oleksandr.dubytskyi@lutsk-ntu.com.ua

Дубицький Олександр Сергійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Навчався з 2005р. по 2010р. у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство», та отримав кваліфікацію магістра. ВС №39103642 від 26.06.2010р.

Кандидат технічних наук з квітня 2013 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на тему: «Методика оцінки міцності та залишкової довговічності ресори за наявності тріщин ».  ДК № 013789 від 25.04.2013р.

Вчене звання доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій присвоєно у квітні 2019 року. АД №002141.

Кінетика поширення тріщин в силових елементах вантажних автомобілів, дослідження технологій та організації транспортних процесів вантажних та пасажирських перевезень на автомобільному транспорті.