Nataliia Ilchuk

Ільчук Наталія Іллівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Ільчук Наталія Іллівна - кандидат технічних наук за спеціальністю "Будівельні конструкції, будівлі та споруди", доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Закінчила Луцький державний технічний університет з відзнакою, здобула ступінь магістра за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво". Після навчання в аспірантурі у 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди  на тему: " Особливості роботи  П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях" у Національному університеті «Львівська політехніка». У 2010 році присвоєно звання доцента кафедри міського будівництва та господарства.

З листопада 2013 по лютий 2014 року проходила міжнародне науково - педагогічне стажування у Бірмінгемському університеті (Великобританія). 

З 2017 року працює на кафедрі будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету. 

Участь у Міжнародному проекті: "Покращення транскордонної доступності Хелма і Луцька» (в рамках проекту "Покращення безпеки транскордонної інфраструктури Хелма і Луцька", що фінансувався за рахунок коштів Європейського союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна 2014 - 2020".

Керівник експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційних експертиз освітніх програм за спеціальністю: 191 – Містобудування та архітектура, 192 – Будівництво та цивільна інженерія з 19.01.2021 і на даний час.

У 2002 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”.

Кандидат технічних наук з жовтня 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.17 при Національному університеті «Львівська політехніка» (м.Львів). ДК № 042665. Тема кандидатської дисертації «Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях»

Вчене звання доцента кафедри міського будівництва та господарства присвоєно у червні 2010 року. 12ДЦ № 023209.

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

 1. Стажування за напрямком будівництво та проектування, принципи та методика викладання: Бірмінгемський університет (м. Бірмінгем, Великобританія) 10/2013 – 02/2014 рр.
 2. Курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування 03/2016 – 09/2016. Галузь знань: 0601 «Будівництво та архітектура». Термін: березень 2016 – вересень 2016 р. Теми (дисципліни): «Планування міст і транспорт» - 108 год; «Міські вулиці та дороги» - 108 год; «Містобудівні системи» - 108 год; «Міський транспорт і шляхи сполучення» - 108 год. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 988190  від 20.09.2016 р.
 3. In the international skills development (the webinar) on the theme "The cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom platform". Workload of  the international skills development (the webinar) is 1,5 ECTS credits (45 hours) in the following disciplines: Urban planning and transport; City transport; Street and road. 31.08-07.09.2020 (Lublin, Republic of Poland). Certificate ES №0920/2020, 07.09.2020.
 4. In the international skills development (the webinar) on the theme "Onlinee learning as a non – traditional form of the example of the moodle platform". Workload of  the international skills development (the webinar) is 1,5 ECTS credits (45 hours) in the following disciplines: Urban planning and transport; City transport, street and road; Planning and improvement of urban areas. 9 – 16 of November, 2020 (Lublin, Republic of Poland). Certificate ES №2693/2020, 16.11.2020.
 5.  In the international skills development (the webinar) on the theme "Using the opportunities of cloud services on the example of google meet, google classroom platforms in the modern online education". Workload of the international skills development (the webinar) is 1,5 ECTS credits (45 hours) in the following disciplines: Urban planning and transport; City transport, Street and road; Planning and improvement of urban areas.20-27 of july, 2020 (Lublin, Republic of Poland). Certificate ES №3801/2020, 21.12.2020.
 6. Сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України. Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, від 01.11.2020 р.
 7. Стажування в Управлінні містобудування та архітектури Волинської державної обласної адміністрації 04/2021 – 06/2021р. 180 годин (3 ECTS).
 8. Сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України (р.№ 0479/2021(185)). Тренінг для керівників експертних груп: онлайн тренінг, від 02.07.2021 р. 30 годин (1 кредит ECTS).
 9. Сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України (р.№ 0190/2024(298)) про підвищення кваліфікації експерта із написання звіту про результати акредитаційної експертизи від 16.02.2024 р.75 годин (2,5 ЄКТС).

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

– 2004 р. - 2007 р.асистент, старший викладач кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

– 2007 р. - 2010 р. – старший викладач кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

– 2010 р - 2017р. – доцент кафедри будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

– з 2017 року – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

Навчальні посібники:

 • Міський транспорт. Навчальний посібник з грифом МОН України (Лист №1/11-167 від 20.01.10) / Н.І. Ільчук — Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2010. —  96 с
 • Електронний навчальний посібник “Міський транспорт” ( довідка № 15-02 від 21 квітня 2015 року).

