Сергій Синій

Синій Сергій Васильович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Сергій Васильович Синій,

СВ Синій, Синий С.В.,

Sergii Synii, Synii S.V.,

Serhii Synii, Syniy S. V.

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився у 1970 році.

У 1992 році закінчив Луцький індустріальний інститут (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”.

У 2011 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю „Міське будівництва та господарство”.

Кандидат технічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 35.01.02 Луцького індустріального інституту (нині – Луцький національний технічний університет), м. Луцьк. КН № 010505.

Вчене звання доцента кафедри промислового та цивільного будівництва присвоєно у 2001 році. ДЦ № 002512.

– 1992 р. - 1996 р. аспірант денної форми навчання, молодший науковий співробітник Луцького індустріального інституту (який з 1997 року – Луцький державний технічний університет, а з 2008 року – Луцький національний технічний університет).

– 1997 р. - 1999 р. асистент, старший викладач кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького державного технічного університету.

– 1999 р. - 2001 р. на посаді доцента кафедри промислового та цивільного будівництва Луцького державного технічного університету.

– 2001 р. - 2017 р. – доцент кафедри міського будівництва та господарства Луцького державного технічного університету (з 2008 р. Луцького національного технічного університету), восени 2002 року виконував обов'язки завідувача цієї кафедри.

–2017 р. – нині – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету.

2012-2013 р.р. - брав участь у ЛНТУ у виконанні Держбюджетної науково-дослідної роботи на тему «Аналітичні та експериментальні методи стереофрактографічних досліджень у трибоматеріалознавстві» (номер держреєстрації в УкрІНТЕІ  0112U000290), на посадах виконавець (молодший наук. співробітник), 2012 р. та відповідальний виконавець (старший науковий співробітник), 2013 р. 

Усього 23 патенти на корисну модель,

з них 6 - у 2021-2023 роках:

1. Патент на корисну модель № 153648 Україна, МПК: A01G 9/14 (2006.01), E04H 5/08 (2006.01). Теплоакумулююча теплиця / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Сунак П.О., Синій С.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202300642 від 20.02.2023; опубл. 02.08.2023, бюл. № 31/2023.

 2. Патент на корисну модель № 153849 Україна, A01F 25/13 (2006.01), A01F 25/08 (2006.01), F24F 7/04 (2006.01), F24F 7/06 (2006.01). Сховище для зберігання коренебульбоплодів / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Сунак П.О., Синій С.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202300647 від 20.02.2023; опубл. 06.09.2023, бюл. №36/2023.

3. Патент на корисну модель № 154459 Україна, E04H 9/00, F41H 11/00. Збірно-розбірна фортифікаційна споруда / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Сунак П.О., Синій С.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202301888 від 21.04.2023; опубл. 15.11.2023, бюл. № 46/2023.

4. Патент на корисну модель № 154476 Україна, E04H 9/00, F41H 11/00. Збірно-розбірна фортифікаційна споруда / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Чапюк О.С., Кислюк Д.Я., Сунак П.О., Синій С.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202302214 від 10.05.2023; опубл. 15.11.2023, бюл. № 46/2023.

5. Патент на корисну модель № 154567. Україна, МПК(2006): Е02D 27/00. Безарматурний фундаментний блок / Ужегова О.А., Кужель Е.В., Ротко С.В., Самчук В.П., Сунак П.О., Синій С.В. Заявник і патентовласник: ЛНТУ. Заявка u202302306 від 15.05.2023; опубл. 22.11.2023, бюл. № 47/2023.

6. Патент на корисну модель № 148857 Україна, МПК (2006): E04D 13/00; E04D 13/17 (2006.01). Дефлектор-аератор / Попович М.М., Пасічник Р.В., Синій С.В. Заявник і патентовласник ЛНТУ. Заявка u202102566 від 17.05.2021; опубл. 22.09.2021, бюл. № 38/2021.

