o.khilukha

Хілуха Оксана Анатоліївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 20 вересня 1988 року в м. Луцьку Волинської області.

У 2005 році отримала атестат про повну загальну середню освіту загальноосвітньої школи № 2 м. Луцька, де за успіхи у навчанні нагороджена золотою медаллю.

У 2010 році закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська Політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Економіка підприємства ” та здобула кваліфікацію магістра.

У 2014 році отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності: «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

У 2017 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

З 2023 року і до нині доцент кафедри економіки Луцького національного технічного університету.

2005-2009 роки, Луцький національний технічний університет

2009-2010 роки, Національний університет "Львівська політехніка"

2014 -2021 роки, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

2021-2023 роки, ЗВО “Львівський університет бізнесу та права” .

З 2023 року і до нині, Луцький національний технічний університет.

 

управління інтелектуальним капіталом підприємства, корпоративне управління

Статті Web of Science

2023

 1. Khilukha, O., Verbivska, L., Abramova, M., Gudz, M., Lyfar, V. Digitalization of the Ukrainian economy during a state of war is a necessity of the time. Amazonia Investiga. 2023. № 12 (68). С. 184-194. / URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2496/3678
 2. Kiiilukha O., Shubalyi O., Rud N., Shubala I., Gordiichuk A., Vasilik N. Analysis of the labour resources usage in agricultural enterprises of Ukraine: a case study of the Volyn Region. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2023. №23 (3). С. 811-819. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.23_3/Art82.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Хілуха, О.А. Бізнес-етика в управлінні корпоративними конфліктами. Економічний форум. 2023. № 3. С. 63-67. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/417/408
 2. Хілуха, О. А. Технологія управління конфліктами. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.Серія “Регіональна економіка”. 2023. № 20(76). С. 174-183. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/179/1…

2021

 1. Хілуха, О. А. Система корпоративного навчання. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4. С. 54-58. DOI: 10.37332/2309-1533.2021.3-4.8 / URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A//inneco.org/index.php/innec…
 2. Хілуха, О. А. Корпоративне навчання в процесі розвитку персоналу. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 4 (74). С. 54-59. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-74-8 / URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2021/4_74_2021/10.pdf

2020

 1. Хілуха, О. А. Методи корпоративного навчання і розвитку персоналу. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2020. Випуск №1 (120). С. 17-21. DOI: 10.30929/1995-0519.2020.1.17-21 / URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2020_1_2020-1-17.pdf

2019

 1. Особливості впровадження електронного навчання в контексті корпоративного розвитку персоналу. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. № 3 (9). С. 44-52. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.9.044. / URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/882011
 2. Хілуха, О. А. Розвиток корпоративних університетів. Економічний аналіз. 2019. № 29 (1). С. 164-169. / URL: https://drive.google.com/file/d/13Yz1Iw0H9gG4b41bq58E9xMQ20ZYa6Ds/view?usp=driv…
 3. Хілуха, О. А. Інтерактивні методи корпоративного навчання та формування компетентностей персоналу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. № 33. С. 150-153. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-29 / URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/121/118
 4. Хілуха, О. А. Мотиви використання ділових ігор у корпоративному управлінні. Економіка, управління та адміністрування. 2019 № 3 (89). С. 94-98. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-94-98. / URL: https://library.ztu.edu.ua/e-copies/VISNUK/89_3/94.pdf
 5. Хілуха, О. А. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент інвестиційної політики корпоративного підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2019. № 3 (135). С. 100-108. DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.10 / URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13279/1/V135_P100-108.pdf