Anishchuk_V.

Аніщук Вікторія Василівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра права

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра права

Доцент

кандидат юридичних наук, доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2008 році закінчила навчання на юридичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки, отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

25 січня 2012 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України, на підставі якого присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Присвоєне вчене звання доцента кафедри права 24 вересня 2020 року на підставі рішення атестаційної колегії (Атестат доцента АД № 005004).

  • 2009 р. 2016 р. старший викладач кафедри спеціально-правових дисциплін Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».
  • 2016 р. 2018 р. завідувач кафедри галузевих юридичних дисциплін Черкаського факультету Національного університету «Одеська юридична академія».
  • 2018 р. – 2019 р. доцент кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права Луцького національного технічного університету.
  • 2019 р. – 2023 р. – доцент кафедри права Луцького національного технічного університету.
  • 2023 р. – нині – в.о.завідувача кафедри права Луцького національного технічного університету

в межах наукової спеціальності 12.00.08 кримінальне право, кримінологія та кримінально-виконавче право.

Статті Web of Science

2023

  1. Implementation of the Administrative Law Norms in Ukraine / Sererhii Knysh, Ludmila Stasiuk, Oleksandr Stasiuk, Zoriana Knysh, Viktoriia Anishchuk, Halyna Nakonechna // Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Volume 13, Issue 1, Special Issue XXXII, 2023, p. 169-173 (Web of Science) / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130237/PDF/130237.pdf
  2. Modern problems of the general theory of human rights: ukrainian context  Ludmila Stasiuk, Oleksandr Stasiuk, Yurii Husiev, Iryna Revutska, Oleh Koretskyi, Viktoriia Anishchuk, Ihor Bylytsia, Serhii Zytsyk, Nataliya Shcherbyuk // Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Volume 13, Issue 2, Special Issue XXXVII, 2023, p. 141-145 (Web of Science) / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130237/PDF/130237.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Аніщук В.В. Проблема притягнення до кримінальної відповідальності за домашнє насильство в Україні / В.В. Аніщук // Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. – № 5, 2023. – с.461-464. / URL: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.82
  2. Аніщук В.В. Інформаційна безпека як обʼєкт посягання злочинів проти основ національної безпеки України / В.В. Аніщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Вип: 77, ч. 2. – 2023. – С. 139-143. / URL: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.23
Тези доповідей

2022

  1. Аніщук В.В. Проблема визначення та правового закріплення поняття криптовалюти: порівняльно-правовий аналіз / В.В. Аніщук // The 10th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (December 25-27, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022., p. 1242-1245. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Y6lXC6Q3uodzETBEdmC02LBvOVegS6rx/view?usp=shar…