I.IASIUK

Ясюк Іван Миколайович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Доцент

Ivan Yasiuk

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 16 грудня 1991 року в селі Градиськ Маневицького району Волинської області в родині службовців.

У 2008 році отримав атестат про повну загальну середню освіту Троянівської ЗОШ І-ІІІ ст.

У 2013 році закінчив з відзнакою Луцький національний технічний університет  та здобув кваліфікацію «Магістр будівництва» за спеціальністю "Автомобільні дороги та аеродроми".

У 2019 році отримав диплом кандидата технічних наук зі спеціальності: 05.23.01 - "Будівельні конструкції, будівлі та споруди".

Із 2023 року працюю на посаді доцента кафедри "Будівництво та цивільна інженерія" Луцького національного технічного університету.

У 2013 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «автомобільні дороги та аеродроми».

Кандидат технічних наук з жовтня 2019 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 47.104.06 Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, м. Рівне ДК № 053811.

– 2020р. – старший викладач кафедри архітектури та містобудування Луцького національного технічного університету (сумісництво)

– 2020 р. - 2023р. – старший викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету (сумісництво)

– 2023 р. - нині – доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

– 2012 р. - 2013 технік-проектувальник I категорії ПП «ТОЛА»

– 2016 р. - нині – головний спеціаліст (шляховик) ПП «ТОЛА»

Теоретичні та експериментальні дослідження залізобетонних конструкцій із дисперсним армуванням, визначення їх дійсного напружено-деформованого стану, удосконалення методики їх розрахунку, аналіз існуючої обстановки дорожнього руху в регіоні та розробка пропозицій щодо покращення організації та безпеки руху

Монографія

2018

 1. Андрійчук О. В. Лотки водовідведення зі сталефібробетону: [моногра-фія] / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк. ‒ Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. ‒ 160 с. – ISBN 978-617-672-199-4.
Статті Scopus

2023

 1. Andriichuk, O., Yasyk, I., Uzhehov, S., & Ninichuk, M. (2023, May). Theoretical investigation of stress-deformed state of steel fiber reinforced concrete gutters. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2684, No. 1). AIP Publishing. / URL: https://doi.org/10.1063/5.0120906

2021

 1. Andriichuk, O., Yasiuk, I., Uzhehov, S., Palyvoda, O. (2021). Experimental Research of Strength Characteristics of Steel Fiber Reinforced Concrete Gutters and Modeling of Their Work Using the Finite Element Method. In: Blikharskyy, Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_1

2018

 1. Andriichuk O. The impact of the reinforcement percentage on the stress-strain state of the bending steel fiber reinforced concrete elements / O. Andriichuk, V. Babich, I. Yasyuk, S. Uzhehov // MATEC Web of Conferences 230, 2018, (02001) 1-5. / URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002001

2017

 1. Andriichuk O. The influence of repeated loading on work of the steel fiber concrete drainage trays and pipes on the roads / O. Andriichuk, V. Babich, I. Yasyuk, S. Uzhehov // MATEC Web of Conferences, N 116, 2017, p 02001, 1-9. / URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602001
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Андрійчук О. В. Дослідження роботи сталефібробетонних лотків при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу Ліра / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр.. - 2021. - Вип. 40. - С. 79-86. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i40.012

2020

 1. Шимчук, О. П. Застосування інженерного обладнання з удосконаленням світлофорних обʼєктів при капітальному ремонті проспекту Соборності у м. Луцьку / Шимчук, О. П., Талах, Л. О., Ясюк, І. М., Процюк, В. О., Рибак, Т. П. // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, (2020) (14), 186-195. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-4(14)-19

2019

 1. Андрійчук О. В. Робота сталефібробетонних лотків для притрасового водовідведення на автомобільних дорогах під час дії короткочасних повторних навантажень з різними рівнями завантаження / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк // Вісн. ХНАДУ : зб. наук. пр.. - 2019. - Вип. 86, т. 1. - С. 181-186. / URL: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.1.181

2018

 1. Андрійчук О. В. Експериментальні дослідження деформацій залізобето-ну, сталефібробетону та сталефіброзалізобетону в придорожніх лотках / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2018. – Вип. 35. – С. 44 – 52. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i35.227
 2. Ясюк І. М. Огляд видів фібр для дисперсно-армованих бетонів / І.М.Ясюк // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – Вип. 11. – С. 183 – 190. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-21

2016

 1. Андрійчук О. В. Вплив короткочасних повторних навантажень на роботу сталефібробетонних лотків водовідведення / О. В. Андрійчук, І. М. Ясюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2016. – Вип. 32. – С. 113 – 120. / URL: https://doi.org/10.31713/budres.v0i32.48