 

Інженерні мережі, енергоефективність, будівельні конструкції та матеріали, теорія і практика у містобудуванні та ЖКГ, транспортні мережі, техніка для збирання коренебульбоплодів

Монографія

2020

 1. Гевко Р. Б., Ткаченко І. Г., Рогатинський Р. М., Синій С. В. та ін. Системи доочищення коренеплодів при їх механізованому збиранні: монографія - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. - 216 с. ISBN 978-617-7793-30-3 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-01/Systemy_doochyshchennia_kor…
Навчальний посібник

2023

 1. Синій С.В. Методологія наукових досліджень. Будівництво та цивільна інженерія. Магістерський курс: Навчальний посібник. Дзюбинська О. В., Дробишинець С. Я., Кислюк Д. Я., Ротко С. В., Самчук В. П., Синій С. В., Сунак П. О., Ужегова О. А., Чапюк О. С. Луцьк, ЛНТУ, 2023, Розділ 1. С.5-78. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14253
Електронний посібник

2022

 1. Інженерні мережі. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання / уклад.: Синій С.В., Сунак П.О. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. 18,35 обл.вид.арк. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%…
Статті Scopus

2023

 1. Krantovska O., Ksonshkevych L., Synii S., Pasichnyk R., Maskalkova Yu. Modeling of the stress-strain state of a continuous reinforced concrete beam in ANSYS mechanical // Reliability and durability of railway transport engineering structure and buildings, 17-19 November 2021, Kharkiv, Ukraine - AIP Publishing - AIP Conference Proceedings, Volume 2684, Issue 1, 030021 (2023) / URL: https://doi.org/10.1063/5.0142710
 2. Ksonshkevych L., Streltsov K., Krantovska O., Synii S., Maskalkova Yu. Physico-chemical studies of the phase composition and structure of cement stone on mechanically activated Portland cement with the addition of ground chamotte // Reliability and durability of railway transport engineering structure and buildings, 17-19 November 2021, Kharkiv, Ukraine - AIP Publishing - AIP Conference Proceedings, Volume 2684, Issue 1, 040013 (2023) / URL: https://doi.org/10.1063/5.0142712

2021

 1. Tkachenko I., Hevko R., Gandziuk M., Synii S., Trokhaniak O. Substantiation of the Parameters of a Horizontal Conveyer-Cleaner of Root Crops // Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series II: Forestry Wood Industry Agricultural Food Engineering. – Brasov, Romania: Transilvania University Press, - 2021, - Vol. 14(63), No. 1 – pр. 213-222. / URL: https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2021.14.63.1.19

2019

 1. Krantovska, O. M., Ksonshkevych, L. M., Petrov, M. M., Synii, S. V., Ksonshkevych, S. M. Deflections of continuous reinforced concrete elements // TRANSBUD-2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, - IOP Publishing, - 2019, Volume 708, Number 1, 012061 / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012061
 2. Ksonshkevych, L. M., Barabash, І. V., Krantovska, O. M., Synii, S. V., Sunak, P.О. Disperse reinforced concrete with polycarboxylate addition on a mechanically activated binder // TRANSBUD-2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, - IOP Publishing, - 2019, Volume 708, Number 1, 012092 / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012092

2018

 1. Ksonshkevych, L., Krantovska, O., Petrov, M., Synii, S., Uhl, А. Investigation of the structure of cement stone, obtaining and optimization of high-strength concrete on mechanically activated binder // 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018), Kharkiv, Ukraine, November 14-16, 2018 MATEC Web of Conferences, Volume 230, 03010. / URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003010
 2. Krantovska, O., Petrov, M., Ksonshkevych, L., Synii, S., Sunak, P. Improved engineering method for calculating the strength of the supporting areas of reinforced concrete elements // 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018), Kharkiv, Ukraine, November 14-16, 2018 MATEC Web of Conferences, Volume 230, 02014 / URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002014
 3. Hevko, R., Brukhanskyi, R., Flonts, I., Synii, S., Klendii, O. Advances in Methods of Cleaning Root Crops // Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series II: Forestry • Wood Industry • Agricultural Food Engineering – Braşov: Transilvania University Press Braşov (Romania) - Vol. 11 (60) No. 1 – 2018. – pp. 127-138. / URL: https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_II/article/view/714

