ю. Роль ІКТ у підготовці здобувачів професійної освіти // Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), № 4(9), 2022. С. 231-242

2021

 1. Мельничук Ю. Цінність знань у розвитку особистості /Т. Полухтович, Ю.Мельничук// Науковий журнал «Молодь і ринок» (Категорія «Б»),індексується: Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, Index Copernicus. Дрогобич. №1 (187) ,2021. С.100-103

2020

 1. Мельничук Ю.Є., Полухтович Т.Г. Оновлення знань в інформаційному соціумі / Ю.Є. Мельничук, Т.Г. Полухтович // Економічний форум. - №1, 2020, с. 147-154.
 2. Саланда І. П., Бабій Н. В., Фурман О. А., Мельничук Ю. Є. Методика синтезу гетерогенних інформаційних мереж на основі введення коригувальних циклів // Системи управління, навігації і зв’язку. – №4(62). – Полтава, 2020, с.64-69
 3. Мельничук Ю.Є. Розробка та впровадження у навчальний процес ЗЗСО веб-порталу для вивчення інформатики / Мельничук Ю.Є., Сачук Ю.В., Саланда І.П. // Молодь і ринок. – №3-4 (182-183). – Дрогобич, 2020, с.58-62
 4. Мельничук Ю.Є. Створення та використання віртуального кабінету інформатики в освітньому середовищі НУШ / Мельничук Ю., Фурман О., Бабій Н., Саланда І., Галаган І. // Молодь і ринок. – №5 (184). – Дрогобич, 2020, с.77-82

2019

 1. Мельничук Ю.Є. Застосування елементів штучного інтелекту у процесі підготовки фахівців з інформаційних технологій / Ю.Є. Мельничук // Фізико-математична освіта. - №2 (20). - Суми, 2019. - С. 94-99
Тези доповідей

2023

 1. Мельничук Ю. Є. Технологія індивідуалізованого навчання засобами штучного інтелекту // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року) – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2021. – с. 255-259
 2. Мельничук Ю.Є. Інформаційні системи у підвищенні якості освіти // Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, March 10, 2023. Valencia, Kingdom of Spain: European Scientific Platform, с.121-122

2022

 1. Мельничук Ю.Є. Концептуальні засади моделювання інформаційних систем // Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, December 23, 2022. Tel Aviv, State of Israel:European Scientific Platform, с.94-96

2021

 1. Мельничук Ю. Є., Юхта О.А. Проектування системи масового обслуговування // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ 2021)» (21-22 травня 2021 р). – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2021. – с. 163-166
 2. Мельничук Ю. Є., Саланда І.П. Моделювання та розробка androidзастосунка для перегляду новин // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ 2021)» (21-22 травня 2021 р). – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2021. – с. 135-138
 3. Мельничук Ю. Є., Полухтович Т.Г. Стратегії інтервенцій на базі школи: адаптації та модифікації для успіху всіх дітей / Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. – Харків: Видавництво ТОВ «Стильна типографія», 2021. –– с. 154-156

2020

 1. Мельничук Ю.Є. Інформаційне забезпечення навчального процесу у вишах / Ю.Є. Мельничук, Т.Г. Полухтович // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості – 2020: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Івано-Франківськ, 8 жовтня 2020 р.), Івано-Франківськ, 2020, с.153-155
 2. V.Satsyk R.Grudetsky, O.Kuzmych, N.Bahniuk, L.Hlynchuk Y.Melnychuk Reduction of Server Load by Means of CMS Drupal // Conference Proceedings: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT'2020, Deggendorf, GERMANY, 16-18 September 2020. ISBN: 978-1-7281-6759-6, Part Number: CFP20S92-PRT, pp. 523-529
 3. Мельничук Ю.Є., Саланда І.П. Позитивні практики дистанційного навчання у ЗВО // Specialized and multidisciplinary scientific researches: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 4), December 11, 2020. Amsterdam, The Netherland: European Scientific Platform., с. 125-127
 4. Мельничук Ю.Є. Професійна спрямованість комп’ютерних технологій / Ю.Є. Мельничук, Т.Г. Полухтович // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020, с.50-54
 5. Мельничук Ю.Є. Розробка логічної комп’ютерної гри засобами VISUAL STUDIO 2015 та мови програмування C# / Ю. Є. Мельничук, Т.Г. Полухтович, В.О. Ліщина // Тези доповідей Збірник наукових праць ΛΌГOΣ Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context, 2020, 15 травня 2020 р., Х’юстон, США, с. 104-106.

2019

 1. Сачук (Мельничук) Ю. Є. Коворкінг-марафон як педагогічна технологія ефективного написання випускних кваліфікаційних робіт майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Ю. Є. Сачук // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ2019)» ( 23-25 травня 2019 року). – Луцьк: інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2019. – с. 108-110
 2. Сачук (Мельничук) Ю. Є. Перспективи використання хмарної платформи Stepic у професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій / Ю. Є. Сачук // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – с. 472-473
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. Мельничук Ю.Є. Неформальна освіта: від теорії до практики. // International Scientific Journal «Grail of Science»: with the proceedings of the V Correspondence International Scientific and Practical Conference «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity» held on December 23th, 2022 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) and LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria).