s.fedosov

Федосов Сергій Анатолійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Професор

Доктор фізико-математичних наук, професор

E-mail: s.fedosov@lntu.edu.ua

+380 67 786 9124

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кваліфікацію спеціаліста «Вчитель фізики і математики» присвоєно у червні 1993 року. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізика і математика». КЕ № 003223.

Кандидат фізико-математичних наук з жовтня 1999 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 32.051.01 Волинського державного університету імені Лесі Українки зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. ДК № 004626. Тема кандидатської дисертації «Вплив структурних дефектів радіаційного походження на фотоелектричні властивості антимоніду і сульфіду кадмію».

Доктор фізико-математичних наук з січня 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.051.01 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. ДД № 003597. Тема докторської дисертації «Властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіаційного походження».

Вчене звання доцента кафедри фізики твердого тіла присвоєно у квітні 2004 року. 02ДЦ № 001356.

Вчене звання професора кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики присвоєно у грудні 2022 року. АП № 004508.

1993-1995 рр. – інженер II-ої категорії науково-дослідної лабораторії № 6 «Фізики напівпровідників» кафедри фізики твердого тіла Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, м. Луцьк

1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі фізики твердого тіла Волинського державного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

1998-2000 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики Волинського державного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

2000-2002 рр. – старший викладач кафедри фізики твердого тіла Волинського державного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

2002-2005 рр. – доцент кафедри фізики твердого тіла Волинського державного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

2005-2008 рр. – докторант (очної форми навчання) кафедри фізики твердого тіла Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

2008-2012 рр. – доцент кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій  Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

2012-2015 рр. – декан фізичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

2013, 2017 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.

2015-2020 рр. – професор, завідувач кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

01.09.-05.10.2020 р. – професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

06.10.2020 р.-31.08.2023 р. – професор кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;

з 01.09.2023 р. по сьогодні професор кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету, м. Луцьк.

Фізичні властивості багатодолинних напівпровідників зі структурними дефектами технологічного і радіаційного походження. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв. Фотонні пристрої та сенсори. Комп’ютерна фізика.

Методичне забезпечення

2024

 1. Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації денної та заочної форм навчання / уклад. С. А. Федосов, Б. К. Гануліч. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 44 с.
 2. Федосов С. А., Шигорін П. П., Новосад О. В. Фізика : курс лекцій. Ч. 2. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2024. 65 с.

2023

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Шигорін П. П. Курсова робота бакалавра-фізика : методичні рекомендації до організації, написання та оформлення. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 26 с. / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23309
 2. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є. Виробнича практика бакалавра-фізика : методичні рекомендації до організації та проведення. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 30 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 3. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Шигорін П. П. Навчальна практика бакалавра-фізика : методичні рекомендації до організації та проведення. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 18 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23338
 4. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Захарчук Д. А. Фотонні пристрої та сенсори : задачі. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 28 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 5. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є., Шигорін П. П. Основи математичного аналізу : курс лекцій. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 25 с. / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23308
 6. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Шигорін П. П. Основи теорії ймовірностей, математичної статистики, і методів обробки результатів вимірювань : курс лекцій. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 42 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23320
 7. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Шигорін П. П. Фізика : курс лекцій. Ч. 1. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 57 с. / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23313

2022

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Шигорін П. П., Пирога С. А., Трохимчук П. П., Вілігурський О. М. Кваліфікаційна робота магістра-фізика : науково-методичні рекомендації до організації, написання та оформлення. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 35 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 2. Федосов С. А., Шаварова Г. П., Шигорін П. П., Кевшин А. Г. Оптика : метод. рек. до лаб. роб. Ч. 2. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 52 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21391
 3. Новосад О. В., Федосов С. А. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 70 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81…

2021

 1. Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А. Інформаційні технології та системи : лаб. практикум. Луцьк, 2021. 38 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21216
 2. Новосад О. В., Федосов С. А. Технічні засоби охорони об’єктів : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 120 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81…
 3. Новосад О. В., Федосов С. А. Комп’ютерна графіка : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 96 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81…
 4. Новосад О. В., Федосов С. А., Божко В. В. Теорія кіл, сигнали та процеси в електроніці : метод. рек. до практ. робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 72 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81…
 5. Богданюк М. С., Новосад О. В., Федосов С. А., Третяк А. П. Фізика атома та атомних явищ : метод. рек. до лаб. робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 64 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0…
 6. Новосад О. В., Федосов С. А. Системи запису та відтворення інформації : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 100 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81…
 7. Новосад О. В., Кевшин А. Г., Федосов С. А., Третяк А. П., Хмарук Г. П. Фізика : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. Ч. 2. 88 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19597
 8. Кевшин А. Г., Новосад О. В., Федосов С. А. Електротехніка : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 127 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8…
 9. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Захарчук Д. А., Вілігурський О. М. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Ч. 5 : Сенсори. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 52 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 10. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Новосад О. В., Захарчук Д. А. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Ч. 4 : Фотодетектори. Луцьк, 2021. 50 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81…
 11. Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А. Архітектура та конфігурування комп’ютерних систем : лаб. практикум. Луцьк, 2021. 60 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21253
 12. Федосов С. А., Шаварова Г. П., Кевшин А. Г., Шигорін П. П. Оптика : метод. рек. до лаб. роб. Ч. 1. Луцьк, 2021. 55 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21327

2020

 1. Кевшин А. Г., Галян В. В., Федосов С. А. Електротехніка : задачі у 2 ч. Ч. 2 : Трансформатори. Комплексний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 33 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19594
 2. Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Шутовський А. М. Практикум з математичного аналізу: кратні та криволінійні інтеграли. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 42 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4…
 3. Кевшин А. Г., Галян В. В., Федосов С. А. Електротехніка : задачі у 2 ч. Ч. 1 : Кола постійного струму. Лінійні кола змінного струму. Трифазні кола електричного струму. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 39 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19596
 4. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Кевшин А. Г., Новосад О. В. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 32 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4…
 5. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В. Фізика напівпровідників : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 24 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4…
 6. Кевшин А. Г., Новосад О. В., Федосов С. А. Електроніка : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 48 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19584
 7. Кевшин А. Г., Федосов С. А., Галян В. В. Електричні машини : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 62 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19593
 8. Кевшин А. Г., Федосов С. А., Галян В. В. Фізика : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 63 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19582
 9. Кевшин А. Г., Федосов С. А., Галян В. В. Фізика : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 68 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19589
 10. Новосад О. В., Федосов С. А., Божко В. В., Кевшин А. Г. Електроніка : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 87 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19583

2019

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Кевшин А. Г., Новосад О. В. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. Ч. 1 : p-n переходи 84 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…
 2. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Коровицький А. М. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. Ч. 2 : Контакти метал-напівпровідник 92 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4…

2018

 1. Новосад О. В., Божко В. В., Федосов С. А. Електрика і магнетизм : метод. рек. до лаб. роб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 100 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…
 2. Федосов С. А., Сахнюк В. Є., Галян В. В., Коровицький А. М. Фізика напівпровідників : курс лекцій у 3 ч. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. Ч. 1 : Кристалічна структура. Енергетичні зони та енергетична щілина. 45 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…
 3. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Шигорін П. П., Коваль Ю. В. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. Ч. 3 : Фотодетектори. 58 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…
 4. Новосад О. В., Федосов С. А. Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 100 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…
 5. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Галян В. В. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. Ч. 4 : Сонячні елементи. 39 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…

2017

 1. Новосад О. В., Богданюк М. С., Федосов С. А. Технічна механіка : практикум. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 80 с.
 2. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Коровицький А. М. Фотонні пристрої та сенсори : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. Ч. 1. Світлодіоди. 42 с. / URL: https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0…

2016

 1. Федосов С. А., Третяк А. П., Галян В. В., Коровицький А. М. Фізика твердого тіла : практикум. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 49 с.
 2. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А. Фізика напівпровідників : курс лекцій у 3 ч. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. Ч. 2. Концентрація носіїв при тепловій рівновазі. Явища перенесення носіїв. 60 с.
 3. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Коваль Ю. В. Фізика напівпровідників : курс лекцій у 3 ч. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. Ч. 3. Фононні, оптичні та теплові властивості. Гетеропереходи та наноструктури. Основні рівняння та приклади. 39 с.
 4. Новосад О. В., Федосов С. А. Радіотехнічні кола та сигнали : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 100 с.

