berezna.iryna@lntu.edu.ua

Березна Ірина Павлівна

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Асистент
Написати повідомлення
Написати повідомлення
У 2012 році завершила навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, напрям підготовки «Соціальна педагогіка»,  кваліфікація «Бакалавр соціальної педагогіки. Соціальний педагог, практичний психолог», диплом з відзнакою B16 №133353 від 30.06.2016р.
У 2017 році завершила навчання у  Національному університеті «Львівська політехніка», здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Соціальна робота». Диплом з відзнакою М17 №083583 від 30.12.2017р.
Робота за професійним напрямком у м. Львів СЗШ №22 ім. В. Стефаника на посаді практичний психолог, пізніше з 2018 року  на посаді соціального педагога (сумісництво), стаж – 3 роки.
З 01.09.2022 року розпочато науково-педагогічний шлях викладача дисципліни «Основи психології та етики ділових відносин» в Луцькому ВСП «Технічний фаховий коледж ЛНТУ».
З 15.09.2022 року – асистент на кафедрі соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету.
Стаж педагічної діяльності – 3 роки.
Психологічні засади явища «емоційне вигорання фахівців соціальної сфери»,  психологія спілкування, психологія особистості, арт-терапія як  метод  оздоровлення та психокорекції, психодіагностика, психологічне консультування.

2023

Тези доповідей

2017

  1. Особливості емоційного вигорання соціальних працівників в складних військово-політичних умовах України. Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення –регулювання соціальних проблем: Матеріали VII Всеукраїнської конференції молодих науковців. 21 – 22 квітня 2017 року. – Львів, 2017. – 187 с. С.162. / URL: https://65f9e75c-bd0c-4fc5-8538-973aa1fc3db8.filesusr.com/ugd/6235c0_5dca69a7ac…
  2. Значення психічного здоров’я фахівця соціальної сфери для ефективної професійної діяльності. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві / збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року) / упор. Н. М. Бамбурак. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ,2017.– 400 с. С.365. / URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/3945/1/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D…