l.kovalska@lntu.edu.ua

Ковальська Любов Леонідівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Декан

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Дата народження – 19.11.1974 р.

Місце народження – м. Великі Мости Сокальського району Львівської області, Україна

Громадянство – Україна

Місце проживання – м. Луцьк, Україна

Місце роботи – Луцький національний технічний університет

Посада – декан факультету бізнесу і права

1996 - Спеціаліст з економіки підприємства? м. Луцьк, Україна, Луцький індустріальний інститут

1999 - Магістр. Спеціальність «Менеджмент організацій», м. Луцьк, Україна, Луцький державний технічний університет

2003 - Кандидат економічних наук (PhD) зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток  продуктивних сил і регіональна економіка, м. Київ, Україна, Вища атестаційна комісія України

2009 - Доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток  продуктивних сил і регіональна економіка, м. Київ, Україна, Вища атестаційна комісія України

2010 - Професор кафедри економіки та підприємництва Луцького НТУ, м. Київ, Україна, Міністерство освіти і науки України, Атестаційна колегія  

01.09.2022 – до сьогодні Декан факультету бізнесу та права

10.2005 – 31.08.2022 - Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

01.2004 10.2005 - Доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі  Луцького національного технічного університету

10. 2003 – 01.2004 - Доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

05. 200310. 2003 - Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету.

09.1999 – 05. 2003 - Асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

Експерт міжнародного грантового проекту в рамках Східного партнерства: «TRACECA – Оптимізація міжнародних транспортних кордонів» (2014-2016 рр.)

Виконавець проекту UTTERLY «Teacher Certification Centers: Innovative Approaches to Teaching Excellence» за програмою Erasmus+ Європейського Союзу з розвитку потенціалу вищої освіти (2021-2023).

Учасник проекту «Розкриття потенціалу села для розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості Волині» (2020-2022)

Виконавець проекту «AccEnt Project: Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти» (2022-2024).

Виконавець проекту GTUA «Зелена трансформація в університетах України» (2023).

Механізми забезпечення конкурентоспроможності регіону, формування логістичних систем на національному, регіональному та локальному рівнях, організація роздрібної торговельної мережі

 

 

Статті Scopus

2023

 1. Kryvovyazyuk I., Britchenko I., Smerichevskyi S., Kovalska L., Dorosh V., Kravchuk P. Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 2023, 32 (1), pp. 3-17. / URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2023/2023-1/01_Kryvovyazyuk.pdf

2021

 1. OLHA POPELO, SVITLANA TULCHYNSKA, OLGA GARAFONOVA, LIUBOV KOVALSKA, SEMEN KHANIN Methodical Approach to Assessing Innovative Development Efficiency of Regional Economic Systems in the Conditions of the Creative Economy Development. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT. Volume 17, 2021. Р.685-696. / URL: https://www.researchgate.net/publication/353085591_Methodical_Approach_to_Asses…
 2. Merezhko N., Tkachuk V., Komakha V., Rechun O., Kovalska L. OPTIMIZATION OF DIESEL FUEL COMPOSITION WITH BIO-COMPONENT AND FUNCTIONAL ADDITIVES. In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2021 / URL: https://www.researchgate.net/publication/351951897_Optimization_of_Diesel_Fuel_…
Статті Web of Science

2021

 1. 1. Liubov KOVALSKA, Svitlana ROGACH, Nina PETRUKHA, Nataliya MAMONTOVA, Oksana YURCHENKO, Svitlana DEREVIANKO, Olena KOLUMBET. CORRELATION ANALYSIS OF PROFITABILITY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“, Volume 21, Issue 4/2021. / URL: https://web.p.ebscohost.com/abstract?site=ehost&scope=site&jrnl=22847995&AN=154…
 2. Olena STASHCHUK, Tetiana SHMATKOVSKA, Mykola DZIAMULYCH,
  Liubov KOVALSKA, Tetiana TALAKH, Olha HAVRYLIUK. INTEGRATED ASSESSMENT, ANALYSIS AND MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITY AND STABILITY OF JOINT-STOCK COMPANIES OPERATING IN THE AGRICULTURAL SECTOR: A CASE STUDY OF UKRAINE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021. Р.589-603.
  / URL: https://web.p.ebscohost.com/abstract?site=ehost&scope=site&jrnl=22847995&AN=151…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Ковальська Л., Левчук І., Левчук О. Методичний підхід до аналізу та оцінки підприємницького потенціалу підприємства. Збірник наукових праць. Випуск 1 (30), 2023. Геополітика України: історія і сучасність / URL: http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/index
 2. Ковальська Л., Голій О., Голій В. Економічна безпека підприємства: сутність, структура та механізм забезпечення. Економічний форум. Том 1. № 2. 2023. Економічний форум, 1 (1), 126-137 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/386
 3. Ковальська Л.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК І КОМПАНІЙ У РЕГІОНАХ СВІТУ. Актуальні проблеми економіки. No 12 (258), 2022. / URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2022/12/12.22._topic_Liubov-L.-Koval…
 4. Ковальська Л.Л. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ. Регіональна економіка. №20 (79). 2023. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky
 5. Ковальська, Л. (2023). Практичні аспекти ринкової капіталізації вітчизняних підприємств. Економіка та суспільство. (56). / URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-58
 6. Ковальська Л.Л., Дмитрук А.В. Мережевий ритейл: сутність та особливості розвитку у воєнний період. Економічний форум. №4.2023. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 7. Kovalska L. Barsky Yu. Onishchuk V. Logistics business processes in entrepreneurship: essence and types. Економічний форум. №4.2023. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 8. Ковальська Л.Л., Топалов В.М., Топалов Р.М. Інформаційна безпека регіону: підходи до розгляду та економічна сутність. Економічний форум. Том 1. № 2. 2023. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/40

2022

 1. Турський І., Ковальська Л., Лукіта О. Стан і тенденції розвитку підприємництва у Волинському регіоні. Геополітика України: історія і сучасність. Збірник наукових праць. Випуск 1 (28), 2022 / URL: http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/
 2. Ковальська Л.Л. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій. Актуальні проблеми економіки. №8 (254) 2022.С. 33−38.
 3. Ковальська Л.Л. Аналіз та оцінка соціальної інфраструктури сільських територій. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 290 с. С. 94−99.
 4. Турський І., Ковальська Л. Підприємництво в сфері торгівлі регіону: сутність та значення в сучасних умовах. Економічний форум. Науковий журнал. №2. 2022. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/36/42

2021

 1. 1. Ковальська Л.Л., Голодюк Г.І., Кривов’язюк Б.І. Аналітичне дослідження розвитку підприємництва регіонів держави у сфері торгівлі. Економічний форум. №1. 2021. С.61-75. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/179
 2. Ковальська Л.Л. Механізм забезпечення розвитку підприємництва регіону в сфері торгівлі. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск18 (71). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 278 с