2015

 1. Федосов С. А., Кевшин А. Г., Шигорін П. П. Основи метрології : Похибки вимірювань. Обробка результатів вимірювань : метод. рек. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 44 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 6 від 15.04.2015 р.)
 2. Кевшин А. Г., Галян В. В., Федосов С. А. Фізика : метод. рек. до лаб. роб. з фізики студ. спец. „Біологія” СНУ ім. Лесі Українки : Ч. 1. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. 56 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 5 від 18.03.2015 р.)

2014

 1. Кевшин А. Г., Галян В. В., Федосов С. А. Фізика : метод. рек. до лаб. роб. з фізики студ. спец. „Біологія” СНУ ім. Лесі Українки : Ч. 2. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. 64 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 1 від 17.09.2014 р.)
 2. Кевшин А. Г., Галян В. В., Федосов С. А. Фізика : метод. вк. і контр. завд. для студ. нефіз. спец. заочної форми навч. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2014. 60 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 10 від 18.06.2014 р.)

2013

 1. Кевшин А. Г., Галян В. В., Федосов С. А. Фізика : метод. рек. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 88 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 6 від 20.03.2013 р.)
Монографія

2021

 1. Fedosov S., Filipovych M. Actuality of scientific research of young scientists (On materials of the Lesya Ukrainka Volyn National University). Third education level: quality control over scientific-professional training of a PhD: individual issues : Collective monograph. Riga, Latvia : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2021. P. 23–85. / URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-149-7-2

2016

 1. Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень : матеріали II Міжнар. інтернет-конф. молодих учених та студ., 19–20 трав. 2016 р. = Proc. of Inter. internet conf. for young researchers and students, May 19–20 2016, м. Луцьк, Україна / за заг. ред. С. Федосов, Г. Мирончук. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 100 с.

2015

 1. Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень : матеріали Міжнар. інтернет-конф. молодих учених та студ., 27–28 січ. 2015 р. | Proc. of Inter. internet conf. for young researchers and students, January 27–28 2015, м. Луцьк, Україна / за заг. ред. С. Федосов, Г. Мирончук. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 120 с.
Навчальний посібник

2023

 1. Новосад О. В., Федосов С. А., Кевшин А. Г. Лабораторний практикум з електрики і магнетизму : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2023. 165 с. Гриф «Рекомендовано» ВНУ ім. Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол від 30.11.2023 р. № 13) / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23304

2022

 1. Федосов С. А., Шаварова Г. П., Шигорін П. П. Лабораторний практикум «Оптика» : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2022. 116 с. Гриф «Рекомендовано» ВНУ ім. Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол від 24.11.2022 р. № 11) / URL: http://95.217.214.133/handle/123456789/23307

2021

 1. Кевшин А. Г., Новосад О. В., Федосов С. А. Електротехніка : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 127 с. Гриф «Рекомендовано» ВНУ ім. Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол від 28.12.2021 р. № 13) / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19575
 2. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Хижун О. Ю., Сахнюк В. Є. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 88 с. Гриф «Рекомендовано» ВНУ ім. Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол № 5 від 28.04.2021 р., Н від 28.04.2021 р. № 143-з)

2020

 1. Кормош Ж. О., Супрунович С. В., Федосов С. А., Замуруєва О. В. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 136 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21800

2018

 1. Мирончук Г. Л., Федосов С. А., Кітик І. В., Коровицький А. М., Кевшин А. Г. Фотопровідність у напівпровідниках : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 110 с. Гриф «Рекомендовано» СНУ ім. Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол № 14 від 29.11.2018 р.)

2015

 1. Федосов С. А. Кевшин А. Г., Шигорін П. П. Основи метрології : навч. посіб. Ч. 1. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Види, методи та засоби вимірювань. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 48 с. Рекомендовано СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 10 від 30.04.2015 р.)
Статті Scopus

2022

 1. Sakhnyuk V. E., Shutovskyi А. M., Fedosov S. A., Zamurujeva O. V. The Resonant Condition of Transmission in the Graphene-Based Double-Barrier Structures. Low Temр. Phys. 2022. Vol. 48, № 10. P. 806–810. / URL: https://doi.org/10.1063/10.0014023
 2. Cахнюк В. Є., Шутовський А. М., Федосов С. А., Замуруєва О. В. Умови резонансного тунелювання крізь двобар’єрні структури в графені. Фізика низьких температур. 2022. Т. 48, № 10. С. 913–917. / URL: https://fnt.ilt.kharkiv.ua/index.php/fnt/article/view/8898
 3. Fedosov S. А., Zakharchuk D. A., Zamuruyeva O. V., Sakhnyuk V. E. Features of Changes in Electrophysical Properties of Cadmium Antimonide when Irradiated with 60Co Gamma-quanta. Mater. Today: Proc. 2022. Vol. 62, № 9. P. 5749–5752. / URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.01.489

2021

 1. Danylchuk S. P., Zamurueva O. V., Sakhnyuk V. E., Fedosov S. А. Photonic Properties of Devices Based on Multicomponent Crystalline Compounds with Content (Si, Ge, Sn). Phys. Chem. Solid State. 2021. Vol. 22, № 3. P. 470–476. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.22.3.470-476

2020

 1. Fedosov S. А., Zakharchuk D. А., Кoval Yu. V., Yashchynskiy L. V., Urban O. A. Kinetic Effects in Cadmium Antimonide Crystals Before and After Gamma-Irradiation. Phys. Chem. Solid State. 2020. Vol. 21, № 2. P. 266–271. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.266-271

2017

 1. Panasjuk L. I., Kolomoets V. V., Ermakov V. M., Fedosov S. А. Effect of Uniaxial Pressure on the 2-conductivity of Heavily Doped p-Si(B). J. Nano-Electron. Phys. 2017. Vol. 9, № 1. P. 01020-1–01020-5. / URL: http://dx.doi.org/10.21272/jnep.9(1).01020

2016

 1. Halyan V. V., Kevshyn A. H., Shevchuk M. V., Fedosov S. A., Shygorin P. P. Temperature Influence on the Optical Properties of Erbium-Doped Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2 Glasses. J. Phys. Studies. 2016. Vol. 20, № 3. P. 3401-1–3401-4. / URL: http://dx.doi.org/10.30970/jps.20.3401

2015

 1. Panasjuk L. I., Kolomoets V. V., Ermakov V. N., Fedosov S. A., Yashchynskiy L. V. Activation Energies of Technological Termodonors in Neutron Doped Silicon. J. Phys. Studies. 2015. Vol. 19, № 1/2. P. 1701-1–1701-3. / URL: https://doi.org/10.30970/jps.19.1701

2014

 1. Zakharchuk D. A., Koval Y. V., Yashchynskiy L. V., Fedosov S. A. Changing of the Anisotropy Parameter of Mobility in n-Ge Single Crystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Nuclear Physics and Atomic Energy. 2014. Vol. 15, № 1. P. 66–69.