2016

 1. Hevko R.B. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters / R. B. Hevko, I. G. Tkachenko, S. V. Synii, I. V. Flonts // INMATEH - Agricultural Engineering. – Bucharest (Romania): INMA Bucharest, 2016. – Vol. 49. - Nr. 2. – рр. 53-60. / URL: https://inmateh.eu/volumes/pdfs/18.pdf
Статті Web of Science

2019

 1. Hevko R.B., Tkachenko I.G., Hlado Y.B., Synii S.V., Gandziuk M.O., Trokhaniak O.M. Mathematical model of a root harvester after-cleaning system // Bulletin of the Karaganda University - Mathematics, 2019, - № 4(96). рр. 81-89. / URL: https://doi.org/10.31489/2019M4/81-89
 2. Hevko R.B., Tkachenko I.G., Rogatynskyi R.M., Synii S. V., Flonts I.V., Pohrishchuk B.V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance // INMATEH - Agricultural Engineering. – Bucharest (Romania): INMA Bucharest, 2019. – Vol. 59. - No. 3. – рр. 41-48. / URL: https://doi.org/10.35633/INMATEH-59-05
 3. Olena Krantovska, Mykola Petrov, Liubov Ksonshkevych, Matija Orešković, Sergii Synii, Nelli Іsmailovа. Numerical simulation of the stress-strain state of complex-reinforced elements // Technical Journal, Varaždin (Croatia): University North, Vol. 13, No. 2 (2019), pp.110-115. / URL: https://doi.org/10.31803/tg-20190417112619

2016

 1. Hevko R.B., Tkachenko I. G., Synii S. V., Flonts I. V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters / // INMATEH - Agricultural Engineering. – Bucharest (Romania): INMA Bucharest, 2016. – Vol. 49. - Nr. 2. – рр. 53-60. / URL: https://inmateh.eu/volumes/pdfs/18.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Ксьоншкевич Л. М., Барабаш І. В., Синій С. В., Крантовська О. М., Мостовий С.М. Дослідження міцності багатокомпонентного литого бетону для реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання міста // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Вип. 19. - С.101-108. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-12

2022

 1. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Орешкович М. Реконструкція інженерних споруд та мереж, ландшафту на основі технології лазерного сканування // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. - С.147-161. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-16
 2. Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Синій С. В., Сунак П. О., Орешкович М., Ксьоншкевич А. С. Модифіковані високоміцні бетони для реконструкції інженерних споруд та мереж, доріг // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. - С. 52-60. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-07
 3. Мосійчук І. В., Ужегова О. А., Ротко С. В., Синій С. В., Пахолюк О. А. Застосування теплових насосів у системах опалення і гарячого водопостачання на прикладі міста Луцька // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 18. - С.71-80. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-09
 4. Синій С. В., Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М., Орешкович Матіа, Сунак П. О. Обґрунтування споруд огородження території Луцького зоопарку з урахуванням аналізу історії урбанізації ландшафту // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – Вип. 17. - С. 138-145. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-7(17)-18

2021

 1. Уль А.В., Мельник О.В., Рудик О.В., Мельник Ю.А., Синій С.В. Принципи моделювання динамічних систем при інженерно-геодезичному моніторингу споруд // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – Вип. 15. - С. 85-92. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-5(15)-12
 2. Синій С. В., Мельник Ю. А., Сунак П. О., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М. Проектування каналізаційних мереж з використанням принципів SWOT-аналізу // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – Вип. 16. - С. 171-179. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-6(16)-22

2019

 1. Уль А.В., Мельник О.В., Мельник Ю.А., Волошин В.У., Синій С. В. Геоінформаційне моделювання транспортної доступності територій // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – Вип. 12. - С. 214-221. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2019-2(12)-26
 2. Сунак П. О., Синій С. В., Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М., Парасюк Б. О. Дослідження властивостей опору сталефібробетону // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – Вип. 12. - С. 200-207. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2019-2(12)-24

2018

 1. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Парасюк Б.О. Ефективні галузі застосування сталефібробетону // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – Вип. 9. – С.136-142. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/issue/view/12/11

