m.avhustunovuch@lutsk-ntu.com.ua

Августинович Марія Богданівна

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра агрономії

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра агрономії

Доцент
АВГУСТИНОВИЧ МАРІЯ БОГДАНІВНА кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

народилась 3 травня 1983 року в м. Рожище Волинської області у звичайній сім’ї робітників.

У 1989 році пішла у перший клас ЗОШ I-III ступенів №2 м. Рожище. У 2000 році, після закінчення школи, вступила до Міжнародного науково-технічного університету на економіко-гуманітарний факультет, який успішно закінчила в 2005 році та отримала кваліфікацію еколога.

З листопада 2004 року працювала технічним секретарем приймальної комісії вище зазначеного вищого навчального закладу, а з жовтня 2005 року викладачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету. З вересня 2017 року працювала молодшим науковим співробітником Поліської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», а з червня 2018 і до сьогодні на посаді завідувача науково-дослідною лабораторією інноваційних технологій та впровадження Українського науково-практичного центру «Інститут живлення рослин».

В грудні 2011 року була закріплена здобувачем наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Львівського національного аграрного університету, а в березні 2017 року успішно захистила кандидатську дисертацію зі спецальності «Екологія» в Інституті агроекології та природокористування (м. Київ).

У 2005 році закінчила Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність за дипломом «Еколог».
В грудні 2011 року була закріплена здобувачем наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Львівського національного аграрного університетую.
Кандидат сільськогосподарських наук з 26 червня 2017 року. Дисертацію захищено на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук України.
01.10.2005 – 10.09.2013 – викладач кафедри екології (Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету);
01.10.2013 – 16.06.2017 – старший викладач кафедри екології (Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету); 
14.09.2017 – 09.07.2018 – молодший науковий співробітник (Поліська дослідна станція ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;
11.07.2018 – 03.08.2021 – завідувач науково-дослідною лабораторією інноваційних технологій та впровадження (ТзОВ «Український науково-практичний центр «Інститут живлення рослин»)
11.90.2021 – 01.10.2021 – доцент кафедри екології та агрономії;
01.10.2021 – 01.09.2022 – старший викладач кафедри екології та агрономії;
01.09.2022 – 01.09.2023 – старший викладач кафедри агрономії, заступник декана факультету аграрних технологій та екології з партнертсва
01.09.2023 – дотепер – доцент кафедри агрономії, заступник декана факультету аграрних технологій та екології з партнертсва

Пройшла науково-педагогічне стажування в межах міжнародної грантової діяльності. Was at the Polytechnic of Braganca in the frame of ERASMUS+ International Credit Mobility, Staff Mobility for Training program, in the Academic year 2021/2022, from 4th July 2022 until 8th July 2022.

Лопушняк В.І., Августинович М.Б., Лагуш Н.І. Патент на корисну модель №121456 «Спосіб підвищення продуктивності тритикале ярого в Західному Лісостепу України». Зареєстровано 11.12.2017 Бюл. №23. Номер заявки u 2017 05050. МПК (2017. 01) С05F 17/00.

Екологізація сільськогосподарського виробництва, агроекологія, біологізація землеробства, раціоналізація використання добрив