2013

 1. Kolomoets V., Ermakov V., Panasyuk L., Fedosov S., Orasgulyev B., Nazarchuk P. Application of High Uniaxial Strain Methods for Semiconductor Parameter Determination. Physica B: Condensed Matter. 2013. Vol. 417. P. 46–48. / URL: https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.02.017

2012

 1. Luniov S. V., Panasiuk L. I., Fedosov S. A. Deformation Potential Constants and in n-Si Determined with the Use of the Tensoresistance Effect. Ukr. J. Phys. 2012. Vol. 57, № 6. P. 636–641. / URL: https://doi.org/10.15407/ujpe57.6.636

2011

 1. Fedosov A. V., Luniov S. V., Fedosov S. A. Influence of Uniaxial Deformation on the Filling of the Level Associated with A-Center in n-Si Crystals. Ukr. J. Phys. 2011. Vol. 56, № 1. P. 69–73. / URL: https://doi.org/10.15407/ujpe56.1.69
 2. Luniov S. V., Fedosov S. A. Determining the Deformation Potential Constant in n-Si by the Method of Piezoresistance. J. Phys. Studies. 2011. Vol. 15, № 2. P. 2705-1–2705-4. / URL: https://doi.org/10.30970/jps.15.2705
 3. Gorin A. E., Gromova G. V., Ermakov V. M., Kogutyuk P. P., Kolomoets V. V., Nazarchuk P. F., Panasjuk L. I., Fedosov S. A. Silicon p-MOS and n-MOS Transistors with Uniaxially Strained Channels in Electronic Device Nanotechnology. Ukr. J. Phys. 2011. Vol. 56, № 9. P. 917–921. / URL: https://doi.org/10.15407/ujpe56.9.917
Статті Web of Science

2022

 1. Sakhnyuk V. E., Shutovskyi А. M., Fedosov S. A., Zamurujeva O. V. The Resonant Condition of Transmission in the Graphene-Based Double-Barrier Structures. Low Temр. Phys. 2022. Vol. 48, № 10. P. 806–810. / URL: https://doi.org/10.1063/10.0014023
 2. Fedosov S. А., Zakharchuk D. A., Zamuruyeva O. V., Sakhnyuk V. E. Features of Changes in Electrophysical Properties of Cadmium Antimonide when Irradiated with 60Co Gamma-quanta. Mater. Today: Proc. 2022. Vol. 62, № 9. P. 5749–5752. / URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.01.489

2021

 1. Danylchuk S. P., Zamurueva O. V., Sakhnyuk V. E., Fedosov S. А. Photonic Properties of Devices Based on Multicomponent Crystalline Compounds with Content (Si, Ge, Sn). Phys. Chem. Solid State. 2021. Vol. 22, № 3. P. 470–476. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.22.3.470-476

2020

 1. Fedosov S. А., Zakharchuk D. А., Кoval Yu. V., Yashchynskiy L. V., Urban O. A. Kinetic Effects in Cadmium Antimonide Crystals Before and After Gamma-Irradiation. Phys. Chem. Solid State. 2020. Vol. 21, № 2. P. 266–271. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.21.2.266-271

2017

 1. Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchinskiy L. V., Panasjuk L. I., Fedosov S. А. Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals. Phys. Chem. Solid State. 2017. Vol. 18, № 3. P. 321–323. / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.312-323
 2. Panasjuk L. I., Kolomoets V. V., Ermakov V. M., Fedosov S. А. Effect of Uniaxial Pressure on the 2-conductivity of Heavily Doped p-Si(B). J. Nano-Electron. Phys. 2017. Vol. 9, № 1. P. 01020-1–01020-5. / URL: http://dx.doi.org/10.21272/jnep.9(1).01020

2016

 1. Halyan V. V., Kevshyn A. H., Shevchuk M. V., Fedosov S. A., Shygorin P. P. Temperature Influence on the Optical Properties of Erbium-Doped Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2 Glasses. J. Phys. Studies. 2016. Vol. 20, № 3. P. 3401-1–3401-4. / URL: http://dx.doi.org/10.30970/jps.20.3401
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Никируй Л. І., Яремій І. П., Яворський Р. С. Оцінка наукової області комп’ютерна фізика за аналітичними можливостями бази даних Scopus. Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production | Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2024. № 54. С. 218–224. / URL: https://doi10.36910/6775-2524-0560-2024-54-27

2023

 1. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Никируй Л. І., Федосов В. С., Трофімчук А. В. Інноваційні технології в автомобільному транспорті. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2023. № 76. P. 187–191. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.27
 2. Koval Yu. V., Fedosov S. A., Zakharchuk D. A., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L. I. Temperature Dependencies of Fermi Level in Syngle Crystals of Cadmium Antimonide wth Deep Energy Levels. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2023. № 76. P. 192–195. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.28
 3. Шипелик Ю. П., Базилюк В. І., Крупінський О. Є., Ящинський Л. В., Федосов С. А. Іонізація мінералу і фізичні властивості аерозолю NaCl. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2023. № 76. P. 177–182. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.25
 4. Никируй Л. І., Ільницький Р. В., Павлюк М. Ф., Федосов С. А., Пташенчук В. В. Комп’ютерне моделювання динамічних характеристик тригерів на логічних транзисторних системах ПТШ з ємнісними зв’язками для сенсорних мікросистем. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2023. № 23. С. 67–71. / URL: https://doi.org/10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-23-09
 5. Наход В. В., Скіпалький М. І., Сахнюк П. В., Замуруєва О. В., Федосов С. А. Моделювання процесів формування гетероструктур. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2023. № 75. С. 193–199. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.75.32
 6. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Замуруєва О. В., Коваль Ю. В. Рівень Фермі в кристалах n-CdSb з глибокими енергетичними рівнями дефектів. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2023. № 75. С. 180–185. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.75.30
 7. Сахнюк П. В., Замуруєва О. В., Федосов С. А. Використання TYPO3 як системи управління контентом у корпоративній сфері. Computer-Integrated Technologies: Education, Science, Production | Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2023. № 50. С. 120–124. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2023-50-18

2022

 1. Імбірович Н. Ю., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Проблеми і перспективи досліджень матеріалів для автомобільних гальмівних систем. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2022. № 74. С. 74–80. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.74.10
 2. Koval Yu. V., Yashchynskyy L. V., Fedosov S. A., Zakharchuk D. A., Panasyuk L. I. Features of kinetic effects in semiconductor single crystals with heterogeneous distribution of impurities. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2022. № 74. С. 62–66. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.74.10
 3. Панкевич С. С., Мартинюк О. С., Федосов С. А. Важливість фізики при підготовці студентів медичного профілю. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2022. № 20. С. 88–95. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2022-20-14
 4. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є., Панасюк Л. І. Рівень Фермі в кристалах антимоніду кадмію при наявності радіаційних дефектів. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2022. № 73. С. 143–148. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.21

