viktor_ruslanovych

Самостян Віктор Русланович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2007 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 30 червня 2007 року йому присвоєно кваліфікацію «Інженер-механік» (диплом ВС № 32103862).

У листопаді 2007 року поступив у аспірантуру Луцького державного технічного університету за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». У цьому ж році був прийнятий на посаду викладача спецдисциплін Технічного коледжу ЛДТУ. 

В червні 2011 року у Київському національному університеті будівництва та архітектури була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01. «Прикладна геометрія, інженерна графіка». В цьому ж році рішення Атестаційної колегії присвоєно науковий ступінь від 22 грудня 2011 р. ДК №002554.

Рішенням Вченої ради Луцького НТУ від 31 березня 2015 року Самостяну В.Р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інженерної та комп’ютерної графіки. 12ДЦ 041906 від 28.04.2015р

– 16 листопада 2010 р. – 15 жовтня 2020 р. асистент, старший викладач, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Луцького національного технічного університету

– 15 жовтня  2020 р. - нині  – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету;

– 16 січня 2016 року – 31 грудня 2020 – заступник декана машинобудівного факультету Луцького національного технічного університету;

– 8 січня 2021 року – нині – заступник декана з досліджень факультету транспорту та механічної інженерії Луцького національного технічного університету.

Дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ, процесів тощо. Геометричне моделювання криволінійних об’єктів будівництва з врахування  якомога більшої кількості вихідних даних. Моделювання транспортних потоків за допомогою теорії графів.

Монографія

2023

 1. Самостян В. Р., Онищук В. П. Удосконалення процесу планування перевезення вантажів автомобільним транспортом : монографія. Луцьк. 2023. 158 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14061

2020

 1. Пустюльга С. І., Пуць В. С., Самостян В. Р. Удосконалення технологічного процесу розкрою плит ДСП для виробництва меблів : монографія Луцьк : 2020. 124 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14062
Навчальний посібник

2021

 1. Пустюльга С. І., Самостян В. Р. Комп’ютерна інженерна графіка в SketchUP : навч. посіб. / Луцьк : Вежа, 2021. 260 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10997

2020

 1. Пустюльга С.І. Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки : навч. посіб. / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 318 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5514

2019

 1. Пустюльга С.І. Збірник індивідуальних завдань з інженерної та комп’ютерної графіки : навч. посіб. / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян, Ю.В. Клак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 470 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5513

2018

 1. Пустюльга С.І. Інженерна графіка в SolidWorks : навч. посіб. для студ. ВНЗ техн. спец. / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян ; МОН України, Луцький НТУ. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 174. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5512

2016

 1. Пустюльга С.І. Машинобудівне креслення : навч. посіб. / С.І. Пустюльга, В.Р. Самостян ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 275 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5511
Статті Scopus

2023

 1. Pustiulha, S., Samchuk, V., Samostian, V., Prydiuk, V., Dembitsky, V. Influence of the City Transport Route Network Discrete Model Geometrical Parameters on a Quality of a Passenger Traffic System Operation // Lecture Notes in Networks and Systems Volume 536 LNNS, Pages 740 - 7512023 International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144202295&origin=results…

2022

 1. Pustiulha, S., Samchuk, V., Dembitsky, V., Samostian, V., Prydiuk, V. Construction of the geometrical models of a multiple-factor optimization of the technical and operating parameters of the trolleybuses with an autonomous move margin // Communications - Scientific Letters of the University of Žilina, 2022, 24(1), pp. B29–B40 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85122454046&origin=results…

2020

 1. Pustiulha S., Holovachuk I., Samchuk V., Samostian V., Prydiuk V. Improvement of the technology of tribostate application of powder paints using fractal analysis of spray quality // Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020, pp. 280-289 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067049913&origin=results…

2017

 1. S. Pustiulha, V. Samostian, N. Tolstushko, S. Korobka, M. Babych. Fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by diesel engine injectors. Eastern-European Journal of Entarprise Technologies. 2017. Vol.6, Issue 8(90). P. 40-46 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067049913&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. ПУСТЮЛЬГА С., САМЧУК В., САМОСТЯН В., ПРИСТУПА О., РУБАН-ГОЛОВЧУК З. СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ В ДИЗАЙНІ АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА // науковий журнал "Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті" – Луцьк: ЛНТУ, 2023. - Вип. 1(20). - С. 205-218 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/1050
Тези доповідей

2023

 1. Самостян В.Р. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ЕКСТЕР'ЄРУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ КОМПАНІЇ BAOJUN // Інноваційні аспекти розвитку автомобільного транспорту України: зб.
  тез.доп. міжнар. наук.-практ.конф., м. Кам’янське, 16-18 травня 2023 р. Кам’янське, 2023- с. 64-66 / URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19C-Mxj4nBZJYJFAlYMhK0mkRTLflOPvk
 2. Самостян В.Р Використання універсальних форм та простих геометричних образів в дизайні автомобіля // Engineering,
  Materials, Technologies, Transport: Conference program of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023 / Oleksandr Povstyanoy, Olha Zaleta, Bohdan Valetskyi. – Lutsk, 2023 – 116 p.
  / URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19C-Mxj4nBZJYJFAlYMhK0mkRTLflOPvk
 3. Самостян В.Р., Пустюльга С.І. ПРИНЦИП «УНІВЕРСАЛЬНОСТІ ФОРМИ» ДИСКРЕТНИХ СТРУКТУР В ДИЗАЙНІ // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ», ЛНТУ 2023 р. с. 77-81
  / URL: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19C-Mxj4nBZJYJFAlYMhK0mkRTLflOPvk