2017

 1. Синій С. В. Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька / Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – Вип. 7. - С. 227-232. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/issue/view/14/13
 2. Синій С. В. Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: зб. наук. праць – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – Вип. 7. - С. 227-232. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/issue/view/14/13
Тези доповідей

2023

 1. Синій С. В., Ксьоншкевич Л.М. Крантовська О.М., Сунак П. О., Парасюк Б.О., Ксьоншкевич А.С. Методологія збереження і використання історичної забудови промислової території міста (на прикладі луцького пивзаводу) // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 39-42. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…
 2. Ksonshkevych L.M., Krantovska O.M., Synii S.V., Ksonshkevych A.S. Investigation of the technical condition of the building of the monument of urban planning and architecture in the city of Odesa for restoration // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 76-79. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…
 3. Ксьоншкевич Л. М., Барабаш І. В., Синій С. В., Крантовська О. М., Мостовий С.М., Ксьоншкевич А. С., Орешкович М. Вплив золи-винесення на міцність литого бетону для реконструкції та модернізації об’єктів теплопостачання міста // Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 12 травня 2023 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – С. 28-31. / URL: https://drive.google.com/file/d/1KExdpo9QzZV4ZfhH4HKCzdntohMHEHzE/view
 4. Синій С. В. Методологічні особливості застосування комунікаційних технологій у розвитку принципів відкритої науки. // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 43-45. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…
 5. Синій С. В. Методологічні особливості застосування системи інтелектуальної власності у інноваційній діяльності в Україні // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 45-47. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…
 6. Синій С.В., Крантовська О.М., Ксьоншкевич Л. М., Орешкович М., Шишацький О. А., Ксьоншкевич А.С. Методологічні аспекти застосування інформаційно-комп'ютерних технологій у будівництві // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 48-51. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…
 7. Синій С. В. Особливості вибору методу науково-технічних досліджень у будівництві та цивільній інженерії // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 51-53. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…
 8. Синій С. В. Оцінка стану комплексу об’єктів соціальної інфраструктури Луцької дитячої залізниці // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 листоп. 2023 р., Луцьк [Ел. рес.]. Луцьк, ЛНТУ, 2023. С. 53-54. / URL: https://037f85c3-7657-4024-b2ee-56df95e03bf0.filesusr.com/ugd/8a91c4_4b46f91962…

2022

 1. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Орешкович М. Напрямки реконструкції інженерних споруд та мереж, ландшафту на основі технології лазерного сканування // Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва: зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 18.11.2022 р., Луцьк [Ел. рес.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 53-55. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wRgXN2KFb3JDhutV4PkttItSi3XQDDvK/view
 2. Синій С. В., Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М., Орешкович Матіа, Сунак П. О., Лихач А. О. Концепція розвитку території та споруд Луцького зоопарку // Інновації у будівництві: зб. тез доп. VІI Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ., 12.05.2022р., Луцьк [Ел. рес.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 97-100. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wNrsH0mcE2717pLW276stf-Fw7kmGv6b/view
 3. Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М., Синій С. В., Сунак П. О., Орешкович М., Ксьоншкевич А. С. Дослідження модифікованих високоміцних бетонів для реконструкції інженерних споруд та мереж, доріг // Інноваційні процеси в галузі дорожнього будівництва: зб. тез доп. Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. мол. уч. та студ. [Ел. рес.]. – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 26-28. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wRgXN2KFb3JDhutV4PkttItSi3XQDDvK/view

2021

 1. Синій С. В., Войтюк А. І., Мельник Ю. А., Сунак П. О., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О.М. Реконструкція каналізаційних мереж із залізобетонними колодязями для інженерного благоустрою територій з високим рівнем ґрунтових вод // Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 13 травня 2021 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – С. 90-93. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Lxa6gCbDsFiFFVDD5enuu2Lt37kM_VQF/view
 2. Крантовська О.М., Ксьоншкевич Л.М., Петров М.М., Синій С.В. Дослідження тріщиноутворення нерозрізних залізобетонних елементів // Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції "Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій", 8-9 квітня 2021 р., Одеса, ОДАБА. – Одеса: ОДАБА, 2021. – С. 49-51.