2021

 1. Олексин Ж. Р., Никируй Л. І., Яворський Р. С., Малярська І. В., Матківський О. М., Замуруєва О. В., Федосов С. А. Моделювання впливу параметрів буферного шару на властивості фотоелектричної комірки. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2021. № 72. С. 204–216. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.31
 2. Сахнюк В. Є., Шутовський А. М., Федосов С. А., Вілігурський О. М. Вплив симетрії параметра впорядкування на струм-фазову залежність в SIS контактах. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2021. № 72. С. 88–93. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.13
 3. Никируй Л. І., Федосов С. А., Яремій І. П., Замуруєва О. В., Тимощук А. Б., Федосов В. С. Прикладні області досліджень сучасної фізики: медична і комп’ютерна фізика. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2021. № 72. С. 36–44. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.6
 4. Федосов С. А., Одарчук Ю. О., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Вілігурський О. М. Аналіз стану досліджень полімерних композитних матеріалів в Україні та світі. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2021. № 72. С. 23–29. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2021.72.4
 5. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Яворський Р. С., Найдич Б. П., Яворський Я. С., Новосад О. В., Федосов С. А. Перспективні матеріали і технології термоелектрики. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2021. № 71. С. 202–209. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2021.71.29
 6. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Урбан О. А., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Перспективні технології біопаливної енергетики. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2021. № 18. С. 100–105. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-18-15
 7. Никируй Л. І., Федосов С. А., Яремій І. П., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Сахнюк П. В. Актуальні проблеми комп’ютерної фізики. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2021. № 19. С. 104–109. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-17

2020

 1. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Урбан О. А., Федосов С. А. Вплив наукових досліджень на розвиток відновлювальної енергетики. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2020. № 16. С. 82–91. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-16-11
 2. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Новосад. О. В., Федосов С. А. Перспективні матеріали і технології сонячних елементів. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2020. № 17. С. 175–182. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-17-26
 3. Новосад О. В., Божко В. В., Федосов С. А., Шигорін П. П. Термоелектричні властивості кристалів AgSbSe2–PbSe. Perspective Technologies and Devices | Перспективні технології та прилади. 2020. № 17. С. 183–189. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2020-17-27
 4. Новосад О. В., Федосов С. А., Божко В. В. Вольт-амперні характеристики поверхнево-бар’єрних структур In/CuInS2-ZnIn2S4. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2020. № 69. С. 63–67. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.69.9
 5. Никируй Л. І., Федосов С. А., Салій Я. П., Прокопів В. В., Замуруєва О. В., Яворський Р. С. Актуальні дослідження в області медичної фізики: виклики для України. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2020. № 69. С. 82–91. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.69.12
 6. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Бірук О. М., Федосов С. А. Науково-технічний прогрес розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2020. № 70. С. 18–26. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.70.3
 7. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А. Прямі і непрямі переходи у кристалічних сполуках ТlInX2–SnX2 (X – S, Se). Naukovi Notatki | Наукові нотатки. 2020. № 70. С. 57–64. / URL: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2020.70.8

2019

 1. Галян В. В., Іващенко І. А, Олексеюк І. Д., Федосов С. А., Третяк А. П., Данилюк І. В., Лебедь О. О., Кевшин А. Г., Тищенко П. В. Механізм фотолюмінесценції монокристалу (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300. Перспективні технології та прилади. 2019. № 14. С. 52–57. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-14-8

2018

 1. Галян В. В., Кевшин А. Г., Іващенко І. А., Федосов С. А., Лебедь О. О., Олексеюк І. Д., Тищенко П. В., Тимошук А. Б. Люмінесценція неопроміненого та γ-опроміненого монокристалу (Ga69,5La29,5Er)2S300. Наукові нотатки. 2018. № 64. С. 23–27.
 2. Мирончук Г. Л., Махновець Г. В., Піскач Л. В., Федосов С. А. Електричні та фотоелектричні властивості кристалів Tl1-xGa1-xSnxSe2 (х=0,05; 0,1). Перспективні технології та прилади. 2018. № 12(1). С. 119–123.
 3. Замуруєва О. В., Кевшин А. Г., Коровицький А. М., Федосов С. А. Підвищення фотопровідності кристалів халькогеніду індинату талію (TlInSe2). Перспективні технології та прилади. 2018. № 12(1). С. 67–71.

2017

 1. Мороз В. В., Замуруєва О. В., Коровицький А. М., Федосов С. А. Оцінка гомогенності розподілу часток у карбону в полімерах з використанням морфометричної моделі. Математика. Інформаційні технології. Освіта. 2017. № 4. С. 98–104.177.

2015

 1. Панасюк Л. І., Коломоєць В. В., Федосов С. А. Механізми тензоефектів у нейтронно-легованому -опроміненому n-Si(P) при сильних одновісних тисках. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Фіз. науки. 2015. № 10(311). С. 3–7.
 2. Коровицький А., Чосік Д., Федосов С., Качан Ю., Колядинський І., Сахарчук В. Морфометрія та механічні властивості плівок карбону, отриманих магнетронним депонуванням в атмосфері аргону. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Фіз. науки. 2015. № 10(311). С. 33–39.

2014

 1. Федосов С., Божко Н., Новосад О., Остап’юк Т., Змій О., Торчинюк П., Олексеюк І., Іллюшко Н. Взаємодія компонентів AgSbSe2 і PbSe та термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Фіз. науки. 2014. № 17(294). С. 8–14.
 2. Коломоєць В., Панасюк Л., Єрмаков В., Федосов С. Анізотропія тензорезистивних ефектів в сильно легованих кристалах p-Si(B) в області -провідності. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Фіз. науки. 2014. № 17(294). С. 3–7.

2013

 1. Кормош Ж., Журба К., Федосов С. Потенціометричне визначення індоліл-3-оцтової кислоти за допомогою ПВХ-сенсора з родаміновими основними барвниками. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Хім. науки. 2013. № 24(273). С. 78–84.
 2. Кормош Ж., Матвійчук О., Федосов С. Потенціометричний сенсор для визначення фенілантранілової кислоти. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Хім. науки. 2013. № 24(273). С. 49–53.
 3. Кормош Ж., Зубеня Н., Федосов С. Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі тетрайодобісмутату та тетрайодостибіату для визначення N, N/, N//-трифенілгуанідинію. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки : Хім. науки. 2013. № 24(273). С. 66–73.

2012

 1. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Дослідження неоднорідностей в монокристалах антимоніду кадмію. Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. 2012. Ч. 2, № 14(185). С. 80–83.
 2. Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Федосов С. А., Ящинський Л. В. Тензорезистивний ефект в γ-опромінених монокристалах n-Ge при освітленні. Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. 2012. Ч. 2, № 14(185). С. 54–57.
Тези доповідей

2024

 1. Базилюк В., Никируй Л., Федосов С. Застосування термоелектричних властивостей речовин в медицині. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Conference program. Lutsk, 2024. P. 38.325. Базилюк В., Никируй Л., Федосов С. Застосування термоелектричних властивостей речовин в медицині. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Conference program. Lutsk, 2024. P. 38.
 2. Коваль Ю., Захарчук Д., Ящинський Л., Федосов С. Особливості ВАХ кристалів n-CdSb при різних рівнях інтенсивності освітлення. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Conference program. Lutsk, 2024. P. 67.
 3. Никируй Л., Федосов С., Замуруєва О., Яворський Р., Базилюк В. Термоелектричні сенсори в медичній діагностиці. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Conference program. Lutsk, 2024. P. 89.
 4. Базилюк В., Никируй Л., Федосов С. Застосування термоелектричних властивостей речовин в медицині. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Materiais of the Conference. Lutsk: Veza-Druk, 2024. P. 49–51.
 5. Коваль Ю., Захарчук Д., Ящинський Л., Федосов С. Особливості ВАХ кристалів n-CdSb при різних рівнях інтенсивності освітлення. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Materiais of the Conference. Lutsk : Veza-Druk, 2024. P. 135–137.
 6. Никируй Л., Федосов С., Замуруєва О., Яворський Р., Базилюк В. Термоелектричні сенсори в медичній діагностиці. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2024) : 2nd International Conference on Engineering, Materials, Technologies, Transport, May 14–16, 2024, Lutsk, Ukraine : Materiais of the Conference. Lutsk : Veza-Druk, 2024. P. 204–206.

