Тарас Коменда

Коменда Тарас Іванович

Основне місце роботи

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент

КОМЕНДА ТАРАС ІВАНОВИЧ 

Кандидат технічних наук, доцент

 Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

 E-mail: t.komenda@lntu.edu.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1999 році закінчив Луцький державний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання" та здобув кваліфікацію інженера-електрика (Диплом ВС №11720101).

15.12.2005 року присвоєно ступінь кандидата технічних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 05.052.05 Вінницького національного технічного університету. (Диплом ДК №030705).

У липні 2011 року – присвоєно звання доцента кафедри електропостачання (Атестат доцента 12ДЦ № 025476).

01.09.1999 – 01.02.2023 - Луцький національний технічний університет, доцент кафедри електропостачання;
01.02.2023 – теперішній час - Луцький національний технічний університет, доцент кафедри комп’ютерних наук.

Методичне забезпечення

2022

 1. Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності: Методичні вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І.М. Козубцов, Т.І.Коменда. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 33 с.
 2. Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності: Конспект лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Козубцов, Т. І. Коменда. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 62 с.
 3. Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності: Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Козубцов, Т. І. Коменда. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 13 с.
Монографія

2012

 1. Коменда Т.І. Морфометричні методи і моделі оцінки та зменшення нерівномірності навантажень, систем електропостачання: монографія / Т.І.Коменда, Н.В.Коменда. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 112 с.
 2. Коменда Т.І. Оптичні дослідження та морфометричний аналіз матеріалів: монографія / А.М. Коровицький, О.О.Горбатко, Т.І.Коменда – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 124 с.
Статті Scopus

2019

 1. Komenda T., Komenda N., Vagapov Y. Criteria of morphometric analysis of a daily load profile. Int Trans Electr Energ Syst. Volume 29, Issue 5, May 2019. e2847. / URL: https://doi.org/10.1002/2050-7038.2847
Вітчизняні фахові наукові видання

2019

 1. N. Komenda, T. Komenda, L. Davydenko. Choice of smart-grid power stations placement on the base of electrical load’s cartogram morphometric parameters estimation. Технічні вісті. 2019. Випуск 1(49), 2(50). С.32-34.

2018

 1. Коменда Т.І., Коменда Н.В. Принципи побудови об’єктно-орієнтованої моделі системи електропостачання. Технічні вісті. 2018. Випуск 1(47), 2(48). С.73-75.
Тези доповідей

2024

 1. Коменда Т. І., Сулім В. О., Сачук Б. А. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. VІІІ International scientific and practical conference «Scientific Research as a Mechanism of Effective Human Development» (January 31-February 2, 2024) Sofia, Bulgaria, International Scientific Unity. 2024. 95 p.
 2. Свистун Б.В., Багнюк Н.В., Лук’янчук Ю.А., Коменда Т.І. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ IOT РІШЕНЬ В СУЧАСНІ БІЗНЕС-ПРОЄКТИ // The 7th International scientific and practical conference “Professional development: theoretical basis and innovative technologies” (February 20 - 23, 2024) Paris, France. International Science Group. 2024. 427 p. Pp. 408-410. ISBN – 979-8-89292-748-2
  DOI – 10.46299/ISG.2024.1.7
 3. Zdolbitska N., Komenda T., Terletskyi T., Ostapchuk O. Information System of Management and Decision-Making Using Fuzzy Logic. ІX International scientific and practical conference «Scientific Problems and Options for Their Solution» (February 7-9, 2024) Bucharest, Romania, International Scientific Unity, 2024. рр. 96-98.