Селепина Йосип

Селепина Йосип Романович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

народився в грудні 1983 року у м. Львові. Одружений, маю 2 дітей. З 2009 року. В даний час працюю на посаді доцента кафедри електроніки
та телекомунікацій.

2000-2004 Луцький державний технічний
університет, бакалавр. Диплом бакалавра зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживанння»

2004-2005 Луцький державний технічний
університет, магістр. Диплом магістра електротехніки

2005-2009 Національний університет
«Львівська політехніка», аспірантура. Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.05 – Теоретична електротехніка

2018-2019 Луцький національний технічний
університет, магістр. Магістр з телекомунікацій та радіотехніки

2019-2021 Луцький національний технічний
університет Вчене звання доцента кафедри електроніки та
телекомунікацій

з 2009 року

Engineering, Electronics, Telecommunications