2023

 1. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Міжзонні переходи в кристалічних сполуках ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). 9-та Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-9), 22–26 трав. 2023 р., м. Ужгород, Україна : матеріали конф. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2023. С. 294–295. / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view
 2. Коваль Ю., Федосов С., Ящинський Л., Захарчук Д., Панасюк Л. П’єзоелектричні властивості монокристалів антимоніду кадмію до та після γ-опромінення. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт, 16–18 трав. 2023 р., Луцьк, Україна : зб. наук. доп. міжнар. конф. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. С. 148–150. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 3. Fedosov S., Panasjuk L., Zakharchuk D., Yashchynskiy L., Koval Yu., Zamurujeva O., Sakhnyuk V. Kinetics of charge carriers in gamma irradiated CdSb crystals. IX Ukrainian Scientific Conference on Physics of Semiconductors (USCPS-9), May 22-26, 2023, Uzhhorod, Ukraine : Proc. Conf. Uzhhorod : RIK-U LLC, 2023. P. 300–301. / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view
 4. Ящинський Л. В., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Особливості ефекту п’єзоопору в деформованому n-Ge для випадку Х//J//[110]. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2023) : Proc. V Inter. Conf., June 01–05 2023, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2023. P. 97–98. / URL: https://drive.google.com/file/d/18a7S2MlnHCfJAs_A3fguw-ci6SAuqLJg/view?usp=shar…
 5. Vakaliuk I. V., Nykyruy L. I., Yavorskyi R. S., Fedosov S. A., Hrytsyak M. D., Ilnytskiy R. V. Features of In Doping on Spectral Properties of CdTe Thin Films. XIX International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVIII), October 09–14, 2023, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Materials. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2023. P. 92. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023…
 6. Koval Yu., Fedosov S., Zakharchuk D., Yashchynskyy L., Panasyuk L., Shymchuk S. Temperature Dependencies of Fermi Level in CdSb Crystals with Deep Energy Levels. XIX International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVIII), October 09–14, 2023, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Materials. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2023. P. 142. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023…
 7. Сахнюк П. В., Замуруєва О. В., Федосов С. А. Системи управління контентом у корпоративній сфері. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2023) : Proc. V Inter. Conf., June 01–05 2023, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2023. P. 119. / URL: https://drive.google.com/file/d/18a7S2MlnHCfJAs_A3fguw-ci6SAuqLJg/view?usp=shar…
 8. Трофімчук А., Федосов С. Передові інноваційні технології в автомобільному транспорті. Інноваційні технології в транспорті та механічній інженерії : ІІІ студ. наук.-техн. конф., 16 лист. 2023 р., м. Луцьк, Україна : тези доп. Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 73–76. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wH1ejqv214bB4CrYe0zWvEctdMkDmXgd/view?usp=shar…

2022

 1. Cахнюк В. Є., Шутовський А. М., Федосов С. А., Вілігурський О. М. Тунелювання частинок крізь потенціальні бар’єри в одно- та двошаровому графені. ІІІ Весняні читання Анатолія Вадимовича Свідзинського : матеріали Всеукр. семінару, 01–02 берез. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ПФ “Вежа-Друк”, 2022. С. 31–32. / URL: https://drive.google.com/file/d/1QqbzIg1OHdpCzWZiMFMbCi9yy9pQ0Xr_/view?usp=shar…
 2. Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Аналіз проблематики досліджень комп’ютерної фізики. ІІІ Весняні читання Анатолія Вадимовича Свідзинського : матеріали Всеукр. семінару, 01–02 берез. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ПФ “Вежа-Друк”, 2022. С. 40–43. / URL: https://drive.google.com/file/d/1QqbzIg1OHdpCzWZiMFMbCi9yy9pQ0Xr_/view?usp=shar…
 3. Одарчук Ю. О., Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є. Стан досліджень полімерних композитних матеріалів у світі та Україні. Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology : Proc. II Inter. Sci. Conf., June 01–03, 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ., 2022. P. 108–110. / URL: https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/saliieva_lesia_vnu_edu_ua/Ec5UiB…
 4. Никируй Л. І., Яремій І. П., Замуруєва О. В., Тимощук А. Б., Федосов С. А. Прикладні області досліджень медичної фізики. Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology : Proc. II Inter. Sci. Conf., June 01–03, 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Lesya Ukrainka Volyn Nat. Univ., 2022. P. 157–159. / URL: https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/saliieva_lesia_vnu_edu_ua/Ec5UiB…
 5. Zakharchuk D. А., Fedosov S. А., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L.I., Кoval Yu. V. Changing of Parameter’s Anisotropy of Mobility in n-Ge Monocrystals with Heterogeneous Distribution of Doping Impurity. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2022) : Proc. XI Inter. Sci. Conf., June 01–05, 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2022. P. 46–49. / URL: https://drive.google.com/file/d/15O1OdAgrUkm5OhXf4xjobNMUG8zfPEE4/view?usp=shar…
 6. Імбірович Н. Ю., Федосов С. А. Сучасні проблеми досліджень гальмівних систем в Україні. Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends : Mater. V Ukrainian Sci. Conf., Oct. 20–22 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2022. P. 35–36. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-02/2022_%D0%9F%D0%91%D1%96%D0%…
 7. Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є. Особливості досліджень гальмівних систем в Україні. Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends : Mater. V Ukrainian Sci. Conf., Oct. 20–22 2022, Lutsk, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2022. P. 88–89. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-02/2022_%D0%9F%D0%91%D1%96%D0%…
 8. Захарчук Д. А., Федосов С. А., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В., Захарчук М. Д. Зміна параметра анізотропії рухливості в монокристалах n-Ge під впливом радіації та електромагнітного випромінювання. Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21–22 жовт. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2022. С. 11. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tz9fbiHYuaKWPxCBJ_AMMjVaHWB7nWAS/view?usp=shar…
 9. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є. Рівень Фермі в кристалах CdSb<Te> до та після гамма-опромінення. Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21–22 жовт. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2022. С. 52–53. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tz9fbiHYuaKWPxCBJ_AMMjVaHWB7nWAS/view?usp=shar…
 10. Одарчук Ю. О., Замуруєва О. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Сахнюк В. Є. Передові дослідження полімерних композитних матеріалів. Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21–22 жовт. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2022. С. 86–87. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tz9fbiHYuaKWPxCBJ_AMMjVaHWB7nWAS/view?usp=shar…
 11. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Дмитрук О. О. Особливості ефекту перемикання з високоомного в низькоомний стан в напівпровідникових монокристалах з неоднорідним розподілом домішок. Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21–22 жовт. 2022 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2022. С. 117. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tz9fbiHYuaKWPxCBJ_AMMjVaHWB7nWAS/view?usp=shar…
 12. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є. Стан досліджень полімерних композитних матеріалів в Україні. XV Ukrainian Conference on Macromolecules with International Participation (VMS-2022), Oct. 25–27, 2022, Kyiv, Ukraine : Proc. Conf. Kyiv : Lira-C, 2022. P. 88–90. / URL: https://drive.google.com/file/d/1CnOnyTE4DfzKX2NPcc0JZEdbv1zeEh6l/view?usp=shar…
 13. Наход В., Івановський Ю., Замуруєва О., Федосов С. Моделювання гетероструктур. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2022) : VII Всеукр. наук.-практ. конф., 23–25 лист. 2022 р., м. Дніпро, Україна : тези доп. Дніпро, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кременчук : НОВАБУК, 2022. С. 201. / URL: http://meics.dnure.dp.ua/files/MEICS-2022.pdf
 14. Скипальский М., Івановський Ю., Замуруєва О., Федосов С. Наноструктури для оптоелектронної техніки. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2022) : VII Всеукр. наук.-практ. конф., 23–25 лист. 2022 р., м. Дніпро, Україна : тези доп. Дніпро, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кременчук : НОВАБУК, 2022. С. 202. / URL: http://meics.dnure.dp.ua/files/MEICS-2022.pdf

