i.babich@lutsk-ntu.com.ua

Бабіч Ірина Іллівна

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

-Тернопільський інститут народного господарства, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», 1992 р.

-Аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», 2004 р., к.е.н. зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

-Волинський національний університет ім. Л. Українки, спеціальність «Менеджмент та адміністрування», освітня програма «Управління проєктами», магістратура, 2022 р.

-щорічне підвищення кваліфікації аудитора

- 1992 р. – 1996 р. – бухгалтер - фінансист Рибогосподарського аграрного колективного підприємства ім. П. Шмідта, м. Одеса;

- 1996 - 2000 р. – робота в органах Державної податкової служби України (функції – проведення документальних податкових перевірок та дослідчих перевірок, посади – від старшого податкового ревізора-інспектора до начальника відділу дослідчої перевірки відділу податкових розслідувань Головного відділення податкової міліції ДПІ у місті Луцьку);

- з 1998 року по теперішній час – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету;

- з 2001 р. – по теперішній час (за сумісництвом) – аудитор Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Актив - Аудит" (практикуючий аудитор, сертифікат серії А №006658 від 30.06.2001р., № в реєстрі аудиторів 102147).

Досвід проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання (обов’язкового і ініціативного). Практичний досвід роботи (перевірки прийнятності витрат) з грантовими проєктами, донорами яких є урядові організації України (УКФ), країни Європейського Союзу та США (USAID, PROON).

теоретичні та практичні проблеми розвитку обліково-аналітичного забезпечення в управлінні та оподаткуванні суб’єктів господарювання, розвиток економічного контролю, методологія і організація податкового комплаєнсу.

Монографія

2021

  1. Облікові, податкові та контрольні чинники забезпечення ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу : монографія / В.В. Чудовець та ін. ; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. 148 с./Укладачі: Чудовець В.В., Гаврилюк О.О., Бродська І.І., Сидоренко Р.В., Бабіч І.І., Кузьмак О.І. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/mngrf
Навчальний посібник

2023

  1. Облік, оподаткування та контроль: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: І.І.Бабіч, І.М.Вахович, О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, С.В. Зеленко, О.І. Кузьмак, К.Є. Нагірська, Т.М. Писаренко, Р.В. Сидоренко, Т.А. Талах. / під ред. І.В. Жураковської. Луцьк:ЛНТУ, 2023, 402 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1n7w3gp5ZJa58PEfIMhqeiLE_ZQgttvMX/view?usp=shar…
Статті Scopus

2020

  1. Valentyna Panasyuk, Ruslana Kuzina, Julia Moroz, Iryna Babich, Inna Melnychuk and Oksana Chyzhyshyn, Accounting of Exchange Rate Differences on Transactions with Foreign Currency Loans, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), 11(5), 2020, pp. 391-398. / URL: http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5
  2. Julia Moroz, Maria Telovata, Svitlana Syrtseva, Tetyana Haiduchok, Iryna Babich and Oleksandr Yurchenko, Sick Leave Accounting: Analysis of Non-Standard Cases, International Journal of Management (IJM), 11 (3), 2020, pp. 390–398 / URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3
  3. Larysa Ivanchenkova, Larysa Skliar, Kateryna Stasiukova, Iryna Babich, Nina Tsegelnik and Yuliia Tomchuk, Improving the Organization of Accounting and Control of Payroll in Budgetary Institutions. International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 718-727. / URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6
  4. Iryna Babich, Alina Sheludchenkova. Valentina Borkovska, Nina Tsegelnik, Оlga Grytsay. Accounting And Analysis Of Equipment Overhaul Costs. Esdudios de Economia Aplikada. Volumen:38-3(1) // ISSN: 1133-3197. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4047/ / URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4047
  5. Fesenko, V., Vakulchyk, O., Guba, O., Ostapchuk, S. & Babich, I. (2020). The Results of Implementation of European Requirements in Management of Transfer Pricing Audit (Experience of Ukraine). Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2417-2434. / URL: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1412
Статті Web of Science

2021

  1. Halyna Kuzmenko, Kateryna Yahelska, Oksana Artyukh, Iryna Babich, Nataliіa Volenshchuk, Larisa Sulimenko. Improved Methodology of Accounting and Audit of Payments to Employees in Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance 9(1): 44-53, 2021 / URL: http://www.hrpub.org.10.13189/ujaf.2021.090105

2020

  1. Tetiana Mayorova, Maksym Zabashtanskyi, Olena Zhuk, Iryna Petrenko, Liudmyla Zveruk and Iryna Babich, Mechanism of Financial Planning Optimization in the Corporations. International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 846-857 / URL: http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5.%20DOI%3A%2010.3…