Монографії:

 • Бабич Є.М., Філіпчук С.В., Ільчук Н.І. Робота і розрахунок залізобетонних рам при дії повторних навантажень: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2012.-176 с.
 • Boundary Element Method for Defective Multifield Materials, Iaroslav Pasternak, Viktoriya Pasternak, Nataliia Ilchuk// Lambert academic Publishing/, 2018. (закордонне видання).

Публікації SCOPUS

 1. Pasternak Ia., Ilchuk N., Sulym H., Andriichuk O. Boundary integral equations for anisotropic elasticity of solids containing rigid thread-like inclusions // Mechanics Research Communications. – 2019. – Volume 100. – 103402. – рр 1–6. 0,75друк. арк. (Scopus). https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2019.103402 (Q1).
 2. Pasternak I., Sulym H., Ilchuk N. Boundary element analysis of 3D shell-like rigid electrically conducting inclusions in anisotropic thermomagnetoelectroelastic solids // Journal of Applied Mathematics and Mechanics (ZAMM). – 2019, 99, e201800319,рр. 1-16. 2,0друк. арк. (Scopus) https://doi.org/10.1002/zamm.201800319
 3. Sulym H., Ilchuk N., Pasternak I. Heat conduction in anisotropic medium with perfectly conductive thread-like inclusions// Conference ISMMS 2019, 10-th International Symposium on Materials and Structures (Augustów, Poland, June 2-6, 2019) – Augustów, 2019.   рр. 107-109. 0,38 друк. арк.
 4. Heorhiy Sulym, Nataliia Ilchuk, and Iaroslav Pasternak. Boundary Element Analysis of Partially Debonded Shell-Like Rigid Inclusions in Anisotropic Medium.// Proceedings of the Third International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics:2020 eBook – pp. 242-248. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-47883-4_44; DOI: 10.1007/978-3-030-47883-4_44
 5.  O. Zabolotnyi, N. Ilchuk, V. Pasternak, I. Andrushchak, K. Svirzhevskyi Research of microstructure of structural-inhomogeneous materials by computer modeling // 3nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2020), June, 9-11, Харків,2020. – P. 223-233. (Scopus).
 6.  O. Zabolotnyi, V. Pasternak, N. Ilchuk, DagmarCagáňová, Yurii Hulchuk Study of the porosity based on structurally inhomogeneous materials Аl-Ti // 3nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (InterPartner-2020), February, 8-11, Odessa, 2021. – P. 349-359. (Scopus). DOI: 10.1007/978-3-030-68014-5_35
 7. Oleg Zabolotnyi, Viktoriya Pasternak, Nataliia Ilchuk, Nataliia Huliieva, Dagmar Cagáňová Powder Technology and Software Tools for Microstructure Control of AlCu2 // 4nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing:  Samples The Innovation Exchange (InterPartner-2021), June 8–11, Lviv, 2021. – P. 585-593. (Scopus). : DSMIE 2021, LNME, pp. 585–593, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_58

 

Досвід роботи:

Луцький національний технічний університет 2004 – 2017 рр. - доцент кафедри міського будівництва та господарства;

з 2017р. – теперішній час -  доцент кафедри будівництва та  інженерії.

Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки (2010-2017 рр.), Волинського національного університету імені Лесі Українки: доцент кафедри туризму та готельного господарства ( 2021-2024 н.р.), (за сумісництвом);

Національний університет водного господарства та природокористування: доцент кафедри міського будівництва та господарства (2015 – 2016 н.р.) (за сумісництвом);

ПРАТ «Рівнеінвестпроект»: інженер – конструктор.

Міжнародний проект: "Покращення транскордонної доступності Хелма і Луцька» (в рамках проекту "Покращення безпеки транскордонної інфраструктури Хелма і Луцька", що фінансувався за рахунок коштів Європейського союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна 2014 - 2020".

ТзОВ "Волиньпрестижпроект": консультант по проектуванню міських територій, міського транспорту, вулиць та доріг.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Планування міст 

Міський транспорт, вулиці та дорогb

Проектування міських територій

Проектування і дизайн архітектурного середовища

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: оцінка впливу змінних навантажень на особливості роботи залізобетонних елементів будівель та споруд. Розробка перспективних заходів з енерго – та ресурсозбереження у міському будівництві та господарстві. Проектування та експлуатація інженерних та транспортних мереж. Проектування та експлуатація міських вулиць та доріг, оптимізація транспортних потоків міста. Проектування і дизайн міського середовища з урахуванням сучасних тенденцій забудови територій. Проектування і благоустрій міських і сільських поселень. Проектування об’єктів та закладів обслуговування населення.

Дійсний член міжнародної асоціації -  Internation Association for Technological Development and Innovations, 2020.