2021

 1. Тимощук А. Б., Федосов С. А. Актуальні світові дослідження в області медичної фізики. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студ. та асп., 11 лист. 2021 р., м. Луцьк, Україна : зб. матеріалів. Луцьк, 2021. С. 244–245. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk20212-1.pdf
 2. Одарчук Ю. О., Федосов С. А. Полімерні композитні матеріали. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студ. та асп., 11 лист. 2021 р., м. Луцьк, Україна : зб. матеріалів. Луцьк, 2021. С. 213–214. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk20212-1.pdf
 3. Одарчук Ю. О., Федосов С. А. Методи отримання нанорозмірних матеріалів. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студ. та асп., 11 лист. 2021 р., м. Луцьк, Україна : зб. матеріалів. Луцьк, 2021. С. 211–212. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk20212-1.pdf
 4. Кульбачинський Є. А., Федосов С. А. Переваги та недоліки конструкцій сонячних елементів. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, студ. та асп., 11 лист. 2021 р., м. Луцьк, Україна : зб. матеріалів. Луцьк, 2021. С. 204–205. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk20212-1.pdf
 5. Fedosov S. A., Sakhnyuk V. E., Zamuruyeva O. V., Zakharchuk D. A. Electrophysical Properties of Cadmium Antimonide when Irradiated with 60Co Gamma-quanta. XVIII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVIII), October 11–16, 2021, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Materials. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2021. P. 164. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2021/11/Abstract_Book_-202…
 6. Sakhnyuk V., Shutovskyi А., Zamurujeva O., Fedosov S. Electron Tunneling Through Graphene-Based Double-Barrier Structure. Condensed Matter & Low Temperature Physics 2021 (CM & LTP 2021) : II Inter. Adv. Study Conf., June 06–12 2021, Kharkiv, Ukraine : Conference Program and Book of Abstracts. Kharkiv : FOP Brovin O. V., 2021. P. 142. / URL: http://www.ilt.kharkov.ua/cmltp2021/speakers.html
 7. Панасюк Л. І., Захарчук Д. А., Федосов С. А., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В. Особливості п’єзоопору монокристалів n-Si легованих домішкою фосфору методом ядерної трансмутації. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2021) : Proc. IV Inter. Conf., June 01–05 2021, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2021. P. 54–56. / URL: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/12345…
 8. Яворський Р. С., Замуруєва О. В., Найдич Б. П., Никируй Л. І., Запухляк Ж. Р., Федосов С. А. Системи моделювання фотоелектричних комірок. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2021) : Proc. IV Inter. Conf., June 01–05 2021, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2021. P. 50–52. / URL: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A//evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/12345…
 9. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов С. А., Сахнюк В. Є. Сучасний стан досліджень і розробок технології термоелектрики. Theoretical and Experimental Researches in Modern Technologies of Materials Science and Machine-Building (TERMM-2021) : Proc. VIII Inter. Sci. and Pract. Conf., May 25–28 2021, Lutsk – Svityaz, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2021. P. 63–65.
 10. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Панасюк Л. І., Луньов С. В. Дослідження структурних неоднорідностей в напівпровідникових монокристалах. Theoretical and Experimental Researches in Modern Technologies of Materials Science and Machine-Building (TERMM-2021) : Proc. VIII Inter. Sci. and Pract. Conf., May 25–28 2021, Lutsk – Svityaz, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2021. P. 41–43.
 11. Шипелик Ю. П., Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов С. А. Аналіз стану та перспектив розвитку біопаливної енергетики. Current Problems of Chemistry, Materials Science and Ecology : Proc. I Inter. Sci. Conf., May 12–14 2021, Lutsk, Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2021. P. 208–210. / URL: https://drive.google.com/file/d/1GJaxsYTxja_KPadIPpZ33zLymKzAiCIl/view?usp=shar…
 12. Fedosov S., Urban O., Nuzhna O. The Impact of Energy Efficient Technologies on the Formation of the Paradigm of Sustainable Development. Problems of Practical Application of Innovations, Methodology and Experience : Abstracts of XXI Inter. Sci. and Pract. Conf., April 15–16, 2021, Lisbon, Portugal. Lisbon : Int. Sci. Group, 2021. P. 19–20. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-10/XXI-ConferenceApril-15-16-2…

2020

 1. Коваль Ю. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Панасюк Л. І., Євсюк В. М. Особливості ефекту п’єзоопору в монокристалах антимоніду кадмію до та після γ-опромінення. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 66–67.
 2. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Хмарук Г. П., Федосов С. А. Наукові дослідження та розвиток світової відновлювальної енергетики. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 75–78.
 3. Ящинський Л. В., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Вплив наявності шарових неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в -опроміненому n-Si. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2020) : Proc. X Inter. Sci. Conf., June 25–29, 2020, Lutsk–Lake «Svityaz'», Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2020. P. 33–35.
 4. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Стан наукових досліджень та розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 79–81.
 5. Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Кужель Р. М. Вплив γ-опромінення на електричні властивості CdSb. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 128–131.
 6. Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Федосов В. С., Сахнюк В. Є., Федосов С. А. Наука та розвиток сонячної енергетики. Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends : Mater. IV Ukrainian Sci. Conf., Oct. 29–30 2020, Lutsk, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2020. P. 62–64. / URL: https://openarchive.nure.ua/bitstreams/d87bd9d2-e84d-46c5-9769-ace0f1bbc964/dow…
 7. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Фотонні пристрої на основі кристалічних сполуках ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). Instrumentation and Metrology: Contemporary Issues, Trends : Mater. IV Ukrainian Sci. Conf., Oct. 29–30 2020, Lutsk, Ukraine. Lutsk : LNTU, 2020. P. 21–23. / URL: https://openarchive.nure.ua/bitstreams/d87bd9d2-e84d-46c5-9769-ace0f1bbc964/dow…
 8. Шипелик Ю. П., Захарчук Д. А., Федосов С. А. Визначення потенціалів іонізації і збудження газів методом електронної спектроскопії. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 16–17 жовт. 2020 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2020. С. 96–97.