2020

 1. Синій С. В., Уль А. В., Мельник Ю. А., Сунак П. О., Войтович Я. С. Оцінка стану руйнування трубопроводів міських мереж водопостачання // Тези ІХ Всеукраїнського наукового семінару "Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур", 20-21 жовтня 2020 р., Харків, ХНУБА. – Харків: ХНУБА, 2020. – С. 56-58.
 2. Ксьоншкевич Л.М., Барабаш І.В., Крантовська О.М., Синій С.В., Сунак П.О. Бетонні суміші на механоактивованному в’яжучому для об’єктів промисловості // Інновації у будівництві: зб. тез доп. V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів, 14 травня 2020 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2020. – С.19-21. / URL: https://drive.google.com/file/d/1vaW8LUtxXm31cjFlUTU-mPp-FCJKvIYD/view
 3. Уль А. В., Мельник Ю. А., Мельник О. В., Синій С. В., Сунак П. О. Тривимірний кадастр в реаліях сьогодення // Проблеми інтегрованого розвитку міст: зб. тез доп. міжнародної наук.-практ. конф. учених та студентів, 29-31 січня 2020 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ-КНУБА, 2020. – С.71-74. / URL: https://ff18565a-a9dc-4dfa-bb44-f0b27a58b1fe.filesusr.com/ugd/8a91c4_3debccf38c…
 4. Синій С. В., Сунак П. О., Ксьоншкевич Л. М., Мельник Ю. А., Уль А. В. Роль інженерних мереж в реконструкції міських районів із забудовою 1950-60-х років // Проблеми інтегрованого розвитку міст: зб. тез доп. міжнародної наук.-практ. конф. учених та студентів, 29-31 січня 2020 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ-КНУБА, 2020. – С.67-71. 0,31 / URL: https://ff18565a-a9dc-4dfa-bb44-f0b27a58b1fe.filesusr.com/ugd/8a91c4_3debccf38c…
 5. Krantovska O. M., Petrov M. M., Ksonshkevych L. M., Synii S. V. Krantovskyi I. O. Research of strength, deformability and crack resistance of continuous reinforced concrete beams // Проблеми інтегрованого розвитку міст: зб. тез доп. міжнародної наук.-практ. конф. учених та студентів, 29-31 січня 2020 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ-КНУБА, 2020. – С.43-46. / URL: https://ff18565a-a9dc-4dfa-bb44-f0b27a58b1fe.filesusr.com/ugd/8a91c4_3debccf38c…

2019

 1. Прогини нерозрізних залізобетонних балок / О. М. Крантовська, Л. М. Ксьоншкевич, М. М. Петров, С. В. Синій, С.М. Ксьоншкевич // 8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 20-22 листопада 2019 р.: Тези доповідей. Ч.2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С.85-86.
 2. Дисперсноармовані бетони на механоактивованому в’яжучому / Л. М. Ксьоншкевич, І. В. Барабаш, О. М. Крантовська, С. В. Синій, П. О. Сунак // 8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 20-22 листопада 2019 р.: Тези доповідей. Ч.2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С.161-162.
 3. Сунак П. О., Синій С. В., Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М., Парасюк Б. О. Дослідження напружено-деформованого стану сталефібробетону // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 15 листопада 2019 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. - С. 108-110. / URL: https://b4562318-0e79-43b9-a797-34d319b27260.filesusr.com/ugd/8a91c4_897e8ae037…
 4. Ксьоншкевич Л. М., Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А., Уль А. В. Особливості виробництва робіт при реконструкції // Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку: збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 15 листопада 2019 р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. - С. 92-93. / URL: https://b4562318-0e79-43b9-a797-34d319b27260.filesusr.com/ugd/8a91c4_897e8ae037…
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Krantovska O., Ksonshkevych L., Petrov M., Synii S. Research of crack formation in inseparable double-span reinforced concrete elements // SSDCMS 2021. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - [Bristol, UK], England: IOP Publishing, - 2021, Volume 1162, 012007, pр. 1-7. / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1162/1/012007