2019

 1. Федосов С. А., Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В. Зміна провідності у кристалах антимоніду кадмію після гамма-опромінення. Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05, 2019, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2019. P. 131.
 2. Данильчук С. П., Замуруєва О. В., Федосов С. А., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А. Прямі та непрямі оптичні переходи у кристалічних сполуках ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). Actual Problems of Fundamental Science (APFS′2019) : Proc. III-nd Inter. Conf., June 01–05 2019, Lutsk – Svityaz', Ukraine. Lutsk : Veza-Druk, 2019. P. 130.
 3. Козак В. В., Дмитрук А. А., Федосов С. А. Аналіз структурних рішень оптичних сенсорів. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп., 14–15 трав. 2019 р., Луцьк, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. Ч. 2. C. 847−849. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Moloda-nauka2019_2-chastyna.pdf
 4. Panasjuk L. I., Koval Yu. V., Yashchynskyy L. V., Zakharchuk D. A., Misjuk S. Ya., Fedosov S. A. Low-Temperature Plasticity of Uniaxially Deformed Silicon and Germanium Crystals. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 322. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 5. Fedosov S. A., Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchynskiy L. V. Influence of Gamma-Irradiation on Structural Disturbances in Cadmium Antimonide Crystals. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 307. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 6. Danylchuk S. P., Fedosov S. A., Sakhnyuk V. E., Zakharchuk D. A. Composition Dependence of the Direct and Indirect Bandgap for ТlInX2–DIVX2 (DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se). XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 305. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…
 7. Sakhnyuk V. E., Zamurujeva O. V., Fedosov S. A., Dmytruk O. V. Resonant Tunnelling Through Graphene-Based Double-Barrier Structure. XVII International Freik Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XVII), May 20–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine : Abstract book. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. P. 223. / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_17/zbirn_%202019_internet…

2018

 1. Данилик Я., Войтович Т. В., Федосов С. А. Гетеропереходи в електронній техніці. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2018) : IX Inter. Sci. Conf.; Art-Science Technology (VPISSAST’2018) : The first Volyn-Pomerania Interdiscipl. Summer School, June 01–05, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz'», Ukraine : Proc. Conf. Lutsk : Veza-Druk, 2018. P. 56.
 2. Войтович Т. В., Федосов С. А. Вплив поверхні на провідність напівпровідника. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп., 15–16 трав. 2018 р., Луцьк, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. C. 974–976. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Moloda-nauka2018-1.pdf
 3. Стасюк Я. В., Федосов С. А. Напівпровідники в світлодіодних приладах. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп., 15–16 трав. 2018 р., Луцьк, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. C. 998–1000. / URL: http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Moloda-nauka2018-1.pdf
 4. Федосов С. А. Підготовка вчителів фізики у закладах вищої освіти відповідно до європейської практики. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24–26 трав. 2018 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 21–22.
 5. Галян В. В., Іващенко I. A., Кевшин A. Г., Олексеюк І. Д., Тищенко П. В., Федосов С. А., Третяк А. П., Шевчук М. В. Спектр поглинання та фотолюмінесценція монокристалу (Ga69,75La29,75Er0,5)2S300. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2018) : IX Inter. Sci. Conf.; Art-Science Technology (VPISSAST’2018) : The first Volyn-Pomerania Interdiscipl. Summer School, June 01–05, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz'», Ukraine : Proc. Conf. Lutsk : Veza-Druk, 2018. P. 55.
 6. Шипелик Ю. П., Федосов С. А. Дослідження фізичних властивостей мінералу галіт. Relaxed, Nonlinear, Acoustic Optical Processes and Materials (RNAOPM’2018) : IX Inter. Sci. Conf.; Art-Science Technology (VPISSAST’2018) : The first Volyn-Pomerania Interdiscipl. Summer School, June 01–05, 2018, Lutsk–Lake «Svityaz'», Ukraine : Proc. Conf. Lutsk : Veza-Druk, 2018. P. 135.
 7. Замуруєва О. В., Коровицький А. М., Федосов С. А., Мороз В. В. Залежність типу провідності сполук AIBIIIC2VI від катіонного заміщення. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 25–26 жовт. 2018 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2018. С. 18–19. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 8. Новосад О. В., Божко В. В., Федосов С. А. Монокристали Cd0,96Zn0,04Te як матеріал для створення фотоелектроперетворювачів. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 25–26 жовт. 2018 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : ІВВ Луцьк. НТУ, 2018. С. 107–109. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…

2017

 1. Скипальский Н., Наход В., Федосов С. Энергетическая зависимость коэффициента поглощения света AIBIIIC2VI. Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем (MEICS-2017) : II Всеукр. наук.-практ. конф., 22–24 лист. 2017 р., м. Дніпро, Україна : тези доп. Дніпро, Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. С. 316.
 2. Войтович Т., Мороз В., Федосов С. А. Трансмісійний електронний мікроскоп. Актуальні проблеми фундаментальних наук (АПФН′2017) : матеріали II Міжнар. наук. конф., 1–6 черв. 2017 р., м. Луцьк – озеро Світязь, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 30–32.
 3. Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchynskyy L. V., Panasjuk L. I., Fedosov S. A. Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals. XVI International Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik) : Materials. Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2017. P. 345.

2016

 1. Божко Н. А., Федосов С. А., Новосад О. В., Змій О. Ф., Остап’юк Т. А., Рижук А. О., Федорук В. В. Температурна залежність електропровідності монокристалів PbSe–AgSbSe2. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ′2016) : матеріали VIII Міжнар. наук. конф., 1–4 черв. 2016 р., м. Луцьк – Світязь, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 80–81.
 2. Столярчук О. К., Федосов С. А., Кльоц О., Мирончук Д. Дослідження температурної залежності електропровідності монокристалів AgGaGe3Se8. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 28–29 жовт. 2016 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : РВВ Луцьк. НТУ, 2016. С. 146–148.
 3. Мороз В. В., Федосов С. А. Електронна гармата трансмісійного електронного мікроскопа. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 28–29 жовт. 2016 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : РВВ Луцьк. НТУ, 2016. С. 128–129.
 4. Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Особливості структурних неоднорідностей в легованих монокристалах антимоніду кадмію. VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-7), 26–30 верес. 2016 р., м. Дніпро, Україна : тези доп. Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2016. С. 364–365.
 5. Коваль Ю. В., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Панасюк Л. І., Федосов С. А. Розрахунок глибини залягання енергетичних рівнів у монокристалах антимоніду кадмію за даними п’єзоопору. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ′2016) : матеріали VIII Міжнар. наук. конф., 1–4 черв. 2016 р., м. Луцьк – Світязь, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 223–225.
 6. Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchinskiy L. V., Fedosov S. A. Feature of Kinetic Effects in Tellurium-Alloyed Cadmium Antimonide Single Crystals. Topical Problems of Semiconductor Physics : IX Inter. Conf., May 16–20, 2016, Truskavets, Ukraine : Abstract Book. Stryi : UKRPOL Publishing House, 2016. P. 57–58.
 7. Fedosov S. A., Ivashchenko I. A., Halyan V. V., Kevshyn A. H., Shevchuk M. V. Optical Absorption Spectra and Photoluminescence of Ag1,6Ga1,6Ge31,2S61,6-xSex Glassy Alloys. Topical Problems of Semiconductor Physics : IX Inter. Conf., May 16–20, 2016, Truskavets, Ukraine : Abstract Book. Stryi : UKRPOL Publishing House, 2016. P. 47.

2015

 1. Божко Н. А., Федосов С. А., Новосад А. В., Третяк А. П., Иллюшко Н. В. Взаимодействие компонентов AgSbSe2 и PbSe, термоэлектрические свойства монокристаллов на их основе. Квантовая электроника : материалы X Междунар. науч.-техн. конф., 9–13 нояб. 2015 г., г. Минск, Беларусь. Минск : РИВШ, 2015. С. 46.
 2. Хвищун М. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А. Методи дослідження поздовжнього і поперечного п’єзоопору в кристалах кремнію. Актуальні проблеми фундаментальних наук (АПФН′2015) : матеріали I Міжнар. наук. конф., 30 трав.–3 черв. 2015 р., м. Луцьк – озеро Світязь, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 201–202.
 3. Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В., Хвищун М. В., Федосов С. А. Розрахунок величини зміщення глибоких енергетичних рівнів у -опромінених монокристалах n-Ge та n-Si. Актуальні проблеми фундаментальних наук (АПФН′2015) : матеріали I Міжнар. наук. конф., 30 трав.–3 черв. 2015 р., м. Луцьк – озеро Світязь, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 118–119.
 4. Божко Н. А., Новосад О. В., Федосов С. А., Олексеюк І. Д., Змій О. Ф., Остап’юк Т. А. Взаємодія компонентів AgSbSe2 і PbSe та електричні і термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі. Актуальні проблеми фундаментальних наук (АПФН′2015) : матеріали I Міжнар. наук. конф., 30 трав.–3 черв. 2015 р., м. Луцьк – озеро Світязь, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 84–87.
 5. Koval Yu. V., Zakharchuk D. A., Yashchynskyy L. V., Fedosov S. A. The Radiation Stimulated Rise of Mobility of Current Carriers in the Cadmium Antimonid Monocrystals, Alloyed by Indium. Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems : Materials of XV Inter. Conf. Ivano- Frankivsk : Publisher Goliney O.M., 2015. P. 324.

2014

 1. Хвищун М. В., Росоловська О., Мельник М., Федосов С. А. П’єзоопір n-Ge в області власної провідності. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ′2014) : матеріали VII Міжнар. наук. конф., 08–12 черв. 2014 р., м. Луцьк – Шацькі озера, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. С. 256–258.
 2. Божко Н. А., Федосов С. А., Новосад О. В., Яблонський О. Електричні властивості твердих розчинів PbSe–AgSbSe2. Всеукраїнський семінар із теоретичної та математичної фізики (ТМФ′2014), до 85-річчя професора А. В. Свідзинського : матеріали конф., 27 лют.–1 берез. 2014 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. С. 97–99.
 3. Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А. Вплив дози гамма-опромінення на структурні порушення у монокристалах антимоніду кадмію. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ′2014) : матеріали VII Міжнар. наук. конф., 08–12 черв. 2014 р., м. Луцьк – Шацькі озера, Україна. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. С. 144–146.
 4. Змій О. Ф., Остап’юк Т. А., Олексеюк І. Д., Божко Н. А., Новосад О. В. , Федосов С. А., Торченюк П. В. Взаємодія компонентів на перерізі AgSbSe2–PbSe. ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії (за участю закордонних учених), 7–11 верес. 2014 р., м. Одеса, Україна : тези доп. Одеса, 2014. C. 213.
 5. Василишина В. І., Захарчук Д. А., Ящинський Л. В., Федосов С. А. Вплив радіаційних порушень на електричні властивості в сурм’янистому кадмію. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 24–25 жовт. 2014 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : РВВ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2014. С. 24–26.
 6. Хвищун М. В., Федосов С. А. Використання методу вимірювання поздовжнього п’єзоопору для визначення модуля пружності в монокристалах n-Ge. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., 24–25 жовт. 2014 р., м. Луцьк, Україна. Луцьк : РВВ Луцьк. нац. техн. ун-ту, 2014. С. 228–230.

2013

 1. Божко В. В. Кажукаускас В., Федосов С. А. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів. Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2013 р., м. Луцьк, Україна : зб. наук. праць. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. С. 31–32.
 2. Панасюк Л. І., Коломоєць В. В., Єрмаков В. М., Федосов С. А., Хіврич В. І. Енергетичні стани технологічних термодонорів у нейтронно-легованому кремнію. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), 30 верес.–4 жовт. 2013 р., м. Чернівці, Україна : зб. тез. Чернівці, 2013. С. 544–545.
 3. Коваль Ю. В., Федосов С. А., Ящинський Л. В., Захарчук Д. А. Кінетичні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію в полях ефективного зовнішнього впливу. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), 30 верес.–4 жовт. 2013 р., м. Чернівці, Україна : зб. тез. Чернівці, 2013. С. 278–279.
 4. Захарчук Д. А., Федосов С. А., Коровицький А. М., Коваль Ю. В., Ящинський Л. В. Вплив ізовалентної домішки германію на неоднорідність питомого опору в кристалах кремнію. VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), 30 верес.–4 жовт. 2013 р., м. Чернівці, Україна : зб. тез. Чернівці, 2013. С. 272–273.
 5. Панасюк Л. И., Коломоец В. В., Ермаков В. Н., Федосов С. А., Трохимчук П. П., Сусь Б. Б. Технологические термодоноры в трансмутационно-легированном -облученном кремнии. Взаимодействие излучений с твердым телом (ВИТТ-2013) : материалы 10-й Междунар. конф., 24–27 сент. 2013 г., г. Минск, Беларусь / редкол. : В. М. Анищик (отв. ред.) [и др.]. Минск : Изд. центр БГУ, 2013. С. 137–139.
 6. Галян В. В., Кевшин А. Г., Федосов С. А., Шевчук М. В. Вплив температури на люмінесцентні властивості стекол системи Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2–Er2S3. Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2013) : прогр. і матер. V-а наук.-практ. конф., 29 серп.–1 верес. 2013 р., м. Львів-Чинадієво-Мукачево, Україна. Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. С. 117.

2012

 1. Koval Yu. V., Yashchynskyy L. V., Fedosov S. A., Zakharchuk D. A. Investigations Inhomogeneities in Cadmium Antimonide Monocrystals. Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes; Materials – Growth and Optical Properties (RNAOPM′2012) : Proc. of VI-th International Workshop, May 25–29, 2012, Lutsk – Shatsk Lakes, Ukraine. Lutsk : PF «Smaragd», 2012. P. 241–243.
 2. Богданюк М. С., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В. Вплив домішок Te та In на дефектність монокристалів антимоніду кадмію. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ′2012) : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 25–29 трав. 2012 р., м. Луцьк – Шацькі озера, Україна. Луцьк : ПФ «Смарагд», 2012. С. 31–33.
 3. Захарчук Д. А., Федосов С. А., Ящинский Л. В., Коваль Ю. В., Коваль Л. В., Мирончук Г. Л. Особенности пьезосопротивления γ-облученных монокристаллов n-Ge и n-Si при подсветке. Радиационная физика твердого тела : труды XXII Междунар. конф., 9–14 июля 2012 г., г. Севастополь, Украина / Ред. заслуженного деятеля науки РФ, д.ф.-м.н., проф. Бондаренко Г. Г. М. : ФГБНУ «НИИ ПМТ», 2012. С. 198–202.
 4. Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Федосов С. А., Ящинський Л. В. Тензорезистивний ефект в γ-опромінених монокристалах n-Ge при освітленні. Актуальні проблеми прикладної фізики (АППФ-2012) : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 24–28 верес. 2012 р., м. Севастополь, Україна / За заг. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України Азаренкова М. О. Севастополь : Севастопол. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості, 2012. С. 104–105.
 5. Коваль Ю. В., Ящинський Л. В., Федосов С. А., Захарчук Д. А. Дослідження неоднорідностей в монокристалах антимоніду кадмію. Актуальні проблеми прикладної фізики АППФ-2012 : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 24–28 верес. 2012 р., г. Севастополь, Україна / За заг. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України Азаренкова М. О. Севастополь : Севастопол. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості, 2012. С. 106–107.
 6. Panasyuk L., Bozhko A., Fedosov S., Kolomoets V., Ermakov V., Orasgulyev B., Yashchynskiy L. Monocrystalline Silicon, Whiskers and Nanowairs as Advanced Technologies of Uniaxial Strain Sensor. Clusters and Nanostructured Materials (CNM-3) : III Inter. Meeting, Oct. 14–17, 2012, Uzhgorod, Ukraine : Program & Materials. Uzhgorod, 2012. P. 200.
 7. Федосов С. А., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Котюх П. І. Положення рівня Фермі в забороненій зоні антимоніду кадмію при наявності технологічних та радіаційних дефектів. Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали (РНАОПМ′2012) : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 25–29 трав. 2012 р., м. Луцьк – Шацькі озера, Україна. Луцьк : ПФ «Смарагд», 2012